[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Peter Prislan and Mitja Piškur and Dominika Gornik Bučar (2015) Situation of the Slovenian Sawmill Sector in 2013/2014. Gozdarski Vestnik, 73 (10). pp. 442-453. ISSN 0017-2723

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Mitja Piškur and Robert Robek (2015) Strokovne podlage k predlogu sprememb "Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije" (Uradni list, št. 21/2013, 54/2014) za gozdna zemljišča (na osnovi predloga Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za povrnitev trošarine za gorivo, ki se nameni sanaciji gozdov) : strokovno mnenje. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matjaž Harmel and Špela Ščap and Aleksandra Krajnc and Matevž Triplat and Peter Prislan and Mitja Piškur (2015) "Za posavski gozd in les". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dominika Gornik Bučar and Peter Prislan and Erhard Pretterhofer and Višnja Jurnjak and Peter Sattler and Mitja Piškur and Jožica Gričar (2014) Stanje primarne lesnopredelovalne industrije v Jugovzhodni Evropi. Other. Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan and Nike Krajnc and Mitja Piškur (2014) Kakovost pelet na slovenskem trgu 2014. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Ščap and Matevž Triplat and Mitja Piškur and Nike Krajnc (2014) The methodology for wood potential assessment in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (105). pp. 27-40. ISSN 2335-3112

Peter Prislan and Nike Krajnc and Tina Jemec and Mitja Piškur (2014) Monitoring of wood fuel prices in Slovenia, Austria, Italy, Croatia, Romania, Germany, Spain and Ireland. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat and Peter Prislan and Mitja Piškur and Nike Krajnc (2014) Support system for assurance of quality wood fuel (S4Q). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Ščap and Mitja Piškur and Matevž Triplat and Jaka Klun and Peter Prislan and Tine Premrl and Nike Krajnc and Andrej Breznikar and Mateja Cojzer and Živan Veselič and Jurij Beguš (2014) Regional profile of wood mobilisation challenges: Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Piškur (2014) Metodološko poenotenje priprave podatkov za mednarodno poročanje o proizvodnji okroglega lesa (GLS). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Piškur (2014) Proizvodnja in poraba furnirja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Piškur (2014) Predlog spremljanja količin in strukture gozdnih lesnih sortimentov. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Ščap and Matevž Triplat and Mitja Piškur (2014) Metodologija za izračun ocen potencialov lesa. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tina Jemec and Mitja Piškur (2014) Zunajgozdni nasadi hitrorastočih vrst: opis in glavne značilnosti. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat and Nike Krajnc and Mitja Piškur (2014) Modelno umeščanje energetskega obrata v prostor. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Tine Premrl and Robert Robek and Mitja Piškur (2014) Strokovne podlage za interventno in časovno omejeno spremembo "Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije" (Uradni list RS, št. 21/2013) za gozdna zemljišča, po žledolomu 2014: strokovno mnenje. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Mitja Piškur and Tine Premrl and Robert Robek (2014) Strokovne podlage za spremembo "Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije" (Uradni list RS, št. 21/2013) za gozdna zemljišča, po žledolomu 2014: strokovno mnenje. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Piškur and Jana Samsa and Nataša Ogrin Tomšič (2013) Na rešetu (radijska oddaja). [Audio]

Matevž Triplat and Peter Prislan and Tina Jemec and Mitja Piškur and Nike Krajnc (2013) Regional profile of the biomass sector in Slovenia. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matevž Triplat and Mitja Piškur and Jaka Klun and Robert Robek and Tine Premrl and Klemen Eler and Milan Kobal and Primož Simončič (2013) Testni primeri pridobivanja zelenih sekancev etehnološki, okoljski in ekonomski vidiki. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Klemen Eler and Milan Kobal and Matevž Triplat and Iztok Sinjur and Daniel Žlindra and Matevž Mihelič and Robert Robek and Mitja Piškur and Jaka Klun and Tine Premrl and Nike Krajnc (2013) Možnosti in omejitve pridobivanja biomase iz gozdov: zaključno poročilo projekta (V2-1126). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Mitja Piškur and Robert Robek and Matevž Triplat (2013) Opredelitev okoljskega vidika za izbor upravičencev nepovratne pomoči PRP 2014-2020 pri nakupu nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa: strokovno mnenje. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Miha Humar and Jaka Klun and Nike Krajnc and Mitja Piškur and Robert Robek and Matevž Triplat (2013) Katalog stroškov za izvajanje ukrepov PRP 2014-2020 - najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov za egradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak, enakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa in einvesticije v neindustrijsko predelavo lesa (nakup nove mehanizacije in opreme). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tina Čebul and Nike Krajnc and Mitja Piškur (2012) Wood biomass from outside forest plantations of fast-growing species. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 19-30. ISSN 0351-3114

