[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Tine Premrl (2014) Predlogi in pripombe na "Predlog zakona o agrarnih skupnostih". Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matevž Triplat and Peter Prislan and Tine Premrl (2014) ProForBioMed - activity report model - 6th report, September 2013 - March 2014. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Ščap and Mitja Piškur and Matevž Triplat and Jaka Klun and Peter Prislan and Tine Premrl and Nike Krajnc and Andrej Breznikar and Mateja Cojzer and Živan Veselič and Jurij Beguš (2014) Regional profile of wood mobilisation challenges: Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Tine Premrl and Robert Robek and Mitja Piškur (2014) Strokovne podlage za interventno in časovno omejeno spremembo "Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije" (Uradni list RS, št. 21/2013) za gozdna zemljišča, po žledolomu 2014: strokovno mnenje. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Mitja Piškur and Tine Premrl and Robert Robek (2014) Strokovne podlage za spremembo "Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije" (Uradni list RS, št. 21/2013) za gozdna zemljišča, po žledolomu 2014: strokovno mnenje. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tine Premrl (2013) Posestni načrt Agrarne skupnosti Čezsoča : [v okviru projekta] ProForBioMed - promocija lesne biomase na območju Mediterana. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Tine Premrl (2013) Analiza stanja agrarnih skupnosti v Sloveniji na podlagi podatkov upravnih enot: ekpertiza. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Nike Krajnc and Matevž Triplat and Mitja Piškur and Jaka Klun and Robert Robek and Tine Premrl and Klemen Eler and Milan Kobal and Primož Simončič (2013) Testni primeri pridobivanja zelenih sekancev etehnološki, okoljski in ekonomski vidiki. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Klemen Eler and Milan Kobal and Matevž Triplat and Iztok Sinjur and Daniel Žlindra and Matevž Mihelič and Robert Robek and Mitja Piškur and Jaka Klun and Tine Premrl and Nike Krajnc (2013) Možnosti in omejitve pridobivanja biomase iz gozdov: zaključno poročilo projekta (V2-1126). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tomaž Poje and Tine Premrl and Nike Krajnc (2012) Bioplinska naprava Organica Arnuš 1 : bioplinska naprava na kmetiji : Destrnik. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tomaž Poje and Nike Krajnc and Tine Premrl and Tina Jemec (2012) Oljarna Berce : trajno - neodvisno - lokalno : Mokronog. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl and Tina Jemec (2012) Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se ogrevamo z lesom : prijazno okolju - neodvisno - lokalno : Ljubljana. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tomaž Poje and Matjaž Durič and Tine Premrl and Nike Krajnc (2012) Bioplinska naprava "Jezera" : Murska Sobota. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl and Tina Jemec (2012) Raba lesnih sekancev v podjetju : prijazno okolju - neodvisno - konkurenčno : Ljubljana. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Viktor Jejčič and Tomaž Poje and Nike Krajnc and Tine Premrl (2012) Proizvodnja in raba čistega rastlinskega olja v Jablah : prijazno okolju - neodvisno - lokalno : Loka pri Mengešu. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tine Premrl and Nike Krajnc (2012) Daljinsko ogrevanje na lesne sekance : okolju prijazno - lokalno - konkurenčno : Lenart. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl (2012) Ogrevanje rastlinjakov z lesnimi sekanci : prijazno okolju - neodvisno - konkurenčno : Novo mesto. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl and Tina Jemec (2012) PROFORBIOMED: promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin eprogress report 3: submited version: period from 2012-03-01 to 2012-08-31. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Andreja Ferreira and Tine Premrl and Nikica Ogris and Anže Japelj and Jaka Klun and Mitja Skudnik and Robert Robek and Tina Jemec and Špela Jagodic (2011) Strokovne podlage Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl (2011) PROFORBIOMED : promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin : progress report 1 : submited version : period from 2010-09-15 to 2011-08-31. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Nike Krajnc and Tine Premrl (2010) Biomasni logistični in trgovski centri : trije koraki do uspešne realizacije projekta : smernice. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl (2009) Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji : 2008/2009. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur and Jaka Klun and Tine Premrl and Barbara Piškur and Robert Robek and Marija Mihelič and Iztok Sinjur (2009) Lesna goriva : drva in lesni sekanci : proizvodnja, standardi kakovosti in trgovanje. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Mirko Medved and Hojka Kraigher and Dušan Jurc and Marko Kovač and Primož Simončič and Miran Čas and Špela Planinšek and Anže Japelj and Jaka Klun and Milan Kobal and Nike Krajnc and Lado Kutnar and Mitja Piškur and Tine Premrl and Robert Robek and Iztok Sinjur and Urša Vilhar (2008) Adaptation to climate change in forestry : questionnaire of European Forest Institute to collect information from EU member states. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Thu. 18. Apr. 2024 02:39:19 CEST.