[Sci Vie logo]

Items where Subject is "FORESTRY"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: / | A | B | C | Ć | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ó | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Number of items at this level: 1417.

/

/ / (1980) Prostorski plan občine Jesenice: elementi nosilcev planiranja in strokovno gradivo - prostorske informacije 1978-1979: inventarizacije in analiza stanja, dosedanjega razvoja, dosedanjih planskih predlogov, načrtov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

A

Asim Abdul-Hadi and Marjan Zupančič (1984) Life strategies of broadleaved tree species on extreme sites with respect to their root system. Zbornik gozdarstva in lesarstva (24). pp. 65-81. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (2006) New cognitions on the flora and vegetation of rock faces in the eastern part of the pre-alpine phytogeographical region of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 37-59. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (2002) Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum hirtae ass.nov. and Seslerio calcariae-Jovibarbetum hirtae ass. nov. in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 61-89. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (2001) The association Daphno alpinaea - Pinetum nigrae ass. Nova in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). pp. 5-39. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1999) New findings about the distribution and sites of Pulmonaria stiriaca Kerner in the Bela krajina region (Slovenia). Zbornik gozdarstva in lesarstva (58). pp. 85-104. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1999) Asociacija carici sempervirentis-Pinetum nigraea (Accetto 1996) Accetto 1999 nom.nov. v Sloveniji (ob stoletnici rojstva prvega slovenskega fitocenologa univ. prof. Gabrijela Tomažiča). Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 107-151. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1998) Dinaric fir-beech forest with Festuca drymeja in Kočevski Rog (SE Slovenia). Zbornik gozdarstva in lesarstva (56). pp. 5-31. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1979) Obnova, rast in razvoj sestojev črnega bora (Pinus nigra Arnold) na dolomitsko-apnenčastih rastiščih zahodne Bosne. Zbornik gozdarstva in lesarstva (17,2). pp. 247-350. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1986) Vpliv rastlinojede divjadi na jelendolske gozdove v Karavankah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 37-88. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1986) Nova geografska varianta združbe jelke in okroglolistne lakote na Bohorju (Galio-Abietetum M. Wrab. 1959 var. geogr. nova Dentaria polyphyllos). Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 89-105. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1986) Vpliv rastlinojede divjadi na jezersko-kokrške gozdove v Karavankah in Kamniških Alpah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 31-80. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1980) Rast bora Pinus hedreichii Christ. na planini Prenj v Bosni in Hercegovini. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marko Accetto (1985) Vpliv rastlinojede divjadi na jelendolske gozdove v Karavankah: raziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marko Accetto (1988) Poročilo o proučevanju in kartiranju gozdnih združb Črnega loga v Prekmurju. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Marko Accetto (1979) Rast in razvoj sestojev molike (Pinus peuce gris.) v Zahodnih Prokletijah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Miha Adamič (2001) Fires in nature and wildlife. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 5-23. ISSN 0351-3114

Miha Adamič (1987) The role of animals in forest communities. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 59-67. ISSN 0351-3114

Miha Adamič (1992) Red deer managment (Cervus Elaphus L.) in republic Slovenia: the problems, recent trends and perspectives. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 47-60. ISSN 0351-3114

Miha Adamič (1984) Varstvo, gojitev in lov divjadi v Triglavskem narodnem parku. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Miha Adamič (1982) Prehranske značilnosti jelenjadi (Cervus elaphus, L.) in srnjadi (Capreolus capreolus, L.) v Kočevskem, Notranjskem in Krimskem lovsko gojitvenem območju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Miha Adamič (1998) Razsežnosti problemov ohranitve velikih zveri v kulturni krajini - primer rjavega medveda (Ursus arctos L.) v Sloveniji ezaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta: predstavitev osnovnih podatkov raziskovalnega projekta. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miha Adamič (1995) Ekologija in varstvo rjavega medveda (Ursus arctos L.) v Sloveniji: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na znanstveno-raziskovalnem projektu triletno obdobje eP4-0257-0404-93. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miha Adamič (1986) Ekologija divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Miha Adamič and Andrej Kobler and Marko Berce (1998) The return of the wolf (Canis lupus) into its historic range in Slovenia - is there any place left and how to reach it?. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 235-254. ISSN 0351-3114

Miha Adamič and Andrej Kobler and Klemen Jerina (2000) Strokovna izhodišča za gradnjo ekoduktov za prehajanje rjavega medveda (Ursus arctos) in drugih velikih sesalcev preko avtoceste (na odseku Vrhnika-Razdrto-Čebulovica) ekončno poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire , Ljubljana.

Miha Adamič and Marijan Kotar (1982) Analiza gibanja telesne teže in teže rogovja pri jelenjadi in srnjadi v lovišču "Jelen" - Snežnik v letih 1976-1980. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Miha Adamič and Marjan Kotar (1987) Density and biomass of deer (Capreolus capreolus L.)and red deer (Cervus elaphus L.) populations in varius ecosystems of Kočevje area. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 31-58. ISSN 0351-3114

Miha Adamič and Marjan Kotar (1983) Analysis of body and antler weight fluctuation in red-deer and roe-deer of the hunting area "Jelen" - Snežnik during the period 1976-1980. Zbornik gozdarstva in lesarstva (22). pp. 5-78. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek (2005) Belowground ectomycorrhizal fungal communities at fagus stands in differently polluted forest research plots. Zbornik gozdarstva in lesarstva (76). pp. 5-38. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek (2004) Biodiversity of types of ectomycorrhizae in fagus stands in differently polluted forest research plots. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 5-19. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek (1997) Mycorrhizal potential of two differently polluted forest sites in the emission region of the Thermal Power Plant Šoštanj. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 323-350. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Franc Batič and Cvetka Ribarič-Lasnik (2006) Biomonitoring of forest ecosystem in the emission area of the thermal power Plant Šoštanj. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 55-63. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Gregor Božič and Hojka Kraigher and Tom Levanič and Boštjan Pokorny (2010) Phytoremediation of metal contaminated soil with the use of tree seedlings. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). pp. 67-86. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Nataša Kopušar (2013) Earthworms as bioindicator organisms of soil pollution. Acta Silvae et Ligni (101). pp. 1-12. ISSN 2335-3112

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Hojka Kraigher (1998) Types of ectomycorrhizae characteristic for six months old norway spruce seedlings. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 93-111. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Boštjan Pokorny (2011) Cd, Hg, Pb, and As in European species of wild growing forest landscape fungi: a review. Zbornik gozdarstva in lesarstva (94). pp. 3-20. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Boštjan Pokorny (2011) Trace metal levels in edible mushrooms from the Šalek and the Upper Meža Valleys with emphasis on assessment of potential human health risk due to mushroom consumption. Zbornik gozdarstva in lesarstva (94). pp. 21-38. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Boštjan Pokorny (2006) Fungi as responsive and accumulative bioindicators of forest site pollution in the Šalek valley. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 61-71. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Boštjan Pokorny and Dejan Firm and Klemen Jerina (2015) Impact of free-ranging large herbivores on grassland ecosystems. Acta Silvae et Ligni (107). pp. 1-10. ISSN 2335-3112

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Boštjan Pokorny and Andrej Piltaver (2003) The first list of macrofungi from the wider area of the Šalek vally. Zbornik gozdarstva in lesarstva (72). pp. 83-120. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Boštjan Pokorny and Cvetka Ribarič-Lasnik and Jaroslav Vrtačnik (2002) Cd, Pb, Hg AND As IN FRUITING BODIES OF HIGHER FUNGI FROM THE FOREST LANDSCAPE OF THE SALEK VALLEY. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 5-46. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Davorin Tome and Boštjan Pokorny (2010) Risk assessment of lead contamination for small mammal food chains (case studyfor shooting ranges). Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 13-30. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (2000) The role of forests in biodiversity conservation on the landscape level - some starting points for landscape ecological typifying. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 183-198. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1991) Posegi v gozdni prostor v obdobju 1986-1990. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 185-197. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1998) Some theoretical aspects of landscape-ecological typifying of landscapes. Zbornik gozdarstva in lesarstva (56). pp. 115-160. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1998) Landscape-ecological starting points for typifying forested landscapes. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 153-206. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1987) Analysis of sunday visits to periurban forest - an example from Šmarna gora. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 59-84. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1987) Forestry as co-modeller of our future forested landscape. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 51-58. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1985) Prospects of our development in the field of generally benefical forest functions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 19-30. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1993) The influence of disturbances on the forest ecosystem and the managing thereof. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 85-109. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1980) Krajinskoekološki pomen celkov v slovenski gozdnati krajini na primeru Kobanskega. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Boštjan Anko (1989) Pomen gozdov v ravninskih območjih občine Radlje ob Dravi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Boštjan Anko (1985) Energijska bilanca celka. Project Report. Univerza Edvarda Kardelja, VTOZD Gozdarstvo Biotehniške fakultete , Ljubljana.

Boštjan Anko (1986) Problematika vnašanja naselij in infrastrukture v gozdni prostor. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ilona Aponyi and Gizella Izsányi and János Sótonyi and Krisztina Varga and Zsolt Vendrei (2002) Distribution of chestnut blight in Hungary and characterization of the Hungarian chestnut blight (Cryphonectria parasitica (murill) barr) strains. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 61-76. ISSN 0351-3114

G. Aussenac and N. Decourt (1971) Ecophysiologie - Sylviculture - Anebagenebte: Role de la recherche dans l´integration de certains aspects de ces differentes sciences forestieres. Zbornik (9). pp. 106-112. ISSN 0350-0187

Evgenij Azarov (1988) The width growth and ice-break influence on beech and oak coppices. Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 39-52. ISSN 0351-3114

Evgenij Azarov (1988) Višinska rast panjevske bukve in hrasta na Brkinih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). pp. 179-194. ISSN 0351-3114

Evgenij Azarov (1986) Rekultivacija peskokopa Hrastenica pri Polhovem Gradcu: idejni projekt. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Evgenij Azarov (1984) Gozdne združbe v gozdnogospodarski enoti Jelovici: fitocenološki elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Evgenij Azarov (1984) Ocena možnosti širjenja pašniških površin na Jelovici: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Evgenij Azarov and Marjan Zupančič (1985) Problematika paše v gozdu v Sloveniji: raziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Evgenij Azarov and Lojze Žgajnar and Maja Jurc (1982) Družbeni plan občine Grosuplje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Evgenij Azarov and Lojze Žgajnar and Janko Kalan and Vid Mikulič and Marko Accetto (1984) Proizvodna sposobnost najbolj razširjenih gozdnih združb v Sloveniji: raziskovalna naloga. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

B

Gorazd Babuder and Franc Pohleven (1995) Successive appearance of fungi in the tunnels of the ambrosia beetles in oak wood (Quercus sp.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 241-254. ISSN 0351-3114

Gorazd Babuder and Franc Pohleven (1995) Reduction of the population of scolytid bark beetles (Coleoptera, Scolytidae) in a timber storage yard by the yuse of synthetic aggregation pheromones. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 117-130. ISSN 0351-3114

Peter Bachman (2001) Nova zasnova gozdarskega načrtovanja v Švici. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 187-201. ISSN 0351-3114

Marko Bajc and Miran Čas and Dalibor Ballian and Saša Kunovac and Goran Zubić and Marijan Grubešić and Petar Zhelev and Ladislav Paule and Tine Grebenc and Hojka Kraigher (2011) Genetic differentiation of the Western Capercaillie highlights the importance of South-Eastern Europe for understanding the species phylogeography. PloS one . ISSN Y506-0087

Marko Bajc and Miran Čas and Tine Grebenc and Hojka Kraigher (2011) Genetic differentiation of the Western capercaillie highlights the importance of South-eastern Europe for understanding the species phylogeography [Elektronski vir]. Grouse news : newsletter of the Grouse Specialist Group (42). pp. 33-36. ISSN Y503-2083

DB Baldoni and Coelho, G Coelho, G and RJS Jacques and RMB Silveira and Tine Grebenc and Zaida Ines Antoniolli (2012) Brown rotting fungus closely related to Pseudomerulius curtisii (Boletales) recorded for the first time in South America.. Mycosphere, 3 (5). pp. 533-541. ISSN 20777019

Dalibor Ballian and Faruk Bogunić and Muhamed Bajrić and Davorin Kajba and Hojka Kraigher and Monika Konnert (2012) The genetic population study of Balkan Silver Fir (Abies alba Mill.). Periodicum biologorum : an interdisciplinary international journal of the Societas Scientarium Naturalium Croatica established 1885 (114). pp. 55-65. ISSN 0031-5362

Dalibor Ballian and Mirza Dautbašić and Gregor Božič (2012) Comparative indicators of genetic variability and bark beetle infestation intensity in populations of norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Bosnia and Herzegovina. Folia Forestalia Polonica. Seria A. Leśnictwo (4). pp. 215-222. ISSN 0071-6677

Dalibor Ballian and Mirzeta Memišević Hodžić (2016) Varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Bosni i Hercegovini. Scientific Book. Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Silva Slovenica - izdavački centar Šumarskog instituta Slovenije.

P. Bambi and Lado Kutnar and Mitja Skudnik and Maarten De Groot and Marko Kovač and Tine Grebenc and Gregor Meterc and Maja Jurc (2014) Action 7 - ForBD: report n. 3 (2014-02) eaction ForBD & ForBD-SI. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Galia Bardarska and Urša Vilhar and Lado Kutnar and Aleksander Marinšek (2013) Assessment of drought impact on forest ecosystems: WP5, act 5.2, joint report on topic 1 and 2. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Jorg Barner (1986) Pogled na 30 let sodelovanja s slovenskim inštitutom za gozdno in lesno gospodarstvo. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 107-128. ISSN 0351-3114

Tomaž Bartol and Jan Stržinar (2011) Retrieval of wood-technology-related documents on the basis of universal decimal classification (UDC) in the union database COBIB.SI. Zbornik gozdarstva in lesarstva (96). pp. 47-58. ISSN 0351-3114

Tomaž Bartol (2007) Review and analysis of selected databases and subject headings with regard to wood sciences and technology. Zbornik gozdarstva in lesarstva (83). pp. 3-14. ISSN 0351-3114

Franc Batič (2001) Impact of fire on species composition of vegetation in the cases of Karst and Istria in south-west Slovenia: a preliminary report. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 25-38. ISSN 0351-3114

Franc Batič (1997) Forest decline in Slovenia, an overview of the process and state of research after ten years of activities. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 5-22. ISSN 0351-3114

Franc Batič Bioindikacija onesnaženosti zraka z epifitskimi lišaji -I.. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Franc Batič (1997) Propadanje hrasta v Sloveniji: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Franc Batič and Dušan Jurc and Janko Kalan and Marko Kovač and Anton Kralj and Vid Mikulič (1994) Impact of polluted gasses from Thermal Power Plant in Šoštanj, Slovenia, on forest environment:a brief expertise on cause-consequence relationship in forest decline studies carried out on Slovenian Forestry Institute: world bank report: expertise. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Batič and Marietta Koch and Barbara Kruhar-Lorger and Martin Grube (1994) Katalog lišajev mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Franc Batič and Anton Kralj (1995) Bioindikacija onesnaženosti ozračja v gozdovih z epifitskimi lišaji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 5-56. ISSN 0351-3114

Franc Batič and Tone Kralj (1989) Bioindikacija onesnaženosti zraka z epifitsko lišajsko vegetacijo pri inventurah propadanja gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 51-70. ISSN 0351-3114

Franc Batič and Tone Kralj (1990) Bioindikacija onesnaženosti zraka na temelju analize fotosinteznih barvil v iglicah smreke (Picea abies / L. / Karst.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 79-106. ISSN 0351-3114

Franc Batič and Barbara Kruhar-Lorger and Marijana Grube and Hans Mayrhofr (1995) Katalog lišajev mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Franc Batič and Cvetka Ribarič Lasnik (1990) Ekofiziološke lastnosti smreke / Picea abies (L.) Karst./ na vplivnem območju termoelektrarne Šoštanj. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Franc Batič and Cvetka Ribarič-Lasnik and Barbara Kruhar-Lorger and Dieter Grill and Edith Stabentheiner and Helmut Mayrhofer and Marietta Koch and Martin Grube (1993) Bioindikation in belasteten und unbelasteten Gebieten. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Batič and Tomaž Sinkovič and Branka Javornik (1995) Morphological and genetic variability of pedunculate oak (Quercus robur L.) populations in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 75-96. ISSN 0351-3114

Franc Batič and Ivan Smole (1994) Katalog višjih rastlin herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Jurij Beguš and Aleš Poljanec (2013) Krepitev zmogljivosti eusposabljanje gozdarskega sektorja za boljše delo z lokalnim prebivalstvom, Gvajana, Iwokrama: končno poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Zoran Belec (1992) Novejše ugotovitve o obsegu in pomenu propadanja gozdov na Pohorju in Kozjaku (alpska florna provinca na meji s panonsko in ilirsko provinco). Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 41-72. ISSN 0351-3114

S. Berisha and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and M. Sabovljević and Saša Zavadlav and Zvonka Jeran (2017) Trace elements and nitrogen in naturally growing moss Hypnum cupressiforme in urban and peri-urban forests. Environmental Science and Pollution Research, 24 (5). pp. 4517-4527. ISSN 0944-1344 (In Press)

Andrej Bidovec and Marijan Kotar (1998) Morphological indicators of growth and development of chamois in two different biotopes in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (55). pp. 29-62. ISSN 0351-3114

Andreja Bienelli-Kalpič and Franc Batič and Primož Simončič (2006) Assessment of anthropogenic beech (Fagus sylvatica l.) stress in Zasavje area. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 73-82. ISSN 0351-3114

Inacio Bintchende (1996) The role of forester's work in the foundation of African nature parks and reserves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 125-142. ISSN 0351-3114

Dženana Bisić-Hajro and Miroslava Marković (1981) Ispitivanje pogodnosti za rekultivaciju boksitnog jalovišta i crvenog mulja u laboratorijskim uslovima. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 225-234. ISSN 0351-3114

Borut Bitenc (1978) Analiza prevozov posipnega materiala na gozdnih cestah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Borut Bitenc (1979) Uporaba težkih buldožerjev Caterpillar D-8H in D-9H pri gradnji gozdnih cest na območju gozdnega gospodarstva Bled. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Borut Bitenc (1981) Uporaba vrtalne lafete Böhler pri gradnji gozdnih cest na območju gozdnega gospodarstva Bled. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Borut Bitenc (1986) Kdaj uporabiti buldožer in kdaj bager pri gradnji gozdnih cest. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Borut Bitenc (1990) RP: Ohranjevanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Nevenka Bogataj (2009) Social context as a pillar of sustainable forest management - a Slovenian case. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 57-65. ISSN 0351-3114

Nevenka Bogataj (1997) Forest decline in Slovenia - the state in 1995 and changes between 1985-1995. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 53-92. ISSN 0351-3114

Mojca Bogovič and Zoran Grecs and Hojka Kraigher (2001) Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo : strokovni seminar : program in prispevki : nadaljevanje IV. delavnice Javne gozdarske službe, Kostanjevica na Krki, 11. oktober 2001. In: Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo , Kostanjevica na Krki.

Tomo Bonač (1973) Assessmnet of cut wood-surface irregularities - a critical evaluation of methods. Zbornik gozdarstva in lesarstva (12). pp. 141-162. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina (2000) A comparison of stand structure and plant species composition between virgin forest remnants and managed forests, and result considerations with regard to forestry planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 153-181. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina (2000) The principle of sustainability in the forestry planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 279-312. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina (1989) Razvoj, vloga in oblikovanje gospodarskega razreda kot načrtovalnega pripomočka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 27-58. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina (1996) Formation of stand types (site units) and the quality of forest management planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 161-173. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina (1994) Vpliv redčenj na razvoj bukovih sestojev na Somovi gori. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 85-106. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina and Jurij Diaci (1998) Contemporary research on regeneration patterns of Central European virgin forests with recomendation for future research. Zbornik gozdarstva in lesarstva (56). pp. 33-53. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina and Andrej Ficko and Matija Klopčič and Dragan Matijašič and Aleš Poljanec (2009) Management of silver fir (Abies alba Mill.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 43-56. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina and Dušan Robič (1998) Estimation of the species composition alteration in plant communities. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 113-130. ISSN 0351-3114

J. J. Bozabalian and Andreja Ferreira (2012) Forest fire prevention alert and suppression : an overview in the Alpine space : ALPFFIRS WP6 - procedures and training : synthesis (Act.6.2) and regional details (Act.6.1). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Gregor Božič (2005) The genetic aspect of the spruce stand natural regeneration in the permanentforest research plot Šijec on the Pokljuka plateau. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 43-60. ISSN 0351-3114

Gregor Božič (2002) Strokovne podlage za pravilnik o pogojih in postopku za odobritev gozdnih semenskih objektov, namenjenih pridelovanju gozdnega reprodrukcijskega materiala v kategorijah "kvalificiran" in "testiran". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Gregor Božič and Vlado Bratkovič and Igor Köveš (2015) Strokovne osnove za osnovanje zunajgozdnih lesnih nasadov za proizvodnjo biomase. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Gregor Božič and Matjaž Čater and Mitja Ferlan and Maarten De Groot and Tine Hauptman and Domen Finžgar and Katarina Flajšman and Anže Japelj and Dušan Jurc and Marko Kovač and Hojka Kraigher and Lado Kutnar and Tom Levanič and Aleksander Marinšek and Nikica Ogris and Matej Rupel and Primož Simončič and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Saša Vochl and Marjana Westergren and Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Gregor Božič and Mitja Černela and Christian Doczekal and Mitja Ferlan and Andreja Ferreira and Melita Hrenko and Igor Köveš and Aleksander Marinšek and Matej Rupel and Mitja Skudnik and Rok Sunko and Richard Zweiler and Peter Železnik and Vlado Bratkovič (2015) Smernice za sonaravno vzgajanje in trajnostno gojenje avtohtonih hitrorastočih drevesnih vrst na projektnem območju kot obnovljivega vira za proizvodnjo energije. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Gregor Božič and Monika Konnert and Mitja Zupančič and Hojka Kraigher and Ivan Kreft (2003) Genetic differentiation of the indigenous Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst) populations in Slovenia investigated by means of isoenzyme gene markers. Zbornik gozdarstva in lesarstva (71). pp. 19-40. ISSN 0351-3114

Gregor Božič and Lado Kutnar (2012) Genetic Variability of two Fagus sylvatica (L.) Populations in the South-Western Edge of the Panonnian Plain. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 8 (1). pp. 75-62. ISSN 1787-064X

Gregor Božič and Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Dušan Jurc and Andrej Kobler and Tine Grebenc and Hojka Kraigher (2010) Current state of European beech (Fagus sylvatica L.) gene pool in Slovenia. In: COST Action E52 - Genetic resources of beech in Europe - current state : implementing output of COST action E 52 project : evaluation of beech genetic resources for sustainable forestry. Communications Instituti Forestalis Bohemicae . Forestry and Game Management Research Institute, Jíloviště , pp. 225-235. ISBN 978-80-7417-038-6

Gregor Božič and Marjana Westergren and Domen Finžgar and Ivan Kreft and Hojka Kraigher (2014) Ohranjanje gozdnih genskih virov, spoznavanje prilagoditveno pomembnih genskih znakov in pomen izvajanja genetskega monitoringa gozdov. In: 6. strokovni posvet s temo Drevesa, naše bogastvo, 15. 10. 2014, Celje.

Janez Božič (1973) Euroamerican poplars of the section Aigeiros and their growth in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (1). pp. 117-139. ISSN 0351-3114

Janez Božič (1967) Organografske raziskave topolov sekcije Leuce. Zbornik (5). pp. 51-87. ISSN 0350-0187

Janez Božič (1976) Gozdnomelioracijski načrt Haloze (preglednice, družbeni gozdovi, zasebni gozdovi, karte). Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič (1979) Topolovi hibridi, njihova izbira in ugotavljanje nekaterih gojitvenih lastnosti. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1979) Gozdarski prispevek k urejanju Ljubljanskega barja. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1968) Gozdno-gojitveni načrt za melioracijo po industrijskem dimu poškodovanih gozdov v vplivnem območju železane v Ravnah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič (1972) Raziskave in izračunanje soodnosnosti med volumenskim prirastkom drevesa, koreninskim pletežem in tlemi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1956) Tečaj za drevesničarje iz vzgoje, nege in varstva topolovega saditvenega blaga: tečaj priredil Institut v dneh 20. - 24. 11. 1956. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1975) Biološke, ekološke in prirastne značilnosti iglavcev v vzhodni Sloveniji. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1970) Načrt za premeno nižinskih gozdov v Pivški kotlini. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1968) Premena slaboraslih breginjskih gozdov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič (1968) Gozdnomelioracijski načrt za ˝Rdeške None˝. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič (1969) Protiveterni nasadi (vetrobrani) v nižinskih predelih Slovenije. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1978) Malodonosni gozdovi, grmišča in kmetijska zemljišča določena za gozd ter recentne regresije v gozdovih: popis izvršen decembra 1977: preglednice. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič (1974) Proučevanje visokodonosnih evroameriških topolov sekcije Aiegeiros L. na topolovih rastiščih v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič (1971) Evroameriški topoli sekcije Aigeiros L.: izbor klonov in opis nekaterih bioloških in prirastnih značilnosti izbranih topolovih klonov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič (1996) Integralni monitoring: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela razvojnega raziskovanja (pogodbe R, S): številka pogodbe S4-6470-0404-94. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič (1985) Več lesa z intenziviranjem gozdne proizvodnje v Sloveniji: nasadne oblike in intenzivnostni načini pridelave lesa zunaj gozda. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek (1991) Vpliv velikosti rastnega prostora na rast smreke v mlajših zunajgozdnih nasadih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 103-115. ISSN 0351-3114

Janez Božič and Lado Eleršek (1979) Spremljanje rasti topolovih nasadov in ekoloških sprememb na obdravskem zemljišču: besedilo: karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Stana Hočevar and Vid Mikulič and Jože Grzina URP: Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: šifra: UPR 05-4522. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Janko Kalan and Vid Mikulič and Tone Kralj (1990) RP: Ohranjanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Nataša Kovačevič and Milan Piskernik (1981) Pridobivanje plodova šumskog drveća i grmlja za ljudsku ishranu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič and Tone Fabjan and Branko Štublar and Zmago Zakrajšek (1984) Poročilo o delu za leto 1984: prenos raziskovalnih dosežkov v družbeno prakso: premena belokranjskih steljnikov v drevesne nasade iglavcev. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Marjana Pavle and Lojze Žgajnar (1985) Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: izboljšanje kakovosti gozdnega semena in sadik, proučevanje bioekološko vrednotenje semenskih sestojev. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Marjan Pavšer (1968) Gozdno-melioracijski načrt za gozdno gospodarsko enoto Koračica, Stari Marof. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič and Marjan Šolar (1970) Gozdnomelioracijski načrt za objekt ˝Rakovec˝: gozdnogospodarska enota Kneža-Prodi. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete , Ljubljana.