Nike Krajnc and Tina Jemec and Mitja Piškur and Janez Petek (2012) Slovenia. UNSPECIFIED, Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur (2011) Drva in lesni sekanci : kakovost lesnih goriv. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Mitja Piškur (2009) Slovenian roundwood conversion factors for external trade statistic data. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 53-59. ISSN 0351-3114

Nike Krajnc and Mitja Piškur and Marjan Dolenšek and Gregor Božič and Jaka Klun (2009) Zunajgozdni nasadi hitrorastočih drevesnih in grmovnih vrst. Technical Book. Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur and Jaka Klun and Tine Premrl and Barbara Piškur and Robert Robek and Marija Mihelič and Iztok Sinjur (2009) Lesna goriva : drva in lesni sekanci : proizvodnja, standardi kakovosti in trgovanje. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Marija Mihelič and Nike Krajnc and Mitja Piškur and Primož Simončič and Gal Kušar and Andrej Kobler (2009) Slovenia's national inventory report 2009 for Sector LULUCF. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved and Hojka Kraigher and Dušan Jurc and Marko Kovač and Primož Simončič and Miran Čas and Špela Planinšek and Anže Japelj and Jaka Klun and Milan Kobal and Nike Krajnc and Lado Kutnar and Mitja Piškur and Tine Premrl and Robert Robek and Iztok Sinjur and Urša Vilhar (2008) Adaptation to climate change in forestry : questionnaire of European Forest Institute to collect information from EU member states. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur and Mirko Medved (2007) Gozd in les - razvojna priložnost Slovenije. Other. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur (2006) Roundwood and wood waste flow analysis for slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 31-54. ISSN 0351-3114

Jaka Klun and Mitja Piškur and Mirko Medved (2005) Predlog novih normativov za velike večbobenske žične žerjave 1.b (VVŽŽ 1.b): razlaga sprememb in dopolnitev Odredbe o odločitvi normativov za delo v gozdovih. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Robert Robek and Mitja Piškur and Jaka Klun and Branko Vodopivec and Robert Mavsar and Robert Krajnc and Mirko Medved (2005) Supply and utilization of bioenergy to promote sustainable forest management: annex 9. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Piškur and Mirko Medved (2005) Prevod definicij na področju gozdnih lesnih sortimentov in usklajena verzija delitve GLS (gozdnih lesnih sortimentov) za spremljanje količin in cen. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Niko Torelli and Mitja Piškur and Vesna Tišler (2003) Wood species of the Central African republic : ash and silica content. Zbornik gozdarstva in lesarstva (72). pp. 53-61. ISSN 0351-3114

Robert Robek and Nevenka Bogataj and Jaka Klun and Nike Krajnc and Robert Mavsar and Nikica Ogris and Mitja Piškur and Mirko Medved (2002) Napredek pridobivanje in rabe lesa za razvoj podeželja v občini Solčava : študija = Forest operation improvements for rural development in Slovenia : case study. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Ferlin and Mitja Piškur and Darij Krajčič and Matjaž Čater and Marko Kovač and Robert Mavsar and Nikolaj Torelli (2002) Strokovne podlage za vključitev Slovenije v vseevropsko shemo certificiranja gozdov. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Piškur and Mirko Medved Predlog spremljave strukture in vrednosti gozdnih lesnih sortimetnov (GLS). Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Peter Prislan and Nike Krajnc and Mitja Piškur Kakovost pelet na slovenskem trgu 2015. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Thu. 18. Apr. 2024 02:34:03 CEST.