[Sci Vie logo]

Items where Year is 1980

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph
Number of items: 28.

Article

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Drugotni nižinski pragozd Krakovo v Krakovskem gozdu : ( Mikroflora, vegetacija in ekologija). Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 5-144. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) The virgan forest in the frost depression Prelesnikova koliševka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 145-252. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Panonska pragozdova Donačka gora in Belinovec : ( Mikroflora, vegetacija in ekologija). Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 253-358. ISSN 0351-3114

Branka Javornik and Ivan Kreft (1980) Structure of buckwheat kernel. Buckwheat .

Ivan Kreft (1980) Starting-points for buckwheat breeding in Yugoslavia. Buckwheat: genetics, plant breeding, utilization .

Ivan Kreft and Branka Javornik (1980) Traditional processing and utilization of buckwheat in Yugoslavia. Buckwheat .

Monograph

Marko Accetto (1980) Rast bora Pinus hedreichii Christ. na planini Prenj v Bosni in Hercegovini. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Boštjan Anko (1980) Krajinskoekološki pomen celkov v slovenski gozdnati krajini na primeru Kobanskega. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Ciglar and Ivan Žonta (1980) Spreminjanje kulturne krajine zaradi opuščanja kmetijskih zemljišč: tekstno gradivo: tabelarno gradivo: karta: gradivo podobnih raziskav spreminjanja kulturne krajine zaradi opuščanja kmetijskih zemljišč. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Andrej Dobre (1980) Odprtost gozdov v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Mikoflora v pragozdovih Slovenije. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Maja Jurc and Ivan Žonta and Ivan Smole (1980) Gozdni park Mozirje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Janko Kalan (1980) Rezultati gnojilnega poskusa v smrekovem sestoju na Pokljuki. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janko Kalan (1980) Gozdni raziskovalno-študijski objekt na liniji Črni vrh - Kapunarjev vrh. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janko Kalan (1980) Foliarna vsebnost hranil smreke na nekaterih najbolj razširjenih rastiščih v Sloveniji na različnih geološko-petrografskih podlagah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marko Kmecl and Ivan Smole and Andrej Dobre and Marjan Zemljič and Zvone Stermšek (1980) Kamnolom Povodje: ekološka sanacija. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Mario Kocijančič and Pavle Kumer and Marjan Lipoglavšek (1980) Delo traktoristov v gozdarstvu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Lipoglavšek and Milan Jelušič and Edvard Goričan and Aleksander Golob and Boštjan Košir and Mladen Hladnik (1980) Ergonomske značilnosti mehaničnih sredstev za spravilo lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Vid Mikulič (1980) Popis gozdov. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjanca Pavle (1980) Herbicidi v gozdarstvu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Šolar (1980) Problematika ozelenjevanja po industrijskem dimu nastalih goličav v celjski okolici. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Šolar (1980) Imisijski test Ljubečna. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1980) Mineralno gnojenje kot ukrep nege gozda. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Ivan Žonta and Marko Kmecl and Miha Adamič and Nataša Kovačević and Ivan Smole and Miroslav Kapus and Janez Košir and Jože Šavor and Nevenka Strlekar and Marta Debelak and Zdenka Goriup (1980) Strokovne osnove za sklepanje dogovora o temeljih prostorskega plana občine Jesenice. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Žonta (1980) Prijedlog nacrta programa izrade planskih dokumenata za područje proširenog sportskog-rekreacionog centra "Bentbaša" u Sarajevu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Ivan Žonta (1980) Raba zemljišč v zahodni Sloveniji: Občina Jesenice, Občina Tolmin - tekstno gradivo, karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Žonta (1980) Gozdarstvo v odnosu do urejanja vasi na Slovenskem. Technical Report. Urbanistični inštitut SR Slovenije.

/ / (1980) Prostorski plan občine Jesenice: elementi nosilcev planiranja in strokovno gradivo - prostorske informacije 1978-1979: inventarizacije in analiza stanja, dosedanjega razvoja, dosedanjih planskih predlogov, načrtov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

This list was generated on Wed. 6. Dec. 2023 02:23:04 CET.