Maja Božič (2013) Visibility review of articles published in “Zbornik gozdarstva in lesarstva” in the Web of Science databases. Acta Silvae et Ligni (100). pp. 41-46. ISSN 2335-3112

Maja Božič (2008) Consistency of the journal "Research reports : forest and wood science & technology" with ISO standards for information and documentation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 65-71. ISSN 0351-3114

Maja Božič (2005) Bibliometric analysis of the Journal research reports: forest and wood science & technology : 1950-2004. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 185-200. ISSN 0351-3114

Andrej Breznikar and Sonja Horvat-Marolt (1998) Morphological and phenological variability of pedunculate (Quercus robur L.) and sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) on marginal areas of their natural sites in NE Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 59-92. ISSN 0351-3114

Miran Brinar (1973) Die-back of silver-fir and its increment abnormalities compared with the development of spruce growing together. Zbornik gozdarstva in lesarstva (1). pp. 49-76. ISSN 0351-3114

Miran Brinar (1971) O ekološki in dedni pogojenosti razhajanja nekaterih morfoloških, fenoloških in anatomskih lastnosti naše bukve. Zbornik (10). pp. 5-64. ISSN 0350-0187

Miran Brinar (1967) Nekatere morfološke značilnosti bukve in njihova odvisnost od reliefa in genetske divergence. Zbornik (5). pp. 7-50. ISSN 0350-0187

Miran Brinar (1968) Vpliv ionizirajočega žarčenja na vitalnost in na rastnost nekaterih smrekovih varietet in ekotipov. Zbornik (6). pp. 1-26. ISSN 0350-0187

Miran Brinar (1976) Kakovost jelovega semena v odvisnosti od provenienčnih rastišč in klime posebno glede na propadanje naše jelke. Zbornik gozdarstva in lesarstva (14,2). pp. 155-190. ISSN 0351-3114

Miran Brinar (1973) omparative testing of Silver fir provenances concerning some physiological characteristics in connection with the decline of Fir in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (12). pp. 87-140. ISSN 0351-3114

Miran Brinar (1970) O sušenju jelke in nekaterih pojavih, ki ga spremljajo. Zbornik (8). pp. 5-92. ISSN 0350-0187

Tinca Brišnik and Marko Kovač and Tom Levanič and Gal Kušar and Lado Kutnar and Matej Rupel and Mitja Skudnik and Mihej Urbančič and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2009) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2008 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2008 v skladu s Pavilnikomo varstvu gozdov (2000, 2006). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

An Vanden Broeck and Gregor Božič and Branko Dolinar (2014) High levels of effective long-distance dispersal may blur ecotypic divergence in a rare terrestrial orchid. BMC Ecology (14). ISSN 1472-6785

George G. Brown and Tine Grebenc (2013) Activity report for the bilateral project Brazil - Slovenia "Ectomycorrhizal fungi and oligochaeta diversity in Brazilian and Slovenian soils" No. 490648/2010-0 (CNP)(Brazil)/BI-BR/11-13-005 (Slovenia) : interim report upon the occasion of visit of the Brazilian partner at the Slovenian Forestry Institute, Ljubljana, Slovenia, 13. 4. 2013 - 20. 4. 2013. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Brus (2009) Postglacial development of silver fir (Abies alba Mill.) in the territory of the present- day Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 17-23. ISSN 0351-3114

Robert Brus (1996) The effect of air pollution on genetic structure of beech populations in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 67-103. ISSN 0351-3114

Robert Brus and Sonja Horvat-Marolt and Ladislav Paule (1999) Genetic variation of the beech (Fagus sylvatica L.) in Slovenia and comparison with its variation in Central and Southeastern Europe : Dissertation thesis. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 85-106. ISSN 0351-3114

Robert Brus and Roman Longauer (1995) Some genetic properties of silver fir (Abies alba Mill.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 45-74. ISSN 0351-3114

Bojan Bučar (2007) Internal and external moisture transport resistance during non-stationary adsorption of moisture into wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (84). pp. 17-21. ISSN 0351-3114

Bojan Bučar and Dominika Gornik Bučar (1998) Specific cutting force in the process of circular rip-sawing with a circular saw. Zbornik gozdarstva in lesarstva (56). pp. 73-85. ISSN 0351-3114

Katalin Bödi and Christian Doczekal and Philipp Novakovits and Richard Zweiler and Gregor Božič and Lilijana Grnjak and Blaž Sunko and Rok Sunko (2015) Bela knjiga. Smernice za pripravo čezmejne razvojne politike na področju obnovljih virov energije. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Katalin Bödi and Christian Doczekal and Philipp Novakovits and Richard Zweiler and Gregor Božič and Lilijana Grnjak and Blaž Sunko and Rok Sunko (2015) White book. Richtlinien für die Vorbereitung der grenzübergreifenden Entwicklungspolitik auf dem Gebiet der erneuerbaren Energiequellen. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

C

Anton Cedilnik (1991) Aproksimacija rastnih funkcij s kubičnimi zlepki. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 117-123. ISSN 0351-3114

Anton Cedilnik (1991) Extreme correlations. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 257-273. ISSN 0351-3114

Anton Cedilnik (1979) O rastnih funkcijah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (17,2). pp. 351-392. ISSN 0351-3114

Anton Cedilnik (1986) Optimal approximation of growth functions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 5-16. ISSN 0351-3114

Anton Cedilnik (1983) Prodanova rastna funkcija. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 235-272. ISSN 0351-3114

Anton Cedilnik (1993) Four generalizations of beta distribution. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 203-236. ISSN 0351-3114

Anton Cedilnik and Marijan Kotar (1992) The arrangement of trees in a stand. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 15-40. ISSN 0351-3114

Anton Cedilnik and Dušan Robič (1992) Euclidean comparison of stands according to plant species. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 3-14. ISSN 0351-3114

Milan Ciglar (1967) Gozdarski inštitut na pragu tretjega desetletja. Zbornik (5). pp. 1-5. ISSN 0350-0187

Milan Ciglar (1976) Oblikovanje in ureditev koridorjev 380 kV daljnovodov v Sloveniji (tekstovni del + inventarizacija in valorizacija koridorja ter ureditveni načrt odsek Mihovci - Krško, Maribor - Krško, Ljubljana - Divača, Divača - meja SRS/SRH, Šoštanj - Podlog, Ljubljana - Podlog). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Milan Ciglar and Franc Vardjan (1975) Ureditveni načrt območja naselja Hrastine v Brežicah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Milan Ciglar and Ivan Žonta (1980) Spreminjanje kulturne krajine zaradi opuščanja kmetijskih zemljišč: tekstno gradivo: tabelarno gradivo: karta: gradivo podobnih raziskav spreminjanja kulturne krajine zaradi opuščanja kmetijskih zemljišč. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Mitja Cimperšek (1988) Ecology of natural regeneration in subpannonian beech-tree forest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 121-184. ISSN 0351-3114

Rudolf Cividini (1962) Razvoj in konstrukcija naše univerzalne sušilnice za žagan les. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Rudolf Cividini and Mira Kuhar (1960) Lepljenje lesa : Struktura tehnike lepljenja lesa v lesni industriji Slovenije. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije Ljubljana , Ljubljana.

Mateja Cojzer and Ljuban Cenčič and Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Milan Kobal and Tomaž Kralj (2008) Talne in vegetacijske razmere na območju GGE Lešje. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehnična fakulteta, Oddelek za agronomijo, Maribor, Ljubljana.

Ć

Milun Ćirjaković (1981) Orah - jedna od od najperspektivnijih kultura za neposrednu biološku rekultivaciju laporovitih rudarskih odlagališta. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 319-328. ISSN 0351-3114

Č

Lojze Čampa (1985) Strokovne osnove za pripravo planov občin spominskega območja Žumberak-Gorjanci: karte. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa (1986) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v G.E. Pokljuka. Other. Ljubljana cInštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa (1985) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v g.e. Mežakla. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Lojze Čampa (1989) Prostorska analiza negozdnih površin (I. faza): raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa (1986) Poškodbe mlajših smrekovih monokultur po divjadi na Pohorju ter izdelava metodologije za obnovo prizadetih sestojev. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Lojze Čampa and Evgenij Azarov Prostorska analiza negozdnih površin: raziskovalna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lojze Čampa and Evgenij Azarov and Marko Kovač and Ivan Žonta (1989) Postopki za izdelavo gozdarskih kart M 1:25.000 oz. 1:50.000 eraziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Lojze Čampa and Ivan Smole and Mihej Urbančič (1992) Gozdne združbe in gozdna tla kot osnova za gozdnogospodarsko načrtovanje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa and Tomaž Štefe (1990) Primerjava slovenskega javnega mnenja o propadanju gozdov v letu 1990 z letom 1987. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa and Ivan Žonta (1990) Naravni viri kot razvojni dejavnik in varstvo okolja. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Miran Čas (1999) Spatial endangerment of capercaillie (Tetrao urogallus L.) populations in Slovenia in 1998. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 5-52. ISSN 0351-3114

Miran Čas (2008) Capercaillie monitoring is an important tool for observing changes in boreal forest ecosystems, but introduction of a hunting ban in the Slovenian Alps has highlighted certain problems. Grouse news : newsletter of the Grouse Specialist Group (35). pp. 16-20. ISSN Y503-2083

Miran Čas (1988) Spreminjanje kulturne krajine in nastanek današnjih gozdov macesna in smreke na Peci. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2000) Ohranjanje habitatov ogroženih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali v gozdnih ekosistemih - gozdne kure - divji petelin ezaključni elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2000) Pregled rastišč divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji v letih 1999 in 2000 ter analiza ogroženih rastišč: elaborat s tekstom: zaključno delo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (1997) Divji petelin (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji leta 1997 :ocena stabilnosti subpopulacij in ogroženosti življenjskega prostora divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji: zaključno poročilo o študiji. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2012) Presoja vpliva adaptacije in izgradnje povezovalne ceste Mislinja - Rogla ne okolje: končno poročilo potencialne primernosti izvedbe projekta v območju Natura 2000. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2000) Pregled rastišč divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji ter analiza ogroženih rastišč: elaborat s tekstom za leto 1999. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2000) Pregled rastišč divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji v letih 1999 in 2000 ter analiza ogroženih rastišč: elaborat s tekstom: fazno poročilo za leto 2000 - mejnik II. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Miran Čas and Miha Adamič (1998) The influence of forest alteration on the distribution of capercaillie (Tetrao urogallus L.) leks in the eastern Alps. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 5-57. ISSN 0351-3114

Miran Čas and Polona Kalan (2002) Zaključno poročilo projekta "Imisijska obremenjenost gozdov v občini Kamnik". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Matjaž Čater (2010) Osmotic component of water potential and stress adaption of adult Pedunculate oaks (Quercus robur L.) in stands with different tree density. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). pp. 33-38. ISSN 0351-3114

Matjaž Čater (2001) Crown defoliation of pedunculate oak (Quercus robur L.) on permanent research plots in the period from 1995-2000. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). pp. 41-55. ISSN 0351-3114

Matjaž Čater (2011) Svetlobne razmere v gozdu. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matjaž Čater (2015) A 20-Year Overview of Quercus robur L. Mortality and Crown Conditions in Slovenia. Forests, 6 (3). pp. 581-593. ISSN 1999-4907

Matjaž Čater (2014) Mortality and crown conditions on Quercus robur L. permanent plots - a 20-year overview. Acta Silvae et Ligni (105). pp. 17-25. ISSN 2335-3112

Matjaž Čater and Franc Batič (1999) Some ecophysiological stress indicators of pedunculate oak (Quercus robur L.) in the north easteren of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (58). pp. 47-83. ISSN 0351-3114

Matjaž Čater and Primož Simončič and Franc Batič (1999) Pre-dawn water potential and nutritional status of pedunculate oak (Quercus robur L.) in the north-east of Slovenia. Phyton: annales rei botanicae . pp. 13-22. ISSN 0079-2047

Tina Čebul and Nike Krajnc and Mitja Piškur (2012) Wood biomass from outside forest plantations of fast-growing species. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 19-30. ISSN 0351-3114

Janez Černač (1987) Staff and education in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 105-110. ISSN 0351-3114

Alojz Černe and Janez Čop (1966) Naravna prehrana fazana v Sloveniji. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo.

Stanislav Červek and Dušan Robič (1993) Dekompozicija gozdnega zeliščnega opada. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 111-120. ISSN 0351-3114

Martin Čokl (1962) Primerjava metod za ugotavljanje prirastka. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1971) Bukove raziskovalne ploskve v Sloveniji ter boniteta bukovih rastišč. Zbornik (10 S.). pp. 117-143. ISSN 0350-0187

Martin Čokl (1967) Stanje in razvoj prebiralnih gozdov v Lehnu. Zbornik (5). pp. 89-120. ISSN 0350-0187

Martin Čokl (1965) Rast zelene duglazije v Sloveniji. Zbornik (4). pp. 139-185. ISSN 0350-0187

Martin Čokl (1962) Odkazovanje kot glavni ukrep za izboljšanje strukture in kvalitete sestojev. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1962) Posebni sečni in gojitveni načrt za gozdno gospodarsko enoto Lehen za petletje 1962 - 1966. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1977) Racionalizacija urejanja višinskih gozdov na Pohorju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1981) Dinamika razvoja smrekovih sestojev na Pokljuki. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1958) Gozdnogospodarski načrt za dobo od 1. I. 1958 do 31. XII. 1967: Gozdno gospodarstvo (OLO): Maribor, Gozdnogospodarsko področje: Dravsko (XV), Gozdnogospodarska enota: Smolnik. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1961) Raziskovalne ploskve na Pokljuki po meritvah v letih 1959/60. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1962) Dvovhodne deblovnice za okraj Celje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1962) Raziskovalne ploskve na Rakovcu in v Ločniku po meritvah v letih 1949 - 1961. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1967) Gozdnogospodarski načrt za obdobje od 1.1.1967 do 31.12.1976. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1973) Gozdnogospodarski načrt za raziskovalne gozdove na Smolniku za desetletje 1973-1982. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1978) Gozdnogospodarski načrt za obdobje od 1.I.1977 do 31.XII.1986. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Martin Čokl (1966) Gospodarska zrelost smrekovih sestojev na Pokljuki. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1967) Boniteta gozdnih rastišč na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1968) Obhodnja v enodobnih smrekovih gozdovih ter vpliv ekonomsko-tehničnih pogojev nanjo. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1969) Stanje in razvoj sestojev na raziskovalnih ploskvah v postojnskem GG območju. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1969) Gospodarska zrelost čistih smrekovih sestojev v Nazarskem gozdnogospodarskem območju. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1971) Raziskovalne ploskve v Blejskem gozdnogospodarskem območju. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Martin Čokl (1965) Optimalna obhodnja za smrekove sestoje na Jelovici. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1970) Racionalizacija metod za urejanje zasebnih gozdov. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Martin Čokl (1956) Gospodarska enota Blegaš: gospodarski načrt za dobo od 1. I. 1954 do 31. XII. 1963. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Martin Čokl (1956) Gospodarska enota Jelovica: gospodarski načrt za dobo 1.I.1954 do 31.XII.1963. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1961) Raziskovalne ploskve v prebiralnih gozdovih na Snežniku v razdobju 1949-1960. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1963) Gozdnogospodarski načrt za raziskovalne gozdove na Smolniku za desetletje 1963-1972. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1961) Raziskovalne ploskve v prebiralnih gozdovih Kočevske in Notranjske v razdobju 1947-1960. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1961) Raziskovalne ploskve na Jelovici po meritvah v letih 1948-1960. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl Poraščeni pašniki v Cerkniško - Loški dolini: predhodna inventarizacija. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1957) Gozdnogospodarski načrt za dobo od 1.I.1957 do 31.XII.1961. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Janez Čop Biološka in tehnična zaščita gozda pred škodami po veliki divjadi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Čop (1976) Problematika jelenjadi in zimovališč v Karavankah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Čop (1969) Obora - zimovališče za jelenjad. Technical Report. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Janez Čop (1972) Ponovna naselitev risa (Lynx lynx) v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Janez Čop (1994) Projekt gozd - divjad - spremljanje naselitve risa (Lynx lynx L.) v Sloveniji 1973-1993: raziskovalna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Janez Čop (1964) Idejni projekt za fazanerijo lovske družine Bresnica. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije.

Janez Čop (1961) Navodila za umetno vzrejo fazanov z domačo kokljo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Janez Čop and Miha Adamič (1982) Sanacijski program gozd - divjad Pohorje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Čop and Alojz Černe and Borut Stanič and Marjan Pavšer (1964) Rajonizacija male divjadi (zajec, fazan, jerebica) z ozirom na naravne (klimatske in pedološke) pogoje v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Čop and Alojz Črne (1964) Odlov, prezimovanje in krmljenje jerebic. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Čop and Milan Piskernik (1961) Remize. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1957) Optimalna širina šumskih puteva. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1958) Mejni nagib terena, na katerem les, po premaganju odpora mirovanja, drsi sam. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1961) Mehanizacija izkoriščanja gozdov in gradnje gozdnih cest ter povezanost mehanizacije izkoriščanja gozdov z načinom gradnje gozdnih cest, s stališča ekonomičnega gospodarjenja v gozdovih in pospreševanja socializacije gozdarstva v slovenskih razmerah: 1. in 2. del. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1963) Metodologija za sestavo perspektivnega plana gradnje gozdnih cest za vso Slovenijo, deljenega po gozdnogospodarskih območjih, vzevši kot kriterij optimalno gostoto cestnih omrežij. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1962) Ekonomska analiza amortizacije gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1962) Proučevanje racionalnosti nakladanja kamionov in njihovih prikolic z raznimi nakladalnimi napravami. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1965) O natančnem računanju obresti na vrednost strojev: njihova razdelitev na delovne ure, obratovalne ure in na enote delovnega učinka. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1966) Ugotovitev podolžnih nagibov obstoječih cest in poti. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1966) Nepotrebno menjanje nagiba nivelete novih gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1967) Navodilo za vodenje katastra gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1966) Metodologija za sestavo generalnega plana gradnje gozdnih cest za vso Slovenijo, deljenega po gozdnogospodarskih območjih, vzevši kot kriterij optimalno gostoto cestnih omrežij. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1969) Generalni plan cestnega omrežja za področje Kozjak: karte in grafikoni. Technical Report. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1966) Fotografiranje gospodarskih kart za generalni plan gradnje gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1958) Investicijski program za omrežje gozdnih cest Vitanje - Zreče: Aproksimativni predračun za gradnjo gozdnih cest na območju Vitanje - Žreče. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1963) Način gradnje zgornjega ustroja gozdnih cest. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1960) Investicijski program za omrežje gozdnih cest Osankarica. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1961) Investicijski program za omrežje gozdnih cest "Slovenska Bistrica". Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Katarina Čufar and Micha Beuting and Michael Grabner (2010) Dendrochronological dating of two violins from private collections in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 75-84. ISSN 0351-3114

Katarina Čufar and Blaž Demšar and Martin Zupančič and Gerald Koch and Primož Oven (2007) Anatomy of wood for bows of string instruments. Zbornik gozdarstva in lesarstva (83). pp. 23-33. ISSN 0351-3114

Katarina Čufar and Tom Levanič and Anton Velušček (1999) Dendrochronological investigations in the pile dwelling Parte - Iščica, Ljubljana moor, Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (58). pp. 165-188. ISSN 0351-3114

Katarina Čufar and Dušan Strgar and Maks Merela and Robert Brus (2013) Wood in the Ban's house at Artiče, Slovenia, as a historical archive. Acta Silvae et Ligni (101). pp. 33-44. ISSN 2335-3112

D

Igor Dakskobler and Lado Kutnar (2012) Macesnovi gozdovi v Sloveniji : vzhodnoalpsko macesnovje, združba evropskega macesna in slečnika. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Lado Kutnar and Andrej Rozman (2015) Bazoljubno borovje v Sloveniji: združbe črnega in rdečega bora na karbonatni podlagi in rušja v alpskih dolinah. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Igor Dakskobler (2008) A Review of beech sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 3-14. ISSN 0351-3114

Igor Dakskobler (2014) Phytosociological description of Quercus petraea forest stands with Chamaecytisus hirsutus and Erica carnea in the Vipavska brda (southwestern Slovenia). Acta Silvae et Ligni (103). pp. 1-20. ISSN 2335-3112

Igor Dakskobler and Petra Košir and Lado Kutnar (2013) Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji : združbe gorskega javorja, gorskega bresta, velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Lado Kutnar and Urban Šilc (2013) Poplavni, močvirni in obrežni gozdovi v Sloveniji : gozdovi vrb, jelš, dolgopecljatega bresta, velikega in ozkolistnega jesena, doba in rdečega bora ob rekah in potokih. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Lado Kutnar and Mitja Zupančič (2014) Toploljubni listnati gozdovi v Sloveniji : toploljubni gozdovi kraškega gabra, puhastega hrasta, gradna, črnega gabra in malega jesena v submediteranskem fitogeografskem območju in ponekod v notranjosti države. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Aleksander Marinšek (2009) A review of silver fir sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 43-54. ISSN 0351-3114

Igor Dakskobler and Mihej Urbančič and Andrej Wraber (2000) Fir-beech forest with hairy alpenrose (Omphalodo-Fagetum rhododendretosum hirsuti) on the Trnovski gozd plateau (Western Slovenia). Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 5-52. ISSN 0351-3114

Marta Debelak (1981) Varstvo zemljišč in sanacija odprtih kopov (degradiranih površin) pri površinskem pridobivanju surovin (problemi, spoznanja in priporočila). Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 199-204. ISSN 0351-3114

Marko Debeljak (1999) Dead trees in the virgin forest of Pečka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). pp. 5-31. ISSN 0351-3114

Gabrielle I. Deckmyn and A. Mayer and M.M. Smits and A. Ekblad and Tine Grebenc and A. Komarov and Hojka Kraigher (2014) Simulating ectomycorrhizal fungi and their role in carbon and nitrogen cyclingin forest ecosystems. Canadian Journal of Forest Research (6). pp. 535-553. ISSN 0045-5067

Gabrielle Deckmyn and M. Campioli and B. Muys and Hojka Kraigher (2011) Simulating C cycles in forest soils: Including the active role of micro-organisms in the ANAFORE forest model. Ecological Modelling, 222 (12). pp. 1972-1985. ISSN 0304-3800

Gaby Deckmyn and Boštjan Mali and Hojka Kraigher and Niko Torelli and Maarten Op de Beeck and Reinhart J. M. Ceulemans (2009) Using the process-based stand model ANAFORE including bayesian optimisation to predict wood quality and quantity and their uncertainty in Slovenian Beech. Silva Fennica (3). pp. 523-533. ISSN 0037-5330

Samo Dečman (1987) Bionic - our important tool of future for working in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 89-95. ISSN 0351-3114

Maarten De Groot (2013) An overview of alien Diptera in Slovenia. Acta entomologica slovenica (1). pp. 5-15. ISSN 1318-1998

Maarten De Groot and Dejan Bordjan (2007) Possibilities for fire as a management tool on Kras (SW Slovenia): a bird's perspective. Acrocephalus : glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (132). pp. 3-15. ISSN 0351-2851

Maarten De Groot and David Kleijn and Nejc Jogan (2007) Species groups occupying different trophic levels respond differently to the invasion of semi-natural vegetation by Solidago canadensis. Biological Conservation, 136 (4). pp. 612-617. ISSN 00063207

Maarten De Groot and Paul Veenvliet (2011) Hermetia illucens L. (Diptera, Stratiomyidae), a new alien invasive species in Slovenia. Acta entomologica slovenica . ISSN 1318-1998

Jurij Diaci (2000) The inclusion of the concept of biodiversity in silvicultural practice. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 279-312. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci (1999) Solar radiation measurements in forest- I. evaluation of methods and instruments. Zbornik gozdarstva in lesarstva (58). pp. 105-138. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci (1996) Forest tending and quality in the future. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 112-131. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci (1995) Researches on the structure of the natural mountain forests in the Savinja Alps. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 5-44. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci (1994) Spreminjanje naravne gozdne vegetacije ob višinskem gradientu Veže - Dleskovške planote v Savinjskih Alpah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 45-84. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci (1994) Developmental occurrences in the forest reserve of the Mozirje fire site in the fourth decade after fire. Zbornik gozdarstva in lesarstva (45). pp. 5-54. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci and Uroš Kolar (2000) Umerjanje objektiva "ribje oko" za fotografijo hemisfere. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 5-25. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci and Steve McConnell (1996) Close-to-nature forestry and ecosystem management. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 105-127. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci and Dušan Roženbergar and Thomas A. Nagel Coexistence of silver fir and beech in the Dinaric Alps : implications for conservation and management of silver fir. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 59-74. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci and Jean-Jacques Thormann and Uroš Kolar (1999) Meritve sončnega sevanja v gozdu - II. Metode na osnovi projekcij hemisfere neba in krošenj. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 177-210. ISSN 0351-3114

Bogdan Ditrich (1965) Proučevanje biologije in ekologije gliv na električnih drogovih v Sloveniji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Bogdan Ditrich (1958) Izkoriščanje vejic iglavcev. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Bogdan Ditrich (1958) Impregnacija lesenih gajbic za odležavanje mineralne vode. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Bogdan Ditrich (1960) Impregnacija balvana i daščica sa natrijevim pentaklorfenolatom. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Bogdan Ditrich (1966) Zaščita lesa pred napadom gliv in insektov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Bogdan Ditrich and Vladimir Brezar and Alojz Kiauta and Gregorič Fedor (1967) Program srednjeronega razvoja podjetja Imont Dravograd. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Bogdan Ditrich and Stana Hočevar (1971) Preučevanje povzročiteljev trohnenja, obarvanosti bukovine in njenih proizvodov ter ukrepi zaščite. Other. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Bogdan Ditrich and Ljerka Kervina (1966) Izkoriščanje stranskih gozdnih proizvodov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Bogdan Ditrich and Ljerka Kervina and Marjan Gruden (1966) Zaščita lesa pred napadom gliv in insektov: zaščita lesnih drogov pred napadom insektov. Drugi del. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Andrej Dobre (1968) Napake pri ugotavljanju kubatur zemeljskih odkopov. Zbornik (6). pp. 47-72. ISSN 0350-0187

Andrej Dobre (1982) Dejavniki, ki vplivajo na elemente prečnega prereza gozdne ceste. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 5-42. ISSN 0351-3114

Andrej Dobre (1986) Ground situation and its significance for planning and construction of forest roads in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (28). pp. 81-149. ISSN 0351-3114

Andrej Dobre (1992) Traffic loading of forest roads, resulting from forest management. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 61-82. ISSN 0351-3114

Andrej Dobre (1974) Tehnika dela pri gradnji gozdnih cest v plitkih izkopih in trdni hribini. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Andrej Dobre (1973) Strokovno mnenje za izvedbo zemeljskih del na cesti Gozdec - Krnica na odseku med profili 816-836: Sanacija nasipne brežine pri postaji B: Sanacija nasipne brežine pri hudourniku ˝Krničar˝. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Andrej Dobre (1978) Oblikovanje cestnega telesa in ozelenitev brežin pri gradnji gozdnih cest. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Andrej Dobre (1980) Odprtost gozdov v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Andrej Dobre (1968) Preučevanje normativov pri strojni gradnji gozdnih cest. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Andrej Dobre (1974) Ugotavljanje učinkov vrtanja pri vrtalnih strojih na kompresorjih Steyr 1100, Fagram 700 in pri vrtalnem stroju Pionjär BR-52. Other. Gozdaraski oddelek Biotehniške fakultete , Ljubljana.

Andrej Dobre (1990) Nekateri dejavniki odpiranja gozdnega prostora. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Andrej Dobre and Borut Bitenc and Janja Albreht Naravne danosti za načrtovanje in gradnjo gozdnih cest v Sloveniji: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Miha Humar and Jaka Klun and Nike Krajnc and Mitja Piškur and Robert Robek and Matevž Triplat (2013) Katalog stroškov za izvajanje ukrepov PRP 2014-2020 - najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov za egradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak, enakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa in einvesticije v neindustrijsko predelavo lesa (nakup nove mehanizacije in opreme). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Mitja Piškur and Tine Premrl and Robert Robek (2014) Strokovne podlage za spremembo "Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije" (Uradni list RS, št. 21/2013) za gozdna zemljišča, po žledolomu 2014: strokovno mnenje. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Mitja Piškur and Robert Robek (2015) Strokovne podlage k predlogu sprememb "Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije" (Uradni list, št. 21/2013, 54/2014) za gozdna zemljišča (na osnovi predloga Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za povrnitev trošarine za gorivo, ki se nameni sanaciji gozdov) : strokovno mnenje. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Mitja Piškur and Robert Robek and Matevž Triplat (2013) Opredelitev okoljskega vidika za izbor upravičencev nepovratne pomoči PRP 2014-2020 pri nakupu nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa: strokovno mnenje. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Tine Premrl and Robert Robek and Mitja Piškur (2014) Strokovne podlage za interventno in časovno omejeno spremembo "Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije" (Uradni list RS, št. 21/2013) za gozdna zemljišča, po žledolomu 2014: strokovno mnenje. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Hubert Dolinšek (1987) The professional code of ethnics in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 97-103. ISSN 0351-3114

Marko Dušak and Denis Jelačić and Maja Moro and Andreja Pirc Barčić and Leon Oblak (2016) Promotion activities of wood industry in Slovenia and in Croatia. Acta Silvae et Ligni (109). pp. 37-45. ISSN 2335-3112

E. D'Andrea and Matjaž Čater and Mitja Ferlan and Milan Kobal and M. Micali and F. Sicuriello and Primož Simončič and G. Matteucci (2014) Action 6 - ForC: report n. 3 (2014-02): action ForC & ForC-SI. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

E

A. Ekblad and H. Wallander and D.L. Godbold and C. Cruz and D. Johnson and P. Baldrian and R.G. Björk and D. Epron and B. Kieliszewska-Rokicka and R. Kjøller and Hojka Kraigher and E. Matzner and J. Neumann and C. Plassard (2013) The production and turnover of extramatrical mycelium of ectomycorrhizal fungi in forest soils: role in carbon cycling. Plant Soil (1/2). pp. 1-27. ISSN 0032-079X

Lado Eleršek (1983) The effects of the summer fertilization of Spruce plants in forest nurseries. Zbornik gozdarstva in lesarstva (22). pp. 79-123. ISSN 0351-3114

Lado Eleršek (1977) Rastne lastnosti robinije in gojitveno tehnične smernice za pridobivanje drogov v intenzivnih nasadih. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Lado Eleršek (1987) Intenziviranje gozdne proizvodnje lesa: Ohranjanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Lado Eleršek (1990) Morfološke in fiziološke lastnosti gozdnih sadik. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lado Eleršek (1985) Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: izboljšanje kakovosti gozdnega semena in sadik, Šifra 404, raziskave pridelovanja kakovostnih sadik terizdelava kriterijev za določanje kakovosti. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Lado Eleršek and Janez Božič (1981) Izvengozdno pridobivanje lesa. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Lado Eleršek and Milan Hočevar and Igor Jerman and Dušan Jurc and Vid Mikulič and Tone Stergar (1989) Vegetativno razmnoževanje gozdnih drevesnih vrst: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lado Eleršek and Igor Jerman (1989) Genetski vidiki hitrejše rasti posameznih smrek in možnosti njihove gospodarske izrabe. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 5-25. ISSN 0351-3114

Lado Eleršek and Igor Jerman (1988) The significance of selection and vegetative propagation for breeding of fast - growing spruce plants. Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 27-38. ISSN 0351-3114

Lado Eleršek and Milan Piskernik (1986) Heigh-growth of young Spruce - plantation influenced by site. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 17-30. ISSN 0351-3114

Gösta Eriksson (2015) Quercus petraea and Quercus robur: recent genetic research. Scientific Book. Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica publishing centre , Ljubljana.

Rihard Erker (1966) Ekološka, biološka i tehnološka svojstva vrsta šumskog drveča koja se introduciraju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Rihard Erker (1977) Eksote gozdnega drevja v Sloveniji: Kavkaška jelka - Abies nordmanniana (Steven.) Spach in kavkaška smreka - Picea orientalis (L.) Link. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani , Ljubljana.

