[Sci Vie logo]

Items where Subject is "FORESTRY > forest products"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | Č | D | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž
Number of items at this level: 84.

B

Andrej Bončina (2000) A comparison of stand structure and plant species composition between virgin forest remnants and managed forests, and result considerations with regard to forestry planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 153-181. ISSN 0351-3114

Gregor Božič and Mitja Černela and Christian Doczekal and Mitja Ferlan and Andreja Ferreira and Melita Hrenko and Igor Köveš and Aleksander Marinšek and Matej Rupel and Mitja Skudnik and Rok Sunko and Richard Zweiler and Peter Železnik and Vlado Bratkovič (2015) Smernice za sonaravno vzgajanje in trajnostno gojenje avtohtonih hitrorastočih drevesnih vrst na projektnem območju kot obnovljivega vira za proizvodnjo energije. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Janez Božič (1985) Več lesa z intenziviranjem gozdne proizvodnje v Sloveniji: nasadne oblike in intenzivnostni načini pridelave lesa zunaj gozda. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Nataša Kovačevič and Milan Piskernik (1981) Pridobivanje plodova šumskog drveća i grmlja za ljudsku ishranu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič and Marjana Pavle and Lojze Žgajnar (1985) Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: izboljšanje kakovosti gozdnega semena in sadik, proučevanje bioekološko vrednotenje semenskih sestojev. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Bojan Bučar (2007) Internal and external moisture transport resistance during non-stationary adsorption of moisture into wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (84). pp. 17-21. ISSN 0351-3114

Katalin Bödi and Christian Doczekal and Philipp Novakovits and Richard Zweiler and Gregor Božič and Lilijana Grnjak and Blaž Sunko and Rok Sunko (2015) Bela knjiga. Smernice za pripravo čezmejne razvojne politike na področju obnovljih virov energije. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Katalin Bödi and Christian Doczekal and Philipp Novakovits and Richard Zweiler and Gregor Božič and Lilijana Grnjak and Blaž Sunko and Rok Sunko (2015) White book. Richtlinien für die Vorbereitung der grenzübergreifenden Entwicklungspolitik auf dem Gebiet der erneuerbaren Energiequellen. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Č

Katarina Čufar and Blaž Demšar and Martin Zupančič and Gerald Koch and Primož Oven (2007) Anatomy of wood for bows of string instruments. Zbornik gozdarstva in lesarstva (83). pp. 23-33. ISSN 0351-3114

Katarina Čufar and Martin Zupančič (2009) Silver fir Abies alba Mill. wood as raw material and tree tissue. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 55-66. ISSN 0351-3114

D

Bogdan Ditrich (1965) Proučevanje biologije in ekologije gliv na električnih drogovih v Sloveniji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Bogdan Ditrich and Vladimir Brezar and Alojz Kiauta and Gregorič Fedor (1967) Program srednjeronega razvoja podjetja Imont Dravograd. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

G

Željko Gorišek and Katarina Čufar and Aleš Straže (2012) Charac terization of anatomical structure and basic physical pro perties of Velenje xylite. Zbornik gozdarstva in lesarstva (98). pp. 27-38. ISSN 0351-3114

Željko Gorišek and Aleš Straže (2010) Optimization of energy consumption and costs of wood drying with use of different drying techniques. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). pp. 57-66. ISSN 0351-3114

GIS Gozdarski inštitut Slovenije (2009) Javna gozdarska služba v letu 2008. Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Jožica Gričar (2008) Xylogenesis dynamics in sessile oak during 2007. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 45-50. ISSN 0351-3114

Jožica Gričar and Špela Jagodic and Nataša Milenković (2015) Prvo vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 28. 9. 2012 - 31. 3. 2013 : clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

H

Miha Humar (2008) Adsorption of coper-ethanolamine preservatives in wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 47-54. ISSN 0351-3114

Miha Humar (2006) Leaching of copper-ethanolamine based preservatives from wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva . pp. 111-118. ISSN 0351-3114

Miha Humar and Nejc Thaler (2013) Correlation between degradation of Beech wood and penetration of Pilodyn 6J needle. Acta Silvae et Ligni (100). pp. 19-24. ISSN 2335-3112

Miha Humar and Daniel Žlindra (2007) Impregnability and leachability of copper based preservatives with regard to anatomical plane of wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (84). pp. 23-25. ISSN 0351-3114

J

Viktor Jejčič and Tomaž Poje and Nike Krajnc and Tine Premrl (2012) Proizvodnja in raba čistega rastlinskega olja v Jablah : prijazno okolju - neodvisno - lokalno : Loka pri Mengešu. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tina Jemec and Nike Krajnc (2012) Introduction. In: Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin : situation report on forest biomass use in Mediterranean region. [s. l.], Ljubljana, I-III.

