[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Lado Kutnar and Andrej Martinčič (2008) Bryophyte species diversity of forest ecosystems in Slovenia (intensive monitoring programe). Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 11-26. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Andrej Martinčič and Matjaž Čater and Polona Kalan and Igor Smolej and Primož Simončič (2004) Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer in gospodarjenja: zaključno poročilo projekta št. V4-0438-01. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Andrej Martinčič (2001) Vegetation characteristics of some mires and surrounding spruce forest on the Pokljuka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). pp. 57-104. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Primož Simončič and Alenka Gaberščik and Andrej Martinčič (2001) Site characteristics of selected mires and surrounding spruce forests on the Pokljuka plateau. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 83-125. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Drugotni nižinski pragozd Krakovo v Krakovskem gozdu : ( Mikroflora, vegetacija in ekologija). Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 5-144. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) The virgan forest in the frost depression Prelesnikova koliševka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 145-252. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Panonska pragozdova Donačka gora in Belinovec : ( Mikroflora, vegetacija in ekologija). Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 253-358. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Mikoflora v pragozdovih Slovenije. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik and Andrej Martinčič (1977) Gozdna vegetacija Slovenije v okviru evropskih gozdov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Milan Piskernik and Marjan Pavšer and Andrej Martinčič (1972) Vegetacijske razmere v smrekovih mraziščih Slovenije in pedološke ter mikroklimatske razmere v smrekovih mraziščih Trnovskega gozda. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik and Andrej Martinčič (1970) Vegetacija in ekologija gorskih barij v Sloveniji. Zbornik (8). pp. 131-203. ISSN 0350-0187

Milan Piskernik and Andrej Martinčič (1970) Gligotrofna barja brez rušja. Zbornik, 8 (pril). ISSN 0350-0187

This list was generated on Thu. 18. Apr. 2024 02:38:06 CEST.