Rihard Erker and Gabrijel Tomažič and Marjan Pavšer (1972) Eksote gozdnega drevja v Sloveniji : rdeči hrast /Quercus borealis Michx./. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Rihard Erker and Gabrijel Tomažič and Marjan Pavšer (1972) Eksote kot primers pri melioracijah in premenah gozdov in možnosti njihove uporabe na območju KGP Kočevje. Technical Report. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Evgenij Ezarov (1993) Izhodišča za opredelitev dejanskih in optimalnih gozdnih fondov Slovenije. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

F

Josip Faletar and Denis Jelačić and Leon Oblak (2016) Comparison of motivation factors in two wood processing companies. Acta Silvae et Ligni (111). pp. 1-11. ISSN 2335-3112

Josip Faletar and Jože Kropivšek (2016) Model of solving conflicts - Croatian wood industry case. Acta Silvae et Ligni (109). pp. 47-57. ISSN 2335-3112

Mitja Ferlan (2014) Ecosystem carbo-dynamic research-development potentials of the laboratory of Electronic Devices. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les . pp. 8-10. ISSN 0353-6025

Mitja Ferlan and Marko Kovač and Tom Levanič and Gal Kušar and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Matej Rupel and Mitja Skudnik and Mihej Urbančič and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2010) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2009 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2009 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Ferlan and Primož Simončič (2012) Robust and cost-effective system for measuring and logging of data on soil water content and soil temperature profile. Agricultural Sciences, 03 (06). pp. 865-870. ISSN 2156-8553

Franc Ferlin (1991) Some characteristics of dieback phenomena of Norway spruce and its growth response to the air pollution stress. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 125-156. ISSN 0351-3114

Franc Ferlin (1991) Vpliv onesnaževanja ozračja na rastnost odraslih smrekovih sestojev - metoda kvantificiranja ogroženosti fizioloških funkcij gozda. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 97-124. ISSN 0351-3114

Franc Ferlin (1993) The variability of bioelectrical trees' potential as a possibile indicator of the influence of endogenous and exogenous growth factors in beech forest stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 51-80. ISSN 0351-3114

Franc Ferlin (2002) Predlog kazalnikov in zasnove monitoringa biotske pestrosti v Sloveniji : podlage za usklajevanje in usmeritve za nadaljnje delo : (osnutek, verzija 3.5). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Ferlin (2003) Analiza organiziranosti in številčnosti evropskih gozdarskih služb s kvantitativno primerjavo stanja v Sloveniji: (Osnutek, verzija 1.2). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Ferlin (2003) Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji in nastavitev monitoringa teh kazalcev - na podlagi izkušenj iz gozdnih ekosistemov: končno poročilo - posebni del (II). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Ferlin (2001) Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih gozdovih: oblikovanje in analiza kazalnikov: (študija). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Ferlin and Nike Krajnc and Lado Kutnar and Matjaž Čater (1999) Biotska pestrost gozdov v novejših mednarodnih in domačih pravnih dokumentih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 237-279. ISSN 0351-3114

Franc Ferlin and Lado Kutnar and Zoran Grecs and Boštjan Košiček and Tomaž Prus and Hojka Kraigher and Igor Smolej (1998) Gozdna rastišča in razvoj sestojev na (Sežansko-Komenskem) Krasu. In: II. delavnica Javne gozdarske službe, Sežana-Lipica.

Franc Ferlin and Mitja Piškur and Darij Krajčič and Matjaž Čater and Marko Kovač and Robert Mavsar and Nikolaj Torelli (2002) Strokovne podlage za vključitev Slovenije v vseevropsko shemo certificiranja gozdov. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ferreira (2006) The role of the forest in sustainable development of the upper Gorenjska region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 91-100. ISSN 0351-3114

Andreja Ferreira (2005) Social-demographic trends between 1961 and 2002 in the Upper Gorenjska region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 179-216. ISSN 0351-3114

Andreja Ferreira (2005) Basic spatial and demografic indicators for the alpine convention area in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). pp. 165-180. ISSN 0351-3114

Andreja Ferreira (2000) Methodology for the assessment of the impacts of encroachment upon forest and forest landscape. Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 171-207. ISSN 0351-3114

Andreja Ferreira (2000) Landscape-ecological assesment of forest vulnerability. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 161-198. ISSN 0351-3114

Andreja Ferreira (2004) Socialno-demografska gibanja v občini Bohinj v obdobju od leta 1961 do 2002. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Andreja Ferreira and Mirko Medved and Tomaž Cunder (2008) Izdelava in preverba metodologije za določitev kmetij, ki naj bi lahko uveljavljale prednostno pravico pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ferreira and Franci Petek (2005) Land-use changes and the resulting socio-economic population structure in the Upper Gorenjska region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 159-178. ISSN 0351-3114

Andreja Ferreira and Tine Premrl and Nikica Ogris and Anže Japelj and Jaka Klun and Mitja Skudnik and Robert Robek and Tina Jemec and Špela Jagodic (2011) Strokovne podlage Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ferreira and R. Savazzi (2010) Determination of forest fire causes and harmonization of methods for repoting them : deliverable 2.2. Analysis of fire causes classification scheme adopted in Europe and elsewhere (final report). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Ficko and Andrej Bončina (2006) Silver fir (Abies alba Mill.) distribution in Slovenian forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 19-35. ISSN 0351-3114

Andrej Ficko and Matija Klopčič and Dragan Matijašič and Aleš Poljanec and Andrej Bončina (2008) The distribution of beech and structural characteristics of beech stands in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 45-60. ISSN 0351-3114

Radoslav Filipović and Miodrag Kotlajić and Stevan Simić and Dragan Marković (1981) Uticaj mineralnih djubriva na prinos nekih ratarskih kultura na zemljištima oštećenim rudarskim radovima. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 273-290. ISSN 0351-3114

Radoslav Filipović and Dragi Stevanović and Stevan Simić (1981) Mineralna djubriva kao potencialni zagadjivači zemljišta, drenažnih i podzemnih voda. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 179-192. ISSN 0351-3114

Domen Finžgar and Matej Rupel and Miha Humar and Hojka Kraigher (2014) Determining density and moisture content of the European beech (Fagus sylvatica L.) coarse woody debris from the secondary virgin forest Rajhenavski Rog. Acta Silvae et Ligni (103). pp. 35-46. ISSN 2335-3112

Katarina Flajšman and Ida Jelenko and Boštjan Pokorny (2014) Reproductive potential of Roe deer in Slovenia [er]. Balkan Journal of Wildlife (1). pp. 20-25. ISSN 2335-0113

Katarina Flajšman and Ida Jelenko and Helena Poličnik and Boštjan Pokorny (2013) Reproductive potential of Roe Deer (Capreolus capreolus L.): review of the most important influential factors. Acta Silvae et Ligni (102). pp. 1-20. ISSN 2335-3112

Jože Fras and Mario Kocijančič and Pavle Kumer and Ivan Rozman and Janko Sušnik and Jernej Ude and Iztok Winkler (1972) Beneficirana delovna doba gozdnega delavca v neposredni gozdni proizvodnji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Lojze Funkl (1971) Srednjeročni program razvoja raziskovalne dejavnosti na področju gozdnega in lesnega gospodarstva SR Slovenije (1971 - 1975). Ocena institucinalne baze raziskovalnega dela na področju gozdnega in lesnega gospodarstva v Sloveniji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Lojze Funkl (1970) Študija o surovinski bazi Tovarne celuloze Medvode. Project Report. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Franci Furlan (1996) The quality of bucking of forest timber assortments. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 67-82. ISSN 0351-3114

G

Franc Gašperšič (1996) Forest management planning as a function of forest management development in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 143-160. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič (1994) Organsko - probabilistični koncept v načrtovanju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 179-214. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič (1983) Formation of optimal regional silvicultural strategies. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 179-199. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič (1983) Transforming of forest manaegement planning and collection, analysis and use of information. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 273-291. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič (1987) The development of forest management planning as a problem of trying to overcome the comprehensive psychological hindrances. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 125-139. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič (1985) Creativity in forest management planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 31-43. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič (1985) The ways of transformation and modernization of forest management planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 45-62. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič and Iztok Winkler (1984) Contribution to the methodology of long-term planning in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (24). pp. 103-122. ISSN 0351-3114

Admir Jose Giachini and Tine Grebenc (2013) Activity report for the bilateral project Brazil - Slovenia "Ectomycorrhizal fungi and oligochaeta diversity in Brazilian and Slovenian soils" No. 490648/2010-0 (CNP)(Brazil)/BI-BR/11-13-005 (Slovenia) : interim report upon the occasion of visit of the Brazilian partner at the Slovenian Forestry Institute, Ljubljana, Slovenia, 03. 06. 2013 - 14. 06. 2013. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

GIS GIS (1987) Umiranje gozda: navodila za izvedbo ankete. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Aleksander Golob and Mitja Skudnik (2007) Priročnik o vrstah Natura 2000, ki so povezane z gozdom. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Aleksandra Golob (2006) Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem Natura območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje : poročilo CRP projekta. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Aleksandra Golob (1990) Zasnova informacijskega sistema za gospodarjenje z gozdom v razmerah njegovega propadanja. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo.

Aleksander Golob (1990) Spreminjanje zgradbe gozda pod vplivom antropogenih motenj na primeru Obdravske Dobrave. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 149-182. ISSN 0351-3114

Aleksander Golob and Jože Mrakič (1987) Significance of the forest's income-generating function for the forest owners of central Pohorje. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 163-192. ISSN 0351-3114

Sašo Golob (1990) Prostorsko preučevanje in spremljanje pustošenja in propadanja gozdov ter spreminjanja namembnosti gozdnega prostora (z vidika slabitve funkcij gozda): raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Željko Gorišek and Milan Klinc (1997) Shrinkage, swelling and dimensional stability of juvenile and adult wood of spruce and fir. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 141-162. ISSN 0351-3114

Željko Gorišek and Aleš Straže (2010) Optimization of energy consumption and costs of wood drying with use of different drying techniques. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). pp. 57-66. ISSN 0351-3114

Dominika Gornik Bučar and Bojan Gospodarič (2016) Waviness of beech sliced veneer. Acta Silvae et Ligni (110). pp. 15-26. ISSN 2335-3112

Dominika Gornik Bučar and Sergej Medved (2000) Determination of free formaldehyde released in wood-based material. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 27-46. ISSN 0351-3114

Dominika Gornik Bučar and Peter Prislan and Erhard Pretterhofer and Višnja Jurnjak and Peter Sattler and Mitja Piškur and Jožica Gričar (2014) Stanje primarne lesnopredelovalne industrije v Jugovzhodni Evropi. Other. Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

GIS Gozdarski inštitut Slovenije (2009) Javna gozdarska služba v letu 2008. Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Gozdarski inštitut Slovenije Gozdarski inštitut Slovenije (1995) Celostni monitoring učinkov onesnaženega zraka na ekosisteme v Sloveniji enavodila za uvajanje in izvajanje programa: priloga k zaključnemu poročilu o projektu Integrirani monitoring S4-6470-0404-94. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tine Grebenc and Zaida Ines Antoniolli (2013) Project " Diversity of ectomycorrhizal fungi and oligochaeta diversity in Brazil and Slovenia", grant by CNPq, No. 490648/2010-0 process : visit to Brazil of the Dr. Tine Grebenc. Other. Universidade Fedaral de Santa Maria , Santa Maria.

Tine Grebenc and Marko Bajc and Melita Hrenko and Barbara Štupar and Igor Dakskobler and Gregor Božič and Nataša Milenković and Hojka Kraigher and Žaklina Marjanović (2010) Improvement of truffle cultivation via novel quality control, soil analysis and inoculation methods : advanced inoculation methods, novel site selection tools and the establishmentof mycelial gene banks for economically important truffle specieswill improve truffle cultivation : Eureka: E! 3835-cultuber : final report. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tine Grebenc and Hojka Kraigher (2004) Molekularna analiza bioloških vzorcev: SOP FIGE MET 001: velja od 01.03.2004. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tine Grebenc and Anita Mašek (2014) Multipurpose applications of truffles as organisms. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les . pp. 25-26. ISSN 0353-6025

Tine Grebenc and Maja Peteh and Tom Levanič and Hojka Kraigher (2015) Acta silvae et ligni. In: International Workshop on Forest Science Publishing, 15-16 October 2015, Helsinki, Finland.

Tine Grebenc and Andrej Verlič (2010) Predstavitve raziskovalnih projektov programa "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" in aplikativnih raziskovalnih projektov, ki potekajo na Gozdarskem inštitutu Slovenije in jih sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS : javna predstavitev delnih in končnih rezultatov projketov z vsebinskimi usmeritvami za nadaljnje raziskovalne vsebine s področja. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Zoran Grecs and Hojka Kraigher (2000) Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo: od sestoja do sadike. In: IV. delavnica Javne gozdarske službe, Rogla, 26. - 27. september 2000, Rogla.

Zoran Grecs (1996) Regeneration of forests with planting - a step towards a higher quality of operational forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 133-143. ISSN 0351-3114

Zoran Grecs (1987) Forest and energy tomorrow. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 85-88. ISSN 0351-3114

Vera Gregorič (1979) Gozdni raziskovalno-študijski objekt na liniji Črni vrh - Kapunarjev vrh. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Vera Gregorič (1971) Vpliv matične kamenine na rastišča na idrijskem področju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar (2009) Application of controlled experiments for studies of radial tree growth. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 25-32. ISSN 0351-3114

Jožica Gričar (2008) Xylogenesis dynamics in sessile oak during 2007. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 45-50. ISSN 0351-3114

Jožica Gričar (2013) Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost, biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu ezaključno poročilo raziskovalnega projketa ARRS-RPROJ-ZP-2013-256. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Jožica Gričar and Katarina Čufar (2004) Secondary Cell Wall Formation and Lignification of Latewood Tracheids near Cambium in Silver Fir (Abies alba) during Dormant Period. Znanstveno delo podiplomskih študentov v Sloveniji . pp. 137-143.

Jožica Gričar and Martin de Luis and Polona Hafner and Tom Levanič (2013) Anatomical characteristics and hydrologic signals in tree-rings of oaks (Quercus robur L.). Trees, 27 (6). pp. 1669-1680. ISSN 0931-1890

Jožica Gričar and Špela Jagodic and Nataša Milenković (2015) Prvo vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 28. 9. 2012 - 31. 3. 2013 : clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar and Špela Jagodic and Nataša Milenković (2015) Drugo vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 4. 2013 - 30. 6. 2013 : clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar and Špela Jagodic and Nataša Milenković and Polona Vukovič (2015) Četrto vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 10. 2012 - 31. 12. 2014: clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar and Špela Jagodic and Nataša Milenković and Polona Vukovič (2015) Peto vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 7. 2014 - 31. 12. 2014: clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar and Špela Jagodic and Nataša Milenkovič (2015) Tretje vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 7. 2013 - 31. 12. 2013 : clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar and Špela Jagodic and Paolo Panjek and Andreea Sava (2015) Zaključno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 10. 2012 - 31. 12. 2014 : clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar and Špela Jagodic and Bogoslav Šefc and Jelena Trajković and Klemen Eler (2014) Can the structure of dormant cambium and the widths of phloem and xylem increments be used as indicators for tree vitality?. European Journal of Forest Research, 133 (3). pp. 551-562. ISSN 1612-4669

Jožica Gričar and Primož Oven and Katarina Čufar (2005) Seasonal dynamics of xyogenesis and phloiemogenesis in silver fir (Abies alba Mill.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). pp. 57-68. ISSN 0351-3114

Jožica Gričar and Martin Zupančič and Katarina Čufar and Primož Oven (2004) Response of cambium in Norway spruce (Picea abies) to heating and cooling of stem. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 135-146. ISSN 0351-3114

Tanja Grič and Ivan Kos (2004) Forest stand structure influences biodiversity. Zbornik gozdarstva in lesarstva (73). pp. 105-121. ISSN 0351-3114

Tomislav Grladinović and Leon Oblak and Jože Kropivšek and Tomislav Poršinsky and Denis Jelačić and Darko Motik (2007) The research of virtual production in wood industry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (84). pp. 11-16. ISSN 0351-3114

Katarina Groznik Zeiler (2000) Landscape structure and biodiversity. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 199-229. ISSN 0351-3114

Katarina Groznik (1996) Conflicts in the forest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 219-247. ISSN 0351-3114

Jurij Gulič and Marijan Kotar and Miran Čas and Miha Adamič (2003) Vegetation requirements of the black grouse habitat (Tetrao Tetrix L.) in Pohorje MTS.. Zbornik gozdarstva in lesarstva (71). pp. 41-70. ISSN 0351-3114

H

Milan Hafner (2004) Does the fluctuating asymmetry in horn length in Chamois (rupicapra rupicapra l.) reflect the quality and age of the animal. Zbornik gozdarstva in lesarstva (73). pp. 5-29. ISSN 0351-3114

Polona Hafner and Tom Levanič (2009) Stable carbon isotopes in Norwey spruce (Picea abies (L.) Karst.) tree rings at two sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 43-52. ISSN 0351-3114

Polona Hafner and Tom Levanič (2008) The influence of climate on tree-ring maximum latewood density in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) at two sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

Miroslav Harapin and Maja Jurc (2000) Raziskava pomembne entomofavne hrastovih gozdov Slovenije. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 75-93. ISSN 0351-3114

Tomaž Hartman (2014) Virgin forest: Kočevje primeval nature. Založba Silva Slovenica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, četrti razred za naravoslovne vede, Ljubljana.

David Hladnik (2004) Assessing spatial structure in the beech and silver fir forest stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 165-186. ISSN 0351-3114

David Hladnik (2002) Spatial correspondence between physiographic factors, vegetation and land use in the Kočevje region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 47-72. ISSN 0351-3114

David Hladnik (1991) Spremljanje razvoja sestojev in časovna dinamika propadanja dreves v jelovo-bukovem gozdu. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 55-96. ISSN 0351-3114

David Hladnik (2015) Evaluating spatial stratification for sampling forest cover data. Acta Silvae et Ligni (108). pp. 19-18. ISSN 2335-3112

David Hladnik and Milan Hočevar (1989) Izboljšanje učinkovitosti in informacijske vsebine gozdne inventure s stratificiranim vzorčenjem. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 5-20. ISSN 0351-3114

David Hladnik and Milan Kobal (2012) Estimating the accuracy of volume tables and volume equations for silver fir. Zbornik gozdarstva in lesarstva (98). pp. 3-14. ISSN 0351-3114

David Hladnik and Matej Tajnikar (2008) Forest habitat types on Natura 2000 sites in landscape structure of the Pohorje Mts range. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 15-32. ISSN 0351-3114

David Hladnik and Janez Zafran (1996) The quality of spatial data and information on the Slovenian forest landscapes. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 175-192. ISSN 0351-3114

David Hladnik and Laura Žižek Kulovec (2012) Forest area assessment in the Slovenian forest inventory design. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 31-42. ISSN 0351-3114

David Hladnik and Laura Žižek Kulovec (2014) Consistency of stand density estimates and their variability in forest inventories in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (104). pp. 1-14. ISSN 2335-3112

Milan Hočevar and Gal Kušar (2002) Ocena prirastka lesne zaloge pri kontrolni vzorčni metodi: verzija - 16. 10. 2002. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Milan Hočevar (1989) Razvoj in uporaba inventurne vzročne metode 2x6-dreves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 21-50. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar (1991) Značilnosti celostne gozdne inventure v sistemu sonaravnega upravljanja z gozdovi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 41-54. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar (1996) Ensuring information quality of forest inventory data. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 193-207. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar (1997) Possibilities and reliability of the growing stock and increment estimation based on the 1995 forest decline inventory. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 93-118. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar (1985) The elements of rational, large area photography of the condition of forest stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 75-91. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar (1990) Poškodovanost in rast smrekovega gorskega gozda na pokljuško-jeloviški planoti. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 27-68. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar (1994) Analiza naravnih danosti in ocena razvojnih potencialov Kočevske krajine: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na znanstveno raziskovalnem projektu za triletno obdobje. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar (2002) European forest information scenario model forest inventory data for Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar (2002) Analiza osnutkov območnih gozdnogospodarskih načrtov za obdobje 2001-2010: področje gozdni fondi - metode ugotavljanja, stanje in razvoj. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Milan Hočevar Forest inventory training course. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Milan Hočevar and Leon Behin (1999) Zaključno poročilo: UN - ECE/FAO temperate and boreal forest resources assessment 2000 for Slovenia. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Milan Hočevar and Andreja Ferreira and Andreja Ogulin-Iskra and David Hladnik and Marko Kovač and Metka Špes (1997) Snovanje modelov za preučevanje vplivov na okolje: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znansveno - raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar and Kušar Gal and Anže Japelj (2005) Pravilnost ugotavljanja podatkov o lesni zalogi in prirastvu: ekspertiza. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Milan Hočevar and David Hladnik (1988) Integral forest inventory for forest planning and management. Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 93-120. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar and David Hladnik and Marko Kovač (1994) Digitalne ortofoto karte za kartiranje gozdnih sestojev. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 149-177. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar and Andrej Kobler and Gal Kušar and Dragan Matijašič (2002) Referenčne vektorske baze osnovne gozdnogospodarske ureditve kot osnove za predpis vlade. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar and Andrej Kobler and Borut Vrščaj and Marjan Poljak and Gal Kušar (2001) Corine karta rabe tal in pokrovnosti Slovenije dCorine land cover phare project Slovenia: Podprojekt: Fotointerpretacija in rezultati: zaključno poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar and Gal Kušar (2002) Forest resource assessment for Slovenia: to the ministerial conference on the protection of forests in Europe, April 2003, Vienna. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar and Gal Kušar and Tomaž Cunder (2004) Monitoring and analysis of spontaneous afforestation of Karst landscape in GIS environment. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 21-52. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar and Robert Mavsar and Marko Kovač (2002) Forest Condition in Slovenia in the Year 2000. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 119-157. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar (1967) Proučevanje gliv na lesnih električnih drogovih v Sloveniji. Zbornik (5). pp. 151-200. ISSN 0350-0187

Stana Hočevar (1969) Ohranitev domačega kostanja: selekcija in vzgoja kostanjevih tipov odpornih proti kostanjevemu raku. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Stana Hočevar (1956) Glavne bolezni, škodljivci v drevesnicah za topol in borba z njimi: tečaj za drevesničarje, ki ga je priredil v dneh 20.-24. 9. 1956 Inštitut. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Stana Hočevar (1982) Mikoflora v pragozdovih Slovenije: nadaljevanje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Drugotni nižinski pragozd Krakovo v Krakovskem gozdu : ( Mikroflora, vegetacija in ekologija). Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 5-144. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) The virgan forest in the frost depression Prelesnikova koliševka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 145-252. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Panonska pragozdova Donačka gora in Belinovec : ( Mikroflora, vegetacija in ekologija). Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 253-358. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Mikoflora v pragozdovih Slovenije. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Stana Hočevar and Milica Tortić (1976) Terricolous fungi in lowland oak forest Krakovski gozd. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 14 (2). pp. 75-102. ISSN 0351-3114

Donald G. Hodges (2014) The role of economics in forest planning and policy evaluation in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (104). pp. 25-34. ISSN 2335-3112

Aleš Horvat (1997) Snow avalanches in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 45-70. ISSN 0351-3114

Aleš Horvat (1993) Ekološke osnove urejanja erozijskih območij. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 5-49. ISSN 0351-3114

Sonja Horvat-Marolt (1973) Pioneer crop and sallow (Salix capreea L.) as a pioneer species. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (1). pp. 5-35. ISSN 0351-3114

Sonja Horvat-Marolt (1973) Pioneer forest and sallow (Salix caprea) as a pioneer tree species: II: Competitive strength of the Sallow as a pioneer in the pedosphere. Zbornik gozdarstva in lesarstva (12). pp. 5-40. ISSN 0351-3114

Sonja Horvat-Marolt (1985) The variability of Silver Fir (Abies alba Mill.) in Yugoslavia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 63-73. ISSN 0351-3114

Sonja Horvat-Marolt (1984) The quality of Spruce regeneration in subalpine Spruce forest of Julian Alp. Zbornik gozdarstva in lesarstva (24). pp. 5-64. ISSN 0351-3114

Boštjan Hribernik and Igor Potočnik (2006) The present condition of forest roads as a result of their past maintenance. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 83-89. ISSN 0351-3114

Milan Hudnik and Alojz Četina and Rudolf Rome and Breda Žun and Lojze Čampa and Jerca Tomšič and Dušan Kresal (1988) Revitalizacija občine Kočevje: 1. faza : opredelitev problemov in razvojnih ciljev. Project Report. ZOP - Zavod za organizacijo , Ljubljana.

Miha Humar (2006) Leaching of copper-ethanolamine based preservatives from wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva . pp. 111-118. ISSN 0351-3114

Miha Humar and Hojka Kraigher (2009) Rational use of wood in the context of sustainable forest management. Scientific Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Miha Humar and Daniel Žlindra (2007) Impregnability and leachability of copper based preservatives with regard to anatomical plane of wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (84). pp. 23-25. ISSN 0351-3114

I

Primož Ilešič (1991) Vzroki in posledice nezgod v slovenskem gozdarstvu 1985-1989. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 83-102. ISSN 0351-3114

Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1982) Smernice za projektiranje gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Dirk Inzé and Ruedi Aebersold and Lucia Banci and Cedric Blanpain and Janusz Bujnicki and Carlo Calfapietra and Stanislav Dusko Ehrlich and Wilhelm Henrich and Hojka Kraigher and Kai Lindström and Peter Liss and Franz Makeschin and Ülo Niinemets and Rinus Wortel (2014) Life, Environmental and Geo Sciences Committee Opinion Paper: The Importance of International Collaboration for Fostering Frontier Research. Science Europe, Brussels.

Inzé Inzé and Lucia Banci and Cedric Blanpain and Janusz Bujnick and Carlo Calfapietra and Stanislav Dusko Ehrlich and Wilhelm Henrich and Hojka Kraigher and Kai Lindström and Peter Liss and Franz Makeschin and Ülo Niinemets and Rinus Wortel (2014) Integrated Research Tools and Strategies for Sustainable Management of Health, Food Security, Natural Resources, Ecosystems, Biodiversity and Climate Change. Science Europe, Brussels.

Smole Ivan and Ivan Žonta and Damjan Pavlovec and Zvone Stermšek and Irena Tavčar and Zvonka Vadnjal and Miha Adamič (1979) Prostorski plan občine Vrhnika: predlog razvrstitve gozdnih površin. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

J

Miha Jagrič and Kristjan Jarni and Robert Brus (2013) Sexual dimorphism and distribution OF Daphne laureola L. in the Bohor area. Acta Silvae et Ligni (101). pp. 23-32. ISSN 2335-3112

Brigita Jamnik and Mitja Janža and Joerg Prestor and Aleš Smrekar and Urša Vilhar and Branka Bračič-Železnik and Mateja Breg Valjavec (2012) Predlogi za izboljšanje razmer na področju upravljanja vodnih virov. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Kristjan Jarni and Dušan Robič and Andrej Bončina (2004) Analysis of the influece of ungulates on the regeneration of Dinaric fir-beech forests in the research site Trnovec in the Kočevje forest managementregion. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 141-164. ISSN 0351-3114

Kristjan Jarni and Marjana Westergren and Hojka Kraigher and Robert Brus (2011) Morphological variability of Fraxinus angustifolia Vahl in the north-western Balkans. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 80 (3). pp. 245-252. ISSN 2083-9480

Viktor Jejčič and Tomaž Poje and Nike Krajnc and Tine Premrl (2012) Proizvodnja in raba čistega rastlinskega olja v Jablah : prijazno okolju - neodvisno - lokalno : Loka pri Mengešu. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Ida Jelenko and Klemen Jerina and Boštjan Pokorny (2010) Impact of enviormental factors on the appearance and distribution of dental fluorosis in roe deer (Capreolus capreolus L.) in eastern Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). pp. 21-32. ISSN 0351-3114

Ida Jelenko and Andreja Bienelli-Kalpič and Boštjan Pokorny (2010) Bioindication of fluoride pollution by the use of roe deer (Capreolus capreolus L.) mandibles: situation and perspectives. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). pp. 3-20. ISSN 0351-3114

Tina Jemec and Nike Krajnc (2012) Introduction. In: Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin : situation report on forest biomass use in Mediterranean region. [s. l.], Ljubljana, I-III.

