[Sci Vie logo]

Items where Subject is "FORESTRY > forest engineering"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | W | Z | Ž
Number of items at this level: 189.

A

Evgenij Azarov (1986) Rekultivacija peskokopa Hrastenica pri Polhovem Gradcu: idejni projekt. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

B

Borut Bitenc (1978) Analiza prevozov posipnega materiala na gozdnih cestah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Borut Bitenc (1981) Uporaba vrtalne lafete Böhler pri gradnji gozdnih cest na območju gozdnega gospodarstva Bled. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Borut Bitenc (1986) Kdaj uporabiti buldožer in kdaj bager pri gradnji gozdnih cest. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Č

Tina Čebul and Nike Krajnc and Mitja Piškur (2012) Wood biomass from outside forest plantations of fast-growing species. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 19-30. ISSN 0351-3114

Boleslav Črnagoj (1957) Optimalna širina šumskih puteva. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1958) Mejni nagib terena, na katerem les, po premaganju odpora mirovanja, drsi sam. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1961) Mehanizacija izkoriščanja gozdov in gradnje gozdnih cest ter povezanost mehanizacije izkoriščanja gozdov z načinom gradnje gozdnih cest, s stališča ekonomičnega gospodarjenja v gozdovih in pospreševanja socializacije gozdarstva v slovenskih razmerah: 1. in 2. del. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1963) Metodologija za sestavo perspektivnega plana gradnje gozdnih cest za vso Slovenijo, deljenega po gozdnogospodarskih območjih, vzevši kot kriterij optimalno gostoto cestnih omrežij. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1962) Ekonomska analiza amortizacije gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1962) Proučevanje racionalnosti nakladanja kamionov in njihovih prikolic z raznimi nakladalnimi napravami. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1965) O natančnem računanju obresti na vrednost strojev: njihova razdelitev na delovne ure, obratovalne ure in na enote delovnega učinka. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1966) Ugotovitev podolžnih nagibov obstoječih cest in poti. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1966) Nepotrebno menjanje nagiba nivelete novih gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1967) Navodilo za vodenje katastra gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1966) Metodologija za sestavo generalnega plana gradnje gozdnih cest za vso Slovenijo, deljenega po gozdnogospodarskih območjih, vzevši kot kriterij optimalno gostoto cestnih omrežij. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1969) Generalni plan cestnega omrežja za področje Kozjak: karte in grafikoni. Technical Report. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1958) Investicijski program za omrežje gozdnih cest Vitanje - Zreče: Aproksimativni predračun za gradnjo gozdnih cest na območju Vitanje - Žreče. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1963) Način gradnje zgornjega ustroja gozdnih cest. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1960) Investicijski program za omrežje gozdnih cest Osankarica. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boleslav Črnagoj (1961) Investicijski program za omrežje gozdnih cest "Slovenska Bistrica". Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

D

Bogdan Ditrich (1958) Izkoriščanje vejic iglavcev. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Bogdan Ditrich and Ljerka Kervina (1966) Izkoriščanje stranskih gozdnih proizvodov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Andrej Dobre (1968) Napake pri ugotavljanju kubatur zemeljskih odkopov. Zbornik (6). pp. 47-72. ISSN 0350-0187

Andrej Dobre (1982) Dejavniki, ki vplivajo na elemente prečnega prereza gozdne ceste. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 5-42. ISSN 0351-3114

Andrej Dobre (1986) Ground situation and its significance for planning and construction of forest roads in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (28). pp. 81-149. ISSN 0351-3114

Andrej Dobre (1992) Traffic loading of forest roads, resulting from forest management. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 61-82. ISSN 0351-3114

Andrej Dobre (1973) Strokovno mnenje za izvedbo zemeljskih del na cesti Gozdec - Krnica na odseku med profili 816-836: Sanacija nasipne brežine pri postaji B: Sanacija nasipne brežine pri hudourniku ˝Krničar˝. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Andrej Dobre (1978) Oblikovanje cestnega telesa in ozelenitev brežin pri gradnji gozdnih cest. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Andrej Dobre (1980) Odprtost gozdov v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Andrej Dobre (1968) Preučevanje normativov pri strojni gradnji gozdnih cest. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Andrej Dobre (1974) Tehnika dela pri gradnji gozdnih cest v plitkih izkopih in trdni hribini. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Andrej Dobre (1974) Ugotavljanje učinkov vrtanja pri vrtalnih strojih na kompresorjih Steyr 1100, Fagram 700 in pri vrtalnem stroju Pionjär BR-52. Other. Gozdaraski oddelek Biotehniške fakultete , Ljubljana.

