[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Dušan Mlinšek (1996) Quality in forestry - an attempt at integrated forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 29-45. ISSN 0351-3114

Dušan Mlinšek (1987) Natural sciences and forestry science tomorrow. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 77-84. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič and Dušan Mlinšek and Janko Kalan and Jana Lebez and Hojka Kraigher (1985) Korenine gozdnih dreves in njihov pomen v gozdnem ekosistemu: raziskovalna naloga. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Dušan Mlinšek (1979) Novi gozdni rezervati v Sloveniji 1978. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Dušan Mlinšek (1978) Novi gozdni rezervati v Sloveniji (1. del, 2. del). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Dušan Mlinšek and Marko Accetto (1977) Obnova, rast in razvoj naravnih sestojev črnega bora (Pinus nigra Arnold.) na dolomitsko-apnenčastih rastiščih zahodne Bosne. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Dušan Mlinšek and Marjan Zupančič (1974) Yearly height-growth of terminal shoots in beech-sapling-standes in white fir - beech virgin forest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (12). pp. 67-86. ISSN 0351-3114

Dušan Mlinšek (1973) The quality of scotch pine (Pinus silvestris L.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (2). pp. 145-167. ISSN 0351-3114

Dušan Mlinšek (1973) Fragility of the tree crown of the Scotch pine (Pinus silvestris L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (2). pp. 169-184. ISSN 0351-3114

Dušan Mlinšek (1971) Über die Transmission zwischen Forschung und Praxis im Waldbau. Zbornik (9). pp. 76-82. ISSN 0350-0187

This list was generated on Thu. 18. Apr. 2024 02:33:33 CEST.