Tina Jemec and Nike Krajnc (2014) PROFORBIOMED: promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin: progress report 8: submited version: period from 2014-09-01 to 2014-11-30. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tina Jemec and Mitja Piškur (2014) Zunajgozdni nasadi hitrorastočih vrst: opis in glavne značilnosti. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Klemen Jerina (2009) How the estimates of home range size and composition are affected by diurnal, nocturnal and 24-hour sampling methods: example of the red deer (Cervus elaphus) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 3-15. ISSN 0351-3114

Klemen Jerina (2007) The effects of habitat structure on red deer (Cervus elaphus) body mass. Zbornik gozdarstva in lesarstva . pp. 3-13. ISSN 0351-3114

Klemen Jerina (2006) Effects of environmental factors on the wild boar (Sus scrofa l.) spatial distribution in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 3-20. ISSN 0351-3114

Klemen Jerina and Miha Adamič and Anton Marinčič and Valentin Vidojevič (2002) Analysis and spatial modelling of red deer (Cervus elaphus L.) habitat of south-western Slovenia in a raster GIS environment. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 7-31. ISSN 0351-3114

Klemen Jerina and Mihec Dajčman and Miha Adamič (2008) Red deer (Cervus elaphus) bark stripping on spruce with regard to spatial distribution of supplemental feeding places. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 33-43. ISSN 0351-3114

Janez Jerman and Jože Zupan and Rudolf Cividini and Franjo Kordiš and Ljudevit Skaberne and Mirko Polak and Marija Koselj and Janez Kranjec and Karel Bizjak and Valentin Drčar and Velimir Vardjan (1959) Investicijski program za rekonstrukcijo tovarne pohištva, žagarskega obrata in umetne sušilnice. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Jerman (1963) Briketiranje lesnih in drugih odpadkov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Janez Jerman (1960) Tehnološki del idejnega projekta za rekonstrukcijo žagarskega obrata lesnoindustrijskega kombinata "Savinja" v Celju: elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Janez Jerman and Rudolf Cividini (1959) Tehnološka študija za žagarski obrat in umetno sušilnico v Idriji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Jerman and Lojze Perme (1960) Lepljenje in plastificiranje lesa s pomočjo elektrouporovnega ogrevanja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Jerman and Lojze Perme (1960) Lijepljenje i plastificiranje drveta pomoću elektrootpornog zagrijavanja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Mateja Jerše and Franc Batič (2007) Morphological analysis of pubescent oak (Quercus pubescens Willd.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (83). pp. 35-45. ISSN 0351-3114

Jernej Jevšenak and Tom Levanič (2014) Macro EWVA - an effective tool for analysis of earlywood conduits of ring porous species. Acta Silvae et Ligni (104). pp. 15-24. ISSN 2335-3112

Jernej Jevšenak and Tom Levanič (2015) Pedunculate oak's (Quercus robur L.) conductive elements size dependence on temperature at two Querco-carpinetum sites in Slovenia. Acta Silvae et Ligni . ISSN 2335-3112

Dušan Jurc and Marija Kolšek (2012) Navodila za preprečevanje in zatiranje škodljivcev in bolezni gozdnega drevja v Sloveniji : priročnik za javno gozdarsko službo. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Dušan Jurc (2002) An overview of the history of the chestnut blight epidemic in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 33-59. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc (2008) Pinus sp., 26.6.2008, Bled : analizni izvid. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Maja Jurc (1997) Influence of moisture, temperature and growth medium on Cenangium dieback of pine (Cenangium ferruginosum Fr., Ascomycotina). Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 109-124. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc and Maja Jurc (2010) Mycosphaerella dearnessii occurs in Slovenia. Plant Pathology, 59 (4). p. 808. ISSN 00320862

Dušan Jurc and Maja Jurc (2008) Pinus sp., 12.7.2008, Bled : analizni izvid. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Maja Jurc (2008) Pinus nigra Arnold, izvotljeni poganjki tekoče vegetacije, 3.6.2008 : analizni izvid. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Maja Jurc (2008) Abies koreana Wils., iztekanje smole ter kupčki strnjene smole na poganjkih, 3.6.2008 : analizni izvid. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Maja Jurc and Franc Batič and Igor Sirk (1998) Collection of fungi, lichens and higher plants on the Slovenian forestry institute. Zbornik gozdarstva in lesarstva (55). pp. 63-95. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc and Tone Kralj and Mirko Medved and Vid Mikulič and Lojze Žgajnar (1994) Stanje in perspektive oskrbe s kostanjevim lesom iz domačih virov v tovarni "Tanin" Sevnica. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Vardjan Miran (1982) Hormonalna kontrola jelovega semena. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Dušan Jurc and Nikica Ogris (2008) Mraznica (Armillaria sp.) ogroža drevored divjega kostanja (Aesculus hippocastanum) pri gradu Brdo pri Kranju. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Nikica Ogris (2005) Končno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovlanega dela v okviru pogodbe št. 2311-05-000175 o dodatni proučitvi glive povzročiteljice javorovega raka: poročilo velja za obdobje od 6.9.2005 do 1.12.2005. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Dušan Jurc and Nikica Ogris and Andrej Kobler and Lado Kutnar and Gregor Božič and Klemen Bergant and Primož Simončič and Urša Vilhar and Tom Levanič and Hojka Kraigher and Maja Jurc and Matjaž Čater and Gal Kušar and Andreja Ferreira and M. Westergren and Barbara Štupar and Iztok Sinjur and Lučka Kajfež-Bogataj and Zalika Črepinšek (2006) Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Dušan Jurc and Nikica Ogris and Andrej Piltaver and Amadeo Dolenc (2004) Seznam vrst in razširjenost makromicet v Sloveniji z analizo stopnje ogroženosti: ciljni raziskovalni program "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Nikica Ogris and Barbara Piškur (2008) Odmiranje listja puhastega hrasta in nekatere druge poškodbe drevja v GGO Sežana v letu 2008. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc (2004) Insect pathogens with special reference to pathogens of bark beetles (COL. Solytidae: Ips typographus L.) : preliminary results of isolation of entomopathogenic fungi from two spruce bark beetles in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 97-124. ISSN 0351-3114

Maja Jurc (2001) Influence of forest fires on entomofauna - mostly subcortical, in the Austrian pine monocultures (Pinus nigra Arn.) of Slovene Karst. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 39-64. ISSN 0351-3114

Maja Jurc (1996) Diseases and pests of forest tree seedlings as a factor of quality. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 175-188. ISSN 0351-3114

Maja Jurc (1994) Glivni endofiti v višjih rastlinah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 5-43. ISSN 0351-3114

Maja Jurc (1981) Ureditveni načrt inštitutskega parka. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Maja Jurc (1988) Pomlajevanje in kalitev črnega bora (Pinus nigra Arn.) na Slovenskem Krasu. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc (2002) Presoja varstva gozdov v območnih gozdnogospodarski načrtih 2001 - 2010 : (Tolmin, Bled, Kranj, Ljubljana, Postojna, Kočevje, Novo mesto, Brežice, Celje, Nazarje, Slovenj Gradec, Maribor, Murska Sobota, Sežana). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc (2008) Hrastov sprevodni prelec - Thaumetopoea processionea L.. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc (1995) Katalog živih glivnih kultur mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Maja Jurc (1982) Ureditev otroškega igrišča in večnamenske rekreacijske površine: Zeleni pas Maribor - parkovni gozdovi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Maja Jurc and Franc Batič and Dušan Jurc and Hojka Kraigher and Igor Sirk and Tone Kralj (1994) Mikoteka in herbarij Gozdarskega inštituta Slovenije. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc and Srdjan Bojovic and Roman Pavlin and Gregor Meterc and Andreja Repe and Danijel Borkovič and Dušan Jurc (2012) Biodiversity of saproxylic beetles of pine forests in Slovenia with emphasis on Monochamus species. Saproxylic beetles in Europe : monitoring, biology and conservation (137). pp. 23-32. ISSN 0353-6025

Maja Jurc and Milan Hočevar and Igor Smolej and Mirko Medved and Andrej Kržan and Marjeta Šivic and Charlotte Taft and Irena Tavčar and Igor Sirk and Rudi Mutec and Dušan Jurc and Marjan Zupančič and Maja Valič and Marija Dolores Kerec Kovač and Teja Koler-Povh (1997) Knowledge for the forest : proceedings on the occasion of 50 years of the existence and activities of the Slovenian Forestry Institute. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc and Dušan Jurc (2010) Dasineura gleditchiae (Osten Sacken, 1866) (Diptera: Cecidomyiidae), honeylocust pod gall midge : a new invasive species in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 89-92. ISSN 0351-3114

Maja Jurc and Dušan Jurc and Alenka Munda and Milica Tortić and Stana Hočevar and Andrej Piltaver (1994) Katalog gliv mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Maja Jurc and Maja Jurc and Janko Kalan and Franc Batič (1989) Osnovni podatki popisa propadanja gozdov v letu 1989: gradivo za novinarsko konferenco. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Maja Jurc and Hojka Kraigher and Alenka Munda (1994) Katalog živih glivnih kultur mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Maja Jurc and Milan Piskernik (1983) Medonosne rastline v gozdovih Slovenije: uvodni del. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Maja Jurc and Janez Titovšek (2000) Bolezni in moteči dejavniki v konceptu integralnega varstva gozdnih ekosistemov: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega dela na področju ciljnih raziskovalnih programov (CRP). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Maja Jurc and Gregor Urek and Saša Širca and Vid Mikulič and Branko Glavan (2003) Pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970 - a new threat to forests in Slovenia?. Zbornik gozdarstva in lesarstva (72). pp. 121-156. ISSN 0351-3114

Maja Jurc and Ivan Žonta and Ivan Smole (1980) Gozdni park Mozirje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Juvančič Ocena stanja in izbira postopkov izdelave in vzdrževanje temeljnega gozdarskega načrta: letno poročilo o raziskovalnem delu za leto 1986. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Milan Juvančič and Ivan Žonta (1985) Stanje in možni načini izdelave gozdarskih načrtov in kart v SR Sloveniji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

K

Aleš Kadunc (2004) Growth characteristics of common ash (fraxinus excelsior l.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (73). pp. 63-88. ISSN 0351-3114

Aleš Kadunc and Marijan Kotar (2005) Structure of highquality beech stands with regard to their volume and value, and their increment in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). pp. 69-96. ISSN 0351-3114

Aleš Kadunc and Marijan Kotar (2005) Factors influencing growth of mature sycamore trees (Acer pseudoplatanus L.) on carbonate bedrock. Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). pp. 97-122. ISSN 0351-3114

Aleš Kadunc and Marijan Kotar (2003) Growth characteristics of sycamore (Acer pseudoplatanus L.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (72). pp. 19-52. ISSN 0351-3114

Aleš Kadunc and Aleš Poljanec (2011) Quality and timber value of European larch (Larix decidua Mill.) trees in the Karavanke region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (96). pp. 23-34. ISSN 0351-3114

Janko Kalan (1989) Obremenjenost slovenskih gozdov z žveplom. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 99-120. ISSN 0351-3114

Janko Kalan (1990) Obremenjenost gozdov z žveplom leta 1989. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 183-198. ISSN 0351-3114

Janko Kalan (1980) Rezultati gnojilnega poskusa v smrekovem sestoju na Pokljuki. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janko Kalan (1980) Gozdni raziskovalno-študijski objekt na liniji Črni vrh - Kapunarjev vrh. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janko Kalan (1981) Prirodne danosti rastišč in vloga gozdarstva na Menini. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janko Kalan (1983) Pedološke razmere na območju Zgornje Mežiške doline. Karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janko Kalan (1980) Foliarna vsebnost hranil smreke na nekaterih najbolj razširjenih rastiščih v Sloveniji na različnih geološko-petrografskih podlagah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janko Kalan (1982) Ureditev in oskrbovanje pašnih površin za divjad na mariborskem Pohorju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janko Kalan (1990) Uvajanje in izpopolnjevanje metod za ugotavljanje nekaterih škodljivih snovi v rastlinskih tkivih. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janko Kalan (1990) Pedološke razmere na Boču: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janko Kalan and A. Fürst and Nada Pezdric (1990) Korelacija analiznih izidov vsebnosti žveppla, določenih z napravama SULMHOMAT 12-ADG in LECO SC-132. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 107-120. ISSN 0351-3114

Janko Kalan and Polona Kalan and Primož Simončič (1995) The study of forest soil in permanent research plots. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 57-84. ISSN 0351-3114

Janko Kalan and Polona Kalan and Primož Simončič (1995) Bioindication of forest pollution with sulphur based on sulphur content in assimilation parts of forest trees. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 85-116. ISSN 0351-3114

Janko Kalan and Mihej Urbančič and Marko Accetto (1988) Pedološke razmere v gozdovih Črnega loga: (13. gozdnogospodarsko območje - Murska Sobota. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Polona Kalan (1997) The metal content in forest soil, forest tree needles and leaves on plots inthe 16 X 16 KM Slovenian forest network. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 351-364. ISSN 0351-3114

Marina Katanić and Elena Paoletti and Saša Orlović and Tine Grebenc and Hojka Kraigher (2014) Mycorrhizal status of an ozone-sensitive poplar clone treated with the antiozonant ethylene diurea. European Journal of Forest Research, 133 (4). pp. 735-743. ISSN 1612-4669

Andreja Kavčič (2015) Mnenje v zvezi z vprašanjem novinarke spletnega portala zurnal24.si glede prisotnosti ličink (gosenic) na listih breze. Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Irena Kavčič and Boštjan Pokorny and Klemen Jerina (2010) Review of faecal pellet-group count methods for estimating deer numbers. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 31-42. ISSN 0351-3114

Slavka Kavčič (1989) Razlike v ekonomski zmogljivosti med gozdnogospodarskimi območji v SR Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 81-96. ISSN 0351-3114

Slavka Kavčič (1991) Stroški gospodarjenja za splošno koristne funkcije gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 235-244. ISSN 0351-3114

Slavka Kavčič (1985) Problems at operations efficiency survey in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 93-106. ISSN 0351-3114

Miloš Kecman and Franc Ferlin (2001) Influence of selective thinnings on spatial arrangement and social rank changes of trees in young Black Alder stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 157-185. ISSN 0351-3114

Ljerka Kervina (1975) Vpliv gliv Merulius lacrimans in Coniophora cerebella na odpornost nekaterih domačih vrst lesa pred termiti Reticulitermes lucifugus. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ljerka Kervina and Mojca Gruden and Peter Cunder (1974) Odpornost nekaterih domačih vrst lesa proti termitom Reticulitermes lucifugus. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Lojze Kiauta (1962) Organizacija ekonomskih enot v gozdarstvu. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Lojze Kiauta (1961) Smolarjenje v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Eleanor Kilroy and Danny McCarroll and Giles HF Young and Niel J. Loader and Roderick J. Bale (2016) Absence of juvenile effects confirmed in stable carbon and oxygen isotopes of european larch trees. Acta Silvae et Ligni (111). pp. 27-33. ISSN 2335-3112

Manja Kitek Kuzman and Jasna Hrovatin (2007) Current perception of wooden building in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (82). pp. 63-70. ISSN 0351-3114

Ivan Klemenčič and Andrej Dobre (1971) Gozdna cesta Orlovše - Blažon. Technical Report. Soško gozdno gospodarstvo , Tolmin.

Tone Klemenčič (1981) Varstvo zemljišča v luči komunalne zemljiške politike. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 43-56. ISSN 0351-3114

Matija Klopčič and Andrej Bončina (2012) A century long dynamics of silver fir population in mixed silver fir-european beech forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 43-54. ISSN 0351-3114

Jaka Klun (2002) Analiza tehnoloških delov gojitvenih načrtov delovišč z žičnim spravilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun (2014) Implementacija VDR pri pridobivanju lesa v poslovna okolja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Milan Jurjavčič (2002) Zagotavljanje varnosti in zdravja na skupnem delovišču pri raziskavah pridobivanje lesa : strokovna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Boštjan Košir and Janez Krč and Mirko Medved (2007) Comparison of forest machine cost calculation methods on the case of a cableway. Zbornik gozdarstva in lesarstva (82). pp. 41-51. ISSN 0351-3114

Jaka Klun and Mirko Medved and Nikica Ogris and Robert Robek (2002) Metodologija spremljanja spravila lesa z žičnim žerjavom. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Mitja Piškur and Mirko Medved (2005) Predlog novih normativov za velike večbobenske žične žerjave 1.b (VVŽŽ 1.b): razlaga sprememb in dopolnitev Odredbe o odločitvi normativov za delo v gozdovih. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Robert Robek and Boštjan Košir (2012) Normativ sečnje z motorno žago 2012 - metode dela in osnovne analize : delovno gradivo za 7. sestanek stalne strokovne skupine z pripravo predlogov normativov gozdarskih del. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Robert Robek and Boštjan Košir (2012) Izdelava normativov za sečnjo in izdelavo gozdnih lesnih sortimentov z motorno žago : delovno gradivo stalne strokovne skupine za pripravo normativov gozdarskih del k osnutku predloga normativne sečnje z motorno žago 2012. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Iztok Sinjur and Mirko Medved (2009) Katalog stroškov gozdarske mehanizacije 2009: delovno besedilo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kmecel (1988) Realitys and dreams of the Institute for forest and wood economy in four decades (1947-1987). Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 5-26. ISSN 0351-3114

Alenka Kmecl and Franc Batič (1992) Morphological and anatomical changes of Norway spruce needles (Picea abies (L.)Karst.) in the Šoštanj steam power plant influence area. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 117-132. ISSN 0351-3114

Marko Kmecl and Ivan Smole and Andrej Dobre and Marjan Zemljič and Zvone Stermšek (1980) Kamnolom Povodje: ekološka sanacija. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Kobal and Klemen Eler and Primož Simončič and Hojka Kraigher (2014) Assessment of organic matter changes in the soil of the Brdo plot under different climate change scenarios through the Yasso07 model application. Acta Silvae et Ligni (103). pp. 21-34. ISSN 2335-3112

Milan Kobal and David Hladnik (2009) Stand diversity in the Dinaric fir-beech forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 25-42. ISSN 0351-3114

Andrej Kobler (2001) Spatial model of forest fire danger. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 65-93. ISSN 0351-3114

Andrej Kobler (2001) Končno poročilo o rezultatih podprojekta "Prostorski model požarne ogroženosti gozdov" : (dopolnjena izdaja). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Kobler (2002) Prostorski model habitata rjavega medveda v Sloveniji : tehnični elaborat v okviru projekta "Ohranjanje ogroženih vrst divjadi". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Kobler and Klaus Borger and Zoran Grecs and Aleksander Marinšek and Dušan Roženbergar and Thomas A. Nagel and Matjaž Čater and Marjana Westergren and Gregor Božič and Hojka Kraigher and Klemen Jerina and Robert Brus and Jurij Diaci and Gal Fidej and Andrej Rozman and Igor Dakskobler and Aleš Straže and Željko Gorišek and Maks Merela and Luka Krže and Katarina Čufar and Nike Krajnc and Andrej Breznikar (2015) Pogled na žled: delavnica o Gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepih po ujmah večjih razsežnosti zbornik povzetkov. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana. (In Press)

Andrej Kobler and Milan Hočevar and Gal Kušar (2002) Detection and prediction of spontaneus afforestation using multispectral satellite data and GIS methods. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 277-308. ISSN 0351-3114

Andrej Kobler and Marko Kovač and Lado Kutnar (2013) Action 3 - ECo ereport n. 2 (2013-02): Action ECo & ECo SI. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mario Kocijančič and Pavle Kumer and Marjan Lipoglavšek (1980) Delo traktoristov v gozdarstvu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Drago Kocjančič (1981) O nalogah kmetijskih zemljiških skupnosti. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 21-28. ISSN 0351-3114

Slavko Kocjan (1981) Pravno varstvo kmetijskih zemljišč v SR Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (19,1). pp. 29-42. ISSN 0351-3114

Vesna Kolar Planinšič and Tony Grayling and Helena Grčman and Mitja Brilly and Aleksander Marinšek and Marjana Westergren and Barbara Novosel and Ivan Eržen and Tadej Strehovec and Hojka Kraigher (2016) Risk assesment methodologies: meeting of the Council for protection of the environment (SAAS) with international participation, Ljubljana 14. 1. 2016 : book of extended abstracts. Other. Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Ivan Kolar (1989) Umiranje smreke v gozdovih Šaleške doline. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 121-189. ISSN 0351-3114

Ivan Kolar (1987) Die-back of forests and forestry programmes. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 69-75. ISSN 0351-3114

Cvetka-Teja Koler (1995) The development of technical and forestry terminology in the world and in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 211-240. ISSN 0351-3114

Teja Koler-Povh and Kristjan Jarni (2000) Pregled objavljenih del raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenije v letih 1999 in delno 2000 po tipologiji COBISS: študija. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Teja Koler-Povh and Robert Krajnc (2000) Analiza publicistične dejavnosti raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenijev obdobju 1993-1999 po klasifikaciji IUFRO študija. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Teja Koler-Povh (1993) Worldwide data bases concerning the issue of environmental protection and the accessibility thereof in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 303-324. ISSN 0351-3114

Monika Konnert and Paraskevi Alizoti (2016) Short reviews on the genetics and breeding of introduced to Europe forest tree species. Technical Book. Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica publishing centre , Ljubljana.

Igor Kopše and Milan Hočevar (2001) Acquiring of spatial data in forestry with GPS. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 5-31. ISSN 0351-3114

Živko Koriš (1978) Vpliv zadrževalnika Radmožanci na gozdove Črnega loga. Technical Report. Institut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Jarkko Koskela and François Lefèvre and Silvio Schueler and Hojka Kraigher and Ditte C. Olrik and Jason Hubert and Roman Longauer and Michele Bozzano and Leena Yrjänä and Paraskevi Alizoti and Peter Rotach and Lorenzo Vietto and Sándor Bordács and Tor Myking and Thröstur Eysteinsson and Oudara Souvannavong and Bruno Fady and Bart De Cuyper and Berthold Heinze and Georg von Wühlisch and Alexis Ducousso and Bjerne Ditlevsen (2013) Translating conservation genetics into management: Pan-European minimum requirements for dynamic conservation units of forest tree genetic diversity. Biological Conservation, 157 . pp. 39-49. ISSN 0006-3207

Ivan Kos (2000) Some characteristics of animal biodiversity of Slovene forest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 95-117. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (2000) Primerjava rezultatov modela poškodb drevja v sestoju zaradi pridobivanja lesa in rezultatov terenskih opazovanj. Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 53-86. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1999) Life cycle assessment of products in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). pp. 89-120. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1991) Spravilo lesa iglavcev navzgor s prirejenim žičnim žerjavom Igland teleskop z univerzalnim vozičkom Sherpa U. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 21-35. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1991) Spravilo lesa iglavcev navzgor in navzdol z žičnim žerjavom Wanderfalke U-AM in univerzalnim vozičkom Sherpa U. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 37-52. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1996) Professional ethics as a factor of forest work quality. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 47-65. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1995) A study of damage to hauling steel wire ropes on the example of tractor wood extraction. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 97-116. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1984) Delays at work when skidding wood with mobile tower yarders. Zbornik gozdarstva in lesarstva (25). pp. 209-238. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1998) Critical evaluation of frequent thinnings from the aspect of energy consumption and damage in the stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (56). pp. 55-71. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1988) Production of the moxy cable crane operating at short distance - Selbu case study. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). pp. 5-24. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1992) Wood extraction performances of mobile tower yarders in the republic of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 13-46. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir Razvoj in promocija gozdarskega zgibnega traktorja Woody New. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Boštjan Košir and Andrej Dobre and Mirko Medved and Iztok Winkler and Edvard Rebula and Marjan Lipoglavšek (1990) Prognoza tehnološkega razvoja gozdarstva Slovenije do l. 2000: raziskovalna naloga - spremljanje in spodbujanje razvoja proizvodnje gozdarske strojne opreme. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Boštjan Košir and Janez Krč (1994) Relations among the forest functions due to the limitation in forest operations. Zbornik gozdarstva in lesarstva (45). pp. 115-189. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Jurij Marenče (2008) Assessing maximum loads when skidding wood uphill with tractors. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 21-31. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Jurij Marenče (2007) Measuring the limits of uphill timber skidding with a WOODY 110 forestry tractor. Zbornik gozdarstva in lesarstva (83). pp. 59-62. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Mirko Medved and Robert Robek and Janez Krč and Boris Papac and Miro Ljubec (1994) Usklajevanje pridobivanja lesa z drugimi funkcijami gozda: končno poročilo projekta 44-0859-0404-93. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Mirko Medved and Jernej Ude Pridobivanje lesa v zasebnih gozdovih SR Slovenije: raziskovalna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Boštjan Košir and Robert Robek (2000) Characteristics of the stand and soil damage in cut-to-lenght thinning on the Žekanc working site (SW Slovenia). Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 57-115. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Robert Robek and Mirko Medved and Hojka Kraigher and Primož Simončič and Polona Kalan and Borut Bitenc and Igor Potočnik and Tom Levanič and Franc Lobnik and Dietmar Matthies and Iwan Wästerlund (1997) Mnogonamenska raba in okolju prilagojeno dograjevanje omrežja gozdnih prometnic: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja: Obseg - trajanje : 1995 - 1999. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Iztok Winkler and Mirko Medved (1996) Kriteriji za ocenjevanje kakovosti izvajalcev gozdnih del. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 7-20. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Iztok Winkler and Mirko Medved (1994) Urejanje poslovnih razmerij pri gospodarjenju z državnimi gozdovi. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Lojze Žgajnar and Borut Bitenc and Igor Sirk and Tomaž Cunder (1996) Količinska, strukturna, prostorska in energijska ocena potencialov lesne biomase za energijske namene v Sloveniji. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Živko Košir and Janez Pogačnik and Ivan Smole and Zvonko Stermšek and Ivan Žonta and Vid Mikulič (1981) Navodila za izdelavo kart območnih načrtov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Marijan Kotar (1989) Prirastoslovnik kazalci rasti in razvoja bukovih gozdov v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 59-80. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1991) Zgradba bukovih sestojev v njihovi optimalni razvojni fazi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 15-40. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1996) Knowledge of site wood productivity as a prime requirement for right decisions in forest management. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 221-231. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1996) Differentiation in mature beech stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 5-32. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1994) Proizvodna sposobnost gozdnih rastišč, ki jih poraščajo smrekovi in bukovi gozdovi ter njihova proizvodna zmogljivost v optimalni razvojni fazi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 125-148. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1987) The role and position of mathematical methods in forestry science. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 119-123. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1985) The link-up of production capacity of a stand and its density. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 107-126. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1993) Določanje načina razmestitve dreves v optimalni razvojni fazi gozda. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 121-153. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1984) Increment analysis as an expedient for the forest management planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (24). pp. 83-102. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar and Janez Andoljšek and Ivan Kolar (1996) The quality of selection of forest trees for felling. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 145-159. ISSN 0351-3114

Drago Kotnik and Lojze Kiauta (1964) Organizacija in metode dela konjukturne službe v lesni industriji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Nataša Kovačević (1982) Bibliografija o slovenskem Primorju: prispevek k raziskovalni nalogi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Nataša Kovačević (1982) Smrekova uš, njeno pojavljanje in škodljivost. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Marko Kovač (2009) Control sampling method in Slovenia - history, characteristics and use. Scientific Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Marko Kovač (1997) The previous concepts as to forest decline and new ideas regarding integral ecological monitoring. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 23-52. ISSN 0351-3114

Marko Kovač (1988) Spatial informatics in forestry and its perspective. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). pp. 161-178. ISSN 0351-3114

Marko Kovač (1992) Poizkus kritične razčlembe gozdarskega informacijskega sistema. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 123-160. ISSN 0351-3114

Marko Kovač (2006) Analiza načrtovalskega sistema za gospodarjenje z gozdovi in razvoj celostnih metodologij za spremljanje stanja in usmerjanje razvoja gozdnih ekosistemov, skupin. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač (2002) Izdelava modelov za presojo vplivov različnih vrst posegov na gozd in gozdni prostor. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač (2002) Izboljšanje intervalnih ocen dendrometrijskih podatkov izmerjenih na stalnih vzorčnih ploskvah s stratifikacijo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač Usklajevanje mednarodne metodologije za spremljanje stanja gozdov - mednarodni program sodelovanja "Gozd" (ICP Forest): zaključni elaborat projekta. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač Klasifikacija in vrednotenje primernosti strukture gozdov za načrtovanje trajnostnega večnamenskega (multifunkcionalnega) in sonaravnega gospodarjenja z njimi. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Mitja Ferlan and Milan Kobal and Tom Levanič and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2012) Predlog metodologije za spremljanje stanja gozdov za l. 2013 : predlog metodologije v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009) in mednarodnimi zavezami (d. v.). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Mitja Ferlan and Lado Kutnar and Tom Levanič and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2013) Predlog metodologije za spremljanje stanja gozdov za l. 2014 : predlog metodologije v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009) in mednarodnimi zavezami (d. v.). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Gal Kušar and Lado Kutnar and Robert Robek (2008) Splošne pripombe na vsebino gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Gal Kušar and Robert Robek (2008) Strokovno mnenje o osnutku gozdnogospodarskega načrta za GGE Vzhodno Pohorje (2008-2017). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Lado Kutnar and Boštjan Mali and David Hladnik (2012) Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema : zaključno poročilo o rezultatih cilnega raziskovalnega projekta V4-1070. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Boštjan Mali and Jure Žlogar and Špela Planinšek and Saša Vochl (2015) Priročnik za popis izbranih gozdnih habitatnih tipov 91E0 in 91F0 ob Muri. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Špela Planinšek and Urša Vilhar and Andreja Ferreira and Gal Kušar and Anže Japelj and Peter Krma and Barbara Polanšek and Maša Tenčić and Mihej Urbančič and Lado Kutnar and Andrej Gartner and Simon Resman (2007) Gozd in voda : rezultati projekta Interreg IIIA. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Primož Simončič and Nevenka Bogataj and Franc Batič and Dušan Jurc and Milan Hočevar (1995) Monitoring propadanja gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Primož Simončič and Andreja Ogulin (1998) Poročilo o vplivih na okolje - segment "gozdne površine", "tla" in "rastline" za avtocestni odsek Naklo - Kranj V.. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Mitja Skudnik and Anže Japelj and Špela Planinšek and Saša Vochl and Franc Batič and Damijana Kastelec and Dušan Jurc and Maja Jurc and Primož Simončič and Milan Kobal (2014) Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Simon Kovač (1996) The state of a working site after felling and skidding in private and state forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 83-99. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher (1996) Quality categories of forest reproductive material, seed orchards and measures to enhance fructification. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 199-215. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher (1996) Types of ectomycorrhizae - their taxonomy, role and application. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 33-66. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher (1997) Mycobioindication of pollution of two forest sites. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 279-322. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher (1986) Slovene forest terminology. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 5-36. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher (1997) A review of development in the field of forest biology and its perspectives. Znanje za gozd: zbornik ob 50. obletnici obstoja in delovanja Gozdarskega inštituta Slovenije . pp. 277-296.

Hojka Kraigher (2014) Predgovor = Foreword. In: Pragozd: pranarava Kočevske = Virgin forest : Kočevje primeval nature. Silva Slovenica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, četrti razred za naravoslovne vede, Ljubljana, pp. 2-3. ISBN 978-961-6425-78-0

Hojka Kraigher (2013) EUFORINNO [Elektronski vir] : European Forest Research and Innovation. Global Scientia (3). pp. 74-75. ISSN Y507-3774

Hojka Kraigher (2013) Rising research potential for studying climate change and biodiversity in forestrs. Global Scientia (3). pp. 70-73. ISSN Y507-3774

Hojka Kraigher (1990) Raziskave mikorize pri smreki v različno onesnaženih okoljih. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Hojka Kraigher (2002) Izdelava predloga provenienčnih območij za potrebe proizvodnje, prometa in uporabe gozdnega reprodukcijskega materiala v Sloveniji: elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Hojka Kraigher (1989) Raziskave mineralne prehrane pri smreki s posebnim ozirom na mikorizo in vplive onesnaženih padavin. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Hojka Kraigher and Marko Bajc and Tine Grebenc (2013) Mycorrhizosphere Complexity. In: Climate Change, Air Pollution and Global Challenges - Understanding and Perspectives from Forest Research. Developments in environmental science, 13 (13). Elevier, pp. 151-177. ISBN 978-0-08-098349-3

Hojka Kraigher and Franc Batič and Reinhard Agerer (1996) Types of ectomycorrhizae and mycobioindication of forest site pollution. Phyton: annales rei botanicae, 36 (3). pp. 115-120. ISSN 0079-2047

Hojka Kraigher and Gregor Božič and Matjaž Čater and Miran Čas and Dušan Jurc and Maja Jurc and Polona Kalan and Lado Kutnar and Tone Kralj and Robert Robek and Primož Simončič and Igor Smolej and Sašo Žitnik and Magda Špenko and Andrej Hren (1999) Raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih stadijih gozda: elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Hojka Kraigher and Gregor Božič and Andrej Verlič (2014) Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2014. UNSPECIFIED, Ljubljana.

