[Sci Vie logo]

Items where Year is 1982

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | Č | D | H | I | J | K | L | M | P | R | S | U | Z
Number of items: 24.

A

Miha Adamič (1982) Prehranske značilnosti jelenjadi (Cervus elaphus, L.) in srnjadi (Capreolus capreolus, L.) v Kočevskem, Notranjskem in Krimskem lovsko gojitvenem območju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Miha Adamič and Marijan Kotar (1982) Analiza gibanja telesne teže in teže rogovja pri jelenjadi in srnjadi v lovišču "Jelen" - Snežnik v letih 1976-1980. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Evgenij Azarov and Lojze Žgajnar and Maja Jurc (1982) Družbeni plan občine Grosuplje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Č

Janez Čop and Miha Adamič (1982) Sanacijski program gozd - divjad Pohorje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

D

Andrej Dobre (1982) Dejavniki, ki vplivajo na elemente prečnega prereza gozdne ceste. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 5-42. ISSN 0351-3114

H

Stana Hočevar (1982) Mikoflora v pragozdovih Slovenije: nadaljevanje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

I

Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1982) Smernice za projektiranje gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

J

Dušan Jurc and Vardjan Miran (1982) Hormonalna kontrola jelovega semena. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Maja Jurc (1982) Ureditev otroškega igrišča in večnamenske rekreacijske površine: Zeleni pas Maribor - parkovni gozdovi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

K

Janko Kalan (1982) Ureditev in oskrbovanje pašnih površin za divjad na mariborskem Pohorju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Nataša Kovačević (1982) Bibliografija o slovenskem Primorju: prispevek k raziskovalni nalogi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Nataša Kovačević (1982) Smrekova uš, njeno pojavljanje in škodljivost. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Kure (1982) Primerjava ekonomičnosti prevoza lesa z različnimi kamioni in sestavami kamionov s polprikolicami. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 43-68. ISSN 0351-3114

L

Marjan Lipoglavšek and Boštjan Košir (1982) Ergonomske značilnosti traktorjev za spravilo lesa. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 21 (2). pp. 171-360. ISSN 0351-3114

M

J. Mooi (1982) The influence of ozone on the growth of same poplar species. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 69-76. ISSN 0351-3114

P

Milan Piskernik (1982) The weed vegetation in hoed crops in the lowlands of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 77-112. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1982) Bioekološka in sestojna predstavitev mikroreliefnih gozdnih združb slovenskega ozemlja: gozdne združbe slovenskega ozemlja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik (1982) Bioekološka in sestojna predstavitev mikroreliefnih gozdnih združb slovenskega ozemlja: gozdni sestoji slovenskega ozemlja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

R

Edvard Rebula (1982) Possibilities of quality prognoses for the needs of planning and optimazing the production of assortments from the forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 113-144. ISSN 0351-3114

S

Igor Smolej (1982) Prenovitev gozdarskega muzeja v Bistri: podrobna vsebinska zasnova. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole and Ivan Žonta (1982) Navodila za izdelavo vrednotenja gozdnega prostora: predlog planske opredelitve gozdnega prostora /za potrebe prostorskega vidika družbenih planov/. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Jože Sušin and Janko Kalan (1982) Degradirana gozdna tla in vegetacija, II. del: Nekatere kemične lastnosti tal pod smrekovimi nasadi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

U

Mihej Urbančič (1982) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Dole: karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Z

Marjan Zupančič (1982) Možnosti povečanja donosa gozdov z mineralnim gojenjem. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 145-166. ISSN 0351-3114

This list was generated on Tue. 23. Apr. 2024 02:23:17 CEST.