[Sci Vie logo]

Items where Year is 1967

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | Č | D | H | P | W | Z
Number of items: 15.

B

Janez Božič (1967) Organografske raziskave topolov sekcije Leuce. Zbornik (5). pp. 51-87. ISSN 0350-0187

Miran Brinar (1967) Nekatere morfološke značilnosti bukve in njihova odvisnost od reliefa in genetske divergence. Zbornik (5). pp. 7-50. ISSN 0350-0187

C

Milan Ciglar (1967) Gozdarski inštitut na pragu tretjega desetletja. Zbornik (5). pp. 1-5. ISSN 0350-0187

Č

Martin Čokl (1967) Stanje in razvoj prebiralnih gozdov v Lehnu. Zbornik (5). pp. 89-120. ISSN 0350-0187

Martin Čokl (1967) Gozdnogospodarski načrt za obdobje od 1.1.1967 do 31.12.1976. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1967) Boniteta gozdnih rastišč na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1967) Navodilo za vodenje katastra gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

D

Bogdan Ditrich and Vladimir Brezar and Alojz Kiauta and Gregorič Fedor (1967) Program srednjeronega razvoja podjetja Imont Dravograd. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Bogdan Ditrich and Ljerka Kervina (1967) Prispevek k reševanju problematike zaščite lesnih drogov v Sloveniji. Zbornik (5). pp. 201-212. ISSN 0350-0187

H

Stana Hočevar (1967) Proučevanje gliv na lesnih električnih drogovih v Sloveniji. Zbornik (5). pp. 151-200. ISSN 0350-0187

P

Marjan Pavšer (1967) Pedološka istraživanja i kartiranje šumskih staništa. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Rudolf Pipan (1967) Nastanek in premagovanje notranjih protislovij na področju urejanja gozdov. Zbornik (5). pp. 121-151. ISSN 0350-0187

Milan Piskernik (1967) Ekologija pomlajanja gospodarskih drevesnih vrst na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

W

Iztok Winkler (1967) Tablice norm za sečnjo in izdelavo gozdnih lesnih sortimentov na območju gozdnega gospodarstva Bled. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Z

Marijan Zemljič (1967) Hudourniške pregrade racionalnih dimenzij. Zbornik (5). pp. 213-234. ISSN 0350-0187

This list was generated on Sun. 24. Sep. 2023 02:23:21 CEST.