[Sci Vie logo]

Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji : združbe gorskega javorja, gorskega bresta, velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca

Igor Dakskobler and Petra Košir and Lado Kutnar (2013) Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji : združbe gorskega javorja, gorskega bresta, velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

[img] PDF - Published Version
Download (5Mb)

  Abstract

  Gozdovi plemenitih listavcev so bili v Sloveniji na podlagi povsem novih znanstvenih izhodišč sistemsko opredeljeni v pregledni Tipologiji gozdnih rastišč (2012). V okviru tega so bili na podlagi ekologije in višinske razprostranjenosti opisani naslednji rastiščni tipi: podgorsko-gorsko lipovje na karbonatnih in mešanih kamninah, podgorsko pobočno velikojesenovje na karbonatnih in mešanih kamninah, gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom na karbonatnih in mešanih kamninah in podgorsko-gorsko javorovje s praprotmi na silikatnih kamninah. V tej publikaciji so na osnovi dosedanjega znanja in dostopnih virov v skladu z znanstvenimi fitocenološkimi principi utemeljili omenjene štiri rastiščne tipe s pripadajočimi asociacijami/združbami. Opisali so ključne značilnosti tipov gozdov plemenitih listavcev, kot so razširjenost,geološke, pedološke, reliefne in podnebne značilnosti, rastlinskevrste, gozdnogospodarski in gozdnogojitveni vidiki, naravovarstveni pomen in ogroženost. Vsakega od štirih rastiščnih tipov smo ilustrirali s slikami značilnih rastiščnih in sestojnih razmer ter diagnostičnih vrst.

  Item Type: Monograph (Technical Book)
  Keywords:
  Number of Pages: 75
  Link to COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=COBIB&select=ID= 265170688
  Institution: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Department: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Divisions: Biotechnical Faculty, Department of Forestry > Section of Silviculture
  Slovenian Forestry Institute > Department of Forest Ecology
  Item ID: 481
  Date Deposited: 08 May 2014 12:31
  Last Modified: 12 May 2014 13:57
  URI: http://eprints.gozdis.si/id/eprint/481

  Actions (login required)

  View Item