[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Lado Eleršek and Milan Piskernik (1986) Heigh-growth of young Spruce - plantation influenced by site. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 17-30. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1985) lovenia and Germany possess the same microrelief forest plant communities on non-carbonatic substrata. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 127-134. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1985) Developmental trends of forest stands in the Slovene territory. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc and Milan Piskernik (1983) Medonosne rastline v gozdovih Slovenije: uvodni del. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik (1982) The weed vegetation in hoed crops in the lowlands of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 77-112. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1982) Bioekološka in sestojna predstavitev mikroreliefnih gozdnih združb slovenskega ozemlja: gozdne združbe slovenskega ozemlja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik (1982) Bioekološka in sestojna predstavitev mikroreliefnih gozdnih združb slovenskega ozemlja: gozdni sestoji slovenskega ozemlja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Nataša Kovačevič and Milan Piskernik (1981) Pridobivanje plodova šumskog drveća i grmlja za ljudsku ishranu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Drugotni nižinski pragozd Krakovo v Krakovskem gozdu : ( Mikroflora, vegetacija in ekologija). Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 5-144. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) The virgan forest in the frost depression Prelesnikova koliševka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 145-252. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Panonska pragozdova Donačka gora in Belinovec : ( Mikroflora, vegetacija in ekologija). Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 253-358. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Mikoflora v pragozdovih Slovenije. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik (1979) The vegetation of Scotch and Black Pine forests in the Slovenian territory. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 393-448. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1977) Gozdna vegetacija Slovenije v okviru evropskih gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (15,1). pp. 1-236. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik and Andrej Martinčič (1977) Gozdna vegetacija Slovenije v okviru evropskih gozdov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Milan Piskernik (1976) ubassociations of the forest vegetation and their significance in forest practice. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 14 (2). pp. 315-326. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1975) Gozdne združbe na območju gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik (1973) Vegetation of spruce forests in forest holes of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (1). pp. 37-48. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1973) Vegetacijska razčlenitev hrastovih, kostanjevih, lipovčevih in gabrovih gozdov v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik and Marjan Pavšer and Andrej Martinčič (1972) Vegetacijske razmere v smrekovih mraziščih Slovenije in pedološke ter mikroklimatske razmere v smrekovih mraziščih Trnovskega gozda. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik (1971) Regionalna vegetacijska razčlenitev bazifilnih bukovih gozdov v Sloveniji. Zbornik (10 S.). pp. 65-115. ISSN 0350-0187

Milan Piskernik (1971) Združbe bukovih gozdov na Koroškem. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, Biotehniška fakulteta , Ljubljana.

Milan Piskernik and Andrej Martinčič (1970) Vegetacija in ekologija gorskih barij v Sloveniji. Zbornik (8). pp. 131-203. ISSN 0350-0187

Milan Piskernik and Andrej Martinčič (1970) Gligotrofna barja brez rušja. Zbornik, 8 (pril). ISSN 0350-0187

Milan Piskernik (1970) Vegetacija in ekologija barij v Sloveniji. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik (1968) Rast jelke na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu in njeno ekološko ozadje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik (1968) Pregled osnovnih gozdnih združb in njihovih temeljnih ekoloških potez na območju gozdnega obrata Ravne na Koroškem. Other. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik (1967) Ekologija pomlajanja gospodarskih drevesnih vrst na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik (1966) Gozdna rastišča na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik (1965) Gozdno rastlinje Slovenskega Primorja. Zbornik (4). pp. 89-137. ISSN 0350-0187

Milan Piskernik (1964) Gozdne ekocenoze Notranjega Bohinja, Jelovice in Mokrega Loga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Čop and Milan Piskernik (1961) Remize. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Milan Piskernik (1959) Združbena opredelitev bukovih gozdov Slovenije na raziskovalnih ploskvah v okviru vseevropskih bukovih gozdov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik Poročilo o študijskem potovanju po ZDA: od 30. IV. do 27. IX. 1963. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

This list was generated on Thu. 18. Apr. 2024 02:32:12 CEST.