[Sci Vie logo]

Items where Subject is "FORESTRY > forest ecology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | Č | D | E | F | G | H | J | K | L | M | O | Ó | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Number of items at this level: 447.

A

Asim Abdul-Hadi and Marjan Zupančič (1984) Life strategies of broadleaved tree species on extreme sites with respect to their root system. Zbornik gozdarstva in lesarstva (24). pp. 65-81. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (2013) Flora and partly vegetation of the Zala gorge in the upper Iška river basin. Zbornik gozdarstva in lesarstva (99). pp. 3-149. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (2006) New cognitions on the flora and vegetation of rock faces in the eastern part of the pre-alpine phytogeographical region of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 37-59. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1999) New findings about the distribution and sites of Pulmonaria stiriaca Kerner in the Bela krajina region (Slovenia). Zbornik gozdarstva in lesarstva (58). pp. 85-104. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1999) Asociacija carici sempervirentis-Pinetum nigraea (Accetto 1996) Accetto 1999 nom.nov. v Sloveniji (ob stoletnici rojstva prvega slovenskega fitocenologa univ. prof. Gabrijela Tomažiča). Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 107-151. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1979) Obnova, rast in razvoj sestojev črnega bora (Pinus nigra Arnold) na dolomitsko-apnenčastih rastiščih zahodne Bosne. Zbornik gozdarstva in lesarstva (17,2). pp. 247-350. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1986) Vpliv rastlinojede divjadi na jelendolske gozdove v Karavankah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 37-88. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1986) Nova geografska varianta združbe jelke in okroglolistne lakote na Bohorju (Galio-Abietetum M. Wrab. 1959 var. geogr. nova Dentaria polyphyllos). Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 89-105. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1986) Vpliv rastlinojede divjadi na jezersko-kokrške gozdove v Karavankah in Kamniških Alpah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 31-80. ISSN 0351-3114

Marko Accetto (1980) Rast bora Pinus hedreichii Christ. na planini Prenj v Bosni in Hercegovini. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marko Accetto (1985) Vpliv rastlinojede divjadi na jelendolske gozdove v Karavankah: raziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marko Accetto (1979) Rast in razvoj sestojev molike (Pinus peuce gris.) v Zahodnih Prokletijah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Miha Adamič (2001) Fires in nature and wildlife. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 5-23. ISSN 0351-3114

Miha Adamič (1987) The role of animals in forest communities. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 59-67. ISSN 0351-3114

Miha Adamič (1992) Red deer managment (Cervus Elaphus L.) in republic Slovenia: the problems, recent trends and perspectives. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 47-60. ISSN 0351-3114

Miha Adamič (1984) Varstvo, gojitev in lov divjadi v Triglavskem narodnem parku. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Miha Adamič (1982) Prehranske značilnosti jelenjadi (Cervus elaphus, L.) in srnjadi (Capreolus capreolus, L.) v Kočevskem, Notranjskem in Krimskem lovsko gojitvenem območju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Miha Adamič (1998) Razsežnosti problemov ohranitve velikih zveri v kulturni krajini - primer rjavega medveda (Ursus arctos L.) v Sloveniji ezaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta: predstavitev osnovnih podatkov raziskovalnega projekta. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miha Adamič (1995) Ekologija in varstvo rjavega medveda (Ursus arctos L.) v Sloveniji: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na znanstveno-raziskovalnem projektu triletno obdobje eP4-0257-0404-93. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miha Adamič (1986) Ekologija divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Miha Adamič and Andrej Kobler and Marko Berce (1998) The return of the wolf (Canis lupus) into its historic range in Slovenia - is there any place left and how to reach it?. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 235-254. ISSN 0351-3114

Miha Adamič and Andrej Kobler and Klemen Jerina (2000) Strokovna izhodišča za gradnjo ekoduktov za prehajanje rjavega medveda (Ursus arctos) in drugih velikih sesalcev preko avtoceste (na odseku Vrhnika-Razdrto-Čebulovica) ekončno poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire , Ljubljana.

Miha Adamič and Marijan Kotar (1982) Analiza gibanja telesne teže in teže rogovja pri jelenjadi in srnjadi v lovišču "Jelen" - Snežnik v letih 1976-1980. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Miha Adamič and Marjan Kotar (1987) Density and biomass of deer (Capreolus capreolus L.)and red deer (Cervus elaphus L.) populations in varius ecosystems of Kočevje area. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 31-58. ISSN 0351-3114

Miha Adamič and Marjan Kotar (1983) Analysis of body and antler weight fluctuation in red-deer and roe-deer of the hunting area "Jelen" - Snežnik during the period 1976-1980. Zbornik gozdarstva in lesarstva (22). pp. 5-78. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek (2005) Belowground ectomycorrhizal fungal communities at fagus stands in differently polluted forest research plots. Zbornik gozdarstva in lesarstva (76). pp. 5-38. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek (2004) Biodiversity of types of ectomycorrhizae in fagus stands in differently polluted forest research plots. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 5-19. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek (1997) Mycorrhizal potential of two differently polluted forest sites in the emission region of the Thermal Power Plant Šoštanj. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 323-350. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Gregor Božič and Hojka Kraigher and Tom Levanič and Boštjan Pokorny (2010) Phytoremediation of metal contaminated soil with the use of tree seedlings. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). pp. 67-86. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Nataša Kopušar (2013) Earthworms as bioindicator organisms of soil pollution. Acta Silvae et Ligni (101). pp. 1-12. ISSN 2335-3112

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Hojka Kraigher (1998) Types of ectomycorrhizae characteristic for six months old norway spruce seedlings. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 93-111. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Boštjan Pokorny (2011) Cd, Hg, Pb, and As in European species of wild growing forest landscape fungi: a review. Zbornik gozdarstva in lesarstva (94). pp. 3-20. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Boštjan Pokorny (2011) Trace metal levels in edible mushrooms from the Šalek and the Upper Meža Valleys with emphasis on assessment of potential human health risk due to mushroom consumption. Zbornik gozdarstva in lesarstva (94). pp. 21-38. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Boštjan Pokorny (2006) Fungi as responsive and accumulative bioindicators of forest site pollution in the Šalek valley. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 61-71. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Boštjan Pokorny and Dejan Firm and Klemen Jerina (2015) Impact of free-ranging large herbivores on grassland ecosystems. Acta Silvae et Ligni (107). pp. 1-10. ISSN 2335-3112

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Boštjan Pokorny and Cvetka Ribarič-Lasnik and Jaroslav Vrtačnik (2002) Cd, Pb, Hg AND As IN FRUITING BODIES OF HIGHER FUNGI FROM THE FOREST LANDSCAPE OF THE SALEK VALLEY. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 5-46. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1993) The influence of disturbances on the forest ecosystem and the managing thereof. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 85-109. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1989) Pomen gozdov v ravninskih območjih občine Radlje ob Dravi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

B

Marko Bajc and Miran Čas and Dalibor Ballian and Saša Kunovac and Goran Zubić and Marijan Grubešić and Petar Zhelev and Ladislav Paule and Tine Grebenc and Hojka Kraigher (2011) Genetic differentiation of the Western Capercaillie highlights the importance of South-Eastern Europe for understanding the species phylogeography. PloS one . ISSN Y506-0087

DB Baldoni and Coelho, G Coelho, G and RJS Jacques and RMB Silveira and Tine Grebenc and Zaida Ines Antoniolli (2012) Brown rotting fungus closely related to Pseudomerulius curtisii (Boletales) recorded for the first time in South America.. Mycosphere, 3 (5). pp. 533-541. ISSN 20777019

Dalibor Ballian and Mirza Dautbašić and Gregor Božič (2012) Comparative indicators of genetic variability and bark beetle infestation intensity in populations of norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Bosnia and Herzegovina. Folia Forestalia Polonica. Seria A. Leśnictwo (4). pp. 215-222. ISSN 0071-6677

Dalibor Ballian and Mirzeta Memišević Hodžić (2016) Varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Bosni i Hercegovini. Scientific Book. Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Silva Slovenica - izdavački centar Šumarskog instituta Slovenije.

Franc Batič (2001) Impact of fire on species composition of vegetation in the cases of Karst and Istria in south-west Slovenia: a preliminary report. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 25-38. ISSN 0351-3114

Franc Batič Bioindikacija onesnaženosti zraka z epifitskimi lišaji -I.. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Franc Batič and Dušan Jurc and Janko Kalan and Marko Kovač and Anton Kralj and Vid Mikulič (1994) Impact of polluted gasses from Thermal Power Plant in Šoštanj, Slovenia, on forest environment:a brief expertise on cause-consequence relationship in forest decline studies carried out on Slovenian Forestry Institute: world bank report: expertise. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Batič and Anton Kralj (1995) Bioindikacija onesnaženosti ozračja v gozdovih z epifitskimi lišaji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 5-56. ISSN 0351-3114

Franc Batič and Tone Kralj (1989) Bioindikacija onesnaženosti zraka z epifitsko lišajsko vegetacijo pri inventurah propadanja gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 51-70. ISSN 0351-3114

Franc Batič and Barbara Kruhar-Lorger and Marijana Grube and Hans Mayrhofr (1995) Katalog lišajev mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Franc Batič and Cvetka Ribarič Lasnik (1990) Ekofiziološke lastnosti smreke / Picea abies (L.) Karst./ na vplivnem območju termoelektrarne Šoštanj. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Franc Batič and Cvetka Ribarič-Lasnik and Barbara Kruhar-Lorger and Dieter Grill and Edith Stabentheiner and Helmut Mayrhofer and Marietta Koch and Martin Grube (1993) Bioindikation in belasteten und unbelasteten Gebieten. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Batič and Tomaž Sinkovič and Branka Javornik (1995) Morphological and genetic variability of pedunculate oak (Quercus robur L.) populations in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 75-96. ISSN 0351-3114

Andrej Bidovec and Marijan Kotar (1998) Morphological indicators of growth and development of chamois in two different biotopes in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (55). pp. 29-62. ISSN 0351-3114

Andreja Bienelli-Kalpič and Franc Batič and Primož Simončič (2006) Assessment of anthropogenic beech (Fagus sylvatica l.) stress in Zasavje area. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 73-82. ISSN 0351-3114

