[Sci Vie logo]

A comparison of stand structure and plant species composition between virgin forest remnants and managed forests, and result considerations with regard to forestry planning

Andrej Bončina (2000) A comparison of stand structure and plant species composition between virgin forest remnants and managed forests, and result considerations with regard to forestry planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 153-181. ISSN 0351-3114

[img] PDF - Published Version
Download (1229Kb)

  Abstract

  Avtor prikazuje izsledke primerjalne raziskave strukture gozdnih sestojev in rastlinske sestave v pragozdu Rajhenav in gospodarskem gozdu. V gospodarskem gozdu je mozaičnost horizontalne strukture bolj izrazita, število vrzeli in mladovij je ve~je, njihova povr{ina tudi ve~ja. V gospodarskem gozdu je ve~ kot za polovico ni`ja lesna zaloga, dele` debelega drevja in koli~ina mrtvega drevja sta ob~utno manj{a kot v pragozdu, drevesna sestava je pestrej{a, v pomladku uspeva ve~je {tevilo drevesnih vrst. Zeli{~na plast je bolje razvita v gospodarskem gozdu, kjer smo evidentirali ve~je {tevilo vrst, njihovo obiljeje v splo{nem tudi ve~je. V cikli~nem razvoju gozdnih sestojev od mladovij do debeljakov in pomlajencev se {tevilo in obilje vrst v zeli{~ni plasti pove~ujeta. Raziskava potrjuje, da je razmerje razvojnih faz gozda primeren kazalec za posredno ocenjevanje razli~nih kriterijev trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

  Item Type: Article
  Keywords: stand structure, texture, plant diversity, managed forest, virgin forest remnant, forest planning
  Link to COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=COBIB&select=ID= 790438
  Divisions: Biotechnical Faculty, Department of Forestry > Group for forest management, planning and biometrics
  Item ID: 363
  Date Deposited: 09 Apr 2014 10:41
  Last Modified: 09 Apr 2014 10:41
  URI: http://eprints.gozdis.si/id/eprint/363

  Actions (login required)

  View Item