[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Boleslav Črnagoj (1969) Generalni plan cestnega omrežja za področje Kozjak: karte in grafikoni. Technical Report. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1967) Navodilo za vodenje katastra gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1966) Ugotovitev podolžnih nagibov obstoječih cest in poti. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1966) Nepotrebno menjanje nagiba nivelete novih gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1966) Metodologija za sestavo generalnega plana gradnje gozdnih cest za vso Slovenijo, deljenega po gozdnogospodarskih območjih, vzevši kot kriterij optimalno gostoto cestnih omrežij. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1966) Fotografiranje gospodarskih kart za generalni plan gradnje gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1965) O natančnem računanju obresti na vrednost strojev: njihova razdelitev na delovne ure, obratovalne ure in na enote delovnega učinka. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1963) Metodologija za sestavo perspektivnega plana gradnje gozdnih cest za vso Slovenijo, deljenega po gozdnogospodarskih območjih, vzevši kot kriterij optimalno gostoto cestnih omrežij. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1963) Način gradnje zgornjega ustroja gozdnih cest. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1962) Ekonomska analiza amortizacije gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1962) Proučevanje racionalnosti nakladanja kamionov in njihovih prikolic z raznimi nakladalnimi napravami. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1961) Mehanizacija izkoriščanja gozdov in gradnje gozdnih cest ter povezanost mehanizacije izkoriščanja gozdov z načinom gradnje gozdnih cest, s stališča ekonomičnega gospodarjenja v gozdovih in pospreševanja socializacije gozdarstva v slovenskih razmerah: 1. in 2. del. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1961) Investicijski program za omrežje gozdnih cest "Slovenska Bistrica". Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1960) Investicijski program za omrežje gozdnih cest Osankarica. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1958) Mejni nagib terena, na katerem les, po premaganju odpora mirovanja, drsi sam. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1958) Investicijski program za omrežje gozdnih cest Vitanje - Zreče: Aproksimativni predračun za gradnjo gozdnih cest na območju Vitanje - Žreče. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1957) Optimalna širina šumskih puteva. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

This list was generated on Sat. 2. Mar. 2024 02:35:53 CET.