Borut Bitenc (1979) Uporaba težkih buldožerjev Caterpillar D-8H in D-9H pri gradnji gozdnih cest na območju gozdnega gospodarstva Bled. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Borut Bitenc (1990) RP: Ohranjevanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Andrej Bončina and Dušan Robič (1998) Estimation of the species composition alteration in plant communities. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 113-130. ISSN 0351-3114

Gregor Božič (2005) The genetic aspect of the spruce stand natural regeneration in the permanentforest research plot Šijec on the Pokljuka plateau. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 43-60. ISSN 0351-3114

Gregor Božič and Matjaž Čater and Mitja Ferlan and Maarten De Groot and Tine Hauptman and Domen Finžgar and Katarina Flajšman and Anže Japelj and Dušan Jurc and Marko Kovač and Hojka Kraigher and Lado Kutnar and Tom Levanič and Aleksander Marinšek and Nikica Ogris and Matej Rupel and Primož Simončič and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Saša Vochl and Marjana Westergren and Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Gregor Božič and Monika Konnert and Mitja Zupančič and Hojka Kraigher and Ivan Kreft (2003) Genetic differentiation of the indigenous Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst) populations in Slovenia investigated by means of isoenzyme gene markers. Zbornik gozdarstva in lesarstva (71). pp. 19-40. ISSN 0351-3114

Gregor Božič and Lado Kutnar (2012) Genetic Variability of two Fagus sylvatica (L.) Populations in the South-Western Edge of the Panonnian Plain. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 8 (1). pp. 75-62. ISSN 1787-064X

Gregor Božič and Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Dušan Jurc and Andrej Kobler and Tine Grebenc and Hojka Kraigher (2010) Current state of European beech (Fagus sylvatica L.) gene pool in Slovenia. In: COST Action E52 - Genetic resources of beech in Europe - current state : implementing output of COST action E 52 project : evaluation of beech genetic resources for sustainable forestry. Communications Instituti Forestalis Bohemicae . Forestry and Game Management Research Institute, Jíloviště , pp. 225-235. ISBN 978-80-7417-038-6

Gregor Božič and Marjana Westergren and Domen Finžgar and Ivan Kreft and Hojka Kraigher (2014) Ohranjanje gozdnih genskih virov, spoznavanje prilagoditveno pomembnih genskih znakov in pomen izvajanja genetskega monitoringa gozdov. In: 6. strokovni posvet s temo Drevesa, naše bogastvo, 15. 10. 2014, Celje.

Janez Božič (1979) Topolovi hibridi, njihova izbira in ugotavljanje nekaterih gojitvenih lastnosti. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1979) Gozdarski prispevek k urejanju Ljubljanskega barja. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1968) Gozdno-gojitveni načrt za melioracijo po industrijskem dimu poškodovanih gozdov v vplivnem območju železane v Ravnah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič (1975) Biološke, ekološke in prirastne značilnosti iglavcev v vzhodni Sloveniji. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1969) Protiveterni nasadi (vetrobrani) v nižinskih predelih Slovenije. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Stana Hočevar and Vid Mikulič and Jože Grzina URP: Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: šifra: UPR 05-4522. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Janko Kalan and Vid Mikulič and Tone Kralj (1990) RP: Ohranjanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Andrej Breznikar and Sonja Horvat-Marolt (1998) Morphological and phenological variability of pedunculate (Quercus robur L.) and sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) on marginal areas of their natural sites in NE Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 59-92. ISSN 0351-3114

Miran Brinar (1971) O ekološki in dedni pogojenosti razhajanja nekaterih morfoloških, fenoloških in anatomskih lastnosti naše bukve. Zbornik (10). pp. 5-64. ISSN 0350-0187

Miran Brinar (1968) Vpliv ionizirajočega žarčenja na vitalnost in na rastnost nekaterih smrekovih varietet in ekotipov. Zbornik (6). pp. 1-26. ISSN 0350-0187

Miran Brinar (1976) Kakovost jelovega semena v odvisnosti od provenienčnih rastišč in klime posebno glede na propadanje naše jelke. Zbornik gozdarstva in lesarstva (14,2). pp. 155-190. ISSN 0351-3114

Miran Brinar (1973) omparative testing of Silver fir provenances concerning some physiological characteristics in connection with the decline of Fir in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (12). pp. 87-140. ISSN 0351-3114

An Vanden Broeck and Gregor Božič and Branko Dolinar (2014) High levels of effective long-distance dispersal may blur ecotypic divergence in a rare terrestrial orchid. BMC Ecology (14). ISSN 1472-6785

George G. Brown and Tine Grebenc (2013) Activity report for the bilateral project Brazil - Slovenia "Ectomycorrhizal fungi and oligochaeta diversity in Brazilian and Slovenian soils" No. 490648/2010-0 (CNP)(Brazil)/BI-BR/11-13-005 (Slovenia) : interim report upon the occasion of visit of the Brazilian partner at the Slovenian Forestry Institute, Ljubljana, Slovenia, 13. 4. 2013 - 20. 4. 2013. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Brus (2009) Postglacial development of silver fir (Abies alba Mill.) in the territory of the present- day Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 17-23. ISSN 0351-3114

Robert Brus (1996) The effect of air pollution on genetic structure of beech populations in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 67-103. ISSN 0351-3114

Robert Brus and Roman Longauer (1995) Some genetic properties of silver fir (Abies alba Mill.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 45-74. ISSN 0351-3114

C

Anton Cedilnik (1993) Four generalizations of beta distribution. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 203-236. ISSN 0351-3114

Anton Cedilnik and Marijan Kotar (1992) The arrangement of trees in a stand. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 15-40. ISSN 0351-3114

Anton Cedilnik and Dušan Robič (1992) Euclidean comparison of stands according to plant species. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 3-14. ISSN 0351-3114

Mateja Cojzer and Ljuban Cenčič and Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Milan Kobal and Tomaž Kralj (2008) Talne in vegetacijske razmere na območju GGE Lešje. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehnična fakulteta, Oddelek za agronomijo, Maribor, Ljubljana.

Č

Lojze Čampa and Ivan Smole and Mihej Urbančič (1992) Gozdne združbe in gozdna tla kot osnova za gozdnogospodarsko načrtovanje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa and Tomaž Štefe (1990) Primerjava slovenskega javnega mnenja o propadanju gozdov v letu 1990 z letom 1987. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa and Ivan Žonta (1990) Naravni viri kot razvojni dejavnik in varstvo okolja. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Miran Čas (1999) Spatial endangerment of capercaillie (Tetrao urogallus L.) populations in Slovenia in 1998. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 5-52. ISSN 0351-3114

Miran Čas (2008) Capercaillie monitoring is an important tool for observing changes in boreal forest ecosystems, but introduction of a hunting ban in the Slovenian Alps has highlighted certain problems. Grouse news : newsletter of the Grouse Specialist Group (35). pp. 16-20. ISSN Y503-2083

Miran Čas (1988) Spreminjanje kulturne krajine in nastanek današnjih gozdov macesna in smreke na Peci. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2000) Ohranjanje habitatov ogroženih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali v gozdnih ekosistemih - gozdne kure - divji petelin ezaključni elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2000) Pregled rastišč divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji v letih 1999 in 2000 ter analiza ogroženih rastišč: elaborat s tekstom: zaključno delo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (1997) Divji petelin (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji leta 1997 :ocena stabilnosti subpopulacij in ogroženosti življenjskega prostora divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji: zaključno poročilo o študiji. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2012) Presoja vpliva adaptacije in izgradnje povezovalne ceste Mislinja - Rogla ne okolje: končno poročilo potencialne primernosti izvedbe projekta v območju Natura 2000. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2000) Pregled rastišč divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji v letih 1999 in 2000 ter analiza ogroženih rastišč: elaborat s tekstom: fazno poročilo za leto 2000 - mejnik II. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Miran Čas and Miha Adamič (1998) The influence of forest alteration on the distribution of capercaillie (Tetrao urogallus L.) leks in the eastern Alps. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 5-57. ISSN 0351-3114

Miran Čas and Polona Kalan (2002) Zaključno poročilo projekta "Imisijska obremenjenost gozdov v občini Kamnik". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Matjaž Čater (2011) Svetlobne razmere v gozdu. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matjaž Čater (2015) A 20-Year Overview of Quercus robur L. Mortality and Crown Conditions in Slovenia. Forests, 6 (3). pp. 581-593. ISSN 1999-4907

Matjaž Čater (2014) Mortality and crown conditions on Quercus robur L. permanent plots - a 20-year overview. Acta Silvae et Ligni (105). pp. 17-25. ISSN 2335-3112

Matjaž Čater and Franc Batič (1999) Some ecophysiological stress indicators of pedunculate oak (Quercus robur L.) in the north easteren of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (58). pp. 47-83. ISSN 0351-3114

Matjaž Čater and Andrej Kobler (2017) Light response of Fagus sylvatica L. and Abies alba Mill. in different categories of forest edge % Vertical abundance in two silvicultural systems. Forest Ecology and Management (391). pp. 417-426. ISSN 0378-1127 (In Press)

Matjaž Čater and Primož Simončič and Franc Batič (1999) Pre-dawn water potential and nutritional status of pedunculate oak (Quercus robur L.) in the north-east of Slovenia. Phyton: annales rei botanicae . pp. 13-22. ISSN 0079-2047

Alojz Černe and Janez Čop (1966) Naravna prehrana fazana v Sloveniji. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo.

Stanislav Červek and Dušan Robič (1993) Dekompozicija gozdnega zeliščnega opada. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 111-120. ISSN 0351-3114

Martin Čokl (1971) Bukove raziskovalne ploskve v Sloveniji ter boniteta bukovih rastišč. Zbornik (10 S.). pp. 117-143. ISSN 0350-0187

Janez Čop Biološka in tehnična zaščita gozda pred škodami po veliki divjadi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Čop (1976) Problematika jelenjadi in zimovališč v Karavankah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Čop (1969) Obora - zimovališče za jelenjad. Technical Report. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Janez Čop (1972) Ponovna naselitev risa (Lynx lynx) v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Janez Čop (1994) Projekt gozd - divjad - spremljanje naselitve risa (Lynx lynx L.) v Sloveniji 1973-1993: raziskovalna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Janez Čop (1964) Idejni projekt za fazanerijo lovske družine Bresnica. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije.

