[Sci Vie logo]

Items where Year is 1991

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | F | H | I | K | L | P | R | Š | T | W | Z
Number of items: 25.

A

Boštjan Anko (1991) Posegi v gozdni prostor v obdobju 1986-1990. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 185-197. ISSN 0351-3114

B

Janez Božič and Lado Eleršek (1991) Vpliv velikosti rastnega prostora na rast smreke v mlajših zunajgozdnih nasadih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 103-115. ISSN 0351-3114

C

Anton Cedilnik (1991) Aproksimacija rastnih funkcij s kubičnimi zlepki. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 117-123. ISSN 0351-3114

Anton Cedilnik (1991) Extreme correlations. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 257-273. ISSN 0351-3114

F

Franc Ferlin (1991) Some characteristics of dieback phenomena of Norway spruce and its growth response to the air pollution stress. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 125-156. ISSN 0351-3114

Franc Ferlin (1991) Vpliv onesnaževanja ozračja na rastnost odraslih smrekovih sestojev - metoda kvantificiranja ogroženosti fizioloških funkcij gozda. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 97-124. ISSN 0351-3114

H

David Hladnik (1991) Spremljanje razvoja sestojev in časovna dinamika propadanja dreves v jelovo-bukovem gozdu. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 55-96. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar (1991) Značilnosti celostne gozdne inventure v sistemu sonaravnega upravljanja z gozdovi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 41-54. ISSN 0351-3114

I

Primož Ilešič (1991) Vzroki in posledice nezgod v slovenskem gozdarstvu 1985-1989. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 83-102. ISSN 0351-3114

K

Slavka Kavčič (1991) Stroški gospodarjenja za splošno koristne funkcije gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 235-244. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1991) Spravilo lesa iglavcev navzgor s prirejenim žičnim žerjavom Igland teleskop z univerzalnim vozičkom Sherpa U. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 21-35. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1991) Spravilo lesa iglavcev navzgor in navzdol z žičnim žerjavom Wanderfalke U-AM in univerzalnim vozičkom Sherpa U. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 37-52. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1991) Zgradba bukovih sestojev v njihovi optimalni razvojni fazi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 15-40. ISSN 0351-3114

L

Marjan Lipoglavšek (1991) Prof. Zdravko Turk : (1904-1991). Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 5-19. ISSN 0351-3114

P

Roman Pavlin (1991) Selectivity of synthetic pheromones used for controlling bark beetles. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 125-160. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat (1991) Some landscape ecological aspects of solitary trees in rural landscape - a historical survey and the present situation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 177-199. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat (1991) Nekateri krajinsko ekološki vidiki prosto rastočih dreves v agrarni krajini - nekatere vloge teh dreves v agrarni krajini. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 161-184. ISSN 0351-3114

Igor Potočnik and Milan Šinko and Iztok Winkler (1991) Ekonomska narava naložb v gozdne ceste. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 199-234. ISSN 0351-3114

R

Edvard Rebula (1991) Erozija na vlakah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 53-81. ISSN 0351-3114

Š

Maja Škulj and Boris Kryštufek (1991) Small mammals (Mammalia:Rodentia, Insectivora) in the monocultures of Austrian pine in the Slovene Karst. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 157-175. ISSN 0351-3114

T

Vesna Tišler (1991) Chemical analysis of polysaccharides of wood by ion-exchange chromatography. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 275-286. ISSN 0351-3114

Vesna Tišler and Claudia Deigele (1991) A chemical analysis of terpenes found in spruce needles and their content in whorls. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 201-209. ISSN 0351-3114

W

Iztok Winkler (1991) Prof. dr. Franc Gašperšič - šestdesetletnik. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 5-14. ISSN 0351-3114

Z

Lidija Zadnik Stirn (1991) The use of stochastic programming for optimal decision making in forest management. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 245-255. ISSN 0351-3114

Marja Zorn-Pogorelc and Jelka Malnar (1991) Bibliografija del prof. Zdravka Turka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 5-19. ISSN 0351-3114

This list was generated on Sat. 15. Jun. 2024 02:23:16 CEST.