[Sci Vie logo]

Items where Year is 1979

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | G | I | M | P | S | Z | Ž
Number of items: 21.

A

Marko Accetto (1979) Obnova, rast in razvoj sestojev črnega bora (Pinus nigra Arnold) na dolomitsko-apnenčastih rastiščih zahodne Bosne. Zbornik gozdarstva in lesarstva (17,2). pp. 247-350. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1979) Rast in razvoj sestojev molike (Pinus peuce gris.) v Zahodnih Prokletijah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

B

Borut Bitenc (1979) Uporaba težkih buldožerjev Caterpillar D-8H in D-9H pri gradnji gozdnih cest na območju gozdnega gospodarstva Bled. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1979) Topolovi hibridi, njihova izbira in ugotavljanje nekaterih gojitvenih lastnosti. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1979) Gozdarski prispevek k urejanju Ljubljanskega barja. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek (1979) Spremljanje rasti topolovih nasadov in ekoloških sprememb na obdravskem zemljišču: besedilo: karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

C

Anton Cedilnik (1979) O rastnih funkcijah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (17,2). pp. 351-392. ISSN 0351-3114

G

Vera Gregorič (1979) Gozdni raziskovalno-študijski objekt na liniji Črni vrh - Kapunarjev vrh. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

I

Smole Ivan and Ivan Žonta and Damjan Pavlovec and Zvone Stermšek and Irena Tavčar and Zvonka Vadnjal and Miha Adamič (1979) Prostorski plan občine Vrhnika: predlog razvrstitve gozdnih površin. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

M

Dušan Mlinšek (1979) Novi gozdni rezervati v Sloveniji 1978. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

P

Milan Piskernik (1979) The vegetation of Scotch and Black Pine forests in the Slovenian territory. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 393-448. ISSN 0351-3114

Marko Pleško and Ivan Žonta (1979) Gradivo za pripravo prostorskih smernic za izdelavo dolgoročnih planskih dokumentov "Ljubljana 2000" in srednjeročnih družbenih planov občin in mesta Ljubljane s prostorskim planom za obdobje 1981-1985. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

S

Igor Smolej (1979) Vodni režim pri različnih gozdnih vrstah in oblikah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole (1979) Gozdne združbe vzhodnega Pohorja z okolico Maribora ter predlog rastiščnogojitvenih tipov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Smole (1979) Planiranje korištenja zemljišta na primeru alpskog Posočja (teritoria opštine Tolmin): karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Jože Sušin (1979) Degradirana gozdna tla in vegetacija. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Jože Sušin and Janko Kalan (1979) Soil flourine pollution in the vicinity of aluminum factory and brickyard. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 449-456. ISSN 0351-3114

Jože Sušin and Janko Kalan (1979) Soil sulphur pollution in the vicinity of factories. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 457-466. ISSN 0351-3114

Z

Marjan Zupančič (1979) Priraščanje smreke v visokokrškem mrazišču Smrekova draga. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 467-482. ISSN 0351-3114

Ž

Ivan Žonta (1979) Peskolom - SGP Grosuplje - predlog sanacije (variante izrabe). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta and Nataša Kovačević (1979) Izveštaj o istraživačkom radu eproblem napuštanja poljoprivrednih zemljišta u SR Sloveniji: planiranje korištenja zemljišta na primeru Alpskog Posočja /teritoria opštine Tolmin/. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

This list was generated on Sat. 15. Jun. 2024 02:23:22 CEST.