[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Jaka Klun and Iztok Sinjur and Mirko Medved (2009) Katalog stroškov gozdarske mehanizacije 2009: delovno besedilo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ferreira and Mirko Medved and Tomaž Cunder (2008) Izdelava in preverba metodologije za določitev kmetij, ki naj bi lahko uveljavljale prednostno pravico pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved and Robert Robek and Jaka Klun (2008) Analiza delovišča na primeru GE Ruše, odd./ods. 49B : ekspertiza. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved and Robert Robek and Jaka Klun (2008) Analiza delovišča na primeru GGE Sevnica, odd./ods. 22B : ekspertiza. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved and Hojka Kraigher and Dušan Jurc and Marko Kovač and Primož Simončič and Miran Čas and Špela Planinšek and Anže Japelj and Jaka Klun and Milan Kobal and Nike Krajnc and Lado Kutnar and Mitja Piškur and Tine Premrl and Robert Robek and Iztok Sinjur and Urša Vilhar (2008) Adaptation to climate change in forestry : questionnaire of European Forest Institute to collect information from EU member states. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Boštjan Košir and Janez Krč and Mirko Medved (2007) Comparison of forest machine cost calculation methods on the case of a cableway. Zbornik gozdarstva in lesarstva (82). pp. 41-51. ISSN 0351-3114

Nike Krajnc and Mitja Piškur and Mirko Medved (2007) Gozd in les - razvojna priložnost Slovenije. Other. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Mirko Medved and Nikica Ogris and Jaka Klun and Boštjan Košir and Rafael Vončina (2005) Calendar time and work performance of Syncrofalke cable cranes in the Tolminsko region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 113-142. ISSN 0351-3114

Simon Resman and Boštjan Košir and Mirko Medved (2005) Statistical monitoring of the operational efficiency development in forestry companies during the 1996-2002 period. Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). pp. 137-164. ISSN 0351-3114

Nike Krajnc and Robert Robek and Mitja Piškur and Jaka Klun and Branko Vodopivec and Robert Mavsar and Robert Krajnc and Mirko Medved (2005) Supply and utilization of bioenergy to promote sustainable forest management: annex 9. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Mitja Piškur and Mirko Medved (2005) Predlog novih normativov za velike večbobenske žične žerjave 1.b (VVŽŽ 1.b): razlaga sprememb in dopolnitev Odredbe o odločitvi normativov za delo v gozdovih. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Piškur and Mirko Medved (2005) Prevod definicij na področju gozdnih lesnih sortimentov in usklajena verzija delitve GLS (gozdnih lesnih sortimentov) za spremljanje količin in cen. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mirko Medved and Živan Veselič and Jure Kraigher and Janja Lukan and Dragan Matijašić and Robert Ogrizek and Branko Valjavec and Jaka Klun and Robert Krajnc and Nikica Ogris and Robert Robek and Rok Pisek and Branko Valjavec (2002) Standardi za opravljanje nalog javne gozdarske službe. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek and Nevenka Bogataj and Jaka Klun and Nike Krajnc and Robert Mavsar and Nikica Ogris and Mitja Piškur and Mirko Medved (2002) Napredek pridobivanje in rabe lesa za razvoj podeželja v občini Solčava : študija = Forest operation improvements for rural development in Slovenia : case study. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Mirko Medved and Nikica Ogris and Robert Robek (2002) Metodologija spremljanja spravila lesa z žičnim žerjavom. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved (2002) Študije s področja žičnega spravila iz gozdov v lasti RS: raziskovalni projekt: ekspertize. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Robert Robek and Mirko Medved and Lojze Žgajnar and Nike Krajnc and Borut Bitenc (1998) Removing barriers to Biomass District Heating Projects in Slovenia. Analysis of Wood Biomass Potential in Slovenia: Final report. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Franc Ferlan and Marko Kovač and Hojka Kraigher and Živan Veselič and Dragan Matjašič and Sašo Golob and Maja Jurc and Lado Kutnar and Mirko Medved and Miran Čas and Gregor Božič and Andreja Ogulin-Iskra and Jošt Jakša (1998) National Questionnaire - Slovenia: Multi country report of forestry. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek and Mirko Medved (1997) Tree damage due to forest operations in Slovenian forest decline inventories. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 119-136. ISSN 0351-3114

Maja Jurc and Milan Hočevar and Igor Smolej and Mirko Medved and Andrej Kržan and Marjeta Šivic and Charlotte Taft and Irena Tavčar and Igor Sirk and Rudi Mutec and Dušan Jurc and Marjan Zupančič and Maja Valič and Marija Dolores Kerec Kovač and Teja Koler-Povh (1997) Knowledge for the forest : proceedings on the occasion of 50 years of the existence and activities of the Slovenian Forestry Institute. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Robert Robek and Mirko Medved and Hojka Kraigher and Primož Simončič and Polona Kalan and Borut Bitenc and Igor Potočnik and Tom Levanič and Franc Lobnik and Dietmar Matthies and Iwan Wästerlund (1997) Mnogonamenska raba in okolju prilagojeno dograjevanje omrežja gozdnih prometnic: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja: Obseg - trajanje : 1995 - 1999. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Iztok Winkler and Mirko Medved (1996) Kriteriji za ocenjevanje kakovosti izvajalcev gozdnih del. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 7-20. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler and Mirko Medved (1994) Spremembe lastninske strukture gozdov zaradi denacionalizacije in njihove gozdnogospodarske posledice. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 215-246. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc and Tone Kralj and Mirko Medved and Vid Mikulič and Lojze Žgajnar (1994) Stanje in perspektive oskrbe s kostanjevim lesom iz domačih virov v tovarni "Tanin" Sevnica. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Iztok Winkler and Mirko Medved (1994) Urejanje poslovnih razmerij pri gospodarjenju z državnimi gozdovi. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Mirko Medved and Robert Robek and Janez Krč and Boris Papac and Miro Ljubec (1994) Usklajevanje pridobivanja lesa z drugimi funkcijami gozda: končno poročilo projekta 44-0859-0404-93. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved (1993) Harvesting costs regarding on socio-economic farm category. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 199-216. ISSN 0351-3114

Mirko Medved (1992) Forest owners and forest work. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 83-100. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Andrej Dobre and Mirko Medved and Iztok Winkler and Edvard Rebula and Marjan Lipoglavšek (1990) Prognoza tehnološkega razvoja gozdarstva Slovenije do l. 2000: raziskovalna naloga - spremljanje in spodbujanje razvoja proizvodnje gozdarske strojne opreme. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Mirko Medved (1988) Serious accidents at wood production performed by forest owners. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). pp. 25-55. ISSN 0351-3114

Mitja Piškur and Mirko Medved Predlog spremljave strukture in vrednosti gozdnih lesnih sortimetnov (GLS). Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Boštjan Košir and Mirko Medved and Jernej Ude Pridobivanje lesa v zasebnih gozdovih SR Slovenije: raziskovalna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

This list was generated on Thu. 18. Apr. 2024 02:37:06 CEST.