Hojka Kraigher and Tine Grebenc (2015) EUFORIA : European forest research and innovation area : programme and book of abstracts. In: Euforia: The Final EUFORINNO Conference, 31st August - 4th September 2015, Rogla, Slovenia.

Hojka Kraigher and David E. Hanke (1996) Cytokinins in Norway spruce seedlings and forest soil pollution. Phyton: annales rei botanicae, 36 (3). pp. 57-60. ISSN 0079-2047

Hojka Kraigher and Miha Humar (2014) Smart specialization in forrestry and wood product chain : book of abstract of the Scientific Meeting Forest and Wood, [27. maj 2014 Ljubljana]. Other. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Hojka Kraigher and Miha Humar and Igor Emri and Sylwia A. Nasilowska and Mariusz Kacprzak and Jan Kotlarz and Alicja Rynkiewicz and Marko Bajc and Jernej Brezovar and Domen Finžgar and Andraž Kladnik and Rok Capuder and Jaka Levanič and Ida Poljanšek and Primož Oven and M. Sežun and M. Mešl and J. Zule and G. Lavric and A. Gregori and Anna Mazur and Tanja Mrak and Jožica Gričar and Peter Železnik and Saša Zavadlav and Grega E. Voglar and Polona Hafner and Mitja Ferlan and Tom Levanič and Ajda Pogorelčnik and Boštjan Lesar and Nejc Thaler and Matej Lesar and Davor Kržišnik and Aleš Ugovšek and Barbara Šubic and Gregor Rep and Jure Žigon and Milan Šernek and Guido Hora and Sergej Medved and Vladimir Jambreković (2016) Forest and wood: idea, invention, innovation (in forestry, wood technology and paper industry): book of abstracts of the Scientific Meeting Forest and Wood, Ljubljana, May 12th, 2016. Other. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Hojka Kraigher and Dušan Jurc and Polona Kalan and Lado Kutnar and Tom Levanič and Matej Rupel and Igor Smolej (2002) Beech coarse woody debris characteristics in two virgin forest reserves in Southern Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 91-134. ISSN 0351-3114

Darij Krajčič (2011) Process of recognizing the local potentials as a basis for sustainable development. Zbornik gozdarstva in lesarstva (96). pp. 35-46. ISSN 0351-3114

Darij Krajčič (2001) Some trends of state forest management and the economic power of concession holders. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 33-58. ISSN 0351-3114

Darij Krajčič (2000) Ratio between potential and yields in Slovenian forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 95-119. ISSN 0351-3114

Darij Krajčič (1999) The extent of investments into the Slovenian forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). pp. 33-54. ISSN 0351-3114

Darij Krajčič (1996) Certification in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 67-75. ISSN 0351-3114

Darij Krajčič (1996) The quality of machine maintenance in forestry and economic effectiveness. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 43-57. ISSN 0351-3114

Darij Krajčič (1996) Economic effectiveness of biological investments. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 129-159. ISSN 0351-3114

Aleksandra Krajnc and Matjaž Harmel and Nike Krajnc (2014) Možnosti povezovanja akterjev vzdolž proizvodnih verig. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Aleksandra Krajnc and Matevž Triplat and Matjaž Harmel and Peter Prislan and Nike Krajnc (2014) Analiza potencialnih lokacij za nove dejavnosti. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2007) Green electricity production by farmers. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc (2007) Farmers and forest owners as heat sellers. Technical Book. Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc (2012) Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2011) Wood energy technologies : technical report : partnership programmes - TCDC/TCCT - TCP/YUG/3201 (D). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2010) Development of biomass trade and logistics centres for sustainable mobilisation of local wood biomass resources: promotion/dissemination projects - save, altener, steer and integrated initiatives, part B - detailed description of the action. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2002) WP3:Market analysis of biomass CHP: country report for Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2006) Vrednotenje sedanjega in prihodnjega pomena gozdnih proizvodov v Sloveniji: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Julije Domac (2005) Computer model for the assessment of socio-economic and environmental aspects of biomass use - a comparison of results obtained in two selected regions in Slovenia and Croatia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 85-112. ISSN 0351-3114

Nike Krajnc and Matjaž Harmel and Špela Ščap and Aleksandra Krajnc and Matevž Triplat and Peter Prislan and Mitja Piškur (2015) "Za posavski gozd in les". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec (2012) Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji : 2012. Other. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec (2012) Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin : situation report on forest biomass use in Mediterranean region. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec (2012) Development of biomass trade and logistics centres for sustainable mobilisation of local wood biomass resources : interim technical implementation report (IR) : period covered from 01/05/11 to 31/10/12. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec and Mitja Piškur and Janez Petek (2012) Slovenia. UNSPECIFIED, Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec and Peter Prislan (2013) Monitoring of wood fuel prices in Slovenia, Austria, Italy, Croatia, Romania, Germany, Spain (incl. Catalonia) and Ireland. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec and Matevž Triplat (2014) PROFORBIOMED: promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin: progress report 7: submited version: period from 2014-03-01 to 2014-08-31. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur (2006) Roundwood and wood waste flow analysis for slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 31-54. ISSN 0351-3114

Nike Krajnc and Mitja Piškur (2011) Drva in lesni sekanci : kakovost lesnih goriv. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur and Marjan Dolenšek and Gregor Božič and Jaka Klun (2009) Zunajgozdni nasadi hitrorastočih drevesnih in grmovnih vrst. Technical Book. Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur and Jaka Klun and Tine Premrl and Barbara Piškur and Robert Robek and Marija Mihelič and Iztok Sinjur (2009) Lesna goriva : drva in lesni sekanci : proizvodnja, standardi kakovosti in trgovanje. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur and Mirko Medved (2007) Gozd in les - razvojna priložnost Slovenije. Other. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl (2012) Ogrevanje rastlinjakov z lesnimi sekanci : prijazno okolju - neodvisno - konkurenčno : Novo mesto. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl (2009) Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji : 2008/2009. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl (2010) Biomasni logistični in trgovski centri : trije koraki do uspešne realizacije projekta : smernice. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl (2011) PROFORBIOMED : promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin : progress report 1 : submited version : period from 2010-09-15 to 2011-08-31. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Nike Krajnc and Tine Premrl and Tina Jemec (2012) Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se ogrevamo z lesom : prijazno okolju - neodvisno - lokalno : Ljubljana. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl and Tina Jemec (2012) Raba lesnih sekancev v podjetju : prijazno okolju - neodvisno - konkurenčno : Ljubljana. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl and Tina Jemec (2012) PROFORBIOMED: promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin eprogress report 3: submited version: period from 2012-03-01 to 2012-08-31. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Nike Krajnc and Robert Robek and Mitja Piškur and Jaka Klun and Branko Vodopivec and Robert Mavsar and Robert Krajnc and Mirko Medved (2005) Supply and utilization of bioenergy to promote sustainable forest management: annex 9. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Todora Rogelja and Jaka Klun and Špela Ščap and Matevž Triplat and Tina Jemec and Peter Prislan (2014) Analiza tehnoloških verig. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matjaž Šlibar (2002) WP2:National and international activities on biomass CHP: country report for Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matevž Triplat and Mitja Piškur and Jaka Klun and Robert Robek and Tine Premrl and Klemen Eler and Milan Kobal and Primož Simončič (2013) Testni primeri pridobivanja zelenih sekancev etehnološki, okoljski in ekonomski vidiki. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matevž Triplat and Peter Prislan and Tine Premrl (2014) ProForBioMed - activity report model - 6th report, September 2013 - March 2014. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matevž Triplat and Robert Robek (2013) Izbira tehnološkega modela pri proizvodnji zelenih sekancev. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Anton Kralj (1987) Ispopolnitev sistema DMR-100: raziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Anton Kralj (1985) Možnost uporabe računalniških modelov pri načrtovanju in planiranju v gozdnem prostoru: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Anton Kralj (1987) Uporaba SCANERJA pri zajemanju in obdelavi slikovnega strokovnega gradiva: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Anton Kralj and Marko Kovač and Ivan Žonta (1985) Digitalna interpretacija slovenskega prostora: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Krč (2006) The influence of fragmented private forest property on mechanized cutting. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 93-102. ISSN 0351-3114

Janez Krč (2000) Selecting a wood transportation route with GIS technology. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 49-73. ISSN 0351-3114

Janez Krč (1999) The influence of a road on increasing the forest yield according to a computer model calculation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). pp. 121-139. ISSN 0351-3114

Janez Krč (1999) Analysis of forest quantities and species composition alterations using two different methods with comparision. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 211-236. ISSN 0351-3114

Janez Krč and Jurij Diaci (2001) Priority estimationion for tending of young forest stands using the multi criteria evaluation method. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 59-81. ISSN 0351-3114

Janez Krč and Boštjan Košir (2009) GIS-based model of wood precurement from stump to small sawmills in the Alpine region - a case study. Zbornik gozdarstva in lesarstva . pp. 31-42. ISSN 0351-3114

Janez Krč and Boštjan Košir (2004) Labour costs in diverse forest work conditions and utilization of wood harvesters. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 105-120. ISSN 0351-3114

Janez Krč and Boštjan Košir (2003) A computer model for evaluation of cutting volumes regarding future forest stand development. Zbornik gozdarstva in lesarstva (70). pp. 101-118. ISSN 0351-3114

Janez Krč and Boštjan Košir (2003) The suitability evaluation of cut-to-length in Slovenia in view of terrain and stand. Zbornik gozdarstva in lesarstva (71). pp. 5-18. ISSN 0351-3114

Janez Krč and Iztok Winkler (2004) Determination of increased forest value in denationalization procedures. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 125-139. ISSN 0351-3114

Amer Krivec (1976) Specifične razmere v zasebnem sektorju gozdarstva v Sloveniji in možnosti sodobnega pridobivanja lesa. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 14 (2). pp. 103-122. ISSN 0351-3114

A. Krivec (1971) Gemeinsame aufgaben des waldbaus und der forstnutzung. Zbornik (9). pp. 130-134. ISSN 0350-0187

Bojana Križaj (1993) Some structural characteristics of wound-associated wood in beech (Fagus sylvatica L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 287-302. ISSN 0351-3114

Miha Krofel and Rok Černe and Klemen Jerina (2011) Effectiveness of wolf (Canis lupus) culling as a measure to reduce livestock depredations. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). pp. 11-21. ISSN 0351-3114

Miha Krofel and Ivan Kos (2010) Scat analysis of gray wolves (Canis lupus) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 85-88. ISSN 0351-3114

Jože Kropivšek (2005) Managing business documentation in view of its information value in Slovenian wood industry companies. Zbornik gozdarstva in lesarstva (76). pp. 103-121. ISSN 0351-3114

Jože Kropivšek and Marko Mokorel and Matej Jošt (2016) The state and development of competencies of employees in wood based production. Acta Silvae et Ligni (110). pp. 49-58. ISSN 2335-3112

Jože Kropivšek and Rudi Rozman (2007) Organisational model of a globally oriented wood industry company. Zbornik gozdarstva in lesarstva (83). pp. 15-21. ISSN 0351-3114

Jože Kropivšek and Cene Šubic and Leon Oblak (2009) Entrepreneurship in wood economy and a proposition for an entrepreneurial model. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 67-78. ISSN 0351-3114

Luka Krže and Jožica Gričar and Katarina Čufar (2007) Relation between xylem and phloem increment in Silver fir (Abies alba Mill.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (84). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

Aleksandar Kukin and Vladimir Hadžić and Imre Molnar and Nadežda Milojković (1981) Metode tehničke i agrobiološke rekultivacije jalovišta i deponija površinskih kopova. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 235-252. ISSN 0351-3114

Jože Kumer (1987) National managment - the farmer and farmsteads. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 27-34. ISSN 0351-3114

Jože Kure (1982) Primerjava ekonomičnosti prevoza lesa z različnimi kamioni in sestavami kamionov s polprikolicami. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 43-68. ISSN 0351-3114

Gal Kušar (2009) Spremljanje razvrednotenja in poškodovanosti gozdov: navodila za obračun podatkov Popisa 2007 z opisom zgradbe zbirke podatkov. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Gal Kušar and David Hladnik and Milan Hočevar (2013) The reliability of volume functions based on spruce tree species in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (102). pp. 43-54. ISSN 2335-3112

Gal Kušar and Milan Hočevar (2006) Reliability of growing stock estimation using tariffs in case of a spruce treein forest with varied micro site conditions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 81-96. ISSN 0351-3114

Gal Kušar and Milan Hočevar (2000) Phototrerrestrial inventory method. Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 117-148. ISSN 0351-3114

Gal Kušar and Anže Japelj and Mitja Skudnik and Špela Planinšek and Andreja Ferreira and Jure Žlogar and Dušan Jurc (2009) Poročilo o projektni nalogi FutMon Life+ : 1. mejnik. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Kutnar and Milan Šernek (2007) Densification of wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (82). pp. 53-62. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar (2006) Plant diversity of selected Quercus robur L. and Quercus petraea (Matt.) Liebl. forests in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 37-52. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar (2013) Visokobarjanska vegetacija v Sloveniji : združbe šotnih mahov, rušja in smreke. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Lado Kutnar (2011) Spremljanje pritalne vegetacije. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar (2013) ManFor novice. Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Lado Kutnar (1997) A comparison of evaluation methods regarding environmental conditions of forest ecosystems on the basis of phytoindication. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 5-44. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar (2012) Gozdnovegetacijske razmere v izbranih testnih območjih na Primorskem in v Pomurju. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar (2008) Razvrstitev gozdnih združb Slovenije po kriterijih hierarhičnih klasifikacij habitatnih tipov. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Mateja Cojzer and Milan Kobal and Ljuban Cenčič and Primož Simončič (2012) Rastiščne in vegetacijske razmere v GGE Selnica : delavnica Javne gozdarske službe. Other. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Lado Kutnar and Mateja Cojzer and Mihej Urbančič and Milan Kobal and Ljuban Cenčič and Primož Simončič (2009) Rastiščne in vegetacijske razmere v GGE Zgornje Dravsko polje : delavnica Javne gozdarske službe. Other. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Lado Kutnar and Igor Dakskobler and Milan Kobal (2014) Posodobitev sistema vegetacijskih osnov za potrebe načrtovanja v gozdarstvu: zaključno elaboratno poročilo CRP projekta (V4-1141) (1. 10. 2011 do 31. 3. 2014). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Mitja Ferlan and Andrej Kobler and Maarten De Groot and Urša Vilhar and Marko Kovač and Matjaž Čater and Milan Kobal and Tom Levanič and Andreja Ferreira and Tine Grebenc and Daniel Žlindra and Mitja Skudnik and Boštjan Mali and Saša Vochl and Gregor Meterc and Maja Jurc and Primož Simončič (2013) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 3: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Mitja Ferlan and Andrej Kobler and Maarten De Groot and Urša Vilhar and Marko Kovač and Matjaž Čater and Mitja Skudnik and Milan Kobal and Andreja Ferreira and Gregor Meterc and Tom Levanič and Tine Grebenc and Daniel Žlindra and Špela Planinšek and Boštjan Mali and Saša Vochl and Maja Jurc and Andrej Breznikar and Primož Simončič and Andrej Verlič (2014) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 4: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Lado Kutnar and Mitja Ferlan and Andrej Kobler and Maarten De Groot and Urša Vilhar and Marko Kovač and Mitja Skudnik and Matjaž Čater and Aleksander Marinšek and Andreja Ferreira and Daniel Žlindra and Iztok Sinjur and Saša Vochl and Klemen Eler and Maja Jurc and Andrej Breznikar and Primož Simončič (2015) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, Mejnik 5 epo pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing": št.: MOP 2511-11-25-0026. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Maja Jurc and Hojka Kraigher and Tom Levanič and Robert Mavsar and Primož Simončič and Igor Smolej (2001) Raziskave gozdnih ekosistemov na območju Mošenika pri Kočevski Reki : zbornik prispevkov. In: V. delavnica Javne gozdarske službe, Mošenik-Kočevska Reka, 9. oktober 2001.

Lado Kutnar and Andrej Kobler (2013) The current distribution of black locust (Robinia pseudoacacia L.) in Slovenia and predictions for the future. Acta Silvae et Ligni (102). pp. 21-30. ISSN 2335-3112

Lado Kutnar and Andrej Kobler and Klemen Bergant (2009) The impacts of climate change on the expected spatial redistribution of forest vegetation types. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 33-42. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Andrej Martinčič (2008) Bryophyte species diversity of forest ecosystems in Slovenia (intensive monitoring programe). Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 11-26. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Andrej Martinčič (2001) Vegetation characteristics of some mires and surrounding spruce forest on the Pokljuka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). pp. 57-104. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Dušan Robič and Igor Smolej (2003) Posodobitev fitocenoloških strokovnih podlag za uporabo v gozdarstvu s pripravo reprezentativnih objektov: elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Lado Kutnar and Primož Simončič and Alenka Gaberščik and Andrej Martinčič (2001) Site characteristics of selected mires and surrounding spruce forests on the Pokljuka plateau. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 83-125. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Mihej Urbančič (2006) Influence of site and stand conditions on diversity of soil and vegetation in selected beech and fir-beech forests in the Kočevje region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 3-30. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Miran Čas (2005) Preservation of forest soil and vegetation in the Capercaillie (Tetrao urogallus L.) habitat within the eastern Karavanke region an the eastern Kamnik-Savinja Alps in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 5-42. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Andrej Martinčič and Matjaž Čater and Polona Kalan and Igor Smolej and Primož Simončič (2004) Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer in gospodarjenja: zaključno poročilo projekta št. V4-0438-01. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Urša Vilhar and Mihej Urbančič and Mateja Cojzer and Milan Kobal and Ljuban Cenčič and Primož Simončič (2013) Vegetacijske, talne in hidrološke razmere ter spremljanje stanja gozdov v GGE Osankarica na Pohorju : (5. delavnica Javne gozdarske službe na OE ZGS Maribor). Other. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Lado Kutnar and Mitja Zupančič and Dušan Robič and Nina Zupančič and Sašo Žitnik and Tone Kralj and Irena Tavčar and Mojca Dolinar and Ciril Zrnec and Hojka Kraigher (2002) The delimitation of the regions of provenance of forest tree species in Slovenia based on ecological regions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 73-117. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Peter Ódor and Klaas van Dort (2002) Vascular plants on beech dead wood in two Slowenian forest reserves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 135-153. ISSN 0351-3114

Urmas Kõljalg and R. Henrik Nilsson and Kessy Abarenkov and Leho Tedersoo and Andy F. S. Taylor and Mohammad Bahram and Scott T. Bates and Thomas D. Bruns and Johan Bengtsson-Palme and Tony M. Callaghan and Brian Douglas and Tiia Drenkhan and Ursula Eberhardt and Margarita Dueñas and Tine Grebenc and Gareth W. Griffith and Martin Hartmann and Paul M. Kirk and Petr Kohout and Ellen Larsson and Björn D. Lindahl and Robert Lücking and María P. Martín and P. Brandon Matheny and Nhu H. Nguyen and Tuula Niskanen and Jane Oja and Kabir G. Peay and Ursula Peintner and Marko Peterson and Kadri Põldmaa and Lauri Saag and Irja Saar and Arthur Schüßler and James A. Scott and Carolina Senés and Matthew E. Smith and Ave Suija and D. Lee Taylor and M. Teresa Telleria and Michael Weiss and Karl-Henrik Larsson (2013) Towards a unified paradigm for sequence-based identification of Fungi. Molecular Ecology, 22 (21). pp. 5271-5277. ISSN 09621083

L

Radenko Lazarević (1970) Stanje, problemi i savremeni metodi za borbu protiv erozije i bujica: (7 zv.: SFR Jugoslavija, SR Bosna i Hercegovina SR Crna gora, SR HRvatska, SR Makedonija, SR Slovenija, SR Srbija). Project Report. Zavod za vodoprivredu , Beograd etc..

Julijana Lebez Lozej and Mihej Urbančič (1998) Soil and soil mesofauna of the grassland and forest ecosystems in the karst region near Komen. Zbornik gozdarstva in lesarstva (55). pp. 5-27. ISSN 0351-3114

Francois Lefevre and Jarkko Koskela and Jason Hubert and Hojka Kraigher and Roman Longauer and Ditte C. Olrik and Silvio Schuler and Michelle Bozzano and Paraskevi Alizoti and Remigijus Bakys and Cathleen Baldwin and Dalibor Ballian and Sanna Black-Samuelsson and Dagmar Bednarova and Sandor Bordacd and Eric Collin and Bart De Cuyper and Sven M. G. De Vries and Throstur Eysteinsson and Josef Frydl and Michela Haverkamp and Mladen Ivanković and Heino Konrad and Czeslaw Koziol and Tiit Maaten and Eduardo Notivol Paino and Hikmet Ozout and Ivanova Denitsa Pandeva and Gheorge Parnuta and Andrej Pilipovič and Dragos Postolache and Cathal Ryan and Arne Steffenren and Maria Carolina Varela and Federico Vessella and Roman T. Volosyanchuk and Marjana Westergren and Frank Wolter and Leena Yrjana and Inga Zarida (2013) Dynamic Conservation of Forest Genetic Resources in 33 European Countries. Conservation Biology, 27 (2). pp. 373-384. ISSN 0888-8892

Boštjan Lesar and Miha Humar (2010) Service life prediction of wood treated with wax emulsions and copper amine based solutions exposed in third use class. Zbornik gozdarstva in lesarstva (93). pp. 23-36. ISSN 0351-3114

Boštjan Lesar and Miha Humar (2009) Minimal fungicidal and fungistatic concentrations of boron compounds for wood remediation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 79-83. ISSN 0351-3114

Boštjan Lesar and Polonca Kralj and Miha Humar (2007) Influence of PVA emulsion on leaching of boron and copper from wood and efficacy on wood decay fungi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (84). pp. 27-32. ISSN 0351-3114

Boštjan Lesar and Polonca Kralj and Daniel Žlindra and Vesna Kancilija and Miha Humar (2008) Comparison of standard procedures for estimation of biocides leaching from impregnated wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 59-64. ISSN 0351-3114

Benjamin Leskovec and Iztok Winkler (2007) Inclusion of consumers in the forming of wood fuel trade market on the pattern of questionnaired households. Zbornik gozdarstva in lesarstva (83). pp. 63-75. ISSN 0351-3114

Tone Lesnik and Katarina Groznik (1996) The role of public relations in high-quality forest work. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 111-124. ISSN 0351-3114

Tom Levanič (2005) Larch (Larix decidua Mill.) chronology for the Southeastern Alp. Zbornik gozdarstva in lesarstva (76). pp. 39-70. ISSN 0351-3114

Tom Levanič (2005) Effect of climate on growth of european larch (Larix decidua Mill.) at the upper treeline in the southeastern Alps. Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). pp. 29-55. ISSN 0351-3114

Tom Levanič (1999) Computer assisted image analysis of micro- and macroobjects. Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). pp. 141-167. ISSN 0351-3114

Tom Levanič (1997) Growth depression of silver fir (Abies alba Mill.) in the Dinaric phytogeographic region between 1960-1995. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 137-164. ISSN 0351-3114

Tom Levanič (1993) Effects of hidromelioration on diameter growth and increment of black alder, ash and oak in Slovene Prekmurje. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 7-65. ISSN 0351-3114

Tom Levanič and Katarina Čufar (1995) Comparision of standard chronologies of silver fir (Abies alba Mill.) in Dinaric phytogeografical region in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 131-144. ISSN 0351-3114

Tom Levanič and Katarina Čufar (1998) The chronology of the silver fir (Abies alba Mill.) from Pohorje, Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (55). pp. 135-149. ISSN 0351-3114

Tom Levanič and Risto Jalkanen and Jožica Gričar and M Gagen and Primož Oven (2006) Uporabnost različnih rastnih parametrov navadne smreke (Picea abies (L.) Karst.) za študij odziva dreves na klimo. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 97-109. ISSN 0351-3114

Tom Levanič and Primož Oven (2002) Prirastne in anatomske značilnosti rdečega bora (Pinus sylvestris L.), izpostavljenega solem za posipanje cestišč. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 237-258. ISSN 0351-3114

Tom Levanič and Andreja Slapnik (2006) Dendroecological study of spruce (Picea abies (L.) Karst.) growth around two coal-fired power plants. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 3-18. ISSN 0351-3114

Tom Levanič and Niko Torelli and Martin Zupančič (1997) Relationship between electrical resistence of the living tissue and tree-ring width in silver fir (Abies alba Mill.) on Ravnik (Slovenia). Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 125-140. ISSN 0351-3114

Alojz Lipnik (2009) Solčavski gorski les eštudija o značilnostih in prednostih solčavskega gorskega lesa ter njegovi uporabnosti. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Marjan Lipoglavšek and Milan Jelušič and Edvard Goričan and Aleksander Golob and Boštjan Košir and Mladen Hladnik (1980) Ergonomske značilnosti mehaničnih sredstev za spravilo lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Lipoglavšek (1989) Ropot in tresenje vrtalnih strojev pionjär. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 123-152. ISSN 0351-3114

Marjan Lipoglavšek (1984) Noise on mechanized wood processing places. Zbornik gozdarstva in lesarstva (25). pp. 123-168. ISSN 0351-3114

Marjan Lipoglavšek (1993) Nezgode pri delu v družbenih gozdovih Slovenije v obdobju 1975-1991. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 111-137. ISSN 0351-3114

Marjan Lipoglavšek (1993) Ropot pri spravilu lesa z žičnim žerjavom Urus III. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 139-154. ISSN 0351-3114

Marjan Lipoglavšek (1991) Prof. Zdravko Turk : (1904-1991). Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 5-19. ISSN 0351-3114

Marjan Lipoglavšek (1975) Vpliv časovnega spreminjanja vlažnosti drobnega bukovega lesa na merjenje po teži. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Lipoglavšek (1977) Primerne motorne žage za slovensko gozdarstvo. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Lipoglavšek and Boštjan Košir (1982) Ergonomske značilnosti traktorjev za spravilo lesa. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 21 (2). pp. 171-360. ISSN 0351-3114

Marjan Lipoglavšek and Anton Poje (2003) Work safety in slovenia's state-owned forests in 2001. Zbornik gozdarstva in lesarstva (70). pp. 119-148. ISSN 0351-3114

Marjan Lipoglavšek and Igor Potočnik (1988) Ergonomic characteristics of crawler tractors for skidding. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). pp. 101-160. ISSN 0351-3114

M

Jože Maček (1974) Listni zavrtači gozdnega rastja v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 12 (1). pp. 51-66. ISSN 0351-3114

Boštjan Mali (2007) Kvaliteta lesa v semenskem sestoju na Blegošu : seminarsko delo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Brina Malnar and Milan Šinko (2000) Attitudes on forests in a Slovenian public opinion survey in 1998. Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 149-169. ISSN 0351-3114

Špela Malovrh and Boštjan Košir and Janez Krč (2004) Harvester operator learnig efficiency analysis. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 53-69. ISSN 0351-3114

Maria C Manetti and Emilio Amorini and Andrea Cutini (2002) Alternative silvicultural options for chestnut coppice stands: evaluation of sustainability by silvicultural and ecological indicators. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 77-96. ISSN 0351-3114

Jurij Marenče and Dominika Gornik Bučar and Bogdan Šega (2016) Beech wood – correlations between the quality of trees, logs and sawn wood. Acta Silvae et Ligni (111). pp. 35-47. ISSN 2335-3112

Jurij Marenče and Boštjan Košir (2008) Technical parameters dynamics of WOODY 110 cable skidder within the range of stopping due to overload in uphill wood skidding. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 39-48. ISSN 0351-3114

Jurij Marenče and Boštjan Košir (2007) Wheelslip in skidding with the AGT 835 T adapted farm tractor. Zbornik gozdarstva in lesarstva (82). pp. 25-31. ISSN 0351-3114

Jurij Marenče and Iztok Winkler (2001) Factors and criteria affecting the choice of Equipment used in extraction of wood in private forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). pp. 105-141. ISSN 0351-3114

Jurij Marenče and Iztok Winkler (2001) Utilisation of equipment and economy of work performed by forest owners in their own forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 127-156. ISSN 0351-3114

Lojze Marinček (1973) Developmental tendencies of Beech Forest with Saw-fern (Blechno-Fagetum). Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (1). pp. 77-106. ISSN 0351-3114

Lojze Marinček (1970) Bukov gozd z rebrenjačo. Zbornik (8). pp. 93-130. ISSN 0350-0187

Aleksander Marinšek and Mateja Cojzer and Lado Kutnar and Matjaž Čater and Nenad Zagorac and Andrej Breznikar and Matjaž Zupanič and Milan Kobal (2014) Rastiščne, vegetacijske in gozdnogojitvene posebnosti v gge slovenska bistrica (6. delavnica Javne gozdarske službe na OE ZGS Maribor). Other. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Aleksander Marinšek and Jurij Diaci (2004) Development of the initial phase after wind throw in the virgin forest remnant Ravna gora. Zbornik gozdarstva in lesarstva (73). pp. 31-50. ISSN 0351-3114

