[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Martin Čokl (1981) Dinamika razvoja smrekovih sestojev na Pokljuki. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1978) Gozdnogospodarski načrt za obdobje od 1.I.1977 do 31.XII.1986. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Martin Čokl (1977) Racionalizacija urejanja višinskih gozdov na Pohorju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1973) Gozdnogospodarski načrt za raziskovalne gozdove na Smolniku za desetletje 1973-1982. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1971) Bukove raziskovalne ploskve v Sloveniji ter boniteta bukovih rastišč. Zbornik (10 S.). pp. 117-143. ISSN 0350-0187

Martin Čokl (1971) Raziskovalne ploskve v Blejskem gozdnogospodarskem območju. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Martin Čokl (1970) Racionalizacija metod za urejanje zasebnih gozdov. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Martin Čokl (1969) Stanje in razvoj sestojev na raziskovalnih ploskvah v postojnskem GG območju. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1969) Gospodarska zrelost čistih smrekovih sestojev v Nazarskem gozdnogospodarskem območju. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1968) Obhodnja v enodobnih smrekovih gozdovih ter vpliv ekonomsko-tehničnih pogojev nanjo. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1967) Stanje in razvoj prebiralnih gozdov v Lehnu. Zbornik (5). pp. 89-120. ISSN 0350-0187

Martin Čokl (1967) Gozdnogospodarski načrt za obdobje od 1.1.1967 do 31.12.1976. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1967) Boniteta gozdnih rastišč na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1966) Gospodarska zrelost smrekovih sestojev na Pokljuki. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1965) Rast zelene duglazije v Sloveniji. Zbornik (4). pp. 139-185. ISSN 0350-0187

Martin Čokl (1965) Optimalna obhodnja za smrekove sestoje na Jelovici. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1963) Gozdnogospodarski načrt za raziskovalne gozdove na Smolniku za desetletje 1963-1972. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1962) Odkazovanje kot glavni ukrep za izboljšanje strukture in kvalitete sestojev. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1962) Posebni sečni in gojitveni načrt za gozdno gospodarsko enoto Lehen za petletje 1962 - 1966. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1962) Dvovhodne deblovnice za okraj Celje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1962) Raziskovalne ploskve na Rakovcu in v Ločniku po meritvah v letih 1949 - 1961. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1962) Primerjava metod za ugotavljanje prirastka. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1961) Raziskovalne ploskve na Pokljuki po meritvah v letih 1959/60. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1961) Raziskovalne ploskve v prebiralnih gozdovih na Snežniku v razdobju 1949-1960. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1961) Raziskovalne ploskve v prebiralnih gozdovih Kočevske in Notranjske v razdobju 1947-1960. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1961) Raziskovalne ploskve na Jelovici po meritvah v letih 1948-1960. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1958) Gozdnogospodarski načrt za dobo od 1. I. 1958 do 31. XII. 1967: Gozdno gospodarstvo (OLO): Maribor, Gozdnogospodarsko področje: Dravsko (XV), Gozdnogospodarska enota: Smolnik. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1957) Gozdnogospodarski načrt za dobo od 1.I.1957 do 31.XII.1961. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Martin Čokl (1956) Gospodarska enota Blegaš: gospodarski načrt za dobo od 1. I. 1954 do 31. XII. 1963. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Martin Čokl (1956) Gospodarska enota Jelovica: gospodarski načrt za dobo 1.I.1954 do 31.XII.1963. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl Poraščeni pašniki v Cerkniško - Loški dolini: predhodna inventarizacija. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Mon. 15. Jul. 2024 02:35:05 CEST.