Tina Jemec and Nike Krajnc (2014) PROFORBIOMED: promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin: progress report 8: submited version: period from 2014-09-01 to 2014-11-30. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

K

Aleš Kadunc and Aleš Poljanec (2011) Quality and timber value of European larch (Larix decidua Mill.) trees in the Karavanke region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (96). pp. 23-34. ISSN 0351-3114

Lojze Kiauta (1961) Smolarjenje v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Manja Kitek Kuzman and Jasna Hrovatin (2007) Current perception of wooden building in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (82). pp. 63-70. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Janez Krč (1994) Relations among the forest functions due to the limitation in forest operations. Zbornik gozdarstva in lesarstva (45). pp. 115-189. ISSN 0351-3114

Drago Kotnik and Lojze Kiauta (1964) Organizacija in metode dela konjukturne službe v lesni industriji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Aleksandra Krajnc and Matjaž Harmel and Nike Krajnc (2014) Možnosti povezovanja akterjev vzdolž proizvodnih verig. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Nike Krajnc (2012) Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2011) Wood energy technologies : technical report : partnership programmes - TCDC/TCCT - TCP/YUG/3201 (D). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2010) Development of biomass trade and logistics centres for sustainable mobilisation of local wood biomass resources: promotion/dissemination projects - save, altener, steer and integrated initiatives, part B - detailed description of the action. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2002) WP3:Market analysis of biomass CHP: country report for Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2006) Vrednotenje sedanjega in prihodnjega pomena gozdnih proizvodov v Sloveniji: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Julije Domac (2005) Computer model for the assessment of socio-economic and environmental aspects of biomass use - a comparison of results obtained in two selected regions in Slovenia and Croatia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 85-112. ISSN 0351-3114

Nike Krajnc and Tina Jemec (2012) Development of biomass trade and logistics centres for sustainable mobilisation of local wood biomass resources : interim technical implementation report (IR) : period covered from 01/05/11 to 31/10/12. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec and Mitja Piškur and Janez Petek (2012) Slovenia. UNSPECIFIED, Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec and Peter Prislan (2013) Monitoring of wood fuel prices in Slovenia, Austria, Italy, Croatia, Romania, Germany, Spain (incl. Catalonia) and Ireland. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec and Matevž Triplat (2014) PROFORBIOMED: promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin: progress report 7: submited version: period from 2014-03-01 to 2014-08-31. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl and Tina Jemec (2012) PROFORBIOMED: promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin eprogress report 3: submited version: period from 2012-03-01 to 2012-08-31. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Nike Krajnc and Matjaž Šlibar (2002) WP2:National and international activities on biomass CHP: country report for Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matevž Triplat and Mitja Piškur and Jaka Klun and Robert Robek and Tine Premrl and Klemen Eler and Milan Kobal and Primož Simončič (2013) Testni primeri pridobivanja zelenih sekancev etehnološki, okoljski in ekonomski vidiki. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matevž Triplat and Peter Prislan and Tine Premrl (2014) ProForBioMed - activity report model - 6th report, September 2013 - March 2014. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Kutnar and Milan Šernek (2007) Densification of wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (82). pp. 53-62. ISSN 0351-3114

L

Boštjan Lesar and Miha Humar (2010) Service life prediction of wood treated with wax emulsions and copper amine based solutions exposed in third use class. Zbornik gozdarstva in lesarstva (93). pp. 23-36. ISSN 0351-3114

Boštjan Lesar and Miha Humar (2009) Minimal fungicidal and fungistatic concentrations of boron compounds for wood remediation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 79-83. ISSN 0351-3114

Boštjan Lesar and Polonca Kralj and Daniel Žlindra and Vesna Kancilija and Miha Humar (2008) Comparison of standard procedures for estimation of biocides leaching from impregnated wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 59-64. ISSN 0351-3114

Benjamin Leskovec and Iztok Winkler (2007) Inclusion of consumers in the forming of wood fuel trade market on the pattern of questionnaired households. Zbornik gozdarstva in lesarstva (83). pp. 63-75. ISSN 0351-3114

M

Maks Merela and Igor Serša and Urška Mikac and Primož Oven (2006) Application of magnetic resonance imaging for research of anatomy and moisture content of wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 75-84. ISSN 0351-3114

Miran Merhar and Bojan Bučar (2006) Cantilever clamping rigidity impact on dynamic modulus of elasticity calculation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 85-92. ISSN 0351-3114

Dušan Mlinšek (1996) Quality in forestry - an attempt at integrated forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 29-45. ISSN 0351-3114

O

Leon Oblak and Igor Lipušček and Boštjan Novak and Jože Kropivšek (2007) Launching work orders into production of wood enterprise with the multi-criteria decision-making method. Zbornik gozdarstva in lesarstva (82). pp. 33-39. ISSN 0351-3114

Nikica Ogris and Andrej Piltaver and Dušan Jurc (2014) Assessment of potential yield of commercial wild mushrooms in Slovenian forests. Acta Silvae et Ligni (103). pp. 67-84. ISSN 2335-3112

P

Mitja Piškur (2009) Slovenian roundwood conversion factors for external trade statistic data. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 53-59. ISSN 0351-3114

Mitja Piškur (2014) Proizvodnja in poraba furnirja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Piškur (2014) Predlog spremljanja količin in strukture gozdnih lesnih sortimentov. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Bernd Poinsitt (2012) Biomass trade centre II : work package 2 : promotion of new investments in wood biomass production. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ida Poljanšek and Viljem Vek and Primož Oven (2011) Thin-layer chromatography of gallic acid, pyrocatehol, phloroglucinol, resorcinol and catechin. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

