[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Andrej Kobler and Klaus Borger and Zoran Grecs and Aleksander Marinšek and Dušan Roženbergar and Thomas A. Nagel and Matjaž Čater and Marjana Westergren and Gregor Božič and Hojka Kraigher and Klemen Jerina and Robert Brus and Jurij Diaci and Gal Fidej and Andrej Rozman and Igor Dakskobler and Aleš Straže and Željko Gorišek and Maks Merela and Luka Krže and Katarina Čufar and Nike Krajnc and Andrej Breznikar (2015) Pogled na žled: delavnica o Gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepih po ujmah večjih razsežnosti zbornik povzetkov. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana. (In Press)

Tihomir Rugani and Thomas A. Nagel and Dušan Roženbergar and Dejan Firm and Jurij Diaci (2008) Structure and dynamics of old-growth and near-natural beech forests in Europe. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 33-44. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci and Dušan Roženbergar and Thomas A. Nagel Coexistence of silver fir and beech in the Dinaric Alps : implications for conservation and management of silver fir. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 59-74. ISSN 0351-3114

This list was generated on Fri. 23. Feb. 2024 23:28:06 CET.