[Sci Vie logo]

Items where Year is 1997

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | Č | G | H | J | K | L | M | P | R | S | U | V | Ž
Number of items: 32.

A

Samar Al Sayegh-Petkovšek (1997) Mycorrhizal potential of two differently polluted forest sites in the emission region of the Thermal Power Plant Šoštanj. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 323-350. ISSN 0351-3114

B

Franc Batič (1997) Forest decline in Slovenia, an overview of the process and state of research after ten years of activities. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 5-22. ISSN 0351-3114

Franc Batič (1997) Propadanje hrasta v Sloveniji: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Nevenka Bogataj (1997) Forest decline in Slovenia - the state in 1995 and changes between 1985-1995. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 53-92. ISSN 0351-3114

Č

Miran Čas (1997) Divji petelin (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji leta 1997 :ocena stabilnosti subpopulacij in ogroženosti življenjskega prostora divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji: zaključno poročilo o študiji. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Katarina Čufar (1997) Umiranje jelke (Abies alba Mill.) v Sloveniji: pregled raziskav Katedre za tehnologijo lesa. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 165-186. ISSN 0351-3114

Katarina Čufar and Tom Levanič and Anton Velušček (1997) Dendrochronological investigations in the pile dwellings Založnica and Parte from the Ljubljana moor. Arheološki vestnik = Acta archaeologica (48). pp. 15-26. ISSN 0570-8966

G

Željko Gorišek and Milan Klinc (1997) Shrinkage, swelling and dimensional stability of juvenile and adult wood of spruce and fir. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 141-162. ISSN 0351-3114

H

Milan Hočevar (1997) Possibilities and reliability of the growing stock and increment estimation based on the 1995 forest decline inventory. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 93-118. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar and Andreja Ferreira and Andreja Ogulin-Iskra and David Hladnik and Marko Kovač and Metka Špes (1997) Snovanje modelov za preučevanje vplivov na okolje: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znansveno - raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Aleš Horvat (1997) Snow avalanches in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 45-70. ISSN 0351-3114

J

Dušan Jurc and Maja Jurc (1997) Influence of moisture, temperature and growth medium on Cenangium dieback of pine (Cenangium ferruginosum Fr., Ascomycotina). Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 109-124. ISSN 0351-3114

Maja Jurc and Milan Hočevar and Igor Smolej and Mirko Medved and Andrej Kržan and Marjeta Šivic and Charlotte Taft and Irena Tavčar and Igor Sirk and Rudi Mutec and Dušan Jurc and Marjan Zupančič and Maja Valič and Marija Dolores Kerec Kovač and Teja Koler-Povh (1997) Knowledge for the forest : proceedings on the occasion of 50 years of the existence and activities of the Slovenian Forestry Institute. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

K

Polona Kalan (1997) The metal content in forest soil, forest tree needles and leaves on plots inthe 16 X 16 KM Slovenian forest network. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 351-364. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Robert Robek and Mirko Medved and Hojka Kraigher and Primož Simončič and Polona Kalan and Borut Bitenc and Igor Potočnik and Tom Levanič and Franc Lobnik and Dietmar Matthies and Iwan Wästerlund (1997) Mnogonamenska raba in okolju prilagojeno dograjevanje omrežja gozdnih prometnic: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja: Obseg - trajanje : 1995 - 1999. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač (1997) The previous concepts as to forest decline and new ideas regarding integral ecological monitoring. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 23-52. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher (1997) Mycobioindication of pollution of two forest sites. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 279-322. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher (1997) A review of development in the field of forest biology and its perspectives. Znanje za gozd: zbornik ob 50. obletnici obstoja in delovanja Gozdarskega inštituta Slovenije . pp. 277-296.

Ivan Kreft and Sayoko Ikeda and Kiyokazu Ikeda and Vida Škrabanja and Giovanni Bonafaccia (1997) Gene-nutrition interaction and plant metabolytes in the treatment of human hereditary based disorders. Proceedings of the 1st Congress of the Genetics Society of Slovenia . pp. 39-40.

Lado Kutnar (1997) A comparison of evaluation methods regarding environmental conditions of forest ecosystems on the basis of phytoindication. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 5-44. ISSN 0351-3114

L

Tom Levanič (1997) Growth depression of silver fir (Abies alba Mill.) in the Dinaric phytogeographic region between 1960-1995. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 137-164. ISSN 0351-3114

Tom Levanič and Katarina Čufar and Jernej Hudolin and Beta Benko-Mächtig (1997) Dendrochronological analysis of the roof construction of the church of st. George in Piran (municipality of Piran, Slovenia). Annales: anali za istrske in mediteranske študije, 4 (10). pp. 43-52. ISSN 1408-5348

Tom Levanič and Niko Torelli and Martin Zupančič (1997) Relationship between electrical resistence of the living tissue and tree-ring width in silver fir (Abies alba Mill.) on Ravnik (Slovenia). Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 125-140. ISSN 0351-3114

M

Dietmar Matthies (1997) Latest developments in soil physical analysis: The dynamic computer tomography and radon gas diffusion. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 71-86. ISSN 0351-3114

P

Marjana Pavle (1997) Semenski sestoji v Sloveniji: register: (2. revizija). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

R

Robert Robek and Mirko Medved (1997) Tree damage due to forest operations in Slovenian forest decline inventories. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 119-136. ISSN 0351-3114

S

Primož Simončič (1997) Mineral nutrition state of the forest trees in the 16 X 16 KM net. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 251-278. ISSN 0351-3114

Primož Simončič and Tomaž Prus and Polona Kalan and Hojka Kraigher and Robert Robek and Lado Kutnar and Igor Smolej and Zoran Grecs and Mihej Urbančič and Alenka Munda (1997) Gozdna tla - temeljna sestavina gozdnega ekosistema: posvetovanje: 25.- 26. september 1997, Poljče, Pokljuka, Ljubno. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Andrej Strniša and Franc Batič (1997) The influence of emissions on the forests in the Zasavje. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 187-222. ISSN 0351-3114

U

Mihej Urbančič (1997) Basic findings as to forest soil survey in the Slovenian 16 X 16 KM bioindication network. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 223-250. ISSN 0351-3114

V

Dominik Vodnik and Nada Gogala (1997) Inoculation of norway spruce (Picea abies /L./ Karsten) with mycorrhizal fungi: the impact on growth and development in a tree nursery and after transplatation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 87-108. ISSN 0351-3114

Ž

Lojze Žgajnar and Borut Bitenc (1997) Strokovne podlage in metode merjenja prevzetih količin kostanjevega lesa na osnovi mase v tovarni Tanin Sevnica. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Sun. 24. Sep. 2023 02:23:11 CEST.