Janez Čop (1961) Navodila za umetno vzrejo fazanov z domačo kokljo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Janez Čop and Miha Adamič (1982) Sanacijski program gozd - divjad Pohorje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Čop and Alojz Černe and Borut Stanič and Marjan Pavšer (1964) Rajonizacija male divjadi (zajec, fazan, jerebica) z ozirom na naravne (klimatske in pedološke) pogoje v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Čop and Alojz Črne (1964) Odlov, prezimovanje in krmljenje jerebic. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Čop and Milan Piskernik (1961) Remize. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

D

Igor Dakskobler and Lado Kutnar (2012) Macesnovi gozdovi v Sloveniji : vzhodnoalpsko macesnovje, združba evropskega macesna in slečnika. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Lado Kutnar and Andrej Rozman (2015) Bazoljubno borovje v Sloveniji: združbe črnega in rdečega bora na karbonatni podlagi in rušja v alpskih dolinah. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Igor Dakskobler (2008) A Review of beech sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 3-14. ISSN 0351-3114

Igor Dakskobler (2014) Phytosociological description of Quercus petraea forest stands with Chamaecytisus hirsutus and Erica carnea in the Vipavska brda (southwestern Slovenia). Acta Silvae et Ligni (103). pp. 1-20. ISSN 2335-3112

Igor Dakskobler and Petra Košir and Lado Kutnar (2013) Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji : združbe gorskega javorja, gorskega bresta, velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Lado Kutnar and Urban Šilc (2013) Poplavni, močvirni in obrežni gozdovi v Sloveniji : gozdovi vrb, jelš, dolgopecljatega bresta, velikega in ozkolistnega jesena, doba in rdečega bora ob rekah in potokih. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Lado Kutnar and Mitja Zupančič (2014) Toploljubni listnati gozdovi v Sloveniji : toploljubni gozdovi kraškega gabra, puhastega hrasta, gradna, črnega gabra in malega jesena v submediteranskem fitogeografskem območju in ponekod v notranjosti države. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Mihej Urbančič and Andrej Wraber (2000) Fir-beech forest with hairy alpenrose (Omphalodo-Fagetum rhododendretosum hirsuti) on the Trnovski gozd plateau (Western Slovenia). Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 5-52. ISSN 0351-3114

Gabrielle I. Deckmyn and A. Mayer and M.M. Smits and A. Ekblad and Tine Grebenc and A. Komarov and Hojka Kraigher (2014) Simulating ectomycorrhizal fungi and their role in carbon and nitrogen cyclingin forest ecosystems. Canadian Journal of Forest Research (6). pp. 535-553. ISSN 0045-5067

Maarten De Groot and Dejan Bordjan (2007) Possibilities for fire as a management tool on Kras (SW Slovenia): a bird's perspective. Acrocephalus : glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (132). pp. 3-15. ISSN 0351-2851

Jurij Diaci (1994) Developmental occurrences in the forest reserve of the Mozirje fire site in the fourth decade after fire. Zbornik gozdarstva in lesarstva (45). pp. 5-54. ISSN 0351-3114

E

A. Ekblad and H. Wallander and D.L. Godbold and C. Cruz and D. Johnson and P. Baldrian and R.G. Björk and D. Epron and B. Kieliszewska-Rokicka and R. Kjøller and Hojka Kraigher and E. Matzner and J. Neumann and C. Plassard (2013) The production and turnover of extramatrical mycelium of ectomycorrhizal fungi in forest soils: role in carbon cycling. Plant Soil (1/2). pp. 1-27. ISSN 0032-079X

Lado Eleršek (1985) Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: izboljšanje kakovosti gozdnega semena in sadik, Šifra 404, raziskave pridelovanja kakovostnih sadik terizdelava kriterijev za določanje kakovosti. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Lado Eleršek and Milan Hočevar and Igor Jerman and Dušan Jurc and Vid Mikulič and Tone Stergar (1989) Vegetativno razmnoževanje gozdnih drevesnih vrst: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lado Eleršek and Milan Piskernik (1986) Heigh-growth of young Spruce - plantation influenced by site. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 17-30. ISSN 0351-3114

Gösta Eriksson (2015) Quercus petraea and Quercus robur: recent genetic research. Scientific Book. Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica publishing centre , Ljubljana.

Rihard Erker (1966) Ekološka, biološka i tehnološka svojstva vrsta šumskog drveča koja se introduciraju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Rihard Erker and Gabrijel Tomažič and Marjan Pavšer (1972) Eksote gozdnega drevja v Sloveniji : rdeči hrast /Quercus borealis Michx./. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

F

Mitja Ferlan (2014) Ecosystem carbo-dynamic research-development potentials of the laboratory of Electronic Devices. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les . pp. 8-10. ISSN 0353-6025

Mitja Ferlan and Marko Kovač and Tom Levanič and Gal Kušar and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Matej Rupel and Mitja Skudnik and Mihej Urbančič and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2010) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2009 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2009 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Ferlin (1993) The variability of bioelectrical trees' potential as a possibile indicator of the influence of endogenous and exogenous growth factors in beech forest stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 51-80. ISSN 0351-3114

Franc Ferlin (2002) Predlog kazalnikov in zasnove monitoringa biotske pestrosti v Sloveniji : podlage za usklajevanje in usmeritve za nadaljnje delo : (osnutek, verzija 3.5). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Ferlin (2001) Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih gozdovih: oblikovanje in analiza kazalnikov: (študija). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ferreira (2000) Landscape-ecological assesment of forest vulnerability. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 161-198. ISSN 0351-3114

Andrej Ficko and Andrej Bončina (2006) Silver fir (Abies alba Mill.) distribution in Slovenian forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 19-35. ISSN 0351-3114

Domen Finžgar and Matej Rupel and Miha Humar and Hojka Kraigher (2014) Determining density and moisture content of the European beech (Fagus sylvatica L.) coarse woody debris from the secondary virgin forest Rajhenavski Rog. Acta Silvae et Ligni (103). pp. 35-46. ISSN 2335-3112

Katarina Flajšman and Ida Jelenko and Helena Poličnik and Boštjan Pokorny (2013) Reproductive potential of Roe Deer (Capreolus capreolus L.): review of the most important influential factors. Acta Silvae et Ligni (102). pp. 1-20. ISSN 2335-3112

G

Admir Jose Giachini and Tine Grebenc (2013) Activity report for the bilateral project Brazil - Slovenia "Ectomycorrhizal fungi and oligochaeta diversity in Brazilian and Slovenian soils" No. 490648/2010-0 (CNP)(Brazil)/BI-BR/11-13-005 (Slovenia) : interim report upon the occasion of visit of the Brazilian partner at the Slovenian Forestry Institute, Ljubljana, Slovenia, 03. 06. 2013 - 14. 06. 2013. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Aleksandra Golob (1990) Zasnova informacijskega sistema za gospodarjenje z gozdom v razmerah njegovega propadanja. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo.

Aleksander Golob (1990) Spreminjanje zgradbe gozda pod vplivom antropogenih motenj na primeru Obdravske Dobrave. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 149-182. ISSN 0351-3114

GIS Gozdarski inštitut Slovenije (2009) Javna gozdarska služba v letu 2008. Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Tine Grebenc and Marko Bajc and Melita Hrenko and Barbara Štupar and Igor Dakskobler and Gregor Božič and Nataša Milenković and Hojka Kraigher and Žaklina Marjanović (2010) Improvement of truffle cultivation via novel quality control, soil analysis and inoculation methods : advanced inoculation methods, novel site selection tools and the establishmentof mycelial gene banks for economically important truffle specieswill improve truffle cultivation : Eureka: E! 3835-cultuber : final report. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tine Grebenc and Hojka Kraigher (2009) Interakcije v mikorizosferi določajo dinamiko ogljika v ekosistemu bukovih gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 11-19. ISSN 0351-3114

Zoran Grecs (1987) Forest and energy tomorrow. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 85-88. ISSN 0351-3114

Vera Gregorič (1979) Gozdni raziskovalno-študijski objekt na liniji Črni vrh - Kapunarjev vrh. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Vera Gregorič (1971) Vpliv matične kamenine na rastišča na idrijskem področju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar (2013) Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost, biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu ezaključno poročilo raziskovalnega projketa ARRS-RPROJ-ZP-2013-256. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Jožica Gričar and Primož Oven and Katarina Čufar (2005) Seasonal dynamics of xyogenesis and phloiemogenesis in silver fir (Abies alba Mill.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). pp. 57-68. ISSN 0351-3114

Tanja Grič and Ivan Kos (2004) Forest stand structure influences biodiversity. Zbornik gozdarstva in lesarstva (73). pp. 105-121. ISSN 0351-3114

Jurij Gulič and Marijan Kotar and Miran Čas and Miha Adamič (2003) Vegetation requirements of the black grouse habitat (Tetrao Tetrix L.) in Pohorje MTS.. Zbornik gozdarstva in lesarstva (71). pp. 41-70. ISSN 0351-3114

H

Milan Hafner (2004) Does the fluctuating asymmetry in horn length in Chamois (rupicapra rupicapra l.) reflect the quality and age of the animal. Zbornik gozdarstva in lesarstva (73). pp. 5-29. ISSN 0351-3114

Polona Hafner and Tom Levanič (2009) Stable carbon isotopes in Norwey spruce (Picea abies (L.) Karst.) tree rings at two sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 43-52. ISSN 0351-3114

Polona Hafner and Tom Levanič (2008) The influence of climate on tree-ring maximum latewood density in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) at two sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

David Hladnik (2002) Spatial correspondence between physiographic factors, vegetation and land use in the Kočevje region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 47-72. ISSN 0351-3114

David Hladnik and Matej Tajnikar (2008) Forest habitat types on Natura 2000 sites in landscape structure of the Pohorje Mts range. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 15-32. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar and Andreja Ferreira and Andreja Ogulin-Iskra and David Hladnik and Marko Kovač and Metka Špes (1997) Snovanje modelov za preučevanje vplivov na okolje: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znansveno - raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Stana Hočevar (1969) Ohranitev domačega kostanja: selekcija in vzgoja kostanjevih tipov odpornih proti kostanjevemu raku. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Stana Hočevar (1982) Mikoflora v pragozdovih Slovenije: nadaljevanje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Drugotni nižinski pragozd Krakovo v Krakovskem gozdu : ( Mikroflora, vegetacija in ekologija). Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 5-144. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) The virgan forest in the frost depression Prelesnikova koliševka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 145-252. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Panonska pragozdova Donačka gora in Belinovec : ( Mikroflora, vegetacija in ekologija). Zbornik gozdarstva in lesarstva (18). pp. 253-358. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar and Milica Tortić (1976) Terricolous fungi in lowland oak forest Krakovski gozd. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 14 (2). pp. 75-102. ISSN 0351-3114

