[Sci Vie logo]

Macesnovi gozdovi v Sloveniji : vzhodnoalpsko macesnovje, združba evropskega macesna in slečnika

Igor Dakskobler and Lado Kutnar (2012) Macesnovi gozdovi v Sloveniji : vzhodnoalpsko macesnovje, združba evropskega macesna in slečnika. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

[img] PDF - Published Version
Download (3964Kb)

  Abstract

  Macesnovje ali macesnovi gozdovi so bili pri nas prvič sistemsko opredeljeni šele s Tipologijo gozdnih rastišč Slovenije (2012), saj so bili do tedaj obravnavani kot različni sukcesijski stadiji ali sintaksoni znotraj drugih asociacij oz. združb (največkrat v okviru ruševja). V tej publikaciji so na osnovi dosedanjega znanja in dostopnih virov v skladu z znanstvenimi fitocenološkimi principi utemeljili obstoj macesnovja pri nas, ki je po sintakosonomskih principih uvrščeno v asociacijo Rhodothamno-Laricetum Willner& Zukrigl 1999. Opisali so njegove ključne značilnosti, kot so razširjenost, geološke, pedološke, reliefne in podnebne značilnosti, rastlinske vrste, gozdnogospodarski in gozdnogojitveni vidiki, naravovarstvenipomen in ogroženost. Publikacija je ilustrirana s slikami značilnih rastiščnih, sestojnih razmer in diagnostičnih vrst.

  Item Type: Monograph (Technical Book)
  Keywords: soil, woodland vegetation, forest management, risk
  Number of Pages: 31
  Link to COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=COBIB&select=ID= 263083264
  Institution: Gozdarski inštitut Slovenije
  Department: Oddelek za gozdno ekologijo
  Divisions: Slovenian Forestry Institute > Department of Forest Ecology
  Item ID: 485
  Date Deposited: 12 May 2014 12:47
  Last Modified: 12 May 2014 13:56
  URI: http://eprints.gozdis.si/id/eprint/485

  Actions (login required)

  View Item