[Sci Vie logo]

Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | Č | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | T | V | Z
Number of items: 63.

B

Maja Božič (2008) Consistency of the journal "Research reports : forest and wood science & technology" with ISO standards for information and documentation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 65-71. ISSN 0351-3114

Franc Budija and Katarina Čufar (2008) The wood of teak (Tectona grandis L.). Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 60 (4). pp. 136-141. ISSN 0024-1067

C

Mateja Cojzer and Ljuban Cenčič and Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Milan Kobal and Tomaž Kralj (2008) Talne in vegetacijske razmere na območju GGE Lešje. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehnična fakulteta, Oddelek za agronomijo, Maribor, Ljubljana.

Č

Miran Čas (2008) Capercaillie monitoring is an important tool for observing changes in boreal forest ecosystems, but introduction of a hunting ban in the Slovenian Alps has highlighted certain problems. Grouse news : newsletter of the Grouse Specialist Group (35). pp. 16-20. ISSN Y503-2083

Katarina Čufar and Martin De Luis and Eva Horvat and Peter Prislan (2008) Main patterns of variability in beech tree-ring chronologies from different sites in Slovenia and their relation to climate. Zbornik gozdarstva in lesarstva (53). pp. 1-12. ISSN 0351-3114

Katarina Čufar and Martin de Luis and Martin Zupančič and Dieter Eckstein (2008) A 548-year long tree-ring chronology of oak (Quercus spp.) for SE Slovenia and its significance as dating tool and climate archive. Tree-Ring Research, 64 (1). pp. 3-15. ISSN 1536-1098

Katarina Čufar and Jožica Gričar and Martin Zupančič and Gerald Koch and Uwe Schmitt (2008) Anatomy, cell wall structure and topochemistry of water-logged archaeological wood aged 5,200 and 4,500 years. IAWA Journal, 29 (1). pp. 55-68. ISSN 0928-1541

Katarina Čufar and Peter Prislan and Jožica Gričar (2008) Cambial activity and wood formation in beech (Fagus sylvatica) during the 2006 growth season. Wood Research (53). pp. 1-11. ISSN 1336-4561

Katarina Čufar and Tajana Sekelj Ivančič and Michael Grabner (2008) The dendrochronological dating of wood from the site of Torčec - Gradić in northern Croatia. Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, 7 (13). pp. 30-40. ISSN Y504-4715

Katarina Čufar and Marina Šimek (2008) Dendrochronological investigation of wood from Varaždin old castle. Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja , 7 (13). pp. 22-29. ISSN Y504-4715

D

Igor Dakskobler (2008) A Review of beech sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 3-14. ISSN 0351-3114

F

Andreja Ferreira and Mirko Medved and Tomaž Cunder (2008) Izdelava in preverba metodologije za določitev kmetij, ki naj bi lahko uveljavljale prednostno pravico pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Ficko and Matija Klopčič and Dragan Matijašič and Aleš Poljanec and Andrej Bončina (2008) The distribution of beech and structural characteristics of beech stands in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 45-60. ISSN 0351-3114

G

Jožica Gričar (2008) Xylogenesis dynamics in sessile oak during 2007. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 45-50. ISSN 0351-3114

Jožica Gričar and Katarina Čufar (2008) Seasonal dynamics of phloem formation in Silver fir and Norway spruce as affected by drought. Russian journal of plant physiology, 55 (4). pp. 538-543. ISSN 1021-4437

H

Polona Hafner and Tom Levanič (2008) The influence of climate on tree-ring maximum latewood density in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) at two sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

David Hladnik and Matej Tajnikar (2008) Forest habitat types on Natura 2000 sites in landscape structure of the Pohorje Mts range. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 15-32. ISSN 0351-3114

Miha Humar (2008) Adsorption of coper-ethanolamine preservatives in wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 47-54. ISSN 0351-3114

Miha Humar (2008) Bela hišna goba : gliva, ki razkraja tudi zaščiten les. Les : revija za lesno gospodarstvo, 60 (2). p. 77. ISSN 0024-1067

