[Sci Vie logo]

Izbrani primeri genetskih analiz prostoživečih gozdnih živali v Sloveniji

Marko Bajc and Miran Čas and Tine Grebenc and Hojka Kraigher (2011) Izbrani primeri genetskih analiz prostoživečih gozdnih živali v Sloveniji. Les : revija za lesno gospodarstvo (5). pp. 197-202. ISSN 0024-1067

[img] Microsoft Word
Download (11Kb)

  Abstract

  Sposobnost preživetja in uspešnost neke populacije sta odvisna od dejavnikov okolja in genetske sestave populacije, kar ugotavljamo z analizami genetskih označevalcev. V prispevku prikazujemo stanje dveh izbranih gozdnih živalskih vrst (divji petelin, Tetrao urogallus in gams, Rupicapra rupicapra) in predstavimo metode za analizo genetske strukture populacij teh vrst v Sloveniji kot pomemben vir informacij za učinkovito trajnostno upravljanje s populacijami in rastišči gozdnih živali, tudi gozdnih živali, ter ohranjanje ogroženih vrst. V sklopu analiz smo pridobili številne biološke vzorce divjega petelina, gamsa ter nekaterih drugih vrst divjadi ter vzpostavili protokole za analizo izbranih genetskih označevalcev in obdelavo pridobljenih podatkov. V pregledu smo predstavili nekaj možnosti in predlogov uporabe genetskih analiz gozdnih živali v Sloveniji. Na primeru podatkov o genetski pestrosti razmejene alpsko-SZ dinarske in JV dinarske populacije divjega petelina predlagamo usmeritve gospodarjenja s habitati v smeri povezovanja obeh populacij in preprečitve prekomernega genetskega siromašenja zaradi fragmentacije in izolacije populacij.

  Item Type: Article
  Keywords:
  Link to COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=COBIB&select=ID= 3155110
  Divisions: Slovenian Forestry Institute > Department of Forest Ecology
  Slovenian Forestry Institute > Department of Forest Physiology and Genetics
  Item ID: 1191
  Date Deposited: 17 Mar 2015 08:56
  Last Modified: 17 Mar 2015 08:56
  URI: http://eprints.gozdis.si/id/eprint/1191

  Actions (login required)

  View Item