[Sci Vie logo]

Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 54.

Nevenka Bogataj (2009) Social context as a pillar of sustainable forest management - a Slovenian case. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 57-65. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina and Andrej Ficko and Matija Klopčič and Dragan Matijašič and Aleš Poljanec (2009) Management of silver fir (Abies alba Mill.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 43-56. ISSN 0351-3114

Tinca Brišnik and Marko Kovač and Tom Levanič and Gal Kušar and Lado Kutnar and Matej Rupel and Mitja Skudnik and Mihej Urbančič and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2009) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2008 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2008 v skladu s Pavilnikomo varstvu gozdov (2000, 2006). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Brus (2009) Postglacial development of silver fir (Abies alba Mill.) in the territory of the present- day Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 17-23. ISSN 0351-3114

Katarina Čufar and Anton Velušček and Tjaša Tolar and Bernd Kromer (2009) Dendrochronological research at the pile-dwelling settlements Stare gmajne and Blatna Brezovica. In: Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas: Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era: the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC. Opera Instituti archaeologici Sloveniae (16). Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, Ljubljana, pp. 177-195. ISBN 978-961-254-155-2

Katarina Čufar and Martin Zupančič (2009) Silver fir Abies alba Mill. wood as raw material and tree tissue. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 55-66. ISSN 0351-3114

Igor Dakskobler and Aleksander Marinšek (2009) A review of silver fir sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 43-54. ISSN 0351-3114

Gaby Deckmyn and Boštjan Mali and Hojka Kraigher and Niko Torelli and Maarten Op de Beeck and Reinhart J. M. Ceulemans (2009) Using the process-based stand model ANAFORE including bayesian optimisation to predict wood quality and quantity and their uncertainty in Slovenian Beech. Silva Fennica (3). pp. 523-533. ISSN 0037-5330

Damijan Denac and Jakob Smole and Al Vrezec (2009) Aviafaunal conservation assessment of the Sava river b etween Krško and Jesenice na Dolenjskem and a proposal for a new important bird area (IBA) in Slovenia. Natura Sloveniae, 11 (1). pp. 25-57. ISSN 1580-0814

Maarten De Groot and Franc Rebušek and Vesna Grobelnik and Marijan Govedič and Ali Salamun and Rudi Verovnik (2009) Distribution modelling as an approach to the conservation of a threatened alpine endemic butterfly (Lepidoptera: Satyridae). European Journal of Entomology, 106 (1). pp. 77-84. ISSN 12105759

Andrej Gaspari and Katarina Čufar and Miran Erič and Tjaša Tolar (2009) Preliminary archaeological and dendrochronological researches at the pile-dwelling settlement Veliki Otavnik Ib near Bistra. In: Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas: Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era: the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC. Opera Instituti archaeologici Sloveniae (16). Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, Ljubljana, pp. 167-175. ISBN 978-961-254-155-2

GIS Gozdarski inštitut Slovenije (2009) Javna gozdarska služba v letu 2008. Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Tine Grebenc and Hojka Kraigher (2009) Interakcije v mikorizosferi določajo dinamiko ogljika v ekosistemu bukovih gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 11-19. ISSN 0351-3114

Jožica Gričar (2009) Application of controlled experiments for studies of radial tree growth. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 25-32. ISSN 0351-3114

Jožica Gričar and Luka Krže and Katarina Čufar (2009) Number of cells in xylem, phloem and dormant cambium in Silver fir (Abies alba), in trees of different vitality. IAWA Journal, 30 (2). pp. 121-133. ISSN 0928-1541

Jožica Gričar and Peter Prislan and Gerald Koch and Katarina Čufar (2009) Wood formation in Silver fir (Abies alba Mill.) and Common beech (Fagus sylvatica L.) - differentiation of terminal cells in the xylem growth ring. Trajnostna raba lesa v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi . pp. 61-67. ISSN 0353-6025

Polona Hafner and Tom Levanič (2009) Stable carbon isotopes in Norwey spruce (Picea abies (L.) Karst.) tree rings at two sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 43-52. ISSN 0351-3114

Miha Humar (2009) Ogljena kroglica ali jagodasti skorjeder. Les : revija za lesno gospodarstvo, 61 (9/10). p. 429. ISSN 0024-1067

Miha Humar (2009) Jelov koreničnik - rdeča trohnoba. Les : revija za lesno gospodarstvo, 61 (6). pp. 337-338. ISSN 0024-1067

Miha Humar (2009) Pahljačica, ena najbolj razširjenih gliv na svetu. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 61 (2). pp. 72-73. ISSN 0024-1067

Miha Humar (2009) Zelenkasti in zeleni zelenivec - zelena trohnoba. Les : revija za lesno gospodarstvo, 61 (3). pp. 121-122. ISSN 0024-1067

Miha Humar and Hojka Kraigher (2009) Rational use of wood in the context of sustainable forest management. Scientific Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Klemen Jerina (2009) How the estimates of home range size and composition are affected by diurnal, nocturnal and 24-hour sampling methods: example of the red deer (Cervus elaphus) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 3-15. ISSN 0351-3114

Maja Jurc and Leopold Poljaković-Pajnik and Dušan Jurc (2009) The first record of Cinara curvipes (Patch, 1912)(Homoptera, Aphididae) in Slovenia and its possible economic impact. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 21-29. ISSN 0351-3114

Jaka Klun and Iztok Sinjur and Mirko Medved (2009) Katalog stroškov gozdarske mehanizacije 2009: delovno besedilo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Kobal and David Hladnik (2009) Stand diversity in the Dinaric fir-beech forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 25-42. ISSN 0351-3114

Marko Kovač (2009) Control sampling method in Slovenia - history, characteristics and use. Scientific Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur and Marjan Dolenšek and Gregor Božič and Jaka Klun (2009) Zunajgozdni nasadi hitrorastočih drevesnih in grmovnih vrst. Technical Book. Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur and Jaka Klun and Tine Premrl and Barbara Piškur and Robert Robek and Marija Mihelič and Iztok Sinjur (2009) Lesna goriva : drva in lesni sekanci : proizvodnja, standardi kakovosti in trgovanje. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl (2009) Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji : 2008/2009. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Ljubljana.

