[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Lojze Čampa and Ivan Smole and Mihej Urbančič (1992) Gozdne združbe in gozdna tla kot osnova za gozdnogospodarsko načrtovanje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa and Ivan Žonta (1990) Naravni viri kot razvojni dejavnik in varstvo okolja. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa and Tomaž Štefe (1990) Primerjava slovenskega javnega mnenja o propadanju gozdov v letu 1990 z letom 1987. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa and Evgenij Azarov and Marko Kovač and Ivan Žonta (1989) Postopki za izdelavo gozdarskih kart M 1:25.000 oz. 1:50.000 eraziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Lojze Čampa (1989) Prostorska analiza negozdnih površin (I. faza): raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Tomaž Štefe and Lojze Čampa (1988) Slovensko javno mnenje in propadanje gozdov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Hudnik and Alojz Četina and Rudolf Rome and Breda Žun and Lojze Čampa and Jerca Tomšič and Dušan Kresal (1988) Revitalizacija občine Kočevje: 1. faza : opredelitev problemov in razvojnih ciljev. Project Report. ZOP - Zavod za organizacijo , Ljubljana.

Lojze Čampa (1986) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v G.E. Pokljuka. Other. Ljubljana cInštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa (1986) Poškodbe mlajših smrekovih monokultur po divjadi na Pohorju ter izdelava metodologije za obnovo prizadetih sestojev. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Lojze Čampa (1985) Strokovne osnove za pripravo planov občin spominskega območja Žumberak-Gorjanci: karte. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa (1985) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v g.e. Mežakla. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Lojze Čampa and Evgenij Azarov Prostorska analiza negozdnih površin: raziskovalna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Sat. 2. Mar. 2024 02:34:26 CET.