Andrej Dobre (1990) Nekateri dejavniki odpiranja gozdnega prostora. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Andrej Dobre and Borut Bitenc and Janja Albreht Naravne danosti za načrtovanje in gradnjo gozdnih cest v Sloveniji: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Miha Humar and Jaka Klun and Nike Krajnc and Mitja Piškur and Robert Robek and Matevž Triplat (2013) Katalog stroškov za izvajanje ukrepov PRP 2014-2020 - najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov za egradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak, enakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa in einvesticije v neindustrijsko predelavo lesa (nakup nove mehanizacije in opreme). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Mitja Piškur and Tine Premrl and Robert Robek (2014) Strokovne podlage za spremembo "Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije" (Uradni list RS, št. 21/2013) za gozdna zemljišča, po žledolomu 2014: strokovno mnenje. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Mitja Piškur and Robert Robek (2015) Strokovne podlage k predlogu sprememb "Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije" (Uradni list, št. 21/2013, 54/2014) za gozdna zemljišča (na osnovi predloga Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za povrnitev trošarine za gorivo, ki se nameni sanaciji gozdov) : strokovno mnenje. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Mitja Piškur and Robert Robek and Matevž Triplat (2013) Opredelitev okoljskega vidika za izbor upravičencev nepovratne pomoči PRP 2014-2020 pri nakupu nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa: strokovno mnenje. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Tine Premrl and Robert Robek and Mitja Piškur (2014) Strokovne podlage za interventno in časovno omejeno spremembo "Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije" (Uradni list RS, št. 21/2013) za gozdna zemljišča, po žledolomu 2014: strokovno mnenje. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

F

Andreja Ferreira (2005) Basic spatial and demografic indicators for the alpine convention area in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). pp. 165-180. ISSN 0351-3114

Franci Furlan (1996) The quality of bucking of forest timber assortments. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 67-82. ISSN 0351-3114

G

GIS Gozdarski inštitut Slovenije (2009) Javna gozdarska služba v letu 2008. Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.

H

Boštjan Hribernik and Igor Potočnik (2006) The present condition of forest roads as a result of their past maintenance. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 83-89. ISSN 0351-3114

I

Primož Ilešič (1991) Vzroki in posledice nezgod v slovenskem gozdarstvu 1985-1989. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 83-102. ISSN 0351-3114

Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1982) Smernice za projektiranje gozdnih cest. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

J

Viktor Jejčič and Tomaž Poje and Nike Krajnc and Tine Premrl (2012) Proizvodnja in raba čistega rastlinskega olja v Jablah : prijazno okolju - neodvisno - lokalno : Loka pri Mengešu. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tina Jemec and Mitja Piškur (2014) Zunajgozdni nasadi hitrorastočih vrst: opis in glavne značilnosti. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Janez Jerman (1963) Briketiranje lesnih in drugih odpadkov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Janez Jerman and Rudolf Cividini (1959) Tehnološka študija za žagarski obrat in umetno sušilnico v Idriji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

K

Boštjan Kepic and Petra Grošelj and Janez Krč (2016) The impact of disturbance-free areas on annual harvest operations planning. Acta Silvae et Ligni (109). pp. 21-36. ISSN 2335-3112

Ivan Klemenčič and Andrej Dobre (1971) Gozdna cesta Orlovše - Blažon. Technical Report. Soško gozdno gospodarstvo , Tolmin.