Aleš Horvat (1993) Ekološke osnove urejanja erozijskih območij. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 5-49. ISSN 0351-3114

Sonja Horvat-Marolt (1985) The variability of Silver Fir (Abies alba Mill.) in Yugoslavia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 63-73. ISSN 0351-3114

J

Miha Jagrič and Kristjan Jarni and Robert Brus (2013) Sexual dimorphism and distribution OF Daphne laureola L. in the Bohor area. Acta Silvae et Ligni (101). pp. 23-32. ISSN 2335-3112

Brigita Jamnik and Mitja Janža and Joerg Prestor and Aleš Smrekar and Urša Vilhar and Branka Bračič-Železnik and Mateja Breg Valjavec (2012) Predlogi za izboljšanje razmer na področju upravljanja vodnih virov. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Kristjan Jarni and Marjana Westergren and Hojka Kraigher and Robert Brus (2011) Morphological variability of Fraxinus angustifolia Vahl in the north-western Balkans. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 80 (3). pp. 245-252. ISSN 2083-9480

Ida Jelenko and Klemen Jerina and Boštjan Pokorny (2010) Impact of enviormental factors on the appearance and distribution of dental fluorosis in roe deer (Capreolus capreolus L.) in eastern Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). pp. 21-32. ISSN 0351-3114

Klemen Jerina (2009) How the estimates of home range size and composition are affected by diurnal, nocturnal and 24-hour sampling methods: example of the red deer (Cervus elaphus) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 3-15. ISSN 0351-3114

Klemen Jerina (2007) The effects of habitat structure on red deer (Cervus elaphus) body mass. Zbornik gozdarstva in lesarstva . pp. 3-13. ISSN 0351-3114

Klemen Jerina (2006) Effects of environmental factors on the wild boar (Sus scrofa l.) spatial distribution in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 3-20. ISSN 0351-3114

Klemen Jerina and Miha Adamič and Anton Marinčič and Valentin Vidojevič (2002) Analysis and spatial modelling of red deer (Cervus elaphus L.) habitat of south-western Slovenia in a raster GIS environment. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 7-31. ISSN 0351-3114

Mateja Jerše and Franc Batič (2007) Morphological analysis of pubescent oak (Quercus pubescens Willd.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (83). pp. 35-45. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc (2002) An overview of the history of the chestnut blight epidemic in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 33-59. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc and Maja Jurc (2010) Mycosphaerella dearnessii occurs in Slovenia. Plant Pathology, 59 (4). p. 808. ISSN 00320862

Dušan Jurc and Maja Jurc and Franc Batič and Igor Sirk (1998) Collection of fungi, lichens and higher plants on the Slovenian forestry institute. Zbornik gozdarstva in lesarstva (55). pp. 63-95. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc and Vardjan Miran (1982) Hormonalna kontrola jelovega semena. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Dušan Jurc and Nikica Ogris (2005) Končno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovlanega dela v okviru pogodbe št. 2311-05-000175 o dodatni proučitvi glive povzročiteljice javorovega raka: poročilo velja za obdobje od 6.9.2005 do 1.12.2005. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Dušan Jurc and Nikica Ogris and Andrej Kobler and Lado Kutnar and Gregor Božič and Klemen Bergant and Primož Simončič and Urša Vilhar and Tom Levanič and Hojka Kraigher and Maja Jurc and Matjaž Čater and Gal Kušar and Andreja Ferreira and M. Westergren and Barbara Štupar and Iztok Sinjur and Lučka Kajfež-Bogataj and Zalika Črepinšek (2006) Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Dušan Jurc and Nikica Ogris and Andrej Piltaver and Amadeo Dolenc (2004) Seznam vrst in razširjenost makromicet v Sloveniji z analizo stopnje ogroženosti: ciljni raziskovalni program "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc (2001) Influence of forest fires on entomofauna - mostly subcortical, in the Austrian pine monocultures (Pinus nigra Arn.) of Slovene Karst. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 39-64. ISSN 0351-3114

Maja Jurc (1994) Glivni endofiti v višjih rastlinah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 5-43. ISSN 0351-3114

Maja Jurc (1988) Pomlajevanje in kalitev črnega bora (Pinus nigra Arn.) na Slovenskem Krasu. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc (2008) Hrastov sprevodni prelec - Thaumetopoea processionea L.. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc (1995) Katalog živih glivnih kultur mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Maja Jurc and Franc Batič and Dušan Jurc and Hojka Kraigher and Igor Sirk and Tone Kralj (1994) Mikoteka in herbarij Gozdarskega inštituta Slovenije. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc and Srdjan Bojovic and Roman Pavlin and Gregor Meterc and Andreja Repe and Danijel Borkovič and Dušan Jurc (2012) Biodiversity of saproxylic beetles of pine forests in Slovenia with emphasis on Monochamus species. Saproxylic beetles in Europe : monitoring, biology and conservation (137). pp. 23-32. ISSN 0353-6025

Maja Jurc and Dušan Jurc and Alenka Munda and Milica Tortić and Stana Hočevar and Andrej Piltaver (1994) Katalog gliv mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Maja Jurc and Ivan Žonta and Ivan Smole (1980) Gozdni park Mozirje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

K

Aleš Kadunc (2004) Growth characteristics of common ash (fraxinus excelsior l.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (73). pp. 63-88. ISSN 0351-3114

Janko Kalan (1989) Obremenjenost slovenskih gozdov z žveplom. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 99-120. ISSN 0351-3114

Janko Kalan (1990) Obremenjenost gozdov z žveplom leta 1989. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 183-198. ISSN 0351-3114

Janko Kalan (1981) Prirodne danosti rastišč in vloga gozdarstva na Menini. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janko Kalan (1983) Pedološke razmere na območju Zgornje Mežiške doline. Karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janko Kalan (1980) Foliarna vsebnost hranil smreke na nekaterih najbolj razširjenih rastiščih v Sloveniji na različnih geološko-petrografskih podlagah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janko Kalan (1982) Ureditev in oskrbovanje pašnih površin za divjad na mariborskem Pohorju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janko Kalan (1990) Pedološke razmere na Boču: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janko Kalan and A. Fürst and Nada Pezdric (1990) Korelacija analiznih izidov vsebnosti žveppla, določenih z napravama SULMHOMAT 12-ADG in LECO SC-132. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 107-120. ISSN 0351-3114

Janko Kalan and Polona Kalan and Primož Simončič (1995) The study of forest soil in permanent research plots. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 57-84. ISSN 0351-3114

Janko Kalan and Polona Kalan and Primož Simončič (1995) Bioindication of forest pollution with sulphur based on sulphur content in assimilation parts of forest trees. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 85-116. ISSN 0351-3114

Janko Kalan and Mihej Urbančič and Marko Accetto (1988) Pedološke razmere v gozdovih Črnega loga: (13. gozdnogospodarsko območje - Murska Sobota. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Polona Kalan (1997) The metal content in forest soil, forest tree needles and leaves on plots inthe 16 X 16 KM Slovenian forest network. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 351-364. ISSN 0351-3114

Marina Katanić and Elena Paoletti and Saša Orlović and Tine Grebenc and Hojka Kraigher (2014) Mycorrhizal status of an ozone-sensitive poplar clone treated with the antiozonant ethylene diurea. European Journal of Forest Research, 133 (4). pp. 735-743. ISSN 1612-4669

Irena Kavčič and Boštjan Pokorny and Klemen Jerina (2010) Review of faecal pellet-group count methods for estimating deer numbers. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 31-42. ISSN 0351-3114

Alenka Kmecl and Franc Batič (1992) Morphological and anatomical changes of Norway spruce needles (Picea abies (L.)Karst.) in the Šoštanj steam power plant influence area. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 117-132. ISSN 0351-3114

Milan Kobal and Andrej Ceglar and Klemen Eler and Barbara Medved-Cvikl and Luka Honzak and Primož Simončič and David Hladnik (2013) On the use of R programming language in the analyses of spatial data. Acta Silvae et Ligni (102). pp. 55-62. ISSN 2335-3112

Milan Kobal and Klemen Eler and Primož Simončič and Hojka Kraigher (2014) Assessment of organic matter changes in the soil of the Brdo plot under different climate change scenarios through the Yasso07 model application. Acta Silvae et Ligni (103). pp. 21-34. ISSN 2335-3112

Andrej Kobler (2002) Prostorski model habitata rjavega medveda v Sloveniji : tehnični elaborat v okviru projekta "Ohranjanje ogroženih vrst divjadi". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Kofol Seliger and Janez Pirnat (2010) Analysis of trees planted in vicinity of hospitals in Ljubljana as a source of pollen. Zbornik gozdarstva in lesarstva (93). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

Vesna Kolar Planinšič and Tony Grayling and Helena Grčman and Mitja Brilly and Aleksander Marinšek and Marjana Westergren and Barbara Novosel and Ivan Eržen and Tadej Strehovec and Hojka Kraigher (2016) Risk assesment methodologies: meeting of the Council for protection of the environment (SAAS) with international participation, Ljubljana 14. 1. 2016 : book of extended abstracts. Other. Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Ivan Kolar (1987) Die-back of forests and forestry programmes. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 69-75. ISSN 0351-3114

Ivan Kos (2000) Some characteristics of animal biodiversity of Slovene forest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 95-117. ISSN 0351-3114

