[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Miran Čas (2012) Presoja vpliva adaptacije in izgradnje povezovalne ceste Mislinja - Rogla ne okolje: končno poročilo potencialne primernosti izvedbe projekta v območju Natura 2000. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Bajc and Miran Čas and Dalibor Ballian and Saša Kunovac and Goran Zubić and Marijan Grubešić and Petar Zhelev and Ladislav Paule and Tine Grebenc and Hojka Kraigher (2011) Genetic differentiation of the Western Capercaillie highlights the importance of South-Eastern Europe for understanding the species phylogeography. PloS one . ISSN Y506-0087

Marko Bajc and Miran Čas and Tine Grebenc and Hojka Kraigher (2011) Genetic differentiation of the Western capercaillie highlights the importance of South-eastern Europe for understanding the species phylogeography [Elektronski vir]. Grouse news : newsletter of the Grouse Specialist Group (42). pp. 33-36. ISSN Y503-2083

Miran Čas (2008) Capercaillie monitoring is an important tool for observing changes in boreal forest ecosystems, but introduction of a hunting ban in the Slovenian Alps has highlighted certain problems. Grouse news : newsletter of the Grouse Specialist Group (35). pp. 16-20. ISSN Y503-2083

Mirko Medved and Hojka Kraigher and Dušan Jurc and Marko Kovač and Primož Simončič and Miran Čas and Špela Planinšek and Anže Japelj and Jaka Klun and Milan Kobal and Nike Krajnc and Lado Kutnar and Mitja Piškur and Tine Premrl and Robert Robek and Iztok Sinjur and Urša Vilhar (2008) Adaptation to climate change in forestry : questionnaire of European Forest Institute to collect information from EU member states. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Miran Čas (2005) Preservation of forest soil and vegetation in the Capercaillie (Tetrao urogallus L.) habitat within the eastern Karavanke region an the eastern Kamnik-Savinja Alps in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 5-42. ISSN 0351-3114

Jurij Gulič and Marijan Kotar and Miran Čas and Miha Adamič (2003) Vegetation requirements of the black grouse habitat (Tetrao Tetrix L.) in Pohorje MTS.. Zbornik gozdarstva in lesarstva (71). pp. 41-70. ISSN 0351-3114

Miran Čas and Polona Kalan (2002) Zaključno poročilo projekta "Imisijska obremenjenost gozdov v občini Kamnik". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Miran Čas (2000) Ohranjanje habitatov ogroženih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali v gozdnih ekosistemih - gozdne kure - divji petelin ezaključni elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2000) Pregled rastišč divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji v letih 1999 in 2000 ter analiza ogroženih rastišč: elaborat s tekstom: zaključno delo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2000) Pregled rastišč divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji ter analiza ogroženih rastišč: elaborat s tekstom za leto 1999. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2000) Pregled rastišč divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji v letih 1999 in 2000 ter analiza ogroženih rastišč: elaborat s tekstom: fazno poročilo za leto 2000 - mejnik II. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Miran Čas (1999) Spatial endangerment of capercaillie (Tetrao urogallus L.) populations in Slovenia in 1998. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 5-52. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher and Gregor Božič and Matjaž Čater and Miran Čas and Dušan Jurc and Maja Jurc and Polona Kalan and Lado Kutnar and Tone Kralj and Robert Robek and Primož Simončič and Igor Smolej and Sašo Žitnik and Magda Špenko and Andrej Hren (1999) Raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih stadijih gozda: elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas and Miha Adamič (1998) The influence of forest alteration on the distribution of capercaillie (Tetrao urogallus L.) leks in the eastern Alps. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 5-57. ISSN 0351-3114

Primož Simončič and Franc Ferlan and Marko Kovač and Hojka Kraigher and Živan Veselič and Dragan Matjašič and Sašo Golob and Maja Jurc and Lado Kutnar and Mirko Medved and Miran Čas and Gregor Božič and Andreja Ogulin-Iskra and Jošt Jakša (1998) National Questionnaire - Slovenia: Multi country report of forestry. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (1997) Divji petelin (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji leta 1997 :ocena stabilnosti subpopulacij in ogroženosti življenjskega prostora divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji: zaključno poročilo o študiji. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (1988) Spreminjanje kulturne krajine in nastanek današnjih gozdov macesna in smreke na Peci. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Sat. 2. Mar. 2024 02:35:21 CET.