Miha Humar (2008) Bukov ostrigar: užitna goba, ki jo lahko gojimo tudi doma. Les : revija za lesno gospodarstvo, 60 (9). p. 353. ISSN 0024-1067

Miha Humar (2008) Kletna goba. Les : revija za lesno gospodarstvo, 60 (6). p. 251. ISSN 0024-1067

Miha Humar (2008) Kopučasta lesenjača ali mrtvečevi prsti. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 60 (11/12). p. 440. ISSN 0024-1067

Miha Humar (2008) Tramovka : najbolj kozmopolitanska lesna goba. Les : revija za lesno gospodarstvo, 60 (4). p. 159. ISSN 0024-1067

J

Anže Japelj and Milan Hočevar (2008) Information gap analysis of the Slovenian forest inventory data in the light of MCPFE requirements. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 55-68. ISSN 0351-3114

Klemen Jerina and Mihec Dajčman and Miha Adamič (2008) Red deer (Cervus elaphus) bark stripping on spruce with regard to spatial distribution of supplemental feeding places. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 33-43. ISSN 0351-3114

Matej Jost and Milan Sernek (2008) Shear strength development of the phenol–formaldehyde adhesive bond during cure. Wood Science and Technology, 43 (1-2). pp. 153-166. ISSN 0043-7719

Dušan Jurc (2008) Pinus sp., 26.6.2008, Bled : analizni izvid. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Maja Jurc (2008) Pinus sp., 12.7.2008, Bled : analizni izvid. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Maja Jurc (2008) Pinus nigra Arnold, izvotljeni poganjki tekoče vegetacije, 3.6.2008 : analizni izvid. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Maja Jurc (2008) Abies koreana Wils., iztekanje smole ter kupčki strnjene smole na poganjkih, 3.6.2008 : analizni izvid. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Nikica Ogris (2008) Mraznica (Armillaria sp.) ogroža drevored divjega kostanja (Aesculus hippocastanum) pri gradu Brdo pri Kranju. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Nikica Ogris and Barbara Piškur (2008) Odmiranje listja puhastega hrasta in nekatere druge poškodbe drevja v GGO Sežana v letu 2008. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc (2008) Hrastov sprevodni prelec - Thaumetopoea processionea L.. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

K

Gorazd Kosi and Tanja Menegalija (2008) Distribution of diatoms in spring in the Julian Alps (NW Slovenia). Natura Sloveniae, 10 (1). pp. 21-37. ISSN 1580-0814

Boštjan Košir and Jurij Marenče (2008) Assessing maximum loads when skidding wood uphill with tractors. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 21-31. ISSN 0351-3114

Marko Kovač and Gal Kušar and Lado Kutnar and Robert Robek (2008) Splošne pripombe na vsebino gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Gal Kušar and Robert Robek (2008) Strokovno mnenje o osnutku gozdnogospodarskega načrta za GGE Vzhodno Pohorje (2008-2017). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matija Križnar and Katarina Čufar (2008) Fosilni les Carapoxylon iz spodnjemiocenskih plasti pri Komendi. Kamniški zbornik (19). pp. 331-334. ISSN 1318-9069

Lado Kutnar (2008) Razvrstitev gozdnih združb Slovenije po kriterijih hierarhičnih klasifikacij habitatnih tipov. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Andrej Martinčič (2008) Bryophyte species diversity of forest ecosystems in Slovenia (intensive monitoring programe). Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 11-26. ISSN 0351-3114

L

Boštjan Lesar and Polonca Kralj and Daniel Žlindra and Vesna Kancilija and Miha Humar (2008) Comparison of standard procedures for estimation of biocides leaching from impregnated wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 59-64. ISSN 0351-3114

M

Jurij Marenče and Boštjan Košir (2008) Technical parameters dynamics of WOODY 110 cable skidder within the range of stopping due to overload in uphill wood skidding. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 39-48. ISSN 0351-3114