Marko Kovač and Boštjan Mali and Jure Žlogar and Špela Planinšek and Saša Vochl (2015) Priročnik za popis izbranih gozdnih habitatnih tipov 91E0 in 91F0 ob Muri. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Primož Simončič and Nevenka Bogataj and Franc Batič and Dušan Jurc and Milan Hočevar (1995) Monitoring propadanja gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Mitja Skudnik and Anže Japelj and Špela Planinšek and Saša Vochl and Franc Batič and Damijana Kastelec and Dušan Jurc and Maja Jurc and Primož Simončič and Milan Kobal (2014) Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Hojka Kraigher (1997) Mycobioindication of pollution of two forest sites. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 279-322. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher (2014) Predgovor = Foreword. In: Pragozd: pranarava Kočevske = Virgin forest : Kočevje primeval nature. Silva Slovenica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, četrti razred za naravoslovne vede, Ljubljana, pp. 2-3. ISBN 978-961-6425-78-0

Hojka Kraigher (1990) Raziskave mikorize pri smreki v različno onesnaženih okoljih. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Hojka Kraigher (1989) Raziskave mineralne prehrane pri smreki s posebnim ozirom na mikorizo in vplive onesnaženih padavin. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Hojka Kraigher and Marko Bajc and Tine Grebenc (2013) Mycorrhizosphere Complexity. In: Climate Change, Air Pollution and Global Challenges - Understanding and Perspectives from Forest Research. Developments in environmental science, 13 (13). Elevier, pp. 151-177. ISBN 978-0-08-098349-3

Hojka Kraigher and Franc Batič and Reinhard Agerer (1996) Types of ectomycorrhizae and mycobioindication of forest site pollution. Phyton: annales rei botanicae, 36 (3). pp. 115-120. ISSN 0079-2047

Hojka Kraigher and Gregor Božič and Matjaž Čater and Miran Čas and Dušan Jurc and Maja Jurc and Polona Kalan and Lado Kutnar and Tone Kralj and Robert Robek and Primož Simončič and Igor Smolej and Sašo Žitnik and Magda Špenko and Andrej Hren (1999) Raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih stadijih gozda: elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Hojka Kraigher and Tine Grebenc (2015) EUFORIA : European forest research and innovation area : programme and book of abstracts. In: Euforia: The Final EUFORINNO Conference, 31st August - 4th September 2015, Rogla, Slovenia.

Hojka Kraigher and Dušan Jurc and Polona Kalan and Lado Kutnar and Tom Levanič and Matej Rupel and Igor Smolej (2002) Beech coarse woody debris characteristics in two virgin forest reserves in Southern Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 91-134. ISSN 0351-3114

Aleksandra Krajnc and Matevž Triplat and Matjaž Harmel and Peter Prislan and Nike Krajnc (2014) Analiza potencialnih lokacij za nove dejavnosti. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miha Krofel and Rok Černe and Klemen Jerina (2011) Effectiveness of wolf (Canis lupus) culling as a measure to reduce livestock depredations. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). pp. 11-21. ISSN 0351-3114

Miha Krofel and Ivan Kos (2010) Scat analysis of gray wolves (Canis lupus) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 85-88. ISSN 0351-3114

Luka Krže and Jožica Gričar and Katarina Čufar (2007) Relation between xylem and phloem increment in Silver fir (Abies alba Mill.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (84). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar (2006) Plant diversity of selected Quercus robur L. and Quercus petraea (Matt.) Liebl. forests in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 37-52. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar (2013) Visokobarjanska vegetacija v Sloveniji : združbe šotnih mahov, rušja in smreke. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Lado Kutnar (2011) Spremljanje pritalne vegetacije. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar (1997) A comparison of evaluation methods regarding environmental conditions of forest ecosystems on the basis of phytoindication. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 5-44. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar (2012) Gozdnovegetacijske razmere v izbranih testnih območjih na Primorskem in v Pomurju. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar (2008) Razvrstitev gozdnih združb Slovenije po kriterijih hierarhičnih klasifikacij habitatnih tipov. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Mateja Cojzer and Milan Kobal and Ljuban Cenčič and Primož Simončič (2012) Rastiščne in vegetacijske razmere v GGE Selnica : delavnica Javne gozdarske službe. Other. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Lado Kutnar and Mateja Cojzer and Mihej Urbančič and Milan Kobal and Ljuban Cenčič and Primož Simončič (2009) Rastiščne in vegetacijske razmere v GGE Zgornje Dravsko polje : delavnica Javne gozdarske službe. Other. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Lado Kutnar and Mitja Ferlan and Andrej Kobler and Maarten De Groot and Urša Vilhar and Marko Kovač and Matjaž Čater and Milan Kobal and Tom Levanič and Andreja Ferreira and Tine Grebenc and Daniel Žlindra and Mitja Skudnik and Boštjan Mali and Saša Vochl and Gregor Meterc and Maja Jurc and Primož Simončič (2013) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 3: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Andrej Kobler (2013) The current distribution of black locust (Robinia pseudoacacia L.) in Slovenia and predictions for the future. Acta Silvae et Ligni (102). pp. 21-30. ISSN 2335-3112

Lado Kutnar and Andrej Kobler and Klemen Bergant (2009) The impacts of climate change on the expected spatial redistribution of forest vegetation types. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 33-42. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Andrej Martinčič (2008) Bryophyte species diversity of forest ecosystems in Slovenia (intensive monitoring programe). Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 11-26. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Dušan Robič and Igor Smolej (2003) Posodobitev fitocenoloških strokovnih podlag za uporabo v gozdarstvu s pripravo reprezentativnih objektov: elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Lado Kutnar and Primož Simončič and Alenka Gaberščik and Andrej Martinčič (2001) Site characteristics of selected mires and surrounding spruce forests on the Pokljuka plateau. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 83-125. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Mihej Urbančič (2006) Influence of site and stand conditions on diversity of soil and vegetation in selected beech and fir-beech forests in the Kočevje region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 3-30. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Miran Čas (2005) Preservation of forest soil and vegetation in the Capercaillie (Tetrao urogallus L.) habitat within the eastern Karavanke region an the eastern Kamnik-Savinja Alps in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 5-42. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Andrej Martinčič and Matjaž Čater and Polona Kalan and Igor Smolej and Primož Simončič (2004) Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer in gospodarjenja: zaključno poročilo projekta št. V4-0438-01. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Urša Vilhar and Mihej Urbančič and Mateja Cojzer and Milan Kobal and Ljuban Cenčič and Primož Simončič (2013) Vegetacijske, talne in hidrološke razmere ter spremljanje stanja gozdov v GGE Osankarica na Pohorju : (5. delavnica Javne gozdarske službe na OE ZGS Maribor). Other. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Lado Kutnar and Peter Ódor and Klaas van Dort (2002) Vascular plants on beech dead wood in two Slowenian forest reserves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 135-153. ISSN 0351-3114

Urmas Kõljalg and R. Henrik Nilsson and Kessy Abarenkov and Leho Tedersoo and Andy F. S. Taylor and Mohammad Bahram and Scott T. Bates and Thomas D. Bruns and Johan Bengtsson-Palme and Tony M. Callaghan and Brian Douglas and Tiia Drenkhan and Ursula Eberhardt and Margarita Dueñas and Tine Grebenc and Gareth W. Griffith and Martin Hartmann and Paul M. Kirk and Petr Kohout and Ellen Larsson and Björn D. Lindahl and Robert Lücking and María P. Martín and P. Brandon Matheny and Nhu H. Nguyen and Tuula Niskanen and Jane Oja and Kabir G. Peay and Ursula Peintner and Marko Peterson and Kadri Põldmaa and Lauri Saag and Irja Saar and Arthur Schüßler and James A. Scott and Carolina Senés and Matthew E. Smith and Ave Suija and D. Lee Taylor and M. Teresa Telleria and Michael Weiss and Karl-Henrik Larsson (2013) Towards a unified paradigm for sequence-based identification of Fungi. Molecular Ecology, 22 (21). pp. 5271-5277. ISSN 09621083

L

Radenko Lazarević (1970) Stanje, problemi i savremeni metodi za borbu protiv erozije i bujica: (7 zv.: SFR Jugoslavija, SR Bosna i Hercegovina SR Crna gora, SR HRvatska, SR Makedonija, SR Slovenija, SR Srbija). Project Report. Zavod za vodoprivredu , Beograd etc..

Julijana Lebez Lozej and Mihej Urbančič (1998) Soil and soil mesofauna of the grassland and forest ecosystems in the karst region near Komen. Zbornik gozdarstva in lesarstva (55). pp. 5-27. ISSN 0351-3114

Tom Levanič (2005) Larch (Larix decidua Mill.) chronology for the Southeastern Alp. Zbornik gozdarstva in lesarstva (76). pp. 39-70. ISSN 0351-3114

Tom Levanič (2005) Effect of climate on growth of european larch (Larix decidua Mill.) at the upper treeline in the southeastern Alps. Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). pp. 29-55. ISSN 0351-3114

Tom Levanič and Andreja Slapnik (2006) Dendroecological study of spruce (Picea abies (L.) Karst.) growth around two coal-fired power plants. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 3-18. ISSN 0351-3114

M

Lojze Marinček (1973) Developmental tendencies of Beech Forest with Saw-fern (Blechno-Fagetum). Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (1). pp. 77-106. ISSN 0351-3114

Lojze Marinček (1970) Bukov gozd z rebrenjačo. Zbornik (8). pp. 93-130. ISSN 0350-0187

Aleksander Marinšek and Mateja Cojzer and Lado Kutnar and Matjaž Čater and Nenad Zagorac and Andrej Breznikar and Matjaž Zupanič and Milan Kobal (2014) Rastiščne, vegetacijske in gozdnogojitvene posebnosti v gge slovenska bistrica (6. delavnica Javne gozdarske službe na OE ZGS Maribor). Other. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Čokl Martin (1965) Rast tujih iglavcev v Sloveniji (zelena duglazija, zeleni bor, pacipresa, sitka). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Matjašič and Janez Čop (1957) Rajonizacija za nizko divjad Slovenije. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Dietmar Matthies (1997) Latest developments in soil physical analysis: The dynamic computer tomography and radon gas diffusion. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 71-86. ISSN 0351-3114

R. Matyssek and G. Wieser and R. Ceulemans and H. Rennenberg and H. Pretzsch and K. Haberer and M. Löw and A.J. Nunn and H. Werner and P. Wipfler and Hojka Kraigher and Tine Grebenc (2010) Enhanced ozone strongly reduces carbon sink strength of adult beech (Fagus sylvatica) – Resume from the free-air fumigation study at Kranzberg Forest. Environmental Pollution, 158 (8). pp. 2527-2532. ISSN 0269-7491

