[Sci Vie logo]

Items where Year is 1994

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | Č | D | G | H | J | K | P | R | S | U | W | Ž
Number of items: 27.

B

Franc Batič and Dušan Jurc and Janko Kalan and Marko Kovač and Anton Kralj and Vid Mikulič (1994) Impact of polluted gasses from Thermal Power Plant in Šoštanj, Slovenia, on forest environment:a brief expertise on cause-consequence relationship in forest decline studies carried out on Slovenian Forestry Institute: world bank report: expertise. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Batič and Marietta Koch and Barbara Kruhar-Lorger and Martin Grube (1994) Katalog lišajev mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Franc Batič and Ivan Smole (1994) Katalog višjih rastlin herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Andrej Bončina (1994) Vpliv redčenj na razvoj bukovih sestojev na Somovi gori. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 85-106. ISSN 0351-3114

Č

Janez Čop (1994) Projekt gozd - divjad - spremljanje naselitve risa (Lynx lynx L.) v Sloveniji 1973-1993: raziskovalna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Katarina Čufar and Dušan Robič and Niko Torelli and Andrej Kermavnar (1994) Blütenbildung unterschiedlich geschädigter Weisstannen in Slowenien. Forst und Holz, 49 (2). pp. 34-36. ISSN 0932-9315

D

Jurij Diaci (1994) Spreminjanje naravne gozdne vegetacije ob višinskem gradientu Veže - Dleskovške planote v Savinjskih Alpah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 45-84. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci (1994) Developmental occurrences in the forest reserve of the Mozirje fire site in the fourth decade after fire. Zbornik gozdarstva in lesarstva (45). pp. 5-54. ISSN 0351-3114

G

Franc Gašperšič (1994) Organsko - probabilistični koncept v načrtovanju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 179-214. ISSN 0351-3114

H

Milan Hočevar (1994) Analiza naravnih danosti in ocena razvojnih potencialov Kočevske krajine: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na znanstveno raziskovalnem projektu za triletno obdobje. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar and David Hladnik and Marko Kovač (1994) Digitalne ortofoto karte za kartiranje gozdnih sestojev. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 149-177. ISSN 0351-3114

J

Dušan Jurc and Tone Kralj and Mirko Medved and Vid Mikulič and Lojze Žgajnar (1994) Stanje in perspektive oskrbe s kostanjevim lesom iz domačih virov v tovarni "Tanin" Sevnica. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc (1994) Glivni endofiti v višjih rastlinah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 5-43. ISSN 0351-3114

Maja Jurc and Franc Batič and Dušan Jurc and Hojka Kraigher and Igor Sirk and Tone Kralj (1994) Mikoteka in herbarij Gozdarskega inštituta Slovenije. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc and Dušan Jurc and Alenka Munda and Milica Tortić and Stana Hočevar and Andrej Piltaver (1994) Katalog gliv mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Maja Jurc and Hojka Kraigher and Alenka Munda (1994) Katalog živih glivnih kultur mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

K

Boštjan Košir and Janez Krč (1994) Relations among the forest functions due to the limitation in forest operations. Zbornik gozdarstva in lesarstva (45). pp. 115-189. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Mirko Medved and Robert Robek and Janez Krč and Boris Papac and Miro Ljubec (1994) Usklajevanje pridobivanja lesa z drugimi funkcijami gozda: končno poročilo projekta 44-0859-0404-93. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Iztok Winkler and Mirko Medved (1994) Urejanje poslovnih razmerij pri gospodarjenju z državnimi gozdovi. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marijan Kotar (1994) Proizvodna sposobnost gozdnih rastišč, ki jih poraščajo smrekovi in bukovi gozdovi ter njihova proizvodna zmogljivost v optimalni razvojni fazi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 125-148. ISSN 0351-3114

P

Igor Potočnik (1994) Periodično vzdrževanje gozdnih cest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 107-124. ISSN 0351-3114

R

Robert Robek (1994) Wood transport impacts on soil in mountainous forest district. Zbornik gozdarstva in lesarstva (45). pp. 55-114. ISSN 0351-3114

S

Ivan Smole and Lado Kutnar (1994) Vegetacijske in rastiščne razmere na trajnih raziskovalnih ploskvah : (III. del: Povzetek I. in II. dela naloge). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole and Lado Kutnar (1994) Vegetacijske in rastiščne razmere na trajnih raziskovalnih ploskvah hrasta v Sloveniji : (II. del: Panovec, Dobrava, Bukovnica, Pišece) : raziskovalna naloga: I. del. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

U

Mihej Urbančič (1994) Tolmač litološko-pedološke karte M 1:25000 za bohinjske gozdove. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

W

Iztok Winkler and Mirko Medved (1994) Spremembe lastninske strukture gozdov zaradi denacionalizacije in njihove gozdnogospodarske posledice. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 215-246. ISSN 0351-3114

Ž

Lojze Žgajnar (1994) Merjenje količin industrijskega drobnega lesa na osnovi mase ter strokovne osnove za standarizacijo eizsledki raziskav vrednosti osnovnih parametrov in postopkov za merjenje količin lesa s tehtanjem v tovarni BREST-IVERKA, Cerknica. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Sun. 24. Sep. 2023 02:23:20 CEST.