[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Radoslav Filipović and Dragi Stevanović and Stevan Simić (1981) Mineralna djubriva kao potencialni zagadjivači zemljišta, drenažnih i podzemnih voda. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 179-192. ISSN 0351-3114

Radoslav Filipović and Miodrag Kotlajić and Stevan Simić and Dragan Marković (1981) Uticaj mineralnih djubriva na prinos nekih ratarskih kultura na zemljištima oštećenim rudarskim radovima. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 273-290. ISSN 0351-3114

Radoslav Filipović and Ratimir Cmiljanić and Ljubiša Nešić and Stevan Simić and Mihajlo Djokić (1981) Uticaj ugla nagiba kosnih površina deponije pepela na stabilnost kosina i uspeh rekultivacije. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 341-350. ISSN 0351-3114

Radoslav Filipović and Stevan Simić and Petar Djuknić and Milutin Lazarević (1981) Utvrdjivanje najpovoljnijih meriogracija i navodnjavanja pepela za intenzivnu ratarsku proizvodnju. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 351-366. ISSN 0351-3114

This list was generated on Tue. 28. May. 2024 02:35:57 CEST.