[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Lojze Čampa and Ivan Žonta (1990) Naravni viri kot razvojni dejavnik in varstvo okolja. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1989) Mura: ocena vplivov načrtovanih HE na gozd in gozdni prostor: zasnova HE na Muri - razvoj projekta in vključitev v okolje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo.

Lojze Čampa and Evgenij Azarov and Marko Kovač and Ivan Žonta (1989) Postopki za izdelavo gozdarskih kart M 1:25.000 oz. 1:50.000 eraziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1989) Ocena posledic vetroloma na GG enoti Predmeja s pomočjo aerofotointerpretacije: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Anton Kralj and Marko Kovač and Ivan Žonta (1985) Digitalna interpretacija slovenskega prostora: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1985) Razvoj in urejanje vasi na Slovenskem: poselitev v gozdnem prostoru. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1985) Oblikovne prvine urbanistične zasnove v dolgoročnem planu mesta Ljubljane. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Juvančič and Ivan Žonta (1985) Stanje in možni načini izdelave gozdarskih načrtov in kart v SR Sloveniji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1984) Zeleni pas - Maribor - parkovni gozdovi pri Treh ribnikih. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1984) Triglavski narodni park - skupni program razvoja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1983) Gozdnogospodarski načrt za 4. gozdnogospodarsko območje Ljubljana 1981-1990: 3. gozdni prostor - prikaz stanja. Technical Report. Gozdno gospodarstvo Ljubljana, Sektor za urejanje gozdov , Ljubljana.

Ivan Žonta (1983) Kamnolom keratofirja in dolomita Vrčica - Kamna Gorica: ureditveni načrt in ekološka sanacija. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo.

Ivan Smole and Ivan Žonta (1982) Navodila za izdelavo vrednotenja gozdnega prostora: predlog planske opredelitve gozdnega prostora /za potrebe prostorskega vidika družbenih planov/. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Žonta (1981) Vrednotenje in razvrščanje gozdnih in kmetijskih zemljišč za potrebe izdelave prostorskega dela družbenega plana občine Ljubljana-Šiška. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 121-128. ISSN 0351-3114

Ivan Žonta (1981) Gozdni prostor in gozdarstvo v dolgoročnem družbenem planu Ljubljana 2000. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Žonta and Ivan Smole and Damjan Pavlovec (1981) Družbeni plan občine Ljubljana Vič-Rudnik: predlog razvrstitve gozdnih površin (tekstno, tabelarno in kartno gradivo). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Živko Košir and Janez Pogačnik and Ivan Smole and Zvonko Stermšek and Ivan Žonta and Vid Mikulič (1981) Navodila za izdelavo kart območnih načrtov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Smole and Ivan Žonta (1981) Kamnolom Podutik: sanacijski načrt. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Žonta and Borut Bitenc and Marko Kmecl and Ivan Smole and Maja Jurc (1981) Sanacijski načrt kamnolom Čelo - Vrhnika. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1980) Prijedlog nacrta programa izrade planskih dokumenata za područje proširenog sportskog-rekreacionog centra "Bentbaša" u Sarajevu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Ivan Žonta and Marko Kmecl and Miha Adamič and Nataša Kovačević and Ivan Smole and Miroslav Kapus and Janez Košir and Jože Šavor and Nevenka Strlekar and Marta Debelak and Zdenka Goriup (1980) Strokovne osnove za sklepanje dogovora o temeljih prostorskega plana občine Jesenice. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Žonta (1980) Raba zemljišč v zahodni Sloveniji: Občina Jesenice, Občina Tolmin - tekstno gradivo, karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Maja Jurc and Ivan Žonta and Ivan Smole (1980) Gozdni park Mozirje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Ciglar and Ivan Žonta (1980) Spreminjanje kulturne krajine zaradi opuščanja kmetijskih zemljišč: tekstno gradivo: tabelarno gradivo: karta: gradivo podobnih raziskav spreminjanja kulturne krajine zaradi opuščanja kmetijskih zemljišč. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1980) Gozdarstvo v odnosu do urejanja vasi na Slovenskem. Technical Report. Urbanistični inštitut SR Slovenije.

Smole Ivan and Ivan Žonta and Damjan Pavlovec and Zvone Stermšek and Irena Tavčar and Zvonka Vadnjal and Miha Adamič (1979) Prostorski plan občine Vrhnika: predlog razvrstitve gozdnih površin. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marko Pleško and Ivan Žonta (1979) Gradivo za pripravo prostorskih smernic za izdelavo dolgoročnih planskih dokumentov "Ljubljana 2000" in srednjeročnih družbenih planov občin in mesta Ljubljane s prostorskim planom za obdobje 1981-1985. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Žonta and Nataša Kovačević (1979) Izveštaj o istraživačkom radu eproblem napuštanja poljoprivrednih zemljišta u SR Sloveniji: planiranje korištenja zemljišta na primeru Alpskog Posočja /teritoria opštine Tolmin/. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1979) Peskolom - SGP Grosuplje - predlog sanacije (variante izrabe). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1978) Sanacijski načrt Občina Cerknica: Peskolom - Klanci, Žilce (Zala), Kamnolog - Križna jama (Lož). Sanacijski načrt Občina Ilirska Bistrica: Kamnolom-Grda Draga. Sanacijski načrt Občina Postojna: Peskolomi - Bukovje, Šmihel. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1977) Spomen Groblje u Sremskoj Mitrovici: parkovi republika i pokrajina SR Slovenija. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1977) Občinski prostorski plan za potrebe kmetijstva: osnutek. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1976) Slovensko plinovodno omrežje: krajinsko prostorski načrt: faza smernice. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Ivan Žonta (1974) Krajinski plan Tacen - Šmartno - Gameljne. Project Report. Ljubljanski urbanistični zavod , Ljubljana.

Ivan Žonta Parkovni gozdovi Ljubljane. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

This list was generated on Sat. 23. Sep. 2023 02:33:04 CEST.