[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Robert Robek and Mirko Medved and Lojze Žgajnar and Nike Krajnc and Borut Bitenc (1998) Removing barriers to Biomass District Heating Projects in Slovenia. Analysis of Wood Biomass Potential in Slovenia: Final report. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Robert Robek and Mirko Medved and Hojka Kraigher and Primož Simončič and Polona Kalan and Borut Bitenc and Igor Potočnik and Tom Levanič and Franc Lobnik and Dietmar Matthies and Iwan Wästerlund (1997) Mnogonamenska raba in okolju prilagojeno dograjevanje omrežja gozdnih prometnic: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja: Obseg - trajanje : 1995 - 1999. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lojze Žgajnar and Borut Bitenc (1997) Strokovne podlage in metode merjenja prevzetih količin kostanjevega lesa na osnovi mase v tovarni Tanin Sevnica. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Lojze Žgajnar and Borut Bitenc and Igor Sirk and Tomaž Cunder (1996) Količinska, strukturna, prostorska in energijska ocena potencialov lesne biomase za energijske namene v Sloveniji. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lojze Žgajnar and Borut Bitenc (1995) Količinska, strukturna, prostorska in energijska ocena stanja in potencialov lesne biomase za energijske namene v Sloveniji. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Borut Bitenc (1990) RP: Ohranjevanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Borut Bitenc (1986) Kdaj uporabiti buldožer in kdaj bager pri gradnji gozdnih cest. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Borut Bitenc (1981) Uporaba vrtalne lafete Böhler pri gradnji gozdnih cest na območju gozdnega gospodarstva Bled. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Žonta and Borut Bitenc and Marko Kmecl and Ivan Smole and Maja Jurc (1981) Sanacijski načrt kamnolom Čelo - Vrhnika. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Borut Bitenc (1979) Uporaba težkih buldožerjev Caterpillar D-8H in D-9H pri gradnji gozdnih cest na območju gozdnega gospodarstva Bled. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Borut Bitenc (1978) Analiza prevozov posipnega materiala na gozdnih cestah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Andrej Dobre and Borut Bitenc and Janja Albreht Naravne danosti za načrtovanje in gradnjo gozdnih cest v Sloveniji: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

This list was generated on Fri. 23. Feb. 2024 02:35:54 CET.