Mirko Medved and Hojka Kraigher and Dušan Jurc and Marko Kovač and Primož Simončič and Miran Čas and Špela Planinšek and Anže Japelj and Jaka Klun and Milan Kobal and Nike Krajnc and Lado Kutnar and Mitja Piškur and Tine Premrl and Robert Robek and Iztok Sinjur and Urša Vilhar (2008) Adaptation to climate change in forestry : questionnaire of European Forest Institute to collect information from EU member states. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved and Robert Robek and Jaka Klun (2008) Analiza delovišča na primeru GE Ruše, odd./ods. 49B : ekspertiza. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved and Robert Robek and Jaka Klun (2008) Analiza delovišča na primeru GGE Sevnica, odd./ods. 22B : ekspertiza. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Janez Mulec and Gorazd Kosi (2008) Alge v aerofitskem habitatu jame Račiške ponikve (Slovenija). Natura Sloveniae, 10 (1). pp. 39-49. ISSN 1580-0814

O

Nikica Ogris and Dušan Jurc (2008) Slečeva rja (Chrysomyxa rhododendri) je zelo močno poškodovala smrekovo mladje na severnem pobočju Kriške gore. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris and Dušan Jurc (2008) Češnjeva listna pegavost, ki jo povzroča gliva Blumeriella jaapii, se je razmahnila v vlažnem letu 2008. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris and Dušan Jurc (2008) Suša je omogočila nekaterim endofitom in fakultativnim parazitom povzročiti poškodbe bukve na področju Reštanja, Bohor. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris and Dušan Jurc (2008) Najdba glive Chalara fraxinea T. Kowalski v Sloveniji. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

P

Goran Paulinič and Janez Krč (2008) Windstorm restoration efficiency using the Kidričevo windstorm (29 June, 2006) as a case study. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 3-12. ISSN 0351-3114

Franc Pohleven (2008) Kresilna goba ali bukova kresilka. Les : revija za lesno gospodarstvo, 60 (7/8). p. 310. ISSN 0024-1067

Franc Pohleven (2008) Siva hišna goba ali hišni lesomor (Serpula lacrymans). Les : revija za lesno gospodarstvo, 8 (5). pp. 214-215. ISSN 0024-1067

Franc Pohleven (2008) Zimska panjevka : lesna goba, ki raste tudi pozimi. Les : revija za lesno gospodarstvo, 60 (1). p. 21. ISSN 0024-1067

Franc Pohleven (2008) Pisana ploskocevka : najbolj pogosta lesna goba. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 60 (3). p. 115. ISSN 0024-1067

Franc Pohleven (2008) Žvepleni luknjičar : ena najlepših lesnih gob. Les : revija za lesno gospodarstvo, 60 (10). pp. 394-395. ISSN 0024-1067

Anton Poje and Igor Potočnik (2008) Legal basis, standards and criteria for evaluating thermal conditions in forest work. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 13-20. ISSN 0351-3114

Peter Prislan and Jožica Gričar and Gerald Koch and Uwe Schmitt and Katarina Čufar (2008) Microscopy techniques to study wood formation in beech. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 113-122. ISSN 0351-3114

R

Elizabeta Rozman and Jurij Diaci (2008) Natural regeneration ecology of a secondary altimontane spruce forests at Jelendol. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 27-38. ISSN 0351-3114

Tihomir Rugani and Thomas A. Nagel and Dušan Roženbergar and Dejan Firm and Jurij Diaci (2008) Structure and dynamics of old-growth and near-natural beech forests in Europe. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 33-44. ISSN 0351-3114

T

Tjaša Tolar and Katarina Čufar and Anton Velušček (2008) The wooden handle of a stone hammer-axe from the Eneolithic pile-dwelling settlement Stare gmajne near Verd in the Ljubljansko barje, Slovenia. Arheološki vestnik = Acta archaeologica (59). pp. 49-56. ISSN 0570-8966

V

Anton Velušček and Katarina Čufar (2008) Newly determined sites with pottery with furrowed incisions from the Ljubljansko barje. Arheološki vestnik = Acta archaeologica (59). pp. 31-48. ISSN 0570-8966

Z

Janja Zule and Gašper Kozjan (2008) Polyphenols in different larch (Larix spp.) species. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 51-58. ISSN 0351-3114

This list was generated on Wed. 4. Oct. 2023 02:23:10 CEST.