[Sci Vie logo]

Items where Year is 1995

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | Č | D | G | H | J | K | L | M | S | V | W | Ž
Number of items: 29.

A

Miha Adamič (1995) Ekologija in varstvo rjavega medveda (Ursus arctos L.) v Sloveniji: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na znanstveno-raziskovalnem projektu triletno obdobje eP4-0257-0404-93. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

B

Gorazd Babuder and Franc Pohleven (1995) Successive appearance of fungi in the tunnels of the ambrosia beetles in oak wood (Quercus sp.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 241-254. ISSN 0351-3114

Gorazd Babuder and Franc Pohleven (1995) Reduction of the population of scolytid bark beetles (Coleoptera, Scolytidae) in a timber storage yard by the yuse of synthetic aggregation pheromones. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 117-130. ISSN 0351-3114

Franc Batič and Anton Kralj (1995) Bioindikacija onesnaženosti ozračja v gozdovih z epifitskimi lišaji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 5-56. ISSN 0351-3114

Franc Batič and Barbara Kruhar-Lorger and Marijana Grube and Hans Mayrhofr (1995) Katalog lišajev mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Franc Batič and Tomaž Sinkovič and Branka Javornik (1995) Morphological and genetic variability of pedunculate oak (Quercus robur L.) populations in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 75-96. ISSN 0351-3114

Robert Brus and Roman Longauer (1995) Some genetic properties of silver fir (Abies alba Mill.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 45-74. ISSN 0351-3114

Č

Katarina Čufar and Tom Levanič and Martin Zupančič (1995) Slovenija, regija za dendrokronološke raziskave. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 47 (5). pp. 133-136. ISSN 0024-1067

Katarina Čufar and Dušan Robič and Niko Torelli and Andrej Kermavnar (1995) Phenology, occurrence of epicormic branches and reproductive growth in air-polluted silver firs. Acta Pharaceutica, 45 (2). pp. 379-381. ISSN 1330-0075

D

Jurij Diaci (1995) Researches on the structure of the natural mountain forests in the Savinja Alps. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 5-44. ISSN 0351-3114

G

Gozdarski inštitut Slovenije Gozdarski inštitut Slovenije (1995) Celostni monitoring učinkov onesnaženega zraka na ekosisteme v Sloveniji enavodila za uvajanje in izvajanje programa: priloga k zaključnemu poročilu o projektu Integrirani monitoring S4-6470-0404-94. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

H

Jasna Hrovatin (1995) Factors having influence on designing characteristics in different style periods. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 191-206. ISSN 0351-3114

J

Maja Jurc (1995) Katalog živih glivnih kultur mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

K

Janko Kalan and Polona Kalan and Primož Simončič (1995) The study of forest soil in permanent research plots. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 57-84. ISSN 0351-3114

Janko Kalan and Polona Kalan and Primož Simončič (1995) Bioindication of forest pollution with sulphur based on sulphur content in assimilation parts of forest trees. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 85-116. ISSN 0351-3114

Cvetka-Teja Koler (1995) The development of technical and forestry terminology in the world and in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 211-240. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1995) A study of damage to hauling steel wire ropes on the example of tractor wood extraction. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 97-116. ISSN 0351-3114

Marko Kovač and Primož Simončič and Nevenka Bogataj and Franc Batič and Dušan Jurc and Milan Hočevar (1995) Monitoring propadanja gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Bojana Križaj (1995) Some changes in wood due to mechanical wounds in beech (Fagus sylvatica L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 145-162. ISSN 0351-3114

L

Tom Levanič and Katarina Čufar (1995) Comparision of standard chronologies of silver fir (Abies alba Mill.) in Dinaric phytogeografical region in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 131-144. ISSN 0351-3114

M

Vekoslav Mihevc and Branko Knehtl and Robert Žepič (1995) Water-vapour permeability of the wood-coating system of different surface coating system. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 177-190. ISSN 0351-3114

Alenka Munda and Dušan Jurc and Dušan Jurc and Andrej Piltaver and Milica Tortić and Stana Hočevar and Hojka Kraigher and L. Beauhen and D. Diminić (1995) Katalog gliv mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

S

Primož Simončič (1995) The procurement of forest trees with mineral nutriments on the 16 x 16 km bioindication network. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 117-130. ISSN 0351-3114

Borut Smodiš (1995) Onesnaževanje zraka, padavin, tal in vodnih virov v Šaleški dolini pred pričetkom obratovanja odžvepljevalne naprave v TEŠ: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole and Franc Batič (1995) Katalog višjih rastlin herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Ivan Smole and Lado Kutnar (1995) Effects of polluted air on changes of forest vegetation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 171-180. ISSN 0351-3114

V

Nataša Vesel-Tratnik and Franc Pohleven (1995) Sukcesija in interakcija gliv povzročiteljic piravosti bukovine. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 163-176. ISSN 0351-3114

W

Iztok Winkler (1995) The features and special characteristics of forest property. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 181-210. ISSN 0351-3114

Ž

Lojze Žgajnar and Borut Bitenc (1995) Količinska, strukturna, prostorska in energijska ocena stanja in potencialov lesne biomase za energijske namene v Sloveniji. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Tue. 23. Apr. 2024 02:23:09 CEST.