Branimir Mayer and Nikola Komlenović and Petar Rastovski (1981) Rekultivacije šljunčarama oštećenih šumskih površina kod Zagreba. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 205-214. ISSN 0351-3114

Nate G. McDowell and Tom Levanič (2014) Causes, consequences, and the future of forest mortality due to climate change. Acta Silvae et Ligni (103). pp. 61-66. ISSN 2335-3112

Barbara Mihelič and Tomaž Mihelič (2004) The influence of certain ecological factors on the appearence of Hazel goruse Bonasa bonasia in Bohinj. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 121-133. ISSN 0351-3114

Jože Miklavžič (1965) Premena belokranjskih steljnikov v gozdove. Zbornik (4). pp. 1-87. ISSN 0350-0187

Jože Miklavžič (1957) Pospeševanje topolov v Sloveniji: pogoji, možnosti, smernice in izgledi: preglednice: karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1958) Melioracija smrekovih monokultur na Pohorju (1. del, 2. del, Priloge, Josipdol karte, Planina-Močilnik karte, Mislinja karte, Ločnik karte, Rakovec karte). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1959) Žlahtnitev čistih bukovih in drugih sestojev v gospodarski enoti Pišece na ekološko-biološki, gojitveno-tehnični in ekonomski osnovi. Žlahtnenje bukovih sestojev v G.E. Pišece: karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1959) Premena degradiranih logov in nasadov v savski Vrbini na ekološki, gojitveni in ekonomski osnovi (karte, Žlahtnenje bukovih sestojev v G.E. Pišece: zbirka fotografij). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1963) Splošni gozdnomelioracijski projekt na rastiščni, biološkotehnični in ekonomski osnovi za degradirano področje Slovenskega primorja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Janez Božič (1959) Načrt za pospeševanje topolov na področju okrajnega ljudskega odbora Celje (popis preglednic in diagramov, popis kart). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Janez Božič and Bogdan Žagar (1959) Načrt za pospeševanje topolov na področju OLO Ljubljana: karte: preglednice. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Dušan Mlinšek (1996) Quality in forestry - an attempt at integrated forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 29-45. ISSN 0351-3114

Dušan Mlinšek (1973) Fragility of the tree crown of the Scotch pine (Pinus silvestris L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (2). pp. 169-184. ISSN 0351-3114

Dušan Mlinšek (1979) Novi gozdni rezervati v Sloveniji 1978. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Dušan Mlinšek (1978) Novi gozdni rezervati v Sloveniji (1. del, 2. del). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Dušan Mlinšek and Marko Accetto (1977) Obnova, rast in razvoj naravnih sestojev črnega bora (Pinus nigra Arnold.) na dolomitsko-apnenčastih rastiščih zahodne Bosne. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Tanja Mrak (2013) Popis epifitskih lišajev ob poti med Mrzlim studencem in barjem Goreljek - Pokljuka. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Tanja Mrak and Katja Kühdorf and Tine Grebenc and Ines Štraus and Babette Münzenberger and Hojka Kraigher (2016) Scleroderma areolatum ectomycorrhiza on Fagus sylvatica L.. Mycorrhiza . ISSN 0940-6360

Alenka Munda (1992) Determination of the armillaria samples from oak forests in Austria. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 5-12. ISSN 0351-3114

Franz Mutsch and Michael Englisch (1992) Zusammenarbeit Österreich-Slowenien auf dem gebiet der waldbodenkunde. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 101-116. ISSN 0351-3114

Csaba Mátyás and Gregor Božič and Dušan Gömöry and M. Ivankovic and Ervin Rasztovits (2009) Juvenile growth response of European beech (Fagus sylvatica L.) to sudden change of climatic environment in SE European trials. iForest (2). pp. 213-220. ISSN 1971-7458

O

Nikica Ogris (2006) Pregled učinkov vremena in podnebja - odstopanj od običajnih razmer - na gozdove v zadnjih 20 letih: poročilo projekta. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ogulin-Iskra and Andreja Ferreira (1998) Sektorsko poročilo o vplivih na gozd za izdelavo končnega poročilo o vplivih na okolje za lokalno cesto 3613 Črni potok - Žurge. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

I. Olariaga and Tine Grebenc and I. Salcedo and M. P. Martin (2012) Two new species of Hydnum with ovoid basidiospores: H. ovoideisporum and H. vesterholtii. Mycologia, 104 (6). pp. 1443-1455. ISSN 0027-5514

Jana Omejc and Robert Brus (2005) Protection of the Blagay daphne (Daphne blagayana Freyer) in the Ljubljana forest-management region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 61-83. ISSN 0351-3114

Primož Oven and Martin Zupančič and Maks Merela and Niko Torelli (2004) Anatomy of reaction zones in beech (Fagus sylvatica L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (73). pp. 51-62. ISSN 0351-3114

Ó

Peter Ódor and Klaas van Dort (2002) Beech dead wood inhabiting bryophyte vegetation in two Slowenian forest reserves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 155-169. ISSN 0351-3114

P

Marjana Pavle (1990) Izbor in testiranje semenskih objektov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjana Pavle (1990) Spremljava in preizkušanje kemičnih sredstev v gospodarjenju z gozdovi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Roman Pavlin and Robert Brus and Igor Dakskobler (2015) Localities and sites of the southeastern-alpine endemic species spiraea decumbens koch in Breginjski kot (northwestern Slovenia). Acta Silvae et Ligni (107). ISSN 2335-3112

Marjan Pavšer (1967) Pedološka istraživanja i kartiranje šumskih staništa. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Marjan Pavšer (1973) Korelacija med fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi ter produktivnostjo gozdnih tal v Sloveniji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Pavšer (1968) Tla gozdov Pokljuke in Mežakle. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Milka Peno and Nada Veselinović and Radovan Marović (1981) Uticaj aerozagadjenja industrijskog kompleksa Bora na zdravstveno stanje Robinia Pseudoacacia L.. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 157-164. ISSN 0351-3114

Mirko Perušek (2000) Birds of forest succession in the abandoned Kumrova vas in the Kočevje region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 137-152. ISSN 0351-3114

Andrej Piltaver and Neven Matočec and Jože Kosec and Dušan Jurc (2002) Macrofungi on beech dead wood in the Slovenian forest reserves Rajhenavski Rog and Krokar. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 171-196. ISSN 0351-3114

Jože Pintar Erozija tal in hudourniki v Sloveniji: iskustva in pomanjkljivosti. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Pirnat (2015) Comparison of selected landscape ecological forest metrics in two different landscape types. Acta Silvae et Ligni (107). pp. 25-34. ISSN 2335-3112

Milan Piskernik (1971) Regionalna vegetacijska razčlenitev bazifilnih bukovih gozdov v Sloveniji. Zbornik (10 S.). pp. 65-115. ISSN 0350-0187

Milan Piskernik (1979) The vegetation of Scotch and Black Pine forests in the Slovenian territory. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 393-448. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1985) lovenia and Germany possess the same microrelief forest plant communities on non-carbonatic substrata. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 127-134. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1965) Gozdno rastlinje Slovenskega Primorja. Zbornik (4). pp. 89-137. ISSN 0350-0187

Milan Piskernik (1971) Združbe bukovih gozdov na Koroškem. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, Biotehniška fakulteta , Ljubljana.

Milan Piskernik (1970) Vegetacija in ekologija barij v Sloveniji. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik (1968) Rast jelke na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu in njeno ekološko ozadje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik (1968) Pregled osnovnih gozdnih združb in njihovih temeljnih ekoloških potez na območju gozdnega obrata Ravne na Koroškem. Other. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik (1967) Ekologija pomlajanja gospodarskih drevesnih vrst na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik (1982) Bioekološka in sestojna predstavitev mikroreliefnih gozdnih združb slovenskega ozemlja: gozdne združbe slovenskega ozemlja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik (1982) Bioekološka in sestojna predstavitev mikroreliefnih gozdnih združb slovenskega ozemlja: gozdni sestoji slovenskega ozemlja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik (1966) Gozdna rastišča na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik (1973) Vegetacijska razčlenitev hrastovih, kostanjevih, lipovčevih in gabrovih gozdov v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik (1975) Gozdne združbe na območju gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik (1959) Združbena opredelitev bukovih gozdov Slovenije na raziskovalnih ploskvah v okviru vseevropskih bukovih gozdov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik and Andrej Martinčič (1970) Vegetacija in ekologija gorskih barij v Sloveniji. Zbornik (8). pp. 131-203. ISSN 0350-0187

Milan Piskernik and Andrej Martinčič (1970) Gligotrofna barja brez rušja. Zbornik, 8 (pril). ISSN 0350-0187

Milan Piskernik and Andrej Martinčič (1977) Gozdna vegetacija Slovenije v okviru evropskih gozdov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Milan Piskernik and Marjan Pavšer and Andrej Martinčič (1972) Vegetacijske razmere v smrekovih mraziščih Slovenije in pedološke ter mikroklimatske razmere v smrekovih mraziščih Trnovskega gozda. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Špela Planinšek (2007) Voda in urbani prostor : seminarska naloga : [podiplomski študij Varstva naravne dediščine]. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Planinšek and Saša Vochl and Aleksander Marinšek and Matej Rupel (2015) Berek: projektni obveščevalec. Berek projektni obveščevalec projekta GoForMura . ISSN 2386-0200

Marko Pleško and Ivan Žonta (1979) Gradivo za pripravo prostorskih smernic za izdelavo dolgoročnih planskih dokumentov "Ljubljana 2000" in srednjeročnih družbenih planov občin in mesta Ljubljane s prostorskim planom za obdobje 1981-1985. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Katja Poboljšaj (2000) Significance of forests for the conservation of biodiversity of amphibians (Amphibia) in the planned Kočevsko-Kolpa regional park. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 119-136. ISSN 0351-3114

Boštjan Pokorny (1999) Vrednotenje prisotnosti damjaka (Dama dama) na ugrezninskem območju velenjskega premogovnika. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 53-83. ISSN 0351-3114

Boštjan Pokorny and Miha Adamič and Cvetka Ribarič-Lasnik (2004) Nihajoča asimetrija rogovja srnjakov (Capreolus capreolus L.) kot kazalec onesnaženosti okolja in pripomoček za upraljanje s populacijami. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 4-40. ISSN 0351-3114

