[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Andrej Kobler and Klaus Borger and Zoran Grecs and Aleksander Marinšek and Dušan Roženbergar and Thomas A. Nagel and Matjaž Čater and Marjana Westergren and Gregor Božič and Hojka Kraigher and Klemen Jerina and Robert Brus and Jurij Diaci and Gal Fidej and Andrej Rozman and Igor Dakskobler and Aleš Straže and Željko Gorišek and Maks Merela and Luka Krže and Katarina Čufar and Nike Krajnc and Andrej Breznikar (2015) Pogled na žled: delavnica o Gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepih po ujmah večjih razsežnosti zbornik povzetkov. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana. (In Press)

Mojca Bogovič and Zoran Grecs and Hojka Kraigher (2001) Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo : strokovni seminar : program in prispevki : nadaljevanje IV. delavnice Javne gozdarske službe, Kostanjevica na Krki, 11. oktober 2001. In: Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo , Kostanjevica na Krki.

Zoran Grecs and Hojka Kraigher (2000) Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo: od sestoja do sadike. In: IV. delavnica Javne gozdarske službe, Rogla, 26. - 27. september 2000, Rogla.

Franc Ferlin and Lado Kutnar and Zoran Grecs and Boštjan Košiček and Tomaž Prus and Hojka Kraigher and Igor Smolej (1998) Gozdna rastišča in razvoj sestojev na (Sežansko-Komenskem) Krasu. In: II. delavnica Javne gozdarske službe, Sežana-Lipica.

Primož Simončič and Tomaž Prus and Polona Kalan and Hojka Kraigher and Robert Robek and Lado Kutnar and Igor Smolej and Zoran Grecs and Mihej Urbančič and Alenka Munda (1997) Gozdna tla - temeljna sestavina gozdnega ekosistema: posvetovanje: 25.- 26. september 1997, Poljče, Pokljuka, Ljubno. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Zoran Grecs (1996) Regeneration of forests with planting - a step towards a higher quality of operational forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 133-143. ISSN 0351-3114

Zoran Grecs (1987) Forest and energy tomorrow. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 85-88. ISSN 0351-3114

This list was generated on Sun. 21. Jul. 2019 02:38:55 CEST.