Janez Krč and Boštjan Košir (2009) GIS-based model of wood precurement from stump to small sawmills in the Alpine region - a case study. Zbornik gozdarstva in lesarstva . pp. 31-42. ISSN 0351-3114

Jože Kropivšek and Cene Šubic and Leon Oblak (2009) Entrepreneurship in wood economy and a proposition for an entrepreneurial model. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 67-78. ISSN 0351-3114

Gal Kušar (2009) Spremljanje razvrednotenja in poškodovanosti gozdov: navodila za obračun podatkov Popisa 2007 z opisom zgradbe zbirke podatkov. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Gal Kušar and Anže Japelj and Mitja Skudnik and Špela Planinšek and Andreja Ferreira and Jure Žlogar and Dušan Jurc (2009) Poročilo o projektni nalogi FutMon Life+ : 1. mejnik. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Mateja Cojzer and Mihej Urbančič and Milan Kobal and Ljuban Cenčič and Primož Simončič (2009) Rastiščne in vegetacijske razmere v GGE Zgornje Dravsko polje : delavnica Javne gozdarske službe. Other. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Lado Kutnar and Andrej Kobler and Klemen Bergant (2009) The impacts of climate change on the expected spatial redistribution of forest vegetation types. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 33-42. ISSN 0351-3114

Boštjan Lesar and Miha Humar (2009) Minimal fungicidal and fungistatic concentrations of boron compounds for wood remediation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 79-83. ISSN 0351-3114

Alojz Lipnik (2009) Solčavski gorski les eštudija o značilnostih in prednostih solčavskega gorskega lesa ter njegovi uporabnosti. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Jurij Marenče and Jernej Vadnjal and Boštjan Košir (2009) Bucking of conifers using the woody H60 processor on the Syncrofalke 3 T cable yarder in Alpine foothills. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

Gregor Meterc and Aleš Kadunc (2009) Growth characteristics of European beech (Fagus sylvatica L.) on Isopyro-Fagetum KOS. 62 site. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

Marija Mihelič and Nike Krajnc and Mitja Piškur and Primož Simončič and Gal Kušar and Andrej Kobler (2009) Slovenia's national inventory report 2009 for Sector LULUCF. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Csaba Mátyás and Gregor Božič and Dušan Gömöry and M. Ivankovic and Ervin Rasztovits (2009) Juvenile growth response of European beech (Fagus sylvatica L.) to sudden change of climatic environment in SE European trials. iForest (2). pp. 213-220. ISSN 1971-7458

Thomas A. Nagel and Andreja Ferreira (2009) Determination of forest fire causes and harmonization of methods for repoting them : deliverable 1.1. State of the art (draft). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Janez Pirnat and David Hladnik (2009) Artificial energy inputs into spruce lowland forests in suburban landscapes in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 67-77. ISSN 0351-3114

Mitja Piškur (2009) Slovenian roundwood conversion factors for external trade statistic data. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 53-59. ISSN 0351-3114

Franc Pohleven (2009) Je brezovo gobo uporabljal že Ötzi?. Les : revija za lesno gospodarstvo, 61 (5). p. 213. ISSN 0024-1067

Franc Pohleven (2009) Hrastova labirintnica : najhujša uničevalka hrastove jedrovine. Les : revija za lesno gospodarstvo, 61 (1). p. 32. ISSN 0024-1067

Franc Pohleven (2009) Prava štorovka ali sivorumena mraznica : agresivna uničevalka dreves. Les : revija za lesno gospodarstvo, 61 (4). pp. 165-166. ISSN 0024-1067

Peter Prislan and Gerald Koch and Katarina Čufar and Jožica Gričar and Uwe Schmitt (2009) Topochemical investigations of cell walls in developing xylem of beech (Fagus sylvatica L.). Holzforschung : International Journal of the Biology, Chemistry, Physics and Technology of Wood, 63 (4). pp. 482-490. ISSN 0018-3830

Peter Prislan and Maks Merela and Martin Zupančič and Luka Krže and Katarina Čufar (2009) Use of selected light microscopy techniques to investigate wood and bark. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 61 (5). pp. 222-229. ISSN 0024-1067

Primož Simončič and Mitja Skudnik and Nikica Ogris and Tom Levanič and Matjaž Čater and Daniela Stojanova and Lado Kutnar and Matej Rupel and Daniel Žlindra and Tinca Brišnik and Mitja Ferlan and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Marko Kovač and Dušan Jurc (2009) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 2. mejnik. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tina Simončič and Aleš Kadunc and Andrej Bončina (2009) An analysis of horizontal structure in beech stands using data from permanent sample plots. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 11-24. ISSN 0351-3114

Daniela Stojanova and Tom Levanič (2009) Sistem OSLIS : informacijska podpora načrtovanju upravljanja z divjadjo : ekspertiza. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Anton Velušček and Katarina Čufar (2009) Prehistoric wooden wheel with an axle from pile-dwelling Stare gmajne at the Ljubljansko barje. In: Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas: Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era: the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC. Opera Instituti archaeologici Sloveniae (16). Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, Ljubljana, pp. 197-222. ISBN 978-961-254-155-2

This list was generated on Tue. 23. Jul. 2024 02:23:19 CEST.