Boštjan Pokorny and Miha Adamič (2004) Fluctuating asymmetry (with emphasis on deer antler asymmetry) as an early warning system : principles, findings and options for implication. Zbornik gozdarstva in lesarstva (73). pp. 137-159. ISSN 0351-3114

Boštjan Pokorny and Katarina Flajšman and Ida Jelenko (2014) The importance and impacts of crows, with empasis on hooded crow (Corvus cornix), in the (sub)urban environment. Acta Silvae et Ligni (103). pp. 47-60. ISSN 2335-3112

Boštjan Pokorny and Klemen Jerina and Ida Jelenko (2012) Reliability of macroscopic (ocular) assessment of the age of red deer (Cervus elaphus L.) in Slovenia: validation by counting annuli in tooth cementum. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 3-18. ISSN 0351-3114

Boštjan Pokorny and Cvetka Ribarič-Lasnik and Darinka Z. Doganoc and Miha Adamič (2001) Roe deer (Capreolus capreolus L.) kidney as a bioindicator of environmental pollution with heavy metals. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). pp. 143-186. ISSN 0351-3114

Helena Poličnik (2013) The use of epiphytic lichens as bioindicators of air quality along selected road sections in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (101). pp. 13-22. ISSN 2335-3112

Helena Poličnik (2011) The impact of traffic on the epiphytic lichen species composition. Zbornik gozdarstva in lesarstva (96). pp. 13-21. ISSN 0351-3114

Helena Poličnik and Franc Batič (2007) Does the lichen flora already reflect changes in air quality in the Šalek valley after the construction of cleaning devices in the Šoštanj thermal powerplant?. Zbornik gozdarstva in lesarstva (82). pp. 15-23. ISSN 0351-3114

Simon Poljanšek and A. Ceglar and Tom Levanič (2013) Long-term summer sunshine/moisture stress reconstruction from tree-ring widths from Bosnia and Herzegovina. Climate of the Past, 9 (1). pp. 27-40. ISSN 1814-9332

Simon Poljanšek and Tom Levanič and Stjepan Mikac (2015) Dendroclimatological investigation of Black pine trees (Pinus nigra a.) from hilly coastal area of Croatia. In: TRACE 2015.

Simon Poljanšek and Primož Oven and Risto Jalkanen and Tom Levanič Needle trace method. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). pp. 3-12. ISSN 0351-3114

Johannes Prügger and Boštjan Surina and Helmut Mayrhofer (2000) The lichens of the Ždrocle forest reserve. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 7-25. ISSN 0351-3114

Marjana Pučko and Tine Grebenc and Gregor Božič and Robert Brus and Hojka Kraigher (2004) Identification of types of ectomycorrhizae on seedlings in a beech provenance trial. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 87-104. ISSN 0351-3114

R

Tomaž Remic and Helena Šircelj and Boris Turk and Franc Batič (2002) Effects of troposphere ozone on wayfaring tree (Viburnum lantana L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 43-59. ISSN 0351-3114

Andreja Repe and Maja Jurc (2010) Ophiostomatoid fungi (Ascomycota: Ophiostomataceae) associated with bark beetles and their possible economic impact in forests and timber production. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 3-12. ISSN 0351-3114

Dušan Robič (2000) Different understanding and meaning of biodiversity in ecology and phytocoenology in particular. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 47-93. ISSN 0351-3114

S

Silvio Schueler and Wolfgang Falk and Jarkko Koskela and François Lefèvre and Michele Bozzano and Jason Hubert and Hojka Kraigher and Roman Longauer and Ditte C. Olrik (2014) Vulnerability of dynamic genetic conservation units of forest trees in Europe to climate change. Global Change Biology, 20 (5). pp. 1498-1511. ISSN 13541013

Walter Seidling (2015) Long-term trends and effects of air pollution on forest ecosystems, their services, and sustainability: book of abstracts of 4th ICP Forests Scientific Conference, Ljubljana, May 19th – 20th, 2015. Other. Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre , Ljubljana.

Salem Shamekh and Tine Grebenc and Matti Leisola and Ossi Turunen (2014) The cultivation of oak seedlings inoculated with Tuber aestivum Vittad. in the boreal region of Finland. Mycological Progress, 13 (2). pp. 373-380. ISSN 1861-8952 (Submitted)

Primož Simončič (1995) The procurement of forest trees with mineral nutriments on the 16 x 16 km bioindication network. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 117-130. ISSN 0351-3114

Primož Simončič and Mitja Ferlan and Marko Kovač and Lado Kutnar and Tom Levanič and Nikica Ogris and Špela Planinšek and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Jure Žlogar and Saša Vochl (2016) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2015. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Marko Kovač and Matjaž Čater and Tom Levanič and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra (2015) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2014: Vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2014 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Lado Kutnar and Marko Kovač and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra (2011) Spremljanje stanja gozdnih ekosistemov. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Lado Kutnar and Marko Kovač and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Mitja Ferlan and Tom Levanič and Andrej Verlič (2011) Raziskovalna ploskev Brdo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Iztok Sinjur and Mitja Ferlan and Mitja Skudnik (2011) Meteorološke meritve. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Borut Smodiš (1995) Onesnaževanje zraka, padavin, tal in vodnih virov v Šaleški dolini pred pričetkom obratovanja odžvepljevalne naprave v TEŠ: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Smolej (1979) Vodni režim pri različnih gozdnih vrstah in oblikah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole (1981) Problematika načrtovanja in urejanja koridorjev energetskih vodov v gozdnem prostoru SR Slovenije. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 129-140. ISSN 0351-3114

Ivan Smole (1979) Gozdne združbe vzhodnega Pohorja z okolico Maribora ter predlog rastiščnogojitvenih tipov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Smole (1977) Kratek opis gozdnih združb in predlog rastiščnogojitvenih tipov za gozdove Agrokombinata Maribor. Technical Book. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole (1987) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Jesenice - zahod (Kranjska Gora): karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole (1989) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarskih enotah Jesenice in Žirovnica. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole and Franc Batič (1992) The importance of morphological characteristics for identification of oak species. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 133-172. ISSN 0351-3114

Ivan Smole and Franc Batič (1995) Katalog višjih rastlin herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Ivan Smole and Lado Kutnar (1995) Effects of polluted air on changes of forest vegetation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 171-180. ISSN 0351-3114

Ivan Smole and Lado Kutnar (1994) Vegetacijske in rastiščne razmere na trajnih raziskovalnih ploskvah : (III. del: Povzetek I. in II. dela naloge). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole and Lado Kutnar (1994) Vegetacijske in rastiščne razmere na trajnih raziskovalnih ploskvah hrasta v Sloveniji : (II. del: Panovec, Dobrava, Bukovnica, Pišece) : raziskovalna naloga: I. del. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole and Mihej Urbančič (1990) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Radovljica - levi breg Save. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospoarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole and Mitja Zupančič (1987) Katalog gozdnih združb Slovenije: pregled gozdnovegetacijskih raziskav po srednjeevropski fitocenološki metodi v Sloveniji s seznamom vseh doslej opisanih gozdnih združb ter njihova razvrstitev glede na medsebojno sorodnost: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Daniela Stojanova and Tom Levanič (2009) Sistem OSLIS : informacijska podpora načrtovanju upravljanja z divjadjo : ekspertiza. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Zorka Stolič and Franc Batič and Polona Kalan and Marjanca Nemec and Milan Valter Schara (1998) Damage estimation of trees with electron paramagnetic resonance of Mn (II) ions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (55). pp. 97-112. ISSN 0351-3114

Albin Stritar (1981) Krajolik, sistemi krajolika. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 65-76. ISSN 0351-3114

Albin Stritar and Vera Miklič and Jože Miklavžič and Bogo Žagar and Anton Ramovš (1957) Pokrajinski gospodarski načrt za trboveljski okraj, občina Brežice: Petrografski elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Marcelo Aloisio Sulzbacher and Admir Jose Giachini and Tine Grebenc and B. D. B Silva and F. E. Gurgel and M. I. B Loiola and M.A. Neves and I. G. Baseia (2013) Survay of an ectotrophic sand dune forest in the northeast Brazil. Mycosphere (6). pp. 1106-1115. ISSN 2077-7019

Jože Sušin (1979) Degradirana gozdna tla in vegetacija. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Jože Sušin and Janko Kalan (1979) Soil flourine pollution in the vicinity of aluminum factory and brickyard. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 449-456. ISSN 0351-3114

Jože Sušin and Janko Kalan (1983) Some chemical properties of soils under Spruce plantation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (22). pp. 125-148. ISSN 0351-3114

Jože Sušin and Janko Kalan (1982) Degradirana gozdna tla in vegetacija, II. del: Nekatere kemične lastnosti tal pod smrekovimi nasadi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Š

Marjan Šolar (1976) Existing and potential sulphur dioxide (SO2) impact on the forests of Šaleška valley. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 14 (2). pp. 201-220. ISSN 0351-3114

Marjan Šolar (1977) Poškodbe vegetacije (gozdov) vsled onesnaženja zraka: Zasavje: Celje: Mežiška dolina: Jesenice: ostala imisijska žarišča: karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Šolar (1980) Problematika ozelenjevanja po industrijskem dimu nastalih goličav v celjski okolici. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Šolar (1980) Imisijski test Ljubečna. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Šolar (1987) Gozdno ekološka raziskava na območju občin Radovljica in Jesenice. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Marjan Šolar (1987) Ugotovitev vzrokov poškodovanosti gozdov v okolici rudnika urana Žirovski vrh. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Marjan Šolar (1988) Črna knjiga o propadanju gozdov v Sloveniji leta 1987 - nadaljevanje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Korpel Štefan (1996) Qualitative Produktion in gemischten Eichen-Buchen-Beständen. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 113-120. ISSN 0351-3114

Tomaž Štefe and Lojze Čampa (1988) Slovensko javno mnenje in propadanje gozdov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ines Štraus and Marko Bajc and Tine Grebenc and Boštjan Mali and Hojka Kraigher (2011) Types of ectomycorrhizae on beech seedlings (Fagus sylvatica L.) in rhizotrons. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). pp. 23-36. ISSN 0351-3114

