[Sci Vie logo]

Items where Year is 1989

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | Č | E | H | J | K | L | R | S | Š | T | W | Ž
Number of items: 26.

A

Boštjan Anko (1989) Pomen gozdov v ravninskih območjih občine Radlje ob Dravi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

B

Franc Batič and Tone Kralj (1989) Bioindikacija onesnaženosti zraka z epifitsko lišajsko vegetacijo pri inventurah propadanja gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 51-70. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina (1989) Razvoj, vloga in oblikovanje gospodarskega razreda kot načrtovalnega pripomočka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 27-58. ISSN 0351-3114

Č

Lojze Čampa (1989) Prostorska analiza negozdnih površin (I. faza): raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa and Evgenij Azarov and Marko Kovač and Ivan Žonta (1989) Postopki za izdelavo gozdarskih kart M 1:25.000 oz. 1:50.000 eraziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

E

Lado Eleršek and Milan Hočevar and Igor Jerman and Dušan Jurc and Vid Mikulič and Tone Stergar (1989) Vegetativno razmnoževanje gozdnih drevesnih vrst: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lado Eleršek and Igor Jerman (1989) Genetski vidiki hitrejše rasti posameznih smrek in možnosti njihove gospodarske izrabe. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 5-25. ISSN 0351-3114

H

David Hladnik and Milan Hočevar (1989) Izboljšanje učinkovitosti in informacijske vsebine gozdne inventure s stratificiranim vzorčenjem. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 5-20. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar (1989) Razvoj in uporaba inventurne vzročne metode 2x6-dreves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 21-50. ISSN 0351-3114

J

Maja Jurc and Maja Jurc and Janko Kalan and Franc Batič (1989) Osnovni podatki popisa propadanja gozdov v letu 1989: gradivo za novinarsko konferenco. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

K

Janko Kalan (1989) Obremenjenost slovenskih gozdov z žveplom. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 99-120. ISSN 0351-3114

Slavka Kavčič (1989) Razlike v ekonomski zmogljivosti med gozdnogospodarskimi območji v SR Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 81-96. ISSN 0351-3114

Ivan Kolar (1989) Umiranje smreke v gozdovih Šaleške doline. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 121-189. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1989) Prirastoslovnik kazalci rasti in razvoja bukovih gozdov v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 59-80. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher (1989) Raziskave mineralne prehrane pri smreki s posebnim ozirom na mikorizo in vplive onesnaženih padavin. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

L

Marjan Lipoglavšek (1989) Ropot in tresenje vrtalnih strojev pionjär. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 123-152. ISSN 0351-3114

R

Edvard Rebula (1989) Melesi v Sloveniji: stanje, delovni učinki in stroški obratovanja nekaterih mehaniziranih lesnih skladišč. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 185-249. ISSN 0351-3114

S

Ivan Smole (1989) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarskih enotah Jesenice in Žirovnica. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Š

Milan Šinko (1989) Dejavniki uporabe lesa za ogrevanje stanovanj v SR Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 97-122. ISSN 0351-3114

Marjan Šolar (1989) Poškodbe gozdov - slovenske posebnosti. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 71-97. ISSN 0351-3114

T

Nikolaj Torelli and Katarina Čufar and Martin Zupančič (1989) Estimation of state of health and growth potential by measuring the electric resistance of active tissues in silver fit (Abies alba Mill.). Les : revija za lesno gospodarstvo, 41 (11/12). pp. 321-323. ISSN 0024-1067

Niko Torelli and Katarina Čufar (1989) Drevesne vrste z biološko aktivnim lesom. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 41 (5/6). pp. 155-156. ISSN 0024-1067

W

Iztok Winkler (1989) Nastanek in razvoj kmečke gozdne posesti v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 153-184. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1989) Razvojne možnosti gozdarstva v srednjeročnem obdobju 1991-1995. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ž

Ivan Žonta (1989) Mura: ocena vplivov načrtovanih HE na gozd in gozdni prostor: zasnova HE na Muri - razvoj projekta in vključitev v okolje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo.

Ivan Žonta (1989) Ocena posledic vetroloma na GG enoti Predmeja s pomočjo aerofotointerpretacije: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

This list was generated on Sat. 15. Jun. 2024 02:23:14 CEST.