[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Mitja Zupančič and Hojka Kraigher and Niko Torelli and Tomaž Hartman and Miha Humar and Maja Peteh and Primož Simončič and Damjan Oražem and Janez Krč and Igor Milavec (2015) Forest and Wood: Slovenian Forest for Slovenia. Scientific Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, četrti razred za naravoslovne vede , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Lado Kutnar and Mitja Zupančič (2014) Toploljubni listnati gozdovi v Sloveniji : toploljubni gozdovi kraškega gabra, puhastega hrasta, gradna, črnega gabra in malega jesena v submediteranskem fitogeografskem območju in ponekod v notranjosti države. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Gregor Božič and Monika Konnert and Mitja Zupančič and Hojka Kraigher and Ivan Kreft (2003) Genetic differentiation of the indigenous Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst) populations in Slovenia investigated by means of isoenzyme gene markers. Zbornik gozdarstva in lesarstva (71). pp. 19-40. ISSN 0351-3114

Mitja Zupančič (2003) Vegetation research and mapping in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (72). pp. 5-18. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Mitja Zupančič and Dušan Robič and Nina Zupančič and Sašo Žitnik and Tone Kralj and Irena Tavčar and Mojca Dolinar and Ciril Zrnec and Hojka Kraigher (2002) The delimitation of the regions of provenance of forest tree species in Slovenia based on ecological regions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 73-117. ISSN 0351-3114

Ivan Smole and Mitja Zupančič (1987) Katalog gozdnih združb Slovenije: pregled gozdnovegetacijskih raziskav po srednjeevropski fitocenološki metodi v Sloveniji s seznamom vseh doslej opisanih gozdnih združb ter njihova razvrstitev glede na medsebojno sorodnost: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Tue. 16. Apr. 2024 02:34:49 CEST.