[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Robert Robek and Mirko Medved and Lojze Žgajnar and Nike Krajnc and Borut Bitenc (1998) Removing barriers to Biomass District Heating Projects in Slovenia. Analysis of Wood Biomass Potential in Slovenia: Final report. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lojze Žgajnar and Borut Bitenc (1997) Strokovne podlage in metode merjenja prevzetih količin kostanjevega lesa na osnovi mase v tovarni Tanin Sevnica. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Lojze Žgajnar and Borut Bitenc and Igor Sirk and Tomaž Cunder (1996) Količinska, strukturna, prostorska in energijska ocena potencialov lesne biomase za energijske namene v Sloveniji. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lojze Žgajnar and Borut Bitenc (1995) Količinska, strukturna, prostorska in energijska ocena stanja in potencialov lesne biomase za energijske namene v Sloveniji. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Tone Kralj and Mirko Medved and Vid Mikulič and Lojze Žgajnar (1994) Stanje in perspektive oskrbe s kostanjevim lesom iz domačih virov v tovarni "Tanin" Sevnica. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lojze Žgajnar (1994) Merjenje količin industrijskega drobnega lesa na osnovi mase ter strokovne osnove za standarizacijo eizsledki raziskav vrednosti osnovnih parametrov in postopkov za merjenje količin lesa s tehtanjem v tovarni BREST-IVERKA, Cerknica. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lojze Žgajnar and Boštjan Košir and Tone Gregorič (1992) Količinski, tehnološki in ekonomski vidiki ter možnosti izboljšanja oskrbe z lesno surovino za iverne plošče v podjetju Brest: raziskovalni projekt - 1. faza. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo .

Lojze Žgajnar (1990) Poskus ovrednotenja škode zaradi vetroloma na podlagi količinskih in kakovostnih izgub lesne surovine. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Žgajnar (1990) Količine, pridobivanje, predelava in uporaba drobne drevesne in grmovne biomase - sečnih ostankov eraziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Žgajnar (1986) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v g.g. enoti Brkini I.: karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Janez Božič and Marjana Pavle and Lojze Žgajnar (1985) Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: izboljšanje kakovosti gozdnega semena in sadik, proučevanje bioekološko vrednotenje semenskih sestojev. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Evgenij Azarov and Lojze Žgajnar and Janko Kalan and Vid Mikulič and Marko Accetto (1984) Proizvodna sposobnost najbolj razširjenih gozdnih združb v Sloveniji: raziskovalna naloga. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lojze Žgajnar (1983) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v G.E. Nanos-Podkraj. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Evgenij Azarov and Lojze Žgajnar and Maja Jurc (1982) Družbeni plan občine Grosuplje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

This list was generated on Sat. 23. Sep. 2023 02:32:20 CEST.