Aleksander Marinšek and Urša Vilhar and Lado Kutnar (2013) Slovenian forest sector eIntegrated drought management in Central and Eastern Europe, Global water partnership Central and Eastern Europe, project: assessment of drought impact on forest ecosystems, report on topic 1 and 2. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Leon Marion and Niko Torelli and Primož Oven (2005) rboricultural aspects of snow-damage in the citz of Ljubljana in the winter 1999. Zbornik gozdarstva in lesarstva (76). pp. 167-184. ISSN 0351-3114

Čokl Martin (1965) Rast tujih iglavcev v Sloveniji (zelena duglazija, zeleni bor, pacipresa, sitka). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Marušič (1981) Parametric approach to evaluation of land for varius land uses. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 97-120. ISSN 0351-3114

Dragan Matijašič and Marko Kovač (2002) MCPFE Classification of protected and protective forest areas in Europe. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Janez Matjašič and Janez Čop (1957) Rajonizacija za nizko divjad Slovenije. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Giorgio Matteucci and Bruno De Cinti and Andrej Verlič and Janez Pirnat and Primož Oven and Ida Poljanšek and Viljem Vek and Milan Kobal and Janja Zule and Mija Sežun and Domen Finžgar and Marjana Westergren and Hojka Kraigher and Marina Katanić and Saša Orlović and Tine Grebenc and Bratislav Matović and Marko Bajc and Martina Lavrič and Mitja Ferlan and Klemen Eler and Dominik Vodnik and Gal Fidej and Andrej Rozman and Thomas A. Nagel and Igor Dakskobler and Jurij Diaci and Daniel Žlindra and Urša Vilhar and Katarina Čufar and Peter Prislan and Maks Merela and Luka Krže and Jožica Gričar and Boštjan Hribernik and Igor Potočnik and Davor Kržišnik and Boštjan Lesar and Miha Humar and Nejc Thaler and Mojca Žlahtič and Aleš Ugovšek and Milan Šernek and Boštjan Mali and Laura Žižek Kulovec and Primož Simončič (2015) Monitoring in Forestry and Wood product chain: book of abstracts of the Scientific meeting Forest and Wood, [Ljubljana, May 19th, 2015]. Other. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Dietmar Matthies (1997) Latest developments in soil physical analysis: The dynamic computer tomography and radon gas diffusion. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 71-86. ISSN 0351-3114

R. Matyssek and G. Wieser and R. Ceulemans and H. Rennenberg and H. Pretzsch and K. Haberer and M. Löw and A.J. Nunn and H. Werner and P. Wipfler and Hojka Kraigher and Tine Grebenc (2010) Enhanced ozone strongly reduces carbon sink strength of adult beech (Fagus sylvatica) – Resume from the free-air fumigation study at Kranzberg Forest. Environmental Pollution, 158 (8). pp. 2527-2532. ISSN 0269-7491

Robert Mavsar (2005) Socio-economic importance of forests in the Alps. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 143-158. ISSN 0351-3114

Robert Mavsar (1999) Slovenian forest condition survey on the 16x16 km grid in 1998, changes in the period from 1987-1998 and forest condition in other european countries. Zbornik gozdarstva in lesarstva (58). pp. 139-163. ISSN 0351-3114

Branimir Mayer and Nikola Komlenović and Petar Rastovski (1981) Rekultivacije šljunčarama oštećenih šumskih površina kod Zagreba. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 205-214. ISSN 0351-3114

Nate G. McDowell and Tom Levanič (2014) Causes, consequences, and the future of forest mortality due to climate change. Acta Silvae et Ligni (103). pp. 61-66. ISSN 2335-3112

Mirko Medevd (2006) Vplivni dejavniki poškodb pri gozdnem delu in celoviti ukrepi za zmanjševanje posledic : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mirko Medved (1993) Harvesting costs regarding on socio-economic farm category. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 199-216. ISSN 0351-3114

Mirko Medved (1988) Serious accidents at wood production performed by forest owners. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). pp. 25-55. ISSN 0351-3114

Mirko Medved (1992) Forest owners and forest work. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 83-100. ISSN 0351-3114

Mirko Medved (2002) Študije s področja žičnega spravila iz gozdov v lasti RS: raziskovalni projekt: ekspertize. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mirko Medved and Hojka Kraigher and Dušan Jurc and Marko Kovač and Primož Simončič and Miran Čas and Špela Planinšek and Anže Japelj and Jaka Klun and Milan Kobal and Nike Krajnc and Lado Kutnar and Mitja Piškur and Tine Premrl and Robert Robek and Iztok Sinjur and Urša Vilhar (2008) Adaptation to climate change in forestry : questionnaire of European Forest Institute to collect information from EU member states. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved and Nikica Ogris and Jaka Klun and Boštjan Košir and Rafael Vončina (2005) Calendar time and work performance of Syncrofalke cable cranes in the Tolminsko region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 113-142. ISSN 0351-3114

Mirko Medved and Robert Robek and Jaka Klun (2008) Analiza delovišča na primeru GE Ruše, odd./ods. 49B : ekspertiza. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved and Robert Robek and Jaka Klun (2008) Analiza delovišča na primeru GGE Sevnica, odd./ods. 22B : ekspertiza. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved and Živan Veselič and Jure Kraigher and Janja Lukan and Dragan Matijašić and Robert Ogrizek and Branko Valjavec and Jaka Klun and Robert Krajnc and Nikica Ogris and Robert Robek and Rok Pisek and Branko Valjavec (2002) Standardi za opravljanje nalog javne gozdarske službe. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maks Merela and Primož Habjan and Katarina Čufar (2016) Formation of xylem and phloem in Europena beech tree after ice storm damage. Acta Silvae et Ligni (110). pp. 3-13. ISSN 2335-3112

Maks Merela and Igor Serša and Urška Mikac and Primož Oven (2006) Application of magnetic resonance imaging for research of anatomy and moisture content of wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 75-84. ISSN 0351-3114

Miran Merhar and Bojan Bučar (2010) Oblique cutting as a method for determination of the fractural properties of oriented wood tissue. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). pp. 49-56. ISSN 0351-3114

Miran Merhar and Bojan Bučar (2006) Cantilever clamping rigidity impact on dynamic modulus of elasticity calculation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 85-92. ISSN 0351-3114

Gregor Meterc and Aleš Kadunc (2009) Growth characteristics of European beech (Fagus sylvatica L.) on Isopyro-Fagetum KOS. 62 site. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

Barbara Mihelič and Tomaž Mihelič (2004) The influence of certain ecological factors on the appearence of Hazel goruse Bonasa bonasia in Bohinj. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 121-133. ISSN 0351-3114

Marija Mihelič and Nike Krajnc and Mitja Piškur and Primož Simončič and Gal Kušar and Andrej Kobler (2009) Slovenia's national inventory report 2009 for Sector LULUCF. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Pavle Mihevc (1981) Težnje urbanega razvoja in namenska raba površin. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 57-64. ISSN 0351-3114

Jože Miklavžič (1965) Premena belokranjskih steljnikov v gozdove. Zbornik (4). pp. 1-87. ISSN 0350-0187

Jože Miklavžič (1956) Desetletni načrt osnavljanja topolovih nasadov v trboveljskem okraju s perspektivo donosov v lesni masi in vrednosti: tekst: tabele in diagrami. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1957) Pospeševanje topolov v Sloveniji: pogoji, možnosti, smernice in izgledi: preglednice: karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1958) Melioracija smrekovih monokultur na Pohorju (1. del, 2. del, Priloge, Josipdol karte, Planina-Močilnik karte, Mislinja karte, Ločnik karte, Rakovec karte). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1959) Žlahtnitev čistih bukovih in drugih sestojev v gospodarski enoti Pišece na ekološko-biološki, gojitveno-tehnični in ekonomski osnovi. Žlahtnenje bukovih sestojev v G.E. Pišece: karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1959) Premena degradiranih logov in nasadov v savski Vrbini na ekološki, gojitveni in ekonomski osnovi (karte, Žlahtnenje bukovih sestojev v G.E. Pišece: zbirka fotografij). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1963) Splošni gozdnomelioracijski projekt na rastiščni, biološkotehnični in ekonomski osnovi za degradirano področje Slovenskega primorja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1965) Premena belokranjskih steljnikov v gozdove na biološko-ekološki in ekonomski osnovi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Janez Božič (1959) Načrt za pospeševanje topolov na področju okrajnega ljudskega odbora Celje (popis preglednic in diagramov, popis kart). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Janez Božič (1960) Načrt za pospeševanje topolov na področju OLO Murska Sobota. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Janez Božič (1963) Splošni načrt za inteziviranje produkcije lesa na gozdnih površinah v gričevju in nižavju Pomurja, Podravja in Spodnjega Posavja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Janez Božič and Bogdan Žagar (1959) Načrt za pospeševanje topolov na področju OLO Ljubljana: karte: preglednice. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Bogo Žagar (1957) Pokrajinski gospodarski načrt za trboveljski okraj, občina Videm - Krško: Petrografski elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Bogo Žagar and Marjan Pavšer and Albin Stritar and Anton Ramovš (1958) U.O. Senovo Osnove za pokrajinski gospodarski načrt: rajonizacijski elaborat, pedološki elaborat, petrografski elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vid Mikulič (1980) Popis gozdov. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Vid Mikulič Oblikovanje in koriščenje skupnih zbirk podatkov - računalniška obdelava podatkov za potrebe izdelovanja območnih gozdnogospodarskih načrtov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Vid Mikulič (1985) Površine, lesna zaloga, prirastek in etat po gozdnih gospodarstvih: predstavitev podatkov popisa gozdov 1980. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Dušan Mlinšek (1996) Quality in forestry - an attempt at integrated forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 29-45. ISSN 0351-3114

Dušan Mlinšek (1971) Über die Transmission zwischen Forschung und Praxis im Waldbau. Zbornik (9). pp. 76-82. ISSN 0350-0187

Dušan Mlinšek (1973) The quality of scotch pine (Pinus silvestris L.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (2). pp. 145-167. ISSN 0351-3114

Dušan Mlinšek (1973) Fragility of the tree crown of the Scotch pine (Pinus silvestris L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (2). pp. 169-184. ISSN 0351-3114

Dušan Mlinšek (1987) Natural sciences and forestry science tomorrow. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 77-84. ISSN 0351-3114

Dušan Mlinšek (1979) Novi gozdni rezervati v Sloveniji 1978. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Dušan Mlinšek (1978) Novi gozdni rezervati v Sloveniji (1. del, 2. del). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Dušan Mlinšek and Marko Accetto (1977) Obnova, rast in razvoj naravnih sestojev črnega bora (Pinus nigra Arnold.) na dolomitsko-apnenčastih rastiščih zahodne Bosne. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Dušan Mlinšek and Marjan Zupančič (1974) Yearly height-growth of terminal shoots in beech-sapling-standes in white fir - beech virgin forest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (12). pp. 67-86. ISSN 0351-3114

J. Mooi (1982) The influence of ozone on the growth of same poplar species. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 69-76. ISSN 0351-3114

Ivan Možina (1970) Raziskovanje tehnoloških lastnosti bukovine v zvezi z uporabo metode selekcije in tehnike gojenja. Technical Report. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Tanja Mrak and Jožica Gričar and Peter Železnik and Hojka Kraigher Anatomical-morphological identification of fine roots of the common European tree species. In: The 1st Annual Meeting of COST Action FP1305 Biolink, 5.-6.11.2014, Reading, UK.

Tanja Mrak (2014) Uporaba sistema za lasersko mikrodisekcijo PALM MicroBeam: SOP14: velja od 02. 01. 2014. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tanja Mrak (2013) Popis epifitskih lišajev ob poti med Mrzlim studencem in barjem Goreljek - Pokljuka. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Tanja Mrak and Marko Bajc (2014) Uporaba liofilizatorja LIO-5PLT (KAMBIČ Laboratorijska oprema): SOP16. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tanja Mrak and Jožica Gričar (2016) Atlas of woody plant roots : morphology and anatomy with special emphasis on fine roots. Scientific Book. Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre , Ljubljana.

Tanja Mrak and Hojka Kraigher (2014) Laser microdissection – the bridge linking microscopy with molecular methods and methods of physical chemistry. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les . pp. 23-24. ISSN 0353-6025

Tanja Mrak and Peter Železnik and Jožica Gričar and Hojka Kraigher Towards fine root identification key of common tree species. In: 6 th Slovenian Symposium on Plant Biology with international participation, 11.-12.9.2014, Hoče, Slovenia.

Alenka Munda (1992) Determination of the armillaria samples from oak forests in Austria. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 5-12. ISSN 0351-3114

Alenka Munda and Dušan Jurc and Dušan Jurc and Andrej Piltaver and Milica Tortić and Stana Hočevar and Hojka Kraigher and L. Beauhen and D. Diminić (1995) Katalog gliv mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Halilović Munevera (1981) Rezultati šumarske rekultivacije laporovitih odlagališta na području tuzlanskog basena. Zbornik gozdarstva in lesarstva (19,1). pp. 291-300. ISSN 0351-3114

Franz Mutsch and Michael Englisch (1992) Zusammenarbeit Österreich-Slowenien auf dem gebiet der waldbodenkunde. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 101-116. ISSN 0351-3114

Csaba Mátyás and Gregor Božič and Dušan Gömöry and M. Ivankovic and Ervin Rasztovits (2009) Juvenile growth response of European beech (Fagus sylvatica L.) to sudden change of climatic environment in SE European trials. iForest (2). pp. 213-220. ISSN 1971-7458

N

Thomas A. Nagel and Andreja Ferreira (2009) Determination of forest fire causes and harmonization of methods for repoting them : deliverable 1.1. State of the art (draft). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Bošjan Novak and Leon Oblak (2006) An analysis of the importance of information for the planning and running the production in wood industry companies. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 67-74. ISSN 0351-3114

Marjan Novak (1963) Stroji pri krčenju gozdov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

O

Leon Oblak (1999) Methodology of solving economic and environmental protection problems in wood industry companies. Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). pp. 169-188. ISSN 0351-3114

Leon Oblak and Borut Kričej (2005) Evaluating surface systems and choosing coating system with the multi-criteria decision-making model. Zbornik gozdarstva in lesarstva (76). pp. 147-166. ISSN 0351-3114

Leon Oblak and Igor Lipušček and Boštjan Novak and Jože Kropivšek (2007) Launching work orders into production of wood enterprise with the multi-criteria decision-making method. Zbornik gozdarstva in lesarstva (82). pp. 33-39. ISSN 0351-3114

Mirjana Oblak-Rainer (1978) Predelava odpadnih drevesnih skorij v organska gnojila : I. II. in III. del. Other. Inštitut za celulozo in papir , Ljubljana.

Nikica Ogris (2012) Prognostic fundamentals for forest protection in Slovenia. Scientific Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nikica Ogris (2006) Pregled učinkov vremena in podnebja - odstopanj od običajnih razmer - na gozdove v zadnjih 20 letih: poročilo projekta. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris and Sašo Džeroski and Maja Jurc (2004) Windthrow factors - a case study on Pokljuka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 59-76. ISSN 0351-3114

Nikica Ogris and Dušan Jurc (2013) Tree diseases determined by the reporting, prognostic and diagnostic service for forests in Slovenia 1982-2012. Acta Silvae et Ligni (102). pp. 31-42. ISSN 2335-3112

Nikica Ogris and Dušan Jurc (2008) Slečeva rja (Chrysomyxa rhododendri) je zelo močno poškodovala smrekovo mladje na severnem pobočju Kriške gore. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris and Dušan Jurc (2008) Češnjeva listna pegavost, ki jo povzroča gliva Blumeriella jaapii, se je razmahnila v vlažnem letu 2008. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris and Dušan Jurc (2008) Suša je omogočila nekaterim endofitom in fakultativnim parazitom povzročiti poškodbe bukve na področju Reštanja, Bohor. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris and Dušan Jurc (2008) Najdba glive Chalara fraxinea T. Kowalski v Sloveniji. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris and Andrej Piltaver and Dušan Jurc (2014) Assessment of potential yield of commercial wild mushrooms in Slovenian forests. Acta Silvae et Ligni (103). pp. 67-84. ISSN 2335-3112

Andreja Ogulin-Iskra and Andreja Ferreira (1998) Sektorsko poročilo o vplivih na gozd za izdelavo končnega poročilo o vplivih na okolje za lokalno cesto 3613 Črni potok - Žurge. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ogulin-Iskra and Andreja Ferreira (1998) Sektorsko poročilo o vplivih na gozd za izdelavo končnega poročilo o vplivih na okolje za cestno povezavo naselja Vici na R-373/1364 Trava - Čabar. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

I. Olariaga and Tine Grebenc and I. Salcedo and M. P. Martin (2012) Two new species of Hydnum with ovoid basidiospores: H. ovoideisporum and H. vesterholtii. Mycologia, 104 (6). pp. 1443-1455. ISSN 0027-5514

Jana Omejc and Robert Brus (2005) Protection of the Blagay daphne (Daphne blagayana Freyer) in the Ljubljana forest-management region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 61-83. ISSN 0351-3114

Husnija Omerčehajić and Josip Fabić and Božo Pavlović (1981) Neka iskustva na rekultivaciji laporovitog odlagališta rudnika mrkog uglja "Djurdjevik" u Djurdjeviku. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 253-272. ISSN 0351-3114

Zdene Otrin (1987) On the culture of work in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 111-116. ISSN 0351-3114

Primož Oven (1998) Response of tissues of trees to wounding and infection. 1, Living bark. Zbornik gozdarstva in lesarstva (55). pp. 113-133. ISSN 0351-3114

Primož Oven and Martin Zupančič and Maks Merela and Niko Torelli (2004) Anatomy of reaction zones in beech (Fagus sylvatica L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (73). pp. 51-62. ISSN 0351-3114

Ó

Peter Ódor and Klaas van Dort (2002) Beech dead wood inhabiting bryophyte vegetation in two Slowenian forest reserves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 155-169. ISSN 0351-3114

P

Goran Paulinič and Janez Krč (2008) Windstorm restoration efficiency using the Kidričevo windstorm (29 June, 2006) as a case study. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 3-12. ISSN 0351-3114

Marjana Pavle (1996) Seed collection stands as a factor of high-quality forest regeneration. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 189-198. ISSN 0351-3114

Marjana Pavle (1977) Uporaba herbicidov v gozdarstvu. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjana Pavle (1990) Izbor in testiranje semenskih objektov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjana Pavle (1990) Spremljava in preizkušanje kemičnih sredstev v gospodarjenju z gozdovi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Marjana Pavle (1987) Semenski sestoji v Sloveniji: register. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjana Pavle (1997) Semenski sestoji v Sloveniji: register: (2. revizija). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjanca Pavle (1980) Herbicidi v gozdarstvu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Roman Pavlin (1991) Selectivity of synthetic pheromones used for controlling bark beetles. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 125-160. ISSN 0351-3114

Roman Pavlin and Robert Brus and Igor Dakskobler (2015) Localities and sites of the southeastern-alpine endemic species spiraea decumbens koch in Breginjski kot (northwestern Slovenia). Acta Silvae et Ligni (107). ISSN 2335-3112

Marjan Pavšer (1966) Talne razmere Jelovice, notranjega Bohinja in Mokrega Loga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije.

Marjan Pavšer (1967) Pedološka istraživanja i kartiranje šumskih staništa. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Marjan Pavšer (1973) Korelacija med fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi ter produktivnostjo gozdnih tal v Sloveniji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Pavšer (1968) Tla gozdov Pokljuke in Mežakle. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Janez Penca and Janez Jerman and Niko Zalokar and Marijan Gabrič and Jože Kotar (1960) Elaborat o surovinski osnovi za bazensko lesno industrijo v Sevnici IX. Posavskega gozdno gospodarskega področja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Milka Peno and Nada Veselinović and Radovan Marović (1981) Uticaj aerozagadjenja industrijskog kompleksa Bora na zdravstveno stanje Robinia Pseudoacacia L.. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 157-164. ISSN 0351-3114

Mirko Perušek (2000) Birds of forest succession in the abandoned Kumrova vas in the Kočevje region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 137-152. ISSN 0351-3114

Maja Peteh and Primož Južnič (2016) Publishing characteristics in the field of wood value chain and their influence on the assessment of scientific fields in the research evaluation policy - literature overview. Acta Silvae et Ligni (111). pp. 49-56. ISSN 2335-3112

Maja Peteh and Irena Rebov and Tina Drolc and Žiga Lipar and Tom Levanič and Hojka Kraigher (2015) SciVie – Sciences de la Vie from the past and for the future. In: International Workshop on Forest Science Publishing, 15-16 October 2015, Helsinki, Finland.

Dime Petkovski and Josif Mitrikeski and Dimitar Popovski (1981) Uticaj vegetacije na konzervaciju zemljišta i vode. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 193-198. ISSN 0351-3114

Rudolf Petraš and Julijan Mecko and Aleš Kadunc (2010) Felling maturity criteria of beech stands in Slovakia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). pp. 39-48. ISSN 0351-3114

Dragutin Pičman and Tibor Pentek (1996) Protipožarne gozdne ceste na območju gozdnega gospodarstva Buzet. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 187-203. ISSN 0351-3114

Andrej Piltaver and Neven Matočec and Jože Kosec and Dušan Jurc (2002) Macrofungi on beech dead wood in the Slovenian forest reserves Rajhenavski Rog and Krokar. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 171-196. ISSN 0351-3114

Jože Pintar (1968) Snežni plazovi: 2. del: ustalitveni objekti za vezanje snega na pobočjih. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Jože Pintar (1969) Erozija tal - hudournik - plazovi: začasne smernica za sestavo vodnogospodarskih podlog. Technical Report. Projektivni biro za urejanje hudournikov.

Jože Pintar Erozija tal in hudourniki v Sloveniji: iskustva in pomanjkljivosti. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Rudolf Pipan (1967) Nastanek in premagovanje notranjih protislovij na področju urejanja gozdov. Zbornik (5). pp. 121-151. ISSN 0350-0187

Saša Pirkmaier (1993) Formaldehyde emissions, determined by modified WKI- method, vs. particle board thickness and the kind of coating. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 237-245. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat (2000) Solitary trees as stepping stones in an agricultural landscape. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 231-254. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat (1991) Some landscape ecological aspects of solitary trees in rural landscape - a historical survey and the present situation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 177-199. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat (1991) Nekateri krajinsko ekološki vidiki prosto rastočih dreves v agrarni krajini - nekatere vloge teh dreves v agrarni krajini. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 161-184. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat (1998) Typification of forested landscape-case study: the Kočevje region, Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (55). pp. 201-224. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat (1998) Artificial energy inputs as criteria of landscape matrix maintainance and determination. Zbornik gozdarstva in lesarstva (56). pp. 161-183. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat (2015) Comparison of selected landscape ecological forest metrics in two different landscape types. Acta Silvae et Ligni (107). pp. 25-34. ISSN 2335-3112

Janez Pirnat and David Hladnik (2009) Artificial energy inputs into spruce lowland forests in suburban landscapes in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 67-77. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat and Andrej Kobler (2014) The stability of forest areas in Slovenia as a criterion of landscape diversity and durability. Acta Silvae et Ligni (104). pp. 35-42. ISSN 2335-3112

Milan Piskernik (1973) Vegetation of spruce forests in forest holes of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (1). pp. 37-48. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1971) Regionalna vegetacijska razčlenitev bazifilnih bukovih gozdov v Sloveniji. Zbornik (10 S.). pp. 65-115. ISSN 0350-0187

Milan Piskernik (1982) The weed vegetation in hoed crops in the lowlands of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 77-112. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1977) Gozdna vegetacija Slovenije v okviru evropskih gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (15,1). pp. 1-236. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1976) ubassociations of the forest vegetation and their significance in forest practice. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 14 (2). pp. 315-326. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1979) The vegetation of Scotch and Black Pine forests in the Slovenian territory. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 393-448. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1985) lovenia and Germany possess the same microrelief forest plant communities on non-carbonatic substrata. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 127-134. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1965) Gozdno rastlinje Slovenskega Primorja. Zbornik (4). pp. 89-137. ISSN 0350-0187

Milan Piskernik (1971) Združbe bukovih gozdov na Koroškem. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, Biotehniška fakulteta , Ljubljana.

Milan Piskernik (1970) Vegetacija in ekologija barij v Sloveniji. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik (1968) Rast jelke na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu in njeno ekološko ozadje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik (1968) Pregled osnovnih gozdnih združb in njihovih temeljnih ekoloških potez na območju gozdnega obrata Ravne na Koroškem. Other. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik (1967) Ekologija pomlajanja gospodarskih drevesnih vrst na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik (1982) Bioekološka in sestojna predstavitev mikroreliefnih gozdnih združb slovenskega ozemlja: gozdne združbe slovenskega ozemlja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik (1982) Bioekološka in sestojna predstavitev mikroreliefnih gozdnih združb slovenskega ozemlja: gozdni sestoji slovenskega ozemlja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik (1964) Gozdne ekocenoze Notranjega Bohinja, Jelovice in Mokrega Loga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik (1966) Gozdna rastišča na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik (1973) Vegetacijska razčlenitev hrastovih, kostanjevih, lipovčevih in gabrovih gozdov v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik (1975) Gozdne združbe na območju gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik Poročilo o študijskem potovanju po ZDA: od 30. IV. do 27. IX. 1963. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik (1959) Združbena opredelitev bukovih gozdov Slovenije na raziskovalnih ploskvah v okviru vseevropskih bukovih gozdov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik (1985) Developmental trends of forest stands in the Slovene territory. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik and Andrej Martinčič (1970) Vegetacija in ekologija gorskih barij v Sloveniji. Zbornik (8). pp. 131-203. ISSN 0350-0187

Milan Piskernik and Andrej Martinčič (1970) Gligotrofna barja brez rušja. Zbornik, 8 (pril). ISSN 0350-0187

Milan Piskernik and Andrej Martinčič (1977) Gozdna vegetacija Slovenije v okviru evropskih gozdov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Milan Piskernik and Marjan Pavšer and Andrej Martinčič (1972) Vegetacijske razmere v smrekovih mraziščih Slovenije in pedološke ter mikroklimatske razmere v smrekovih mraziščih Trnovskega gozda. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Mitja Piškur (2009) Slovenian roundwood conversion factors for external trade statistic data. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 53-59. ISSN 0351-3114

Mitja Piškur (2014) Metodološko poenotenje priprave podatkov za mednarodno poročanje o proizvodnji okroglega lesa (GLS). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Piškur (2014) Proizvodnja in poraba furnirja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Piškur (2014) Predlog spremljanja količin in strukture gozdnih lesnih sortimentov. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Piškur and Mirko Medved Predlog spremljave strukture in vrednosti gozdnih lesnih sortimetnov (GLS). Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mitja Piškur and Mirko Medved (2005) Prevod definicij na področju gozdnih lesnih sortimentov in usklajena verzija delitve GLS (gozdnih lesnih sortimentov) za spremljanje količin in cen. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mitja Piškur and Jana Samsa and Nataša Ogrin Tomšič (2013) Na rešetu (radijska oddaja). [Audio]

Špela Planinšek (2007) Voda in urbani prostor : seminarska naloga : [podiplomski študij Varstva naravne dediščine]. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Planinšek (2011) Predlog izboljšanja sistema funkcij gozdov za usklajenejše mednarodno poročanje = Accordance of selected forest functions in Slovenia with international obligations. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Planinšek and Saša Vochl and Aleksander Marinšek and Matej Rupel (2015) Berek: projektni obveščevalec. Berek projektni obveščevalec projekta GoForMura . ISSN 2386-0200

Slavko Plazar (1996) Quality as a constituent part of a productive or service process. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 7-27. ISSN 0351-3114

Marko Pleško (1981) Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ter njegov prispevek k ohranjanju, izboljšanju in varstvu plodnih zemljišč. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 13-20. ISSN 0351-3114

Marko Pleško and Ivan Žonta (1979) Gradivo za pripravo prostorskih smernic za izdelavo dolgoročnih planskih dokumentov "Ljubljana 2000" in srednjeročnih družbenih planov občin in mesta Ljubljane s prostorskim planom za obdobje 1981-1985. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Katja Poboljšaj (2000) Significance of forests for the conservation of biodiversity of amphibians (Amphibia) in the planned Kočevsko-Kolpa regional park. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 119-136. ISSN 0351-3114

Janez Pogačnik (1976) Prognosis of impacts of ski-field planning on the natural environment in mountain regions. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 14 (2). pp. 221-314. ISSN 0351-3114

Janez Pogačnik (1987) The role and importance of private forests in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 17-26. ISSN 0351-3114

Bernd Poinsitt (2012) Biomass trade centre II : work package 2 : promotion of new investments in wood biomass production. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Anton Poje and Igor Potočnik (2008) Legal basis, standards and criteria for evaluating thermal conditions in forest work. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 13-20. ISSN 0351-3114

Tomaž Poje and Matjaž Durič and Tine Premrl and Nike Krajnc (2012) Bioplinska naprava "Jezera" : Murska Sobota. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tomaž Poje and Nike Krajnc and Tine Premrl and Tina Jemec (2012) Oljarna Berce : trajno - neodvisno - lokalno : Mokronog. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tomaž Poje and Tine Premrl and Nike Krajnc (2012) Bioplinska naprava Organica Arnuš 1 : bioplinska naprava na kmetiji : Destrnik. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Boštjan Pokorny (2006) Historical biomonitoring of environmental pollution with lead and Fluorides inthe Šalek valley with the aid of roe deer antlers. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 65-80. ISSN 0351-3114

Boštjan Pokorny (1999) Vrednotenje prisotnosti damjaka (Dama dama) na ugrezninskem območju velenjskega premogovnika. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 53-83. ISSN 0351-3114

Boštjan Pokorny and Miha Adamič and Cvetka Ribarič-Lasnik (2004) Nihajoča asimetrija rogovja srnjakov (Capreolus capreolus L.) kot kazalec onesnaženosti okolja in pripomoček za upraljanje s populacijami. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 4-40. ISSN 0351-3114

Boštjan Pokorny and Miha Adamič (2004) Fluctuating asymmetry (with emphasis on deer antler asymmetry) as an early warning system : principles, findings and options for implication. Zbornik gozdarstva in lesarstva (73). pp. 137-159. ISSN 0351-3114

Boštjan Pokorny and Katarina Flajšman and Ida Jelenko (2014) The importance and impacts of crows, with empasis on hooded crow (Corvus cornix), in the (sub)urban environment. Acta Silvae et Ligni (103). pp. 47-60. ISSN 2335-3112

Boštjan Pokorny and Klemen Jerina and Ida Jelenko (2012) Reliability of macroscopic (ocular) assessment of the age of red deer (Cervus elaphus L.) in Slovenia: validation by counting annuli in tooth cementum. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 3-18. ISSN 0351-3114

Boštjan Pokorny and Cvetka Ribarič-Lasnik and Darinka Z. Doganoc and Miha Adamič (2001) Roe deer (Capreolus capreolus L.) kidney as a bioindicator of environmental pollution with heavy metals. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). pp. 143-186. ISSN 0351-3114

Helena Poličnik (2013) The use of epiphytic lichens as bioindicators of air quality along selected road sections in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (101). pp. 13-22. ISSN 2335-3112

Helena Poličnik (2011) The impact of traffic on the epiphytic lichen species composition. Zbornik gozdarstva in lesarstva (96). pp. 13-21. ISSN 0351-3114

Helena Poličnik and Franc Batič (2007) Does the lichen flora already reflect changes in air quality in the Šalek valley after the construction of cleaning devices in the Šoštanj thermal powerplant?. Zbornik gozdarstva in lesarstva (82). pp. 15-23. ISSN 0351-3114

Aleš Poljanec and Andrej Bončina (2006) Treatment of forest stands in the forest planning on the case of Bohinj and Pohorje forest areas. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 53-66. ISSN 0351-3114

Ida Poljanšek and Viljem Vek and Primož Oven (2011) Thin-layer chromatography of gallic acid, pyrocatehol, phloroglucinol, resorcinol and catechin. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

Ida Poljanšek and Viljem Vek and Primož Oven (2015) Development of the HPLC method for separation of some phenolic compounds of wood. Acta Silvae et Ligni (108). pp. 11-17. ISSN 2335-3112

Simon Poljanšek (2015) Stres dreves v mestnem okolju. Technical Book. Silva Slovenica , Ljubljana.

