[Sci Vie logo]

Items where Subject is "FORESTRY > forest ownership"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | Č | E | F | G | H | K | P | S | V | W
Number of items at this level: 29.

A

Evgenij Azarov and Lojze Žgajnar and Maja Jurc (1982) Družbeni plan občine Grosuplje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

B

Peter Bachman (2001) Nova zasnova gozdarskega načrtovanja v Švici. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 187-201. ISSN 0351-3114

C

Milan Ciglar and Ivan Žonta (1980) Spreminjanje kulturne krajine zaradi opuščanja kmetijskih zemljišč: tekstno gradivo: tabelarno gradivo: karta: gradivo podobnih raziskav spreminjanja kulturne krajine zaradi opuščanja kmetijskih zemljišč. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Č

Lojze Čampa (1989) Prostorska analiza negozdnih površin (I. faza): raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Martin Čokl (1957) Gozdnogospodarski načrt za dobo od 1.I.1957 do 31.XII.1961. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

E

Evgenij Ezarov (1993) Izhodišča za opredelitev dejanskih in optimalnih gozdnih fondov Slovenije. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

F

Andreja Ferreira (2006) The role of the forest in sustainable development of the upper Gorenjska region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 91-100. ISSN 0351-3114

G

Franc Gašperšič (1983) Transforming of forest manaegement planning and collection, analysis and use of information. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 273-291. ISSN 0351-3114

H

Donald G. Hodges (2014) The role of economics in forest planning and policy evaluation in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (104). pp. 25-34. ISSN 2335-3112

K

Hojka Kraigher (1997) A review of development in the field of forest biology and its perspectives. Znanje za gozd: zbornik ob 50. obletnici obstoja in delovanja Gozdarskega inštituta Slovenije . pp. 277-296.

Janez Krč (2006) The influence of fragmented private forest property on mechanized cutting. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 93-102. ISSN 0351-3114

Janez Krč and Iztok Winkler (2004) Determination of increased forest value in denationalization procedures. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 125-139. ISSN 0351-3114

P

Dragutin Pičman and Tibor Pentek (1996) Protipožarne gozdne ceste na območju gozdnega gospodarstva Buzet. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 187-203. ISSN 0351-3114

Rudolf Pipan (1967) Nastanek in premagovanje notranjih protislovij na področju urejanja gozdov. Zbornik (5). pp. 121-151. ISSN 0350-0187

Marko Pleško (1981) Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ter njegov prispevek k ohranjanju, izboljšanju in varstvu plodnih zemljišč. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 13-20. ISSN 0351-3114

Janez Pogačnik (1987) The role and importance of private forests in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 17-26. ISSN 0351-3114

S

Lojze Senegačnik (1981) Kmetijska zemljiška zakonodaja v SR Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

Franjo Sevnik (1963) Gozdnogospodarska in lesnogospodarska območja Slovenije. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

V

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Maarten De Groot and Milan Kobal and Lado Kutnar and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2012) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji : poročilo o izvajanju projekta : po pogodbi štev. 356-23/2010-6. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Maarten De Groot and Milan Kobal and Lado Kutnar and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2012) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji : poročilo o izvajanju projektne naloge : po pogodbi štev. 2330-12-85-004. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

W

Iztok Winkler (1989) Nastanek in razvoj kmečke gozdne posesti v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 153-184. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1995) The features and special characteristics of forest property. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 181-210. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1998) Lease of forests and concession for performing work in state forests in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 207-233. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1976) Present situation and basic problems in private forest management in SR Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 14 (2). pp. 123-154. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1983) Basic characteristics and the past development of the common management of public and private forests in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 200-234. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1987) Basic characteristics of reciprocal links and discordance between users of the forest and the forest space. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 35-47. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1985) Special social interest in forest management in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 161-173. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1992) Družbeni in ekonomski vidiki mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 99-122. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler and Tugomir Cajnko and Mitja Černe (1969) Prispevek k presoji dosedanjega poteka skupnega gospodarjenja z družbenimi in zasebnimi gozdovi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

This list was generated on Wed. 4. Oct. 2023 02:23:33 CEST.