[Sci Vie logo]

Items where Year is 1987

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | Č | D | E | G | K | M | O | P | R | S | Š | T | W | Z
Number of items: 31.

A

Miha Adamič (1987) The role of animals in forest communities. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 59-67. ISSN 0351-3114

Miha Adamič and Marjan Kotar (1987) Density and biomass of deer (Capreolus capreolus L.)and red deer (Cervus elaphus L.) populations in varius ecosystems of Kočevje area. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 31-58. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1987) Analysis of sunday visits to periurban forest - an example from Šmarna gora. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 59-84. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1987) Forestry as co-modeller of our future forested landscape. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 51-58. ISSN 0351-3114

Č

Janez Černač (1987) Staff and education in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 105-110. ISSN 0351-3114

D

Samo Dečman (1987) Bionic - our important tool of future for working in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 89-95. ISSN 0351-3114

Hubert Dolinšek (1987) The professional code of ethnics in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 97-103. ISSN 0351-3114

E

Lado Eleršek (1987) Intenziviranje gozdne proizvodnje lesa: Ohranjanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

G

Franc Gašperšič (1987) The development of forest management planning as a problem of trying to overcome the comprehensive psychological hindrances. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 125-139. ISSN 0351-3114

GIS GIS (1987) Umiranje gozda: navodila za izvedbo ankete. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Aleksander Golob and Jože Mrakič (1987) Significance of the forest's income-generating function for the forest owners of central Pohorje. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 163-192. ISSN 0351-3114

Zoran Grecs (1987) Forest and energy tomorrow. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 85-88. ISSN 0351-3114

K

Ivan Kolar (1987) Die-back of forests and forestry programmes. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 69-75. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1987) The role and position of mathematical methods in forestry science. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 119-123. ISSN 0351-3114

Anton Kralj (1987) Ispopolnitev sistema DMR-100: raziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Anton Kralj (1987) Uporaba SCANERJA pri zajemanju in obdelavi slikovnega strokovnega gradiva: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Jože Kumer (1987) National managment - the farmer and farmsteads. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 27-34. ISSN 0351-3114

M

Dušan Mlinšek (1987) Natural sciences and forestry science tomorrow. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 77-84. ISSN 0351-3114

O

Zdene Otrin (1987) On the culture of work in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 111-116. ISSN 0351-3114

P

Marjana Pavle (1987) Semenski sestoji v Sloveniji: register. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Pogačnik (1987) The role and importance of private forests in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 17-26. ISSN 0351-3114

R

Edvard Rebula (1987) Fuel value of fir and spruce bark. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 141-162. ISSN 0351-3114

S

Ivan Smole (1987) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Jesenice - zahod (Kranjska Gora): karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole and Mitja Zupančič (1987) Katalog gozdnih združb Slovenije: pregled gozdnovegetacijskih raziskav po srednjeevropski fitocenološki metodi v Sloveniji s seznamom vseh doslej opisanih gozdnih združb ter njihova razvrstitev glede na medsebojno sorodnost: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Š

Marjan Šolar (1987) Gozdno ekološka raziskava na območju občin Radovljica in Jesenice. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Marjan Šolar (1987) Ugotovitev vzrokov poškodovanosti gozdov v okolici rudnika urana Žirovski vrh. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

T

Janez Titovšek (1987) A contribution to the knowledge of the weevil (Rhynchaenini) inhabiting. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 5-30. ISSN 0351-3114

Niko Torelli (1987) Organic ties between multipurpose forestry and wood processing. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 9-16. ISSN 0351-3114

Emilijan Trafela (1987) The influence of the construction of forest roads on forest production. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 85-140. ISSN 0351-3114

W

Iztok Winkler (1987) Basic characteristics of reciprocal links and discordance between users of the forest and the forest space. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 35-47. ISSN 0351-3114

Z

Marjan Zupančič (1987) Proučitev tipov varstvenih ukrepov na flišu: raziskovalna naloga. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Sun. 24. Sep. 2023 02:23:13 CEST.