Simon Poljanšek and Tom Levanič (2012) Multiple tree-ring parameters from Pinus nigra (Arnold) and their climate signal. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 15-25. ISSN 0351-3114

Peter Prislan and Nike Krajnc and Mitja Ferlan (2014) Analiza vzorcev pelet slovenskih proizvajalcev 2014. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan and Nike Krajnc and Tina Jemec (2013) Monitoring of wood fuel prices in Slovenia, Austria, Italy, Croatia, Romania, Germany, Spain and Ireland freport was prepared. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan and Nike Krajnc and Tina Jemec and Mitja Piškur (2014) Monitoring of wood fuel prices in Slovenia, Austria, Italy, Croatia, Romania, Germany, Spain and Ireland. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan and Nike Krajnc and Mitja Piškur Kakovost pelet na slovenskem trgu 2015. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

R

Irena Rebov (2014) Dobrote iz gozda. Hrastov list (7). p. 1. ISSN 2232-6987

Robert Robek and Mirko Medved and Lojze Žgajnar and Nike Krajnc and Borut Bitenc (1998) Removing barriers to Biomass District Heating Projects in Slovenia. Analysis of Wood Biomass Potential in Slovenia: Final report. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Todora Rogelja and Nike Krajnc and Matevž Triplat and Špela Ščap (2014) Analiza potencialov lesne biomase iz gozdov in hitrorastočih nasadov na območju Podravske, Spodnjeposavske, jugovzhodne regije. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

S

Primož Simončič and Klemen Eler and Milan Kobal and Matevž Triplat and Iztok Sinjur and Daniel Žlindra and Matevž Mihelič and Robert Robek and Mitja Piškur and Jaka Klun and Tine Premrl and Nike Krajnc (2013) Možnosti in omejitve pridobivanja biomase iz gozdov: zaključno poročilo projekta (V2-1126). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Š

Špela Ščap and Nike Krajnc and Bert Annevelink (2014) Review of the main logistical components: S2Biom project grant agreement n. 608622. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Ščap and Mitja Piškur and Matevž Triplat and Jaka Klun and Peter Prislan and Tine Premrl and Nike Krajnc and Andrej Breznikar and Mateja Cojzer and Živan Veselič and Jurij Beguš (2014) Regional profile of wood mobilisation challenges: Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Ščap and Matevž Triplat and Mitja Piškur and Nike Krajnc (2014) The methodology for wood potential assessment in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (105). pp. 27-40. ISSN 2335-3112

T

Nejc Thaler and Marko Bajc (2013) Effect of fungal and plant secondary metabolites on polimerase chain reaction (PCR). Acta Silvae et Ligni (100). pp. 24-40. ISSN 2335-3112

Niko Torelli (1977) Fakultativno obarvana jedrovina pri bukvi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Matevž Triplat and Marjan Dolenšek (2014) Vizualizacija proizvodnih procesov in ocena stroškov v gozdno-lesnih verigah. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat and Nike Krajnc and Chrysovalantis Ketikidis and Ulrich Wolfsmayr (2014) Aol specific checklists derived from the innovation roadmap for the improvement of the defined biomass SCORPs. Project Report. ? , Ptolemais.

Matevž Triplat and Peter Prislan and Mitja Piškur and Nike Krajnc (2014) Support system for assurance of quality wood fuel (S4Q). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

V

Marjan Vilhar and Ernest Kučan and Ferdo Rakuša (1963) Študija obratovne tehnične kontrole finalne smeri za lesnoindustrijsko panogo. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Z

Janja Zule and Gašper Kozjan (2008) Polyphenols in different larch (Larix spp.) species. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 51-58. ISSN 0351-3114

Ž

Lojze Žgajnar (1990) Poskus ovrednotenja škode zaradi vetroloma na podlagi količinskih in kakovostnih izgub lesne surovine. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Žgajnar (1990) Količine, pridobivanje, predelava in uporaba drobne drevesne in grmovne biomase - sečnih ostankov eraziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Žgajnar (1994) Merjenje količin industrijskega drobnega lesa na osnovi mase ter strokovne osnove za standarizacijo eizsledki raziskav vrednosti osnovnih parametrov in postopkov za merjenje količin lesa s tehtanjem v tovarni BREST-IVERKA, Cerknica. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lojze Žgajnar and Borut Bitenc (1995) Količinska, strukturna, prostorska in energijska ocena stanja in potencialov lesne biomase za energijske namene v Sloveniji. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lojze Žgajnar and Boštjan Košir and Tone Gregorič (1992) Količinski, tehnološki in ekonomski vidiki ter možnosti izboljšanja oskrbe z lesno surovino za iverne plošče v podjetju Brest: raziskovalni projekt - 1. faza. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo .

Alojz Žumer and Tone Hren and Franc Majcen and Jože Pokorn and Branimir Stamenković and Otmar Tupy (1959) Ekonomska utemeljitev finalne predelave lesa v LRS. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

This list was generated on Wed. 4. Oct. 2023 02:23:31 CEST.