[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Mihej Urbančič and Primož Simončič and Tomaž Prus and Lado Kutnar (2005) Atlas gozdnih tal Slovenije. Technical Book. Zveza gozdarskih društev Slovenije : Gozdarski vestnik : Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Ferlin and Lado Kutnar and Zoran Grecs and Boštjan Košiček and Tomaž Prus and Hojka Kraigher and Igor Smolej (1998) Gozdna rastišča in razvoj sestojev na (Sežansko-Komenskem) Krasu. In: II. delavnica Javne gozdarske službe, Sežana-Lipica.

Primož Simončič and Tomaž Prus and Polona Kalan and Hojka Kraigher and Robert Robek and Lado Kutnar and Igor Smolej and Zoran Grecs and Mihej Urbančič and Alenka Munda (1997) Gozdna tla - temeljna sestavina gozdnega ekosistema: posvetovanje: 25.- 26. september 1997, Poljče, Pokljuka, Ljubno. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

This list was generated on Thu. 18. Apr. 2024 02:36:07 CEST.