[Sci Vie logo]

Items where Year is 1977

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Č | E | L | M | P | S | Š | T | Ž
Number of items: 14.

Č

Martin Čokl (1977) Racionalizacija urejanja višinskih gozdov na Pohorju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani , Ljubljana.

E

Lado Eleršek (1977) Rastne lastnosti robinije in gojitveno tehnične smernice za pridobivanje drogov v intenzivnih nasadih. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Rihard Erker (1977) Eksote gozdnega drevja v Sloveniji: Kavkaška jelka - Abies nordmanniana (Steven.) Spach in kavkaška smreka - Picea orientalis (L.) Link. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani , Ljubljana.

L

Marjan Lipoglavšek (1977) Primerne motorne žage za slovensko gozdarstvo. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

M

Dušan Mlinšek and Marko Accetto (1977) Obnova, rast in razvoj naravnih sestojev črnega bora (Pinus nigra Arnold.) na dolomitsko-apnenčastih rastiščih zahodne Bosne. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

P

Marjana Pavle (1977) Uporaba herbicidov v gozdarstvu. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Milan Piskernik (1977) Gozdna vegetacija Slovenije v okviru evropskih gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (15,1). pp. 1-236. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik and Andrej Martinčič (1977) Gozdna vegetacija Slovenije v okviru evropskih gozdov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

S

Franjo Sgerm (1977) Vpliv presvetlitve na dinamiko priraščanja gospodarsko pomembnih drevesnih vrst Slovenije. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Smole (1977) Kratek opis gozdnih združb in predlog rastiščnogojitvenih tipov za gozdove Agrokombinata Maribor. Technical Book. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Š

Marjan Šolar (1977) Poškodbe vegetacije (gozdov) vsled onesnaženja zraka: Zasavje: Celje: Mežiška dolina: Jesenice: ostala imisijska žarišča: karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

T

Niko Torelli (1977) Fakultativno obarvana jedrovina pri bukvi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ž

Ivan Žonta (1977) Spomen Groblje u Sremskoj Mitrovici: parkovi republika i pokrajina SR Slovenija. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1977) Občinski prostorski plan za potrebe kmetijstva: osnutek. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

This list was generated on Tue. 23. Jul. 2024 02:23:12 CEST.