[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Ivan Smole and Lado Kutnar (1995) Effects of polluted air on changes of forest vegetation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 171-180. ISSN 0351-3114

Ivan Smole and Franc Batič (1995) Katalog višjih rastlin herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Ivan Smole and Lado Kutnar (1994) Vegetacijske in rastiščne razmere na trajnih raziskovalnih ploskvah : (III. del: Povzetek I. in II. dela naloge). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole and Lado Kutnar (1994) Vegetacijske in rastiščne razmere na trajnih raziskovalnih ploskvah hrasta v Sloveniji : (II. del: Panovec, Dobrava, Bukovnica, Pišece) : raziskovalna naloga: I. del. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Batič and Ivan Smole (1994) Katalog višjih rastlin herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Ivan Smole and Franc Batič (1992) The importance of morphological characteristics for identification of oak species. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 133-172. ISSN 0351-3114

Lojze Čampa and Ivan Smole and Mihej Urbančič (1992) Gozdne združbe in gozdna tla kot osnova za gozdnogospodarsko načrtovanje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole (1990) Poškodbe gozdnega drevja zaradi nekaterih znanih vzrokov - analiza stanja in proučevanje procesov propadanja. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole and Mihej Urbančič (1990) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Radovljica - levi breg Save. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospoarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole (1989) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarskih enotah Jesenice in Žirovnica. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole and Mitja Zupančič (1987) Katalog gozdnih združb Slovenije: pregled gozdnovegetacijskih raziskav po srednjeevropski fitocenološki metodi v Sloveniji s seznamom vseh doslej opisanih gozdnih združb ter njihova razvrstitev glede na medsebojno sorodnost: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole (1987) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Jesenice - zahod (Kranjska Gora): karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole (1985) Priprava enotnih kartografskih informacij o naravnih razmerah v gozdnem prostoru SR Slovenije: I. faza: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Smole and Ivan Žonta (1982) Navodila za izdelavo vrednotenja gozdnega prostora: predlog planske opredelitve gozdnega prostora /za potrebe prostorskega vidika družbenih planov/. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Smole (1981) Problematika načrtovanja in urejanja koridorjev energetskih vodov v gozdnem prostoru SR Slovenije. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 129-140. ISSN 0351-3114

Ivan Žonta and Ivan Smole and Damjan Pavlovec (1981) Družbeni plan občine Ljubljana Vič-Rudnik: predlog razvrstitve gozdnih površin (tekstno, tabelarno in kartno gradivo). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Živko Košir and Janez Pogačnik and Ivan Smole and Zvonko Stermšek and Ivan Žonta and Vid Mikulič (1981) Navodila za izdelavo kart območnih načrtov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Smole and Ivan Žonta (1981) Kamnolom Podutik: sanacijski načrt. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Žonta and Borut Bitenc and Marko Kmecl and Ivan Smole and Maja Jurc (1981) Sanacijski načrt kamnolom Čelo - Vrhnika. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marko Kmecl and Ivan Smole and Andrej Dobre and Marjan Zemljič and Zvone Stermšek (1980) Kamnolom Povodje: ekološka sanacija. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc and Ivan Žonta and Ivan Smole (1980) Gozdni park Mozirje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Žonta and Marko Kmecl and Miha Adamič and Nataša Kovačević and Ivan Smole and Miroslav Kapus and Janez Košir and Jože Šavor and Nevenka Strlekar and Marta Debelak and Zdenka Goriup (1980) Strokovne osnove za sklepanje dogovora o temeljih prostorskega plana občine Jesenice. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Smole (1979) Gozdne združbe vzhodnega Pohorja z okolico Maribora ter predlog rastiščnogojitvenih tipov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Smole (1979) Planiranje korištenja zemljišta na primeru alpskog Posočja (teritoria opštine Tolmin): karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole (1977) Kratek opis gozdnih združb in predlog rastiščnogojitvenih tipov za gozdove Agrokombinata Maribor. Technical Book. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

This list was generated on Tue. 28. May. 2024 02:35:52 CEST.