[Sci Vie logo]

Meritve sončnega sevanja v gozdu - II. Metode na osnovi projekcij hemisfere neba in krošenj

Jurij Diaci and Jean-Jacques Thormann and Uroš Kolar (1999) Meritve sončnega sevanja v gozdu - II. Metode na osnovi projekcij hemisfere neba in krošenj. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 177-210. ISSN 0351-3114

[img] PDF - Published Version
Download (1564Kb)

  Abstract

  Poznavanje porazdelitve sevanja v gozdu je pomembno za temeljna ekološka proučevanja in za prakso gojenja gozdov. V ~lanku primerjamo tri metode ocenjevanja son~nega sevanja na osnovi preslikave svoda neba in kro{enj: fotografijo hemisfere z objektivom "ribje oko", horizontoskop in LAI-2000 Plant Canopy Analyzer. Prikazujemo izku{nje, izbolj{ave metod ter na~rt za podstavek horizontoskopa, ki smo ga razvili na Katedri za gojenje gozdov. Izbolj{ani stabilni horizontoskop daje, z nekaterimi omejitvami, povsem zadovoljive rezultate za neposredno gojitveno delo. Fotografija hemisfere je primerna za oceno svetlobnih razmer v vseh tipih sestojev in je zato uporabna pri raziskovalnem delu. V zadnjem ~asu se metoda intenzivno razvija. Digitalizacija celotnega sistema bo pospe{ila standardizacijo. Instrument LAI-2000 je posebej primeren za raziskave pomlajevanja v razmerah bujne zeliščne vegetacije na bogatih rastiščih in v spremenjenih sestojih.

  Item Type: Article
  Keywords: solar radiation assessment, silviculture, horizontoscope, hemispherical photography, LAI-2000, diffuse and direct site factor
  Link to COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=COBIB&select=ID= 605094
  Divisions: Biotechnical Faculty, Department of Forestry > Section of Silviculture
  Item ID: 404
  Date Deposited: 11 Apr 2014 13:26
  Last Modified: 11 Apr 2014 13:26
  URI: http://eprints.gozdis.si/id/eprint/404

  Actions (login required)

  View Item