Simon Poljanšek and Dalibor Ballian and Tom Levanič (2015) Needle shedding, radial and height growth of Black pine (Pinus nigra arnold) trees, growing on less stressed, dolomite site in Bosnia and Herzegovina. In: TRACE 2015.

Simon Poljanšek and Špela Jagodic and Tom Levanič (2010) Comparison of two programs for standardisation of time-series data in dendrochronology. Zbornik gozdarstva in lesarstva (93). pp. 11-22. ISSN 0351-3114

Simon Poljanšek and Tom Levanič (2012) Multiple tree-ring parameters from Pinus nigra (Arnold) and their climate signal. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 15-25. ISSN 0351-3114

Simon Poljanšek and Tom Levanič (2015) Overview of dendroclimatilogical studies in the Balkan peninsula. Agriculture & Forestry, 61 (4).

Simon Poljanšek and Tom Levanič and Stjepan Mikac (2015) Dendroclimatological investigation of Black pine trees (Pinus nigra a.) from hilly coastal area of Croatia. In: TRACE 2015.

Simon Poljanšek and Primož Oven and Risto Jalkanen and Tom Levanič Needle trace method. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). pp. 3-12. ISSN 0351-3114

Tone Poljšak (1981) Prizadevanja za varstvo okolja in tal v SR Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 11-12. ISSN 0351-3114

Alenka Polutnik (1974) Ozelenitev in ureditev površin okoli nadvoza v Litiji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Alenka Polutnik (1974) Ozelenitev okolice poslovnega objekta podjetja Krke v Novem Mestu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Popp (1957) Proizvodnja in uporaba domačih amoniako-vodnih lužil za les. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Igor Potočnik (1996) Utilisation level of transport capacity of forest roads as an indicator of their required quality. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 27-42. ISSN 0351-3114

Igor Potočnik (1994) Periodično vzdrževanje gozdnih cest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 107-124. ISSN 0351-3114

Igor Potočnik (1988) Analysis of accidents in forestry in Slovenia between 1976 and 1985. Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 69-92. ISSN 0351-3114

Igor Potočnik (1993) Poškodbe zgornjega ustroja gozdnih cest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 217-235. ISSN 0351-3114

Igor Potočnik (1993) Ekonomski vidiki vzdrževanja gozdnih cest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 155-171. ISSN 0351-3114

Igor Potočnik and Milan Šinko and Iztok Winkler (1991) Ekonomska narava naložb v gozdne ceste. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 199-234. ISSN 0351-3114

Jože Prah and Mojca Bogovič and Boris Bogovič and Boris Papac and Robert Robek (2006) Okoljske in gospodarske posledice strojne sečnje na jatni: GE Radeče ODD 22, 23, revir Jatna - Dole. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tine Premrl (2014) Predlogi in pripombe na "Predlog zakona o agrarnih skupnostih". Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tine Premrl (2013) Posestni načrt Agrarne skupnosti Čezsoča : [v okviru projekta] ProForBioMed - promocija lesne biomase na območju Mediterana. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Tine Premrl (2013) Analiza stanja agrarnih skupnosti v Sloveniji na podlagi podatkov upravnih enot: ekpertiza. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Tine Premrl and Nike Krajnc (2012) Daljinsko ogrevanje na lesne sekance : okolju prijazno - lokalno - konkurenčno : Lenart. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Peter Prislan and Jožica Gričar and Martin De Luis and Klemen Novak and Edurne Martinez Del Castillo and Uwe Schmitt and Gerald Koch and Jasna Štrus and Polona Mrak and Magda Tušek-Žnidarič and Katarina Čufar (2016) Annual cambial rhythm in Pinus halepensis and Pinus sylvestris as indicator for climate adaptation. Frontiers in plant science (7). pp. 1-15. ISSN 1664-462X

Peter Prislan and Nike Krajnc and Mitja Ferlan (2014) Analiza vzorcev pelet slovenskih proizvajalcev 2014. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan and Nike Krajnc and Tina Jemec (2013) Monitoring of wood fuel prices in Slovenia, Austria, Italy, Croatia, Romania, Germany, Spain and Ireland freport was prepared. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan and Nike Krajnc and Tina Jemec and Mitja Piškur (2014) Monitoring of wood fuel prices in Slovenia, Austria, Italy, Croatia, Romania, Germany, Spain and Ireland. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan and Nike Krajnc and Mitja Piškur (2014) Kakovost pelet na slovenskem trgu 2014. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan and Nike Krajnc and Mitja Piškur Kakovost pelet na slovenskem trgu 2015. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Johannes Prügger and Boštjan Surina and Helmut Mayrhofer (2000) The lichens of the Ždrocle forest reserve. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 7-25. ISSN 0351-3114

Marjana Pučko and Tine Grebenc and Gregor Božič and Robert Brus and Hojka Kraigher (2004) Identification of types of ectomycorrhizae on seedlings in a beech provenance trial. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 87-104. ISSN 0351-3114

Vladimir Puhek (1996) Possibilities of rationalisation and better quality of tree height mensuration using laser for measuring length. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 209-219. ISSN 0351-3114

Vladimir Puhek (1993) Preizkus veljavnosti metod razmika za ocenjevanje gostote in temeljnice sestojev. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 155-198. ISSN 0351-3114

Sergei Põlme and Mohammad Bahram and Takashi Yamanaka and Kazuhide Nara and Yu Cheng Dai and Tine Grebenc and Hojka Kraigher and Mika Toivonen and Pi-Han Wang and Yosuke Matsuda and Triin Naadel and Peter G. Kennedy and Urmas Kõljalg and Leho Tedersoo (2013) Biogeography of ectomycorrhizal fungi associated with alders (Alnusspp.) in relation to biotic and abiotic variables at the global scale. New Phytologist, 198 (4). pp. 1239-1249. ISSN 0028646X

R

Irena Rebov (2014) Dobrote iz gozda. Hrastov list (7). p. 1. ISSN 2232-6987

Irena Rebov and Maja Peteh and Tina Drolc and Žiga Lipar and Tom Levanič and Hojka Kraigher (2015) Multi-institutional repository SciVie. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Irena Rebov and Maja Peteh and Hojka Kraigher and Gregor Vidmar (2015) Digitalizacija strokovnih del s področja gozdarstva in zagotavljanje njihove dostopnosti preko večinstitucionalnega repozitorija SciVie. UNSPECIFIED, Ljubljana.

Edvard Rebula (1991) Erozija na vlakah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 53-81. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1984) Skidding by tractors LKT-81 in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (25). pp. 169-207. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1982) Possibilities of quality prognoses for the needs of planning and optimazing the production of assortments from the forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 113-144. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1987) Fuel value of fir and spruce bark. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 141-162. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1983) The optimal density of skidding roads. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 292-306. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1985) Wood skidding with tractors in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 135-147. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1988) Poraba goriva pri spravilu lesa s traktorji IMT 560 in IMT 567. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). pp. 57-100. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1990) Drevesna metoda sečnje in spravila in učinki pri delu. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 121-148. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1975) Raziskovanje odvisnosti učinka sečnje in izdelave iglavcev od prsnega premera iglavcev. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Tomaž Remic and Helena Šircelj and Boris Turk and Franc Batič (2002) Effects of troposphere ozone on wayfaring tree (Viburnum lantana L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 43-59. ISSN 0351-3114

Andreja Repe and Maja Jurc (2010) Ophiostomatoid fungi (Ascomycota: Ophiostomataceae) associated with bark beetles and their possible economic impact in forests and timber production. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 3-12. ISSN 0351-3114

Simon Resman and Boštjan Košir and Mirko Medved (2005) Statistical monitoring of the operational efficiency development in forestry companies during the 1996-2002 period. Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). pp. 137-164. ISSN 0351-3114

Jože Resnik (1992) Nekateri ekološki vidiki proizvodnje furnirja in lepljenega lesa = Some ecological views of veneer and glued wood production. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 89-98. ISSN 0351-3114

Husnija Resulović and Mihovil Vlahinić and Obrad Petijević (1981) Neka iskustva u rekultivaciji boksitnih jalovišta. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 215-224. ISSN 0351-3114

Matej Reščič and Andrej Bončina (2007) Structure, development and growth of selection forests at the Granata research site. Zbornik gozdarstva in lesarstva (83). pp. 47-58. ISSN 0351-3114

Robert Robek (1996) Quality control in forest road maintenance using analysis of cross-section profiles - possibilities and limitations. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 101-111. ISSN 0351-3114

Robert Robek (1994) Wood transport impacts on soil in mountainous forest district. Zbornik gozdarstva in lesarstva (45). pp. 55-114. ISSN 0351-3114

Robert Robek (2014) Postopki in tolerance za določanje gabaritov grajenih gozdnih prometnic : študija. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek (2005) Mobilnost : novi izzivi pri izobraževanju/usposabljanju zasebnih gozdnih posestnikov v EU : končno poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Robert Robek (2006) Graditev gozdne infrastrukture v novih zakonskih, ekonomskih in tehnoloških okvirih v Sloveniji : Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CPR) "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Robert Robek (2014) Modelna izmera površine ukrepa PRP : strokovno mnenje. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Robert Robek and Nevenka Bogataj and Jaka Klun and Nike Krajnc and Robert Mavsar and Nikica Ogris and Mitja Piškur and Mirko Medved (2002) Napredek pridobivanje in rabe lesa za razvoj podeželja v občini Solčava : študija = Forest operation improvements for rural development in Slovenia : case study. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek and Boštjan Jež (2002) Variantni izrisi situacije, nivelete in prečnih profilov za protipožarno prometnico Jerusi - OE Postojna eštudija. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Robert Robek and Nike Krajnc (2007) Kmetje in proizvodnja biogoriv. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Robert Robek and Mirko Medved (1997) Tree damage due to forest operations in Slovenian forest decline inventories. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 119-136. ISSN 0351-3114

Robert Robek and Mirko Medved and Lojze Žgajnar and Nike Krajnc and Borut Bitenc (1998) Removing barriers to Biomass District Heating Projects in Slovenia. Analysis of Wood Biomass Potential in Slovenia: Final report. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek and Igor Potočnik and Darij Krajčič (1999) The alterations of roadway shape after different modes of periodic maintenance of forest road. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 153-175. ISSN 0351-3114

Dušan Robič (2000) Different understanding and meaning of biodiversity in ecology and phytocoenology in particular. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 47-93. ISSN 0351-3114

Dušan Robič (1973) Connection between juvenile growth and stem shape of Scotch pine (Pinus silvestris L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (2). pp. 185-198. ISSN 0351-3114

Dušan Robič (1985) Some problems of natural regeneration in man-made spruce forest of upper mountain belt in Pohorje. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 149-159. ISSN 0351-3114

Dušan Robič and Andrej Bončina (1990) Sestava in struktura naravnega mladovja bukve in jelke v dinarskem jelovem bukovju ob izključitvi vpliva rastlinojede parkljaste divjadi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 69-78. ISSN 0351-3114

Dušan Robič and Iztok Winkler and Niko Torelli (1975) Oksfordski sistem decimalne klasifikacije za gozdarstvo. Manual. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Todora Rogelja and Nike Krajnc (2014) Literature review of wood biomass production and use in Slovenia for period 2010-2014. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Todora Rogelja and Nike Krajnc and Tina Jemec (2015) Skupna analiza šibkih členov in predlogi za optimizacijo proizvodnih verig. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Todora Rogelja and Nike Krajnc and Matevž Triplat and Špela Ščap (2014) Analiza potencialov lesne biomase iz gozdov in hitrorastočih nasadov na območju Podravske, Spodnjeposavske, jugovzhodne regije. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Branko Rojc (1981) Vloga in pomen kart v prostorskem planiranju. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 77-86. ISSN 0351-3114

Elizabeta Rozman and Jurij Diaci (2008) Natural regeneration ecology of a secondary altimontane spruce forests at Jelendol. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 27-38. ISSN 0351-3114

Vinko Rozman and Matjaž Bolta (1993) The rationalization of furniture constructions through commensal relations between construction elements of a building and furniture. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 247-262. ISSN 0351-3114

Tihomir Rugani and Thomas A. Nagel and Dušan Roženbergar and Dejan Firm and Jurij Diaci (2008) Structure and dynamics of old-growth and near-natural beech forests in Europe. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 33-44. ISSN 0351-3114

S

Silvio Schueler and Wolfgang Falk and Jarkko Koskela and François Lefèvre and Michele Bozzano and Jason Hubert and Hojka Kraigher and Roman Longauer and Ditte C. Olrik (2014) Vulnerability of dynamic genetic conservation units of forest trees in Europe to climate change. Global Change Biology, 20 (5). pp. 1498-1511. ISSN 13541013

Anton Schuler (2001) Zgodovinski vidiki gozdarskega načrtovanja na primeru Švice. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 203-219. ISSN 0351-3114

Walter Seidling (2015) Long-term trends and effects of air pollution on forest ecosystems, their services, and sustainability: book of abstracts of 4th ICP Forests Scientific Conference, Ljubljana, May 19th – 20th, 2015. Other. Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre , Ljubljana.

Lojze Senegačnik (1981) Kmetijska zemljiška zakonodaja v SR Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

Franjo Sevnik (1963) Gozdnogospodarska in lesnogospodarska območja Slovenije. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Franjo Sgerm (1977) Vpliv presvetlitve na dinamiko priraščanja gospodarsko pomembnih drevesnih vrst Slovenije. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Salem Shamekh and Tine Grebenc and Matti Leisola and Ossi Turunen (2014) The cultivation of oak seedlings inoculated with Tuber aestivum Vittad. in the boreal region of Finland. Mycological Progress, 13 (2). pp. 373-380. ISSN 1861-8952 (Submitted)

Zuheir Shater and Hélène Gondard and Emilio Amorini and François Romane (2002) Effect of afforestation by introduced species in the old sweet chestnut (Castanea Sativa Miller) groves of Cevennes, Southern France, on plant species diversity. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 149-169. ISSN 0351-3114

Primož Simončič and Mitja Ferlan and Tom Levanič and Nikica Ogris and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Marko Kovač (2013) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2012 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2012 v skladu s pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič (2011) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2010 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2010 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič (1995) The procurement of forest trees with mineral nutriments on the 16 x 16 km bioindication network. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 117-130. ISSN 0351-3114

Primož Simončič (1997) Mineral nutrition state of the forest trees in the 16 X 16 KM net. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 251-278. ISSN 0351-3114

Primož Simončič (2010) Program Forest focus : Združena letna (delna) poročila za obdobje 2004-2006 (-2008). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Matjaž Čater and Mitja Ferlan and Lado Kutnar and Tom Levanič and Nikica Ogris and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Marko Kovač (2012) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2011 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2011 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Klemen Eler and Milan Kobal and Matevž Triplat and Iztok Sinjur and Daniel Žlindra and Matevž Mihelič and Robert Robek and Mitja Piškur and Jaka Klun and Tine Premrl and Nike Krajnc (2013) Možnosti in omejitve pridobivanja biomase iz gozdov: zaključno poročilo projekta (V2-1126). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Franc Ferlan and Marko Kovač and Hojka Kraigher and Živan Veselič and Dragan Matjašič and Sašo Golob and Maja Jurc and Lado Kutnar and Mirko Medved and Miran Čas and Gregor Božič and Andreja Ogulin-Iskra and Jošt Jakša (1998) National Questionnaire - Slovenia: Multi country report of forestry. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Mitja Ferlan and Marko Kovač and Lado Kutnar and Tom Levanič and Nikica Ogris and Špela Planinšek and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Jure Žlogar and Saša Vochl (2016) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2015. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Marko Kovač and Matjaž Čater and Tom Levanič and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra (2015) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2014: Vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2014 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Marko Kovač and Tom Levanič and Nikica Ogris and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra (2014) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2013 : [vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2013 v skladu s pravilnikom o varstvu gozdov (2009)]. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Lado Kutnar and Marko Kovač and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra (2011) Spremljanje stanja gozdnih ekosistemov. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Lado Kutnar and Marko Kovač and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Mitja Ferlan and Tom Levanič and Andrej Verlič (2011) Raziskovalna ploskev Brdo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Tomaž Prus and Polona Kalan and Hojka Kraigher and Robert Robek and Lado Kutnar and Igor Smolej and Zoran Grecs and Mihej Urbančič and Alenka Munda (1997) Gozdna tla - temeljna sestavina gozdnega ekosistema: posvetovanje: 25.- 26. september 1997, Poljče, Pokljuka, Ljubno. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Primož Simončič and Mitja Skudnik and Gal Kušar and Saša Vochl and Nikica Ogris and Tom Levanič and Lado Kutnar and Matej Rupel and Daniel Žlindra and Mitja Ferlan and Andrej Verlič and Marko Kovač (2011) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218, Mejnik 5: po pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE07ENV/D/000218 »Further Developement and Implementation of an EU‐Level Forest Monitoring System«, št.: MKGP 2311‐11‐000060. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Mitja Skudnik and Gal Kušar and Saša Vochl and Nikica Ogris and Tom Levanič and Daniela Stojanova and Robert Krajnc and Špela Jagodic and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Matej Rupel and Daniel Žlindra and Mitja Ferlan and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218: mejnik 4. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Mitja Skudnik and Gal Kušar and Saša Vochl and Nikica Ogris and Tom Levanič and Daniela Stojanova and Robert Krajnc and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Matej Rupel and Daniel Žlindra and Mitja Ferlan and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 3. mejnik. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Mitja Skudnik and Nikica Ogris and Tom Levanič and Matjaž Čater and Daniela Stojanova and Lado Kutnar and Matej Rupel and Daniel Žlindra and Tinca Brišnik and Mitja Ferlan and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Marko Kovač and Dušan Jurc (2009) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 2. mejnik. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tina Simončič and Andrej Bončina (2014) Multiple forest land use planning: forest functions, priority areas and ecosystem services. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les . pp. 14-18. ISSN 0353-6025

Tina Simončič and Aleš Kadunc and Andrej Bončina (2009) An analysis of horizontal structure in beech stands using data from permanent sample plots. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 11-24. ISSN 0351-3114

Iztok Sinjur and Mitja Ferlan and Mitja Skudnik (2011) Meteorološke meritve. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Skudnik and Marija Kolšek and Andrej Breznikar (2012) Regional reports on extreme abiotic/biotic occurrences and extreme fires : Slovenia : [MANFRED - Management strategies to adapt Alpine Space forests to climate change risk]. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Skudnik and Marko Kovač (2011) Popis poškodovanosti gozdov. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Skudnik and Laura Žižek Kulovec and Vida Papler-Lampe and Marija Kolšek and Boštjan Košiček and Marko Lekše and Andrej Breznikar (2012) Second level analysis on extreme events ewindthrow Jelovica and Črnivec, fire Šumka, Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Borut Smodiš (1995) Onesnaževanje zraka, padavin, tal in vodnih virov v Šaleški dolini pred pričetkom obratovanja odžvepljevalne naprave v TEŠ: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Smolej (1979) Vodni režim pri različnih gozdnih vrstah in oblikah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Igor Smolej (1981) Prenovitev gozdarskega muzeja v Bistri. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Igor Smolej (1982) Prenovitev gozdarskega muzeja v Bistri: podrobna vsebinska zasnova. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Igor Smolej (2001) Gozd in gozdarstvo v Baški grapi. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Smolej (1985) Učinek predvidenega hidroenergetskega sistema na reki Savi na gozd - opredelitev problema. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Igor Smolej and Igor Dakskobler and Primož Simončič and Tone Kralj and Irena Tavčar (1999) Okolje in naravne danosti Baške grape: poročilo o delu v letu 1999. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Smolej and Lado Kutnar and Mihej Urbančič (1996) Choice and preparation of an area for integrated monitoring of the effects of air pollution on ecosystems in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 161-186. ISSN 0351-3114

Ivan Smole (1981) Problematika načrtovanja in urejanja koridorjev energetskih vodov v gozdnem prostoru SR Slovenije. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 129-140. ISSN 0351-3114

Ivan Smole (1979) Gozdne združbe vzhodnega Pohorja z okolico Maribora ter predlog rastiščnogojitvenih tipov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Smole (1977) Kratek opis gozdnih združb in predlog rastiščnogojitvenih tipov za gozdove Agrokombinata Maribor. Technical Book. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole (1979) Planiranje korištenja zemljišta na primeru alpskog Posočja (teritoria opštine Tolmin): karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole (1987) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Jesenice - zahod (Kranjska Gora): karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole (1990) Poškodbe gozdnega drevja zaradi nekaterih znanih vzrokov - analiza stanja in proučevanje procesov propadanja. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole (1989) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarskih enotah Jesenice in Žirovnica. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole (1985) Priprava enotnih kartografskih informacij o naravnih razmerah v gozdnem prostoru SR Slovenije: I. faza: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Smole and Franc Batič (1992) The importance of morphological characteristics for identification of oak species. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 133-172. ISSN 0351-3114

Ivan Smole and Franc Batič (1995) Katalog višjih rastlin herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Ivan Smole and Lado Kutnar (1995) Effects of polluted air on changes of forest vegetation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 171-180. ISSN 0351-3114

Ivan Smole and Lado Kutnar (1994) Vegetacijske in rastiščne razmere na trajnih raziskovalnih ploskvah : (III. del: Povzetek I. in II. dela naloge). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole and Lado Kutnar (1994) Vegetacijske in rastiščne razmere na trajnih raziskovalnih ploskvah hrasta v Sloveniji : (II. del: Panovec, Dobrava, Bukovnica, Pišece) : raziskovalna naloga: I. del. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole and Mihej Urbančič (1990) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Radovljica - levi breg Save. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospoarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole and Mitja Zupančič (1987) Katalog gozdnih združb Slovenije: pregled gozdnovegetacijskih raziskav po srednjeevropski fitocenološki metodi v Sloveniji s seznamom vseh doslej opisanih gozdnih združb ter njihova razvrstitev glede na medsebojno sorodnost: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole and Ivan Žonta (1982) Navodila za izdelavo vrednotenja gozdnega prostora: predlog planske opredelitve gozdnega prostora /za potrebe prostorskega vidika družbenih planov/. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Smole and Ivan Žonta (1981) Kamnolom Podutik: sanacijski načrt. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Aleš Smrekar and Bojan Erhartič and Mateja Šmid and Andrej Verlič (2010) Ocena obremenjenosti in zmogljivosti gozdnega dela krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matija Stergar and Danijel Borkovič and Jože Hiršelj and Irena Kavčič and Miha Krofel and Miha Mrakič and Rajko Troha and Uroš Videmšek and Blaž Vrčon and Klemen Jerina (2012) Estimation of wild ungulate densities with a combined method of pellet group counting and removal data. Other. Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire , Ljubljana.

Daniela Stojanova and Tom Levanič (2009) Sistem OSLIS : informacijska podpora načrtovanju upravljanja z divjadjo : ekspertiza. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Zorka Stolič and Franc Batič and Polona Kalan and Marjanca Nemec and Milan Valter Schara (1998) Damage estimation of trees with electron paramagnetic resonance of Mn (II) ions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (55). pp. 97-112. ISSN 0351-3114

Albin Stritar (1981) Krajolik, sistemi krajolika. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 65-76. ISSN 0351-3114

Albin Stritar and Vera Miklič and Jože Miklavžič and Bogo Žagar and Anton Ramovš (1957) Pokrajinski gospodarski načrt za trboveljski okraj, občina Brežice: Petrografski elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Andrej Strniša and Franc Batič (1997) The influence of emissions on the forests in the Zasavje. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 187-222. ISSN 0351-3114

Marcelo Aloisio Sulzbacher and Admir Jose Giachini and Tine Grebenc and B. D. B Silva and F. E. Gurgel and M. I. B Loiola and M.A. Neves and I. G. Baseia (2013) Survay of an ectotrophic sand dune forest in the northeast Brazil. Mycosphere (6). pp. 1106-1115. ISSN 2077-7019

MA Sulzbacher and Tine Grebenc and RJS Jacques and ZI Antoniolli (2012) Ectomycorrhizal fungi from southern Brazil – a literature-based review, their origin and potential hosts. Mycosphere, 4 (1). pp. 61-95. ISSN 20777019

Jože Sušin (1979) Degradirana gozdna tla in vegetacija. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Jože Sušin and Janko Kalan (1976) The influence of litter removal on some solis on calcareous parent rocks. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 14 (2). pp. 191-200. ISSN 0351-3114

Jože Sušin and Janko Kalan (1979) Soil flourine pollution in the vicinity of aluminum factory and brickyard. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 449-456. ISSN 0351-3114

Jože Sušin and Janko Kalan (1979) Soil sulphur pollution in the vicinity of factories. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 457-466. ISSN 0351-3114

Jože Sušin and Janko Kalan (1983) Some chemical properties of soils under Spruce plantation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (22). pp. 125-148. ISSN 0351-3114

Jože Sušin and Janko Kalan (1982) Degradirana gozdna tla in vegetacija, II. del: Nekatere kemične lastnosti tal pod smrekovimi nasadi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Š

Špela Ščap and Nike Krajnc and Bert Annevelink (2014) Review of the main logistical components: S2Biom project grant agreement n. 608622. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Ščap and Mitja Piškur and Matevž Triplat and Jaka Klun and Peter Prislan and Tine Premrl and Nike Krajnc and Andrej Breznikar and Mateja Cojzer and Živan Veselič and Jurij Beguš (2014) Regional profile of wood mobilisation challenges: Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Ščap and Matevž Triplat and Mitja Piškur (2014) Metodologija za izračun ocen potencialov lesa. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Ščap and Matevž Triplat and Mitja Piškur and Nike Krajnc (2014) The methodology for wood potential assessment in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (105). pp. 27-40. ISSN 2335-3112

Bogdan Šega and Jože Resnik and Bojan Bučar (2005) Influence of glue-bond on transverse diffusion of water in glued wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (76). pp. 123-146. ISSN 0351-3114

Milan Šernek (2002) Influence of drying temperature on properties of wood surfaces. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 173-191. ISSN 0351-3114

Milan Šinko (1989) Dejavniki uporabe lesa za ogrevanje stanovanj v SR Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 97-122. ISSN 0351-3114

Milan Šinko (1996) The quality of social relationships and role of forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 77-88. ISSN 0351-3114

Milan Šinko (2014) Vključenost gozdarstva v Strategijo pametne specializacije in v programiranje Evropske hokezijske politike 2014-2020. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les . pp. 5-7. ISSN 0353-6025

Milan Šinko and Iztok Winkler (1998) The concept of national forest programmes and comparisons with the forest development programme in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (56). pp. 87-114. ISSN 0351-3114

Maja Škulj (1983) Načrt intenzivne ozelenitve površin prizadetih zaradi širjenja industrijske deponije v Bukovžlaku. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Maja Škulj Spominski park v Kamniški Bistrici. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Maja Škulj and Boris Kryštufek (1991) Small mammals (Mammalia:Rodentia, Insectivora) in the monocultures of Austrian pine in the Slovene Karst. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 157-175. ISSN 0351-3114

Marjan Šolar (1989) Poškodbe gozdov - slovenske posebnosti. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 71-97. ISSN 0351-3114

Marjan Šolar (1976) Existing and potential sulphur dioxide (SO2) impact on the forests of Šaleška valley. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 14 (2). pp. 201-220. ISSN 0351-3114

Marjan Šolar (1977) Poškodbe vegetacije (gozdov) vsled onesnaženja zraka: Zasavje: Celje: Mežiška dolina: Jesenice: ostala imisijska žarišča: karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Šolar (1980) Problematika ozelenjevanja po industrijskem dimu nastalih goličav v celjski okolici. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Šolar (1980) Imisijski test Ljubečna. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Šolar (1987) Gozdno ekološka raziskava na območju občin Radovljica in Jesenice. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Marjan Šolar (1987) Ugotovitev vzrokov poškodovanosti gozdov v okolici rudnika urana Žirovski vrh. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Marjan Šolar (1988) Črna knjiga o propadanju gozdov v Sloveniji leta 1987 - nadaljevanje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Korpel Štefan (1996) Qualitative Produktion in gemischten Eichen-Buchen-Beständen. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 113-120. ISSN 0351-3114

