[Sci Vie logo]

Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | Č | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | V | W
Number of items: 36.

A

Marko Accetto (2006) New cognitions on the flora and vegetation of rock faces in the eastern part of the pre-alpine phytogeographical region of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 37-59. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Franc Batič and Cvetka Ribarič-Lasnik (2006) Biomonitoring of forest ecosystem in the emission area of the thermal power Plant Šoštanj. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 55-63. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Boštjan Pokorny (2006) Fungi as responsive and accumulative bioindicators of forest site pollution in the Šalek valley. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 61-71. ISSN 0351-3114

B

Andreja Bienelli-Kalpič and Franc Batič and Primož Simončič (2006) Assessment of anthropogenic beech (Fagus sylvatica l.) stress in Zasavje area. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 73-82. ISSN 0351-3114

Č

Katarina Čufar and Tjaša Korenčič (2006) Investigations of wood from Resnikov prekop and radiocarbon dating. In: Resnikov prekop: najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju. Opera Instituti archaeologici Sloveniae (10). Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, Ljubljana, pp. 123-127. ISBN 961-6568-40-X

Katarina Čufar and Tjaša Korenčič and Jelena Trajković (2006) Wood from three archaeological sites in Croatia and its research potential. Drvna Industrija, 57 (2). pp. 67-73. ISSN 0012-6772

F

Andreja Ferreira (2006) The role of the forest in sustainable development of the upper Gorenjska region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 91-100. ISSN 0351-3114

Andrej Ficko and Andrej Bončina (2006) Silver fir (Abies alba Mill.) distribution in Slovenian forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 19-35. ISSN 0351-3114

G

Aleksandra Golob (2006) Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem Natura območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje : poročilo CRP projekta. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Jožica Gričar and Primož Oven and Katarina Čufar (2006) Methods for research of seasonal dynamics of cambial activity. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 58 (9). pp. 272-277. ISSN 0024-1067

Jožica Gričar and Primož Oven and Katarina Čufar (2006) Effect of exogenous and endogenous factors on xylogenesis. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 58 (5). pp. 152-157. ISSN 0024-1067

H

Boštjan Hribernik and Igor Potočnik (2006) The present condition of forest roads as a result of their past maintenance. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 83-89. ISSN 0351-3114

Miha Humar (2006) Leaching of copper-ethanolamine based preservatives from wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva . pp. 111-118. ISSN 0351-3114

J

Klemen Jerina (2006) Effects of environmental factors on the wild boar (Sus scrofa l.) spatial distribution in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 3-20. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc and Nikica Ogris and Andrej Kobler and Lado Kutnar and Gregor Božič and Klemen Bergant and Primož Simončič and Urša Vilhar and Tom Levanič and Hojka Kraigher and Maja Jurc and Matjaž Čater and Gal Kušar and Andreja Ferreira and M. Westergren and Barbara Štupar and Iztok Sinjur and Lučka Kajfež-Bogataj and Zalika Črepinšek (2006) Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

K

Marko Kovač (2006) Analiza načrtovalskega sistema za gospodarjenje z gozdovi in razvoj celostnih metodologij za spremljanje stanja in usmerjanje razvoja gozdnih ekosistemov, skupin. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2006) Vrednotenje sedanjega in prihodnjega pomena gozdnih proizvodov v Sloveniji: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur (2006) Roundwood and wood waste flow analysis for slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 31-54. ISSN 0351-3114

Janez Krč (2006) The influence of fragmented private forest property on mechanized cutting. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 93-102. ISSN 0351-3114

Gal Kušar and Milan Hočevar (2006) Reliability of growing stock estimation using tariffs in case of a spruce treein forest with varied micro site conditions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 81-96. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar (2006) Plant diversity of selected Quercus robur L. and Quercus petraea (Matt.) Liebl. forests in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 37-52. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Mihej Urbančič (2006) Influence of site and stand conditions on diversity of soil and vegetation in selected beech and fir-beech forests in the Kočevje region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 3-30. ISSN 0351-3114

L

Tom Levanič and Risto Jalkanen and Jožica Gričar and M Gagen and Primož Oven (2006) Uporabnost različnih rastnih parametrov navadne smreke (Picea abies (L.) Karst.) za študij odziva dreves na klimo. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 97-109. ISSN 0351-3114

Tom Levanič and Andreja Slapnik (2006) Dendroecological study of spruce (Picea abies (L.) Karst.) growth around two coal-fired power plants. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 3-18. ISSN 0351-3114

M

Mirko Medevd (2006) Vplivni dejavniki poškodb pri gozdnem delu in celoviti ukrepi za zmanjševanje posledic : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Maks Merela and Igor Serša and Urška Mikac and Primož Oven (2006) Application of magnetic resonance imaging for research of anatomy and moisture content of wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 75-84. ISSN 0351-3114

Miran Merhar and Bojan Bučar (2006) Cantilever clamping rigidity impact on dynamic modulus of elasticity calculation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 85-92. ISSN 0351-3114

N

Bošjan Novak and Leon Oblak (2006) An analysis of the importance of information for the planning and running the production in wood industry companies. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 67-74. ISSN 0351-3114

O

Nikica Ogris (2006) Pregled učinkov vremena in podnebja - odstopanj od običajnih razmer - na gozdove v zadnjih 20 letih: poročilo projekta. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

P

Boštjan Pokorny (2006) Historical biomonitoring of environmental pollution with lead and Fluorides inthe Šalek valley with the aid of roe deer antlers. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 65-80. ISSN 0351-3114

Aleš Poljanec and Andrej Bončina (2006) Treatment of forest stands in the forest planning on the case of Bohinj and Pohorje forest areas. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 53-66. ISSN 0351-3114

Jože Prah and Mojca Bogovič and Boris Bogovič and Boris Papac and Robert Robek (2006) Okoljske in gospodarske posledice strojne sečnje na jatni: GE Radeče ODD 22, 23, revir Jatna - Dole. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

R

Robert Robek (2006) Graditev gozdne infrastrukture v novih zakonskih, ekonomskih in tehnoloških okvirih v Sloveniji : Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CPR) "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

V

Jože Verbič (2006) Svetovalni kodeks dobre kmetijske prakse : Varovanje voda, tal, zraka in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Technical Book. Kmetijski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Urša Vilhar and Primož Simončič and Lučka Kajfež-Bogataj and Klaus Katzensteiner and Jurij Diaci (2006) Microclimate conditions in gaps and mature stands of Dinaric silver fir-beech forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 21-36. ISSN 0351-3114

W

Marjana Westergren and Hojka Kraigher (2006) Dodelava in shranjevanje bukovega žira : navodila za semenarsko prakso v Sloveniji. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Sun. 24. Sep. 2023 02:23:22 CEST.