[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Marjan Pavšer (1973) Korelacija med fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi ter produktivnostjo gozdnih tal v Sloveniji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Rihard Erker and Gabrijel Tomažič and Marjan Pavšer (1972) Eksote gozdnega drevja v Sloveniji : rdeči hrast /Quercus borealis Michx./. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Rihard Erker and Gabrijel Tomažič and Marjan Pavšer (1972) Eksote kot primers pri melioracijah in premenah gozdov in možnosti njihove uporabe na območju KGP Kočevje. Technical Report. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik and Marjan Pavšer and Andrej Martinčič (1972) Vegetacijske razmere v smrekovih mraziščih Slovenije in pedološke ter mikroklimatske razmere v smrekovih mraziščih Trnovskega gozda. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Marjan Pavšer (1968) Gozdno-melioracijski načrt za gozdno gospodarsko enoto Koračica, Stari Marof. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Marjan Pavšer (1968) Tla gozdov Pokljuke in Mežakle. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Marjan Pavšer (1967) Pedološka istraživanja i kartiranje šumskih staništa. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Marjan Pavšer (1966) Talne razmere Jelovice, notranjega Bohinja in Mokrega Loga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije.

Janez Čop and Alojz Černe and Borut Stanič and Marjan Pavšer (1964) Rajonizacija male divjadi (zajec, fazan, jerebica) z ozirom na naravne (klimatske in pedološke) pogoje v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Bogo Žagar and Marjan Pavšer and Albin Stritar and Anton Ramovš (1958) U.O. Senovo Osnove za pokrajinski gospodarski načrt: rajonizacijski elaborat, pedološki elaborat, petrografski elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

This list was generated on Thu. 18. Apr. 2024 02:34:56 CEST.