Tomaž Štefe and Lojze Čampa (1988) Slovensko javno mnenje in propadanje gozdov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ines Štraus and Marko Bajc and Tine Grebenc and Boštjan Mali and Hojka Kraigher (2011) Types of ectomycorrhizae on beech seedlings (Fagus sylvatica L.) in rhizotrons. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). pp. 23-36. ISSN 0351-3114

Ines Štraus and Hojka Kraigher (2014) Research of turnover of extramatrical mycorrhizal mycelia in forest soil. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les . pp. 21-22. ISSN 0353-6025

Ines Štraus and Tanja Mrak and Mitja Ferlan and Peter Železnik and Hojka Kraigher (2014) Influence of soil temperature on growth traits of European beech seedlings. Canadian Journal of Forest Research . pp. 1-6. ISSN 0045-5067

T

Irena Tavčar and Lado Kutnar and Anton Kralj (2002) Digitalizacija gozdnovegetacijske karte Slovenije v M 1:100.000 : elaborat. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nejc Thaler and Marko Bajc (2013) Effect of fungal and plant secondary metabolites on polimerase chain reaction (PCR). Acta Silvae et Ligni (100). pp. 24-40. ISSN 2335-3112

Vesna Tišler and Claudia Deigele (1991) A chemical analysis of terpenes found in spruce needles and their content in whorls. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 201-209. ISSN 0351-3114

Vesna Tišler and Gabrijela Golob and Vera Rutar (2002) Tannin based flocculants. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 171-189. ISSN 0351-3114

Vesna Tišler and Majda Kanop (1996) Izolacija in hidroliza ksilanov lesa kostanjevega izluženca. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 205-218. ISSN 0351-3114

Janez Titovšek (1973) Contribution to the understanding of the bark beetles (Scolyridae) of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (1). pp. 107-116. ISSN 0351-3114

Janez Titovšek (1987) A contribution to the knowledge of the weevil (Rhynchaenini) inhabiting. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 5-30. ISSN 0351-3114

Janez Titovšek (1983) Contribution to the knowledge of bark-beetles (Solytidae) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 378-438. ISSN 0351-3114

Janez Titovšek (1974) Contribution to the understanding of the bark beetles (Scolyridae) of Slovenia II. Zbornik gozdarstva in lesarstva (12). pp. 41-50. ISSN 0351-3114

Janez Titovšek (1993) Mites and insects - disturbing factors in forest trees in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 67-84. ISSN 0351-3114

Ferdinand Tokár and Milan Bolvanský (2002) Effects of thinning on growth and productivity of pure and mixed European chestnut stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 97-111. ISSN 0351-3114

Ferdinand Tokár and Milan Bolvanský (2002) Growth of half-sib progenies of European chestnut at the pole stand stage. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 113-128. ISSN 0351-3114

Mihael Gabrijel Tomšič and Fouad Al-Mansour and Stane Merše and Andreja Urbančič and Primož Simončič and Nike Krajnc (2002) Dopolnitev proizvodno-emisijskih modelov sektorjev: gozdarstvo, kmetijstvo, odpadki in promet. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Daniela Tonti and Gherardo Chirici and Marco Marchetti and Andrej Kobler and Andreja Ferreira and Boštjan Mali and Marko Kovač and Lado Kutnar and Milan Kobal and Andrej Grah and Laura Žižek Kulovec and Saša Vochl (2014) Action 3 - ECo : report n. 3 (2014-02) : Action ECo IT & ECo SI. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikolaj Torelli and Jošt Jakša and Tom Levanič and Robert Brus and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Dušan Jurc and Damjan Oražem and Marjana Westergren and Hojka Kraigher and Gregor Božič and Janez Krč and Miha Humar (2016) Sistemski problemi obnove gozdov: povzetki referatov 3. znanstvenega srečanja Gozd in les, Ljubljana, 24. novembra 2016. Other. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Niko Torelli (2005) Moon timber - myth or reality. Zbornik gozdarstva in lesarstva (76). pp. 71-101. ISSN 0351-3114

Niko Torelli (1987) Organic ties between multipurpose forestry and wood processing. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 9-16. ISSN 0351-3114

Niko Torelli (1977) Fakultativno obarvana jedrovina pri bukvi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Niko Torelli (1993) Upornostni merilnik drevesne kondicije in biološkega razkroja lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Niko Torelli and Primož Oven and Martin Zupančič (1990) The origin and characteristics of barrier zone and wood formed after wounding. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 3-16. ISSN 0351-3114

Niko Torelli and Mitja Piškur and Vesna Tišler (2003) Wood species of the Central African republic : ash and silica content. Zbornik gozdarstva in lesarstva (72). pp. 53-61. ISSN 0351-3114

Niko Torelli and Dušan Robič and Martin Zupančič and Primož Oven and Franc Ferlin and Bojana Križaj (1990) Electrical resistance as indicator of state of health and survival prognosis of silver fir from air polluted areas. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 17-26. ISSN 0351-3114

Emilijan Trafela (1987) The influence of the construction of forest roads on forest production. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 85-140. ISSN 0351-3114

Vladimir Tregubov (1958) Kompleksna raziskovanja smrekovih sestojev na Pokljuki. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1958) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Gomance. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1959) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Okroglina. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1959) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Jurjeva dolina. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1960) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Snežnik I in II na Snežniškem pogorju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1960) Gozdno - gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Škocijan. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1960) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Ravnik. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1961) Gozdno-gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Slatna pri Litiji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1962) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Logatec: Gozdno gospodarstvo Postojna. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1962) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Hrušica: Gozdno gospodarstvo Postojna. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Nanos: Gozdno gospodarstvo Postojna. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov and Bogdan Vovk (1958) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Mašun na Snežniškem pogorju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat (2013) NEWFOR - New technologies for a better mountaing forest timber monilization : Work package 7: Cost & benefits evaluation : Action 7.1: State of the art on the tools and methodologies currently used in Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat (2013) General presentation of the wood transport sector in Slovenia : WP6: Forest and industry connectibly : Action 6.1. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat and Marjan Dolenšek (2014) Vizualizacija proizvodnih procesov in ocena stroškov v gozdno-lesnih verigah. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat and Tina Jemec and Nike Krajnc (2013) Descriptions of three pilot SCORPS studied in Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Matevž Triplat and Nike Krajnc Network analysis of biomass supply chain in Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Matevž Triplat and Nike Krajnc and Chrysovalantis Ketikidis and Ulrich Wolfsmayr (2014) Aol specific checklists derived from the innovation roadmap for the improvement of the defined biomass SCORPs. Project Report. ? , Ptolemais.

Matevž Triplat and Nike Krajnc and Mitja Piškur (2014) Modelno umeščanje energetskega obrata v prostor. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat and Peter Prislan and Tina Jemec and Mitja Piškur and Nike Krajnc (2013) Regional profile of the biomass sector in Slovenia. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat and Peter Prislan and Mitja Piškur and Nike Krajnc (2014) Support system for assurance of quality wood fuel (S4Q). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Trkman (1983) Accidents at work and professional illnesses in forestry in Slovenia between 1975 and 1981. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 307-386. ISSN 0351-3114

Tadeja Trošt Sedej (2005) The effect of enhanced UV-B radiation on Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) in posledice za gorski gozdni ekosistem. Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). pp. 5-27. ISSN 0351-3114

Tullio Turchetti and Giorgio Maresi and Pierangelo Biagioni (2002) Blight and ink disease as constraint factors in chestnut stands of Mediterranean and Central Europe. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 129-147. ISSN 0351-3114

Zdravko Turk (1968) Vpliv zastaranja motornih žag na stroške motornega žaganja. Zbornik (6). pp. 27-46. ISSN 0350-0187

Zdravko Turk (1963) Metodika snemanja elementov učinka motornega žaganja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

U

Mihej Urbančič and Primož Simončič and Tomaž Prus and Lado Kutnar (2005) Atlas gozdnih tal Slovenije. Technical Book. Zveza gozdarskih društev Slovenije : Gozdarski vestnik : Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mihej Urbančič (2002) Impacts of wildfires on soils in black pine and in pubescent oak forests of the slovenian region Primorje. Zbornik gozdarstva in lesarstva . pp. 7-42. ISSN 0351-3114

Mihej Urbančič (1997) Basic findings as to forest soil survey in the Slovenian 16 X 16 KM bioindication network. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 223-250. ISSN 0351-3114

Mihej Urbančič (1984) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Notranji Bohinj. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Mihej Urbančič (1982) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Dole: karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Mihej Urbančič (1990) Pedološka proučevanja. Rodovitnost tal v naših drevesnicah.. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Mihej Urbančič (1994) Tolmač litološko-pedološke karte M 1:25000 za bohinjske gozdove. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mihej Urbančič Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Cerkno: fitocenološki elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Mihej Urbančič and Igor Dakskobler (2001) Changes of soil conditions and floristic composition in Black Pine forest (Fraxino orni-Pinetum nigrae) and in the forest of beech and Hairy Alpenrose (Rhododendro hirsuti-Fagetum) after the wildfire. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 95-137. ISSN 0351-3114

Mihej Urbančič and Franc Ferlin and Lado Kutnar (1999) Investigation of diversity and productivity of forest sites in the Sežana-Komen Karst region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (58). pp. 5-45. ISSN 0351-3114

Mihej Urbančič and Lado Kutnar and Milan Kobal and Mateja Cojzer and Ljuban Cenčič (2007) Talne in vegetacijske razmere na oglednih točkah v GGE Vzhodno Pohorje. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije, Maribor, Ljubljana.

Mihej Urbančič and Lado Kutnar and Primož Simončič (2003) Metode analiz gozdnih tal pri raziskavah njihovih vplivov na uspešnost direktne premene gozdov: posebna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

V

Alojzij Vadnal and Marijan Kotar and Lidija Zadnik Stirn and Franc Gašperšič (1983) Uporaba rastnih funkcij v gozdarstvu. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 149-178. ISSN 0351-3114

C.P. van Goor (1971) Diffusion of results of forest research. Zbornik (9). pp. 83-92. ISSN 0350-0187

H. van Lamprecht (1971) Ueber zweckforschung und grundlagenforschung im waldbau. Zbornik (9). pp. 93-97. ISSN 0350-0187

Franc Vardjan (1978) Spomeniki NOB v naravnem okolju. Spomenik pohorskemu bataljonu na Osankarici.. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Jože Velnar and Igor Smolej and Primož Simončič and Robert Mavsar and Polona Kalan and Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Andrej Breznikar and Dušan Jurc and Maja Jurc and Matjaž Čater and Tom Levanič and Hojka Kraigher and Goetz Palfner and Franc Ferlin and Sašo Žitnik and Claudine Muller and Anton Lejko (1999) Raziskave nižinskih hrastovih gozdov : III. delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo : Murska Sobota, 12.-13.oktober 1999. In: Raziskave nižinskih hrastovih gozdov : III. delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo, Murska Sobota.

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Maarten De Groot and Milan Kobal and Lado Kutnar and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2012) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji : poročilo o izvajanju projekta : po pogodbi štev. 356-23/2010-6. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Maarten De Groot and Milan Kobal and Lado Kutnar and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2012) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji : poročilo o izvajanju projektne naloge : po pogodbi štev. 2330-12-85-004. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Katarina Flajšman and Maarten De Groot and Tine Hauptman and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Urša Vilhar (2013) EMONFUR - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (Life+ 10 ENV/IT/000399) : poročilo o izvajanju projektne naloge: po pogodbi štev. 2330-12-85-0004. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Katarina Flajšman and Maarten De Groot and Tine Hauptman and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Urša Vilhar (2013) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (Life+ 10 ENV/IT/000399) : poročilo o izvajanju projekta : po pogodbi štev. 356-23/2010-6. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tomaž Vernik and Boštjan Mali (2015) Information on LULUCF actions Slovenia. Other. / , Ljubljana.

Željko Vidaček and Eduard Kušen and Josip Friščić (1981) Procjena pogodnosti poljoprivednog zemljišta opčine Ivanec za namjensko korištenje i prijedlozi za njegovo uređenje i zaštitu. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 141-156. ISSN 0351-3114

M. Vidaković (1971) The role of genetics and tree improvement in silviculture. Zbornik (9). pp. 120-129. ISSN 0350-0187

Natalija Vidergar-Gorjup and Andrej Strniša and Franc Batič (2000) Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) damage in the Zasavje district of Slovenia evaluated by two methods. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 27-47. ISSN 0351-3114

Marjan Vilhar and Ernest Kučan and Ferdo Rakuša (1963) Študija obratovne tehnične kontrole finalne smeri za lesnoindustrijsko panogo. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Urša Vilhar (2010) Precipitation regime in selected gaps and mature stands of Dinaric silver fir-beech forest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 43-58. ISSN 0351-3114

Urša Vilhar and Lučka Kajfež-Bogataj (2003) Phenological development of fagus sylvatica L. and Aesculus hipocastanum L. in relation to mean monthly temperatures for the Kočevje locality during 1961-1990. Zbornik gozdarstva in lesarstva (72). pp. 63-81. ISSN 0351-3114

Urša Vilhar and Boris Rantaša and Iztok Sinjur (2015) IFSA Winter Meeting 2015: day at the Slovenian Forestry Institute: implementation and the results of the workshop at Slovenian Forestry Institute. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Urša Vilhar and Primož Simončič and Lučka Kajfež-Bogataj and Klaus Katzensteiner and Jurij Diaci (2006) Microclimate conditions in gaps and mature stands of Dinaric silver fir-beech forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 21-36. ISSN 0351-3114

Urša Vilhar and Mitja Skudnik and Mitja Ferlan and Primož Simončič (2014) Influence of meteorological conditions and crown defoliation on tree phenology in intensive forest monitoring plots in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (105). pp. 1-15. ISSN 2335-3112

Urša Vilhar and Mitja Skudnik and Primož Simončič (2013) Phenological phases of trees on the intensive forest monitoring plots in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (100). pp. 5-17. ISSN 2335-3112

Urša Vilhar and Igor Smolej and Tadeja Trošt Sedej and Lado Kutnar and Hojka Kraigher (2004) Biodiversity of types of ectomycorrhizae in a norway spruce stands on Pokljuka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 71-85. ISSN 0351-3114

Kaja Virant and Nikica Ogris (2015) Vpliv žledoloma na rast populacije šesterozobega in osmerozobega lubadarja v okolici Domžal v 2014 : raziskovalna naloga. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Dominik Vodnik and Nada Gogala (1997) Inoculation of norway spruce (Picea abies /L./ Karsten) with mycorrhizal fungi: the impact on growth and development in a tree nursery and after transplatation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 87-108. ISSN 0351-3114

Bojan Vomer (1996) The role and efficiency of forestry supervision in ensuring high-quality forest work. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 99-110. ISSN 0351-3114

Zdravko Vončina and Dane Tumenko and Milun Ćirjaković and Refik Begić and Husnija Omerćehajić and Refik Arnautalić (1981) Prostorno uredjenje sjevernog dijela eksploatacije polja rudnika mrkog uglja "Tito" Banovići. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 87-96. ISSN 0351-3114

H. von Leibundgut (1971) Waldbau als wissenschaftliche disziplin. Zbornik (9). pp. 98-104. ISSN 0350-0187

Dragan Vuletić and Nada Veselinović and Milka Peno and Miodrag Kotlajić (1981) Prikaz izvršenih radova na rekultivaciji pošumljavanjem u Reik- "Kolubara" sa analizom visinskog prirasta četinarskih vrsta. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 301-318. ISSN 0351-3114

W

H. Wallander, and Hojka Kraigher (2014) Članek v reviji Soil Biology & Biochemistry (prva revija s področja Soil science). Odlični v znanosti 2013 . p. 40. ISSN 2385-8982

Marjana Westergren and Gregor Božič and Andreja Ferreira and Hojka Kraigher (2015) Insignificant effect of management using irregular shelterwood system on the genetic diversity of European beech (Fagus sylvatica L.): A case study of managed stand and old growth forest in Slovenia. Forest Ecology and Management, 335 . pp. 51-59. ISSN 03781127

Marjana Westergren and Gregor Božič and Andreja Ferreira and Hojka Kraigher (2014) Vpliv gospodarjenja na genetsko pestrost bukve. In: Delavnica ob zaključku projekta CRP V4-1140: določitev ukrepov za genetsko varstvo gozdov, 25. 9. 2014, Gozdarski inštitut Slovenije.

Marjana Westergren and Gregor Božič and Hojka Kraigher (2014) Distribution of neutral nuclear genetic diversity of European beech in two managed stands and secondary virgin forest reserve: a case study. In: Book of abstracts - Genetic resources for food and agriculture in a changing climate. NordGen, pp. 74-75.

Marjana Westergren and Gregor Božič and Andrej Verlič and Hojka Kraigher (2014) Ukrepi za zagotavljanje genskega varstva gozdov, identificiranih v okviru ciljnega raziskovalnega projekta V4-1140. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjana Westergren and Kristjan Jarni and Robert Brus and Hojka Kraigher (2012) Implications for the use of forest reproductive material of common ash (Fraxinus excelsior L .) in Slovenia based on the analysis of nuclear microsatellites. Šumarski list (5/6). pp. 263-271. ISSN 0373-1332

Marjana Westergren and Hojka Kraigher (2012) Molekbase : user friendly system for storing, filtering and converting population molecular data. Folia biologica et geologica (1/2). pp. 79-82. ISSN 1855-7996

Marjana Westergren and Hojka Kraigher (2006) Dodelava in shranjevanje bukovega žira : navodila za semenarsko prakso v Sloveniji. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Iztok Winkler and Mirko Medved (1994) Spremembe lastninske strukture gozdov zaradi denacionalizacije in njihove gozdnogospodarske posledice. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 215-246. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1989) Nastanek in razvoj kmečke gozdne posesti v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 153-184. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1991) Prof. dr. Franc Gašperšič - šestdesetletnik. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 5-14. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1996) Social mechanisms for ensuring work quality in the forest work and in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 89-97. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1995) The features and special characteristics of forest property. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 181-210. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1998) Lease of forests and concession for performing work in state forests in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 207-233. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1976) Present situation and basic problems in private forest management in SR Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 14 (2). pp. 123-154. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1983) Basic characteristics and the past development of the common management of public and private forests in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 200-234. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1987) Basic characteristics of reciprocal links and discordance between users of the forest and the forest space. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 35-47. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1985) Professor doctor Dušan Mlinšek's sixtieth anniversary. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 9-11. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1985) Bibliografija Mlinškovih strokovnih in znanstvenih del. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 15-18. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1985) Special social interest in forest management in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 161-173. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1992) Družbeni in ekonomski vidiki mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 99-122. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1967) Tablice norm za sečnjo in izdelavo gozdnih lesnih sortimentov na območju gozdnega gospodarstva Bled. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Iztok Winkler (1989) Razvojne možnosti gozdarstva v srednjeročnem obdobju 1991-1995. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Iztok Winkler and Jože Ajdič and Ivan Božič and Franc Dobnik and Franc Firšt and Anton Gregorič and Peter Lakota and Teodor Oršanič and Zdenko Otrin and Franc Pečnik (1971) Vrednost delovne ure v gozdni proizvodnji Slovenije leta 1971. Project Report. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Iztok Winkler and Tugomir Cajnko and Mitja Černe (1969) Prispevek k presoji dosedanjega poteka skupnega gospodarjenja z družbenimi in zasebnimi gozdovi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Z

Lidija Zadnik Stirn (1991) The use of stochastic programming for optimal decision making in forest management. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 245-255. ISSN 0351-3114

Saša Zavadlav (2014) Priprava vzorcev za določanje elementne in izotopske sestave C in N v trdnih vzorcih: SOP ISO LAB 02: standardni operacijski postopek: verzija 1.0. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Željko Zečić and Ante P. B. Krpan (2004) Proizvodnost in stroški dela pri redčenju gorskih sestojev listavcev. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 41-57. ISSN 0351-3114

Marijan Zemljič (1967) Hudourniške pregrade racionalnih dimenzij. Zbornik (5). pp. 213-234. ISSN 0350-0187

Marja Zorn (1988) The hierarchical decimal classification system (ODC) with the amendements provent its worth for computer technology. Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 53-68. ISSN 0351-3114

Marja Zorn (1984) Slovenska gozdarska knjižnično-informacijsko-dokumentacijska mreža. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marja Zorn-Pogorelc and Jelka Malnar (1991) Bibliografija del prof. Zdravka Turka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 5-19. ISSN 0351-3114

Janja Zule and Silvester Bolka and Janez Slapnik (2016) Suitability evaluation of beech sawdust as reinforcement component in the preparation of thermoplastic biocomposites. Acta Silvae et Ligni (110). pp. 39-48. ISSN 2335-3112

Janja Zule and Gašper Kozjan (2008) Polyphenols in different larch (Larix spp.) species. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 51-58. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1990) Pionirske drevesne vrste in njihov gozdnogojitveni pomen. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1982) Možnosti povečanja donosa gozdov z mineralnim gojenjem. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 145-166. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1979) Priraščanje smreke v visokokrškem mrazišču Smrekova draga. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 467-482. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1990) Impact of emissions on forest soil and roots - a literature survey. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 199-224. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1992) O genetski diferenciranosti pomembnejših drevesnih vrst v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 73-88. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1992) Kakovost gozdnih sadik z vidika norm in predpisov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 161-173. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1993) Provenienčna območja gozdnega semena v evropskih državah in v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 81-97. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1980) Mineralno gnojenje kot ukrep nege gozda. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1990) Vpliv imisijskih vnosov na korenine gozdnih dreves. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1987) Proučitev tipov varstvenih ukrepov na flišu: raziskovalna naloga. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Zupančič and Dušan Mlinšek and Janko Kalan and Jana Lebez and Hojka Kraigher (1985) Korenine gozdnih dreves in njihov pomen v gozdnem ekosistemu: raziskovalna naloga. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mitja Zupančič and Hojka Kraigher and Niko Torelli and Tomaž Hartman and Miha Humar and Maja Peteh and Primož Simončič and Damjan Oražem and Janez Krč and Igor Milavec (2015) Forest and Wood: Slovenian Forest for Slovenia. Scientific Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, četrti razred za naravoslovne vede , Ljubljana.

Mitja Zupančič (2003) Vegetation research and mapping in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (72). pp. 5-18. ISSN 0351-3114

Ž

Peter Železnik (2016) Slovenian Forest for Slovenia: Proceedings of 2nd scientific meeting SASA Gozd in les, 29th October 2015. Other. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Peter Železnik and Tina Drolc and Maja Peteh and Tom Levanič and Hojka Kraigher (2015) The publishing centre Silva Slovenica and monograph series Studia Forestalia Slovenica. In: International Workshop on Forest Science Publishing, 15-16 October 2015, Helsinki, Finland .

Peter Železnik and Mitja Ferlan and Hojka Kraigher (2014) Development of equipment for minirhizotron thermal insulation and temperature profile measurement. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les . pp. 19-20. ISSN 0353-6025

Peter Železnik and Daniela Stojanova and Hojka Kraigher (2011) Organization of fine root data obtained from minirhizotrons and ingrowth soil cores (how to construct an operational database using MS Access). Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). pp. 37-44. ISSN 0351-3114

Alojz Žgajnar (1973) Natural spreading of Black pine (Pinus nigra var. austriaca ARNOLD) on Slovenian Karst. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (2). pp. 199-234. ISSN 0351-3114

Lojze Žgajnar (1983) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v G.E. Nanos-Podkraj. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Žgajnar (1986) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v g.g. enoti Brkini I.: karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Lojze Žgajnar (1990) Poskus ovrednotenja škode zaradi vetroloma na podlagi količinskih in kakovostnih izgub lesne surovine. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Žgajnar (1990) Količine, pridobivanje, predelava in uporaba drobne drevesne in grmovne biomase - sečnih ostankov eraziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Žgajnar (1994) Merjenje količin industrijskega drobnega lesa na osnovi mase ter strokovne osnove za standarizacijo eizsledki raziskav vrednosti osnovnih parametrov in postopkov za merjenje količin lesa s tehtanjem v tovarni BREST-IVERKA, Cerknica. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lojze Žgajnar and Borut Bitenc (1997) Strokovne podlage in metode merjenja prevzetih količin kostanjevega lesa na osnovi mase v tovarni Tanin Sevnica. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lojze Žgajnar and Borut Bitenc (1995) Količinska, strukturna, prostorska in energijska ocena stanja in potencialov lesne biomase za energijske namene v Sloveniji. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lojze Žgajnar and Boštjan Košir and Tone Gregorič (1992) Količinski, tehnološki in ekonomski vidiki ter možnosti izboljšanja oskrbe z lesno surovino za iverne plošče v podjetju Brest: raziskovalni projekt - 1. faza. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo .

Sašo Žitnik and Hojka Kraigher (1999) The role of phytic acid in storage of acorns of sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). pp. 55-87. ISSN 0351-3114

Laura Žižek Kulovec and Špela Planinšek and Mitja Skudnik and David Hladnik and Milan Kobal and Gašper Okršlar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2013) Zaključno poročilo naloge Javna okoljska služba 2012. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Laura Žižek Kulovec and Daniel Žlindra and Milan Kobal and Primož Simončič (2012) Izvajanje aktivnosti v povezavi z ocenami ponorov toplogrednih plinov za področje "Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo" (LULUCF): končno poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mojca Žlahtič and Miha Humar (2016) Influence of selected environmental factors on moisture dynamics of beech wood. Acta Silvae et Ligni (110). pp. 27-37. ISSN 2335-3112

Daniel Žlindra (2011) Laboratorij za gozdno ekologijo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivo Žnidaršič (1996) For high-quality forest in the Slovenske Gorice. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 161-174. ISSN 0351-3114

Ivan Žonta and Ivan Smole and Damjan Pavlovec (1981) Družbeni plan občine Ljubljana Vič-Rudnik: predlog razvrstitve gozdnih površin (tekstno, tabelarno in kartno gradivo). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Žonta and Marko Kmecl and Miha Adamič and Nataša Kovačević and Ivan Smole and Miroslav Kapus and Janez Košir and Jože Šavor and Nevenka Strlekar and Marta Debelak and Zdenka Goriup (1980) Strokovne osnove za sklepanje dogovora o temeljih prostorskega plana občine Jesenice. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Žonta (1981) Vrednotenje in razvrščanje gozdnih in kmetijskih zemljišč za potrebe izdelave prostorskega dela družbenega plana občine Ljubljana-Šiška. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 121-128. ISSN 0351-3114

Ivan Žonta (1980) Raba zemljišč v zahodni Sloveniji: Občina Jesenice, Občina Tolmin - tekstno gradivo, karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Žonta (1976) Slovensko plinovodno omrežje: krajinsko prostorski načrt: faza smernice. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Ivan Žonta (1981) Gozdni prostor in gozdarstvo v dolgoročnem družbenem planu Ljubljana 2000. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Žonta (1980) Prijedlog nacrta programa izrade planskih dokumenata za područje proširenog sportskog-rekreacionog centra "Bentbaša" u Sarajevu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Ivan Žonta (1977) Spomen Groblje u Sremskoj Mitrovici: parkovi republika i pokrajina SR Slovenija. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1974) Krajinski plan Tacen - Šmartno - Gameljne. Project Report. Ljubljanski urbanistični zavod , Ljubljana.

Ivan Žonta (1983) Gozdnogospodarski načrt za 4. gozdnogospodarsko območje Ljubljana 1981-1990: 3. gozdni prostor - prikaz stanja. Technical Report. Gozdno gospodarstvo Ljubljana, Sektor za urejanje gozdov , Ljubljana.

Ivan Žonta (1985) Razvoj in urejanje vasi na Slovenskem: poselitev v gozdnem prostoru. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1989) Mura: ocena vplivov načrtovanih HE na gozd in gozdni prostor: zasnova HE na Muri - razvoj projekta in vključitev v okolje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo.

Ivan Žonta (1980) Gozdarstvo v odnosu do urejanja vasi na Slovenskem. Technical Report. Urbanistični inštitut SR Slovenije.

Ivan Žonta (1985) Oblikovne prvine urbanistične zasnove v dolgoročnem planu mesta Ljubljane. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Žonta Parkovni gozdovi Ljubljane. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Žonta (1983) Kamnolom keratofirja in dolomita Vrčica - Kamna Gorica: ureditveni načrt in ekološka sanacija. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo.

Ivan Žonta (1977) Občinski prostorski plan za potrebe kmetijstva: osnutek. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1984) Zeleni pas - Maribor - parkovni gozdovi pri Treh ribnikih. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1984) Triglavski narodni park - skupni program razvoja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1989) Ocena posledic vetroloma na GG enoti Predmeja s pomočjo aerofotointerpretacije: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1979) Peskolom - SGP Grosuplje - predlog sanacije (variante izrabe). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1978) Sanacijski načrt Občina Cerknica: Peskolom - Klanci, Žilce (Zala), Kamnolog - Križna jama (Lož). Sanacijski načrt Občina Ilirska Bistrica: Kamnolom-Grda Draga. Sanacijski načrt Občina Postojna: Peskolomi - Bukovje, Šmihel. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta and Borut Bitenc and Marko Kmecl and Ivan Smole and Maja Jurc (1981) Sanacijski načrt kamnolom Čelo - Vrhnika. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta and Nataša Kovačević (1979) Izveštaj o istraživačkom radu eproblem napuštanja poljoprivrednih zemljišta u SR Sloveniji: planiranje korištenja zemljišta na primeru Alpskog Posočja /teritoria opštine Tolmin/. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Alojz Žumer (1960) Rekonstrukcija primarne lesne industrije v LRS. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Alojz Žumer and Tone Hren and Franc Majcen and Jože Pokorn and Branimir Stamenković and Otmar Tupy (1959) Ekonomska utemeljitev finalne predelave lesa v LRS. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

This list was generated on Tue. 23. Apr. 2024 02:23:30 CEST.