[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Maja Jurc and Gregor Urek and Saša Širca and Vid Mikulič and Branko Glavan (2003) Pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970 - a new threat to forests in Slovenia?. Zbornik gozdarstva in lesarstva (72). pp. 121-156. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc and Tone Kralj and Mirko Medved and Vid Mikulič and Lojze Žgajnar (1994) Stanje in perspektive oskrbe s kostanjevim lesom iz domačih virov v tovarni "Tanin" Sevnica. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Batič and Dušan Jurc and Janko Kalan and Marko Kovač and Anton Kralj and Vid Mikulič (1994) Impact of polluted gasses from Thermal Power Plant in Šoštanj, Slovenia, on forest environment:a brief expertise on cause-consequence relationship in forest decline studies carried out on Slovenian Forestry Institute: world bank report: expertise. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Janko Kalan and Vid Mikulič and Tone Kralj (1990) RP: Ohranjanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lado Eleršek and Milan Hočevar and Igor Jerman and Dušan Jurc and Vid Mikulič and Tone Stergar (1989) Vegetativno razmnoževanje gozdnih drevesnih vrst: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Vid Mikulič (1985) Površine, lesna zaloga, prirastek in etat po gozdnih gospodarstvih: predstavitev podatkov popisa gozdov 1980. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Evgenij Azarov and Lojze Žgajnar and Janko Kalan and Vid Mikulič and Marko Accetto (1984) Proizvodna sposobnost najbolj razširjenih gozdnih združb v Sloveniji: raziskovalna naloga. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Živko Košir and Janez Pogačnik and Ivan Smole and Zvonko Stermšek and Ivan Žonta and Vid Mikulič (1981) Navodila za izdelavo kart območnih načrtov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Vid Mikulič (1980) Popis gozdov. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Stana Hočevar and Vid Mikulič and Jože Grzina URP: Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: šifra: UPR 05-4522. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Vid Mikulič Oblikovanje in koriščenje skupnih zbirk podatkov - računalniška obdelava podatkov za potrebe izdelovanja območnih gozdnogospodarskih načrtov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

This list was generated on Tue. 28. May. 2024 02:36:34 CEST.