[Sci Vie logo]

Items where Year is 1984

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | H | K | L | R | U | Z | Ž
Number of items: 16.

A

Asim Abdul-Hadi and Marjan Zupančič (1984) Life strategies of broadleaved tree species on extreme sites with respect to their root system. Zbornik gozdarstva in lesarstva (24). pp. 65-81. ISSN 0351-3114

Miha Adamič (1984) Varstvo, gojitev in lov divjadi v Triglavskem narodnem parku. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Evgenij Azarov (1984) Gozdne združbe v gozdnogospodarski enoti Jelovici: fitocenološki elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Evgenij Azarov (1984) Ocena možnosti širjenja pašniških površin na Jelovici: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Evgenij Azarov and Lojze Žgajnar and Janko Kalan and Vid Mikulič and Marko Accetto (1984) Proizvodna sposobnost najbolj razširjenih gozdnih združb v Sloveniji: raziskovalna naloga. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

B

Janez Božič and Tone Fabjan and Branko Štublar and Zmago Zakrajšek (1984) Poročilo o delu za leto 1984: prenos raziskovalnih dosežkov v družbeno prakso: premena belokranjskih steljnikov v drevesne nasade iglavcev. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

G

Franc Gašperšič and Iztok Winkler (1984) Contribution to the methodology of long-term planning in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (24). pp. 103-122. ISSN 0351-3114

H

Sonja Horvat-Marolt (1984) The quality of Spruce regeneration in subalpine Spruce forest of Julian Alp. Zbornik gozdarstva in lesarstva (24). pp. 5-64. ISSN 0351-3114

K

Boštjan Košir (1984) Delays at work when skidding wood with mobile tower yarders. Zbornik gozdarstva in lesarstva (25). pp. 209-238. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1984) Increment analysis as an expedient for the forest management planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (24). pp. 83-102. ISSN 0351-3114

L

Marjan Lipoglavšek (1984) Noise on mechanized wood processing places. Zbornik gozdarstva in lesarstva (25). pp. 123-168. ISSN 0351-3114

R

Edvard Rebula (1984) Skidding by tractors LKT-81 in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (25). pp. 169-207. ISSN 0351-3114

U

Mihej Urbančič (1984) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Notranji Bohinj. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Z

Marja Zorn (1984) Slovenska gozdarska knjižnično-informacijsko-dokumentacijska mreža. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ž

Ivan Žonta (1984) Zeleni pas - Maribor - parkovni gozdovi pri Treh ribnikih. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1984) Triglavski narodni park - skupni program razvoja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

This list was generated on Sat. 15. Jun. 2024 02:23:13 CEST.