[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Maja Jurc and Milan Hočevar and Igor Smolej and Mirko Medved and Andrej Kržan and Marjeta Šivic and Charlotte Taft and Irena Tavčar and Igor Sirk and Rudi Mutec and Dušan Jurc and Marjan Zupančič and Maja Valič and Marija Dolores Kerec Kovač and Teja Koler-Povh (1997) Knowledge for the forest : proceedings on the occasion of 50 years of the existence and activities of the Slovenian Forestry Institute. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1993) Provenienčna območja gozdnega semena v evropskih državah in v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 81-97. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1992) O genetski diferenciranosti pomembnejših drevesnih vrst v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 73-88. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1992) Kakovost gozdnih sadik z vidika norm in predpisov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 161-173. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1990) Impact of emissions on forest soil and roots - a literature survey. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 199-224. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1990) Vpliv imisijskih vnosov na korenine gozdnih dreves. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1990) Pionirske drevesne vrste in njihov gozdnogojitveni pomen. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1987) Proučitev tipov varstvenih ukrepov na flišu: raziskovalna naloga. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Evgenij Azarov and Marjan Zupančič (1985) Problematika paše v gozdu v Sloveniji: raziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Zupančič and Dušan Mlinšek and Janko Kalan and Jana Lebez and Hojka Kraigher (1985) Korenine gozdnih dreves in njihov pomen v gozdnem ekosistemu: raziskovalna naloga. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Asim Abdul-Hadi and Marjan Zupančič (1984) Life strategies of broadleaved tree species on extreme sites with respect to their root system. Zbornik gozdarstva in lesarstva (24). pp. 65-81. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1982) Možnosti povečanja donosa gozdov z mineralnim gojenjem. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 145-166. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1980) Mineralno gnojenje kot ukrep nege gozda. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1979) Priraščanje smreke v visokokrškem mrazišču Smrekova draga. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 467-482. ISSN 0351-3114

Dušan Mlinšek and Marjan Zupančič (1974) Yearly height-growth of terminal shoots in beech-sapling-standes in white fir - beech virgin forest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (12). pp. 67-86. ISSN 0351-3114

This list was generated on Tue. 16. Apr. 2024 02:32:19 CEST.