[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Aleksandra Golob (2006) Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem Natura območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje : poročilo CRP projekta. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Aleksandra Golob (1990) Zasnova informacijskega sistema za gospodarjenje z gozdom v razmerah njegovega propadanja. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo.

This list was generated on Sun. 21. Jul. 2019 02:38:00 CEST.