Ines Štraus and Tanja Mrak and Mitja Ferlan and Peter Železnik and Hojka Kraigher (2014) Influence of soil temperature on growth traits of European beech seedlings. Canadian Journal of Forest Research . pp. 1-6. ISSN 0045-5067

T

Irena Tavčar and Lado Kutnar and Anton Kralj (2002) Digitalizacija gozdnovegetacijske karte Slovenije v M 1:100.000 : elaborat. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Vesna Tišler and Claudia Deigele (1991) A chemical analysis of terpenes found in spruce needles and their content in whorls. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 201-209. ISSN 0351-3114

Janez Titovšek (1987) A contribution to the knowledge of the weevil (Rhynchaenini) inhabiting. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 5-30. ISSN 0351-3114

Janez Titovšek (1983) Contribution to the knowledge of bark-beetles (Solytidae) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 378-438. ISSN 0351-3114

Janez Titovšek (1974) Contribution to the understanding of the bark beetles (Scolyridae) of Slovenia II. Zbornik gozdarstva in lesarstva (12). pp. 41-50. ISSN 0351-3114

Mihael Gabrijel Tomšič and Fouad Al-Mansour and Stane Merše and Andreja Urbančič and Primož Simončič and Nike Krajnc (2002) Dopolnitev proizvodno-emisijskih modelov sektorjev: gozdarstvo, kmetijstvo, odpadki in promet. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Niko Torelli (1977) Fakultativno obarvana jedrovina pri bukvi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Niko Torelli and Dušan Robič and Martin Zupančič and Primož Oven and Franc Ferlin and Bojana Križaj (1990) Electrical resistance as indicator of state of health and survival prognosis of silver fir from air polluted areas. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 17-26. ISSN 0351-3114

Vlado Tregubov (1958) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Gomance. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1959) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Okroglina. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1959) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Jurjeva dolina. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1960) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Snežnik I in II na Snežniškem pogorju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1960) Gozdno - gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Škocijan. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1960) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Ravnik. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1961) Gozdno-gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Slatna pri Litiji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1962) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Logatec: Gozdno gospodarstvo Postojna. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1962) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Hrušica: Gozdno gospodarstvo Postojna. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov and Bogdan Vovk (1958) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Mašun na Snežniškem pogorju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Tadeja Trošt Sedej (2005) The effect of enhanced UV-B radiation on Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) in posledice za gorski gozdni ekosistem. Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). pp. 5-27. ISSN 0351-3114

Tullio Turchetti and Giorgio Maresi and Pierangelo Biagioni (2002) Blight and ink disease as constraint factors in chestnut stands of Mediterranean and Central Europe. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 129-147. ISSN 0351-3114

U

Mihej Urbančič and Primož Simončič and Tomaž Prus and Lado Kutnar (2005) Atlas gozdnih tal Slovenije. Technical Book. Zveza gozdarskih društev Slovenije : Gozdarski vestnik : Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mihej Urbančič (2002) Impacts of wildfires on soils in black pine and in pubescent oak forests of the slovenian region Primorje. Zbornik gozdarstva in lesarstva . pp. 7-42. ISSN 0351-3114

Mihej Urbančič (1997) Basic findings as to forest soil survey in the Slovenian 16 X 16 KM bioindication network. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 223-250. ISSN 0351-3114

Mihej Urbančič (1984) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Notranji Bohinj. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Mihej Urbančič (1982) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Dole: karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Mihej Urbančič (1990) Pedološka proučevanja. Rodovitnost tal v naših drevesnicah.. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Mihej Urbančič and Igor Dakskobler (2001) Changes of soil conditions and floristic composition in Black Pine forest (Fraxino orni-Pinetum nigrae) and in the forest of beech and Hairy Alpenrose (Rhododendro hirsuti-Fagetum) after the wildfire. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 95-137. ISSN 0351-3114

Mihej Urbančič and Lado Kutnar and Milan Kobal and Mateja Cojzer and Ljuban Cenčič (2007) Talne in vegetacijske razmere na oglednih točkah v GGE Vzhodno Pohorje. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije, Maribor, Ljubljana.

Mihej Urbančič and Lado Kutnar and Primož Simončič (2003) Metode analiz gozdnih tal pri raziskavah njihovih vplivov na uspešnost direktne premene gozdov: posebna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

V

Andrej Verlič (2016) Urban forests for resilient cities: book of abstracts of 19th European Forum on Urban Forestry (EFUF 2016), May 31 - June 4, 2016, Ljubljana and Celje, Slovenia. Other. Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre , Ljubljana.

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Katarina Flajšman and Maarten De Groot and Tine Hauptman and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Urša Vilhar (2013) EMONFUR - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (Life+ 10 ENV/IT/000399) : poročilo o izvajanju projektne naloge: po pogodbi štev. 2330-12-85-0004. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Katarina Flajšman and Maarten De Groot and Tine Hauptman and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Urša Vilhar (2013) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (Life+ 10 ENV/IT/000399) : poročilo o izvajanju projekta : po pogodbi štev. 356-23/2010-6. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Natalija Vidergar-Gorjup and Andrej Strniša and Franc Batič (2000) Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) damage in the Zasavje district of Slovenia evaluated by two methods. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 27-47. ISSN 0351-3114

Urša Vilhar (2010) Precipitation regime in selected gaps and mature stands of Dinaric silver fir-beech forest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 43-58. ISSN 0351-3114

Urša Vilhar and Lučka Kajfež-Bogataj (2003) Phenological development of fagus sylvatica L. and Aesculus hipocastanum L. in relation to mean monthly temperatures for the Kočevje locality during 1961-1990. Zbornik gozdarstva in lesarstva (72). pp. 63-81. ISSN 0351-3114

Urša Vilhar and Boris Rantaša (2016) Priročnik za učenje in igro v gozdu. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Urša Vilhar and Boris Rantaša and Iztok Sinjur (2015) IFSA Winter Meeting 2015: day at the Slovenian Forestry Institute: implementation and the results of the workshop at Slovenian Forestry Institute. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Urša Vilhar and Primož Simončič and Lučka Kajfež-Bogataj and Klaus Katzensteiner and Jurij Diaci (2006) Microclimate conditions in gaps and mature stands of Dinaric silver fir-beech forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 21-36. ISSN 0351-3114

Urša Vilhar and Mitja Skudnik and Mitja Ferlan and Primož Simončič (2014) Influence of meteorological conditions and crown defoliation on tree phenology in intensive forest monitoring plots in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (105). pp. 1-15. ISSN 2335-3112

Urša Vilhar and Mitja Skudnik and Primož Simončič (2013) Phenological phases of trees on the intensive forest monitoring plots in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (100). pp. 5-17. ISSN 2335-3112

Urša Vilhar and Igor Smolej and Tadeja Trošt Sedej and Lado Kutnar and Hojka Kraigher (2004) Biodiversity of types of ectomycorrhizae in a norway spruce stands on Pokljuka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 71-85. ISSN 0351-3114

Dominik Vodnik and Nada Gogala (1997) Inoculation of norway spruce (Picea abies /L./ Karsten) with mycorrhizal fungi: the impact on growth and development in a tree nursery and after transplatation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 87-108. ISSN 0351-3114

W

Marjana Westergren and Gregor Božič and Andreja Ferreira and Hojka Kraigher (2015) Insignificant effect of management using irregular shelterwood system on the genetic diversity of European beech (Fagus sylvatica L.): A case study of managed stand and old growth forest in Slovenia. Forest Ecology and Management, 335 . pp. 51-59. ISSN 03781127

Marjana Westergren and Gregor Božič and Andreja Ferreira and Hojka Kraigher (2014) Vpliv gospodarjenja na genetsko pestrost bukve. In: Delavnica ob zaključku projekta CRP V4-1140: določitev ukrepov za genetsko varstvo gozdov, 25. 9. 2014, Gozdarski inštitut Slovenije.

Marjana Westergren and Gregor Božič and Andrej Verlič and Hojka Kraigher (2014) Ukrepi za zagotavljanje genskega varstva gozdov, identificiranih v okviru ciljnega raziskovalnega projekta V4-1140. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjana Westergren and Hojka Kraigher (2017) Predstavitev strokovnih osnov za pripravo dopolnitev in sprememb Pravilnika o določitvi provenienčnih območij (Ur. l. RS 72/2003, 58/2012): ekspertiza. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Z

Marijan Zemljič (1967) Hudourniške pregrade racionalnih dimenzij. Zbornik (5). pp. 213-234. ISSN 0350-0187

Marjan Zupančič (1990) Pionirske drevesne vrste in njihov gozdnogojitveni pomen. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1979) Priraščanje smreke v visokokrškem mrazišču Smrekova draga. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 467-482. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1990) Impact of emissions on forest soil and roots - a literature survey. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 199-224. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1992) O genetski diferenciranosti pomembnejših drevesnih vrst v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 73-88. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1990) Vpliv imisijskih vnosov na korenine gozdnih dreves. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Mitja Zupančič (2003) Vegetation research and mapping in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (72). pp. 5-18. ISSN 0351-3114

Ž

Peter Železnik and Daniela Stojanova and Hojka Kraigher (2011) Organization of fine root data obtained from minirhizotrons and ingrowth soil cores (how to construct an operational database using MS Access). Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). pp. 37-44. ISSN 0351-3114

Peter Železnik and Urša Vilhar and Mike Starr and Maarten De Groot and Hojka Kraigher (2015) Fine root dynamics in Slovenian beech forests in relation to soil temperature and water availability. Trees . ISSN 1432-2285

Alojz Žgajnar (1973) Natural spreading of Black pine (Pinus nigra var. austriaca ARNOLD) on Slovenian Karst. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (2). pp. 199-234. ISSN 0351-3114

Lojze Žgajnar (1983) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v G.E. Nanos-Podkraj. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Žgajnar (1986) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v g.g. enoti Brkini I.: karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Laura Žižek Kulovec and Daniel Žlindra and Milan Kobal and Primož Simončič (2012) Izvajanje aktivnosti v povezavi z ocenami ponorov toplogrednih plinov za področje "Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo" (LULUCF): končno poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Daniel Žlindra (2011) Laboratorij za gozdno ekologijo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Tue. 28. May. 2024 02:23:33 CEST.