[Sci Vie logo]

Items where Year is 1986

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | Č | D | E | K | T | Ž
Number of items: 17.

A

Marko Accetto (1986) Vpliv rastlinojede divjadi na jelendolske gozdove v Karavankah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 37-88. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1986) Nova geografska varianta združbe jelke in okroglolistne lakote na Bohorju (Galio-Abietetum M. Wrab. 1959 var. geogr. nova Dentaria polyphyllos). Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 89-105. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1986) Vpliv rastlinojede divjadi na jezersko-kokrške gozdove v Karavankah in Kamniških Alpah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 31-80. ISSN 0351-3114

Miha Adamič (1986) Ekologija divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Boštjan Anko (1986) Problematika vnašanja naselij in infrastrukture v gozdni prostor. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Evgenij Azarov (1986) Rekultivacija peskokopa Hrastenica pri Polhovem Gradcu: idejni projekt. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

B

Jorg Barner (1986) Pogled na 30 let sodelovanja s slovenskim inštitutom za gozdno in lesno gospodarstvo. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 107-128. ISSN 0351-3114

Borut Bitenc (1986) Kdaj uporabiti buldožer in kdaj bager pri gradnji gozdnih cest. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

C

Anton Cedilnik (1986) Optimal approximation of growth functions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 5-16. ISSN 0351-3114

Č

Lojze Čampa (1986) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v G.E. Pokljuka. Other. Ljubljana cInštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa (1986) Poškodbe mlajših smrekovih monokultur po divjadi na Pohorju ter izdelava metodologije za obnovo prizadetih sestojev. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

D

Andrej Dobre (1986) Ground situation and its significance for planning and construction of forest roads in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (28). pp. 81-149. ISSN 0351-3114

E

Lado Eleršek and Milan Piskernik (1986) Heigh-growth of young Spruce - plantation influenced by site. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 17-30. ISSN 0351-3114

K

Hojka Kraigher (1986) Slovene forest terminology. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 5-36. ISSN 0351-3114

T

Nikolaj Torelli and Katarina Čufar and Dušan Robič (1986) Some xylotomical, physiological and silvicultural aspects of Silver fir dieback in Slovenia. Les : revija za lesno gospodarstvo, 38 (11/12). pp. 297-301. ISSN 0024-1067

Niko Torelli and Katarina Čufar and Dušan Robič (1986) Some wood anatomical, physiological, and sylvicultural aspects of Silver fir dieback in Slovenia (NW Yugoslavia). IAWA bulletin, 7 (4). pp. 343-350. ISSN 0254-3915

Ž

Lojze Žgajnar (1986) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v g.g. enoti Brkini I.: karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

This list was generated on Wed. 4. Oct. 2023 02:23:13 CEST.