Jaka Klun (2002) Analiza tehnoloških delov gojitvenih načrtov delovišč z žičnim spravilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun (2014) Implementacija VDR pri pridobivanju lesa v poslovna okolja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Milan Jurjavčič (2002) Zagotavljanje varnosti in zdravja na skupnem delovišču pri raziskavah pridobivanje lesa : strokovna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Mirko Medved and Nikica Ogris and Robert Robek (2002) Metodologija spremljanja spravila lesa z žičnim žerjavom. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Mitja Piškur and Mirko Medved (2005) Predlog novih normativov za velike večbobenske žične žerjave 1.b (VVŽŽ 1.b): razlaga sprememb in dopolnitev Odredbe o odločitvi normativov za delo v gozdovih. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Robert Robek and Boštjan Košir (2012) Normativ sečnje z motorno žago 2012 - metode dela in osnovne analize : delovno gradivo za 7. sestanek stalne strokovne skupine z pripravo predlogov normativov gozdarskih del. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Robert Robek and Boštjan Košir (2012) Izdelava normativov za sečnjo in izdelavo gozdnih lesnih sortimentov z motorno žago : delovno gradivo stalne strokovne skupine za pripravo normativov gozdarskih del k osnutku predloga normativne sečnje z motorno žago 2012. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Iztok Sinjur and Mirko Medved (2009) Katalog stroškov gozdarske mehanizacije 2009: delovno besedilo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mario Kocijančič and Pavle Kumer and Marjan Lipoglavšek (1980) Delo traktoristov v gozdarstvu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Živko Koriš (1978) Vpliv zadrževalnika Radmožanci na gozdove Črnega loga. Technical Report. Institut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Boštjan Košir (2000) Primerjava rezultatov modela poškodb drevja v sestoju zaradi pridobivanja lesa in rezultatov terenskih opazovanj. Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 53-86. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1999) Life cycle assessment of products in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). pp. 89-120. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1991) Spravilo lesa iglavcev navzgor s prirejenim žičnim žerjavom Igland teleskop z univerzalnim vozičkom Sherpa U. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 21-35. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1991) Spravilo lesa iglavcev navzgor in navzdol z žičnim žerjavom Wanderfalke U-AM in univerzalnim vozičkom Sherpa U. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 37-52. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1995) A study of damage to hauling steel wire ropes on the example of tractor wood extraction. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 97-116. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1984) Delays at work when skidding wood with mobile tower yarders. Zbornik gozdarstva in lesarstva (25). pp. 209-238. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1998) Critical evaluation of frequent thinnings from the aspect of energy consumption and damage in the stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (56). pp. 55-71. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1988) Production of the moxy cable crane operating at short distance - Selbu case study. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). pp. 5-24. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (1992) Wood extraction performances of mobile tower yarders in the republic of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (39). pp. 13-46. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir Razvoj in promocija gozdarskega zgibnega traktorja Woody New. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Boštjan Košir and Janez Krč (1994) Relations among the forest functions due to the limitation in forest operations. Zbornik gozdarstva in lesarstva (45). pp. 115-189. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Jurij Marenče (2008) Assessing maximum loads when skidding wood uphill with tractors. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 21-31. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Jurij Marenče (2007) Measuring the limits of uphill timber skidding with a WOODY 110 forestry tractor. Zbornik gozdarstva in lesarstva (83). pp. 59-62. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Mirko Medved and Robert Robek and Janez Krč and Boris Papac and Miro Ljubec (1994) Usklajevanje pridobivanja lesa z drugimi funkcijami gozda: končno poročilo projekta 44-0859-0404-93. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Robert Robek (2000) Characteristics of the stand and soil damage in cut-to-lenght thinning on the Žekanc working site (SW Slovenia). Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 57-115. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Robert Robek and Mirko Medved and Hojka Kraigher and Primož Simončič and Polona Kalan and Borut Bitenc and Igor Potočnik and Tom Levanič and Franc Lobnik and Dietmar Matthies and Iwan Wästerlund (1997) Mnogonamenska raba in okolju prilagojeno dograjevanje omrežja gozdnih prometnic: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja: Obseg - trajanje : 1995 - 1999. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Iztok Winkler and Mirko Medved (1996) Kriteriji za ocenjevanje kakovosti izvajalcev gozdnih del. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 7-20. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Iztok Winkler and Mirko Medved (1994) Urejanje poslovnih razmerij pri gospodarjenju z državnimi gozdovi. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Lojze Žgajnar and Borut Bitenc and Igor Sirk and Tomaž Cunder (1996) Količinska, strukturna, prostorska in energijska ocena potencialov lesne biomase za energijske namene v Sloveniji. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marijan Kotar and Janez Andoljšek and Ivan Kolar (1996) The quality of selection of forest trees for felling. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 145-159. ISSN 0351-3114

Marko Kovač and Primož Simončič and Andreja Ogulin (1998) Poročilo o vplivih na okolje - segment "gozdne površine", "tla" in "rastline" za avtocestni odsek Naklo - Kranj V.. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Simon Kovač (1996) The state of a working site after felling and skidding in private and state forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 83-99. ISSN 0351-3114

Darij Krajčič (2001) Some trends of state forest management and the economic power of concession holders. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 33-58. ISSN 0351-3114

Darij Krajčič (1996) The quality of machine maintenance in forestry and economic effectiveness. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 43-57. ISSN 0351-3114

Aleksandra Krajnc and Matevž Triplat and Matjaž Harmel and Peter Prislan and Nike Krajnc (2014) Analiza potencialnih lokacij za nove dejavnosti. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2002) WP3:Market analysis of biomass CHP: country report for Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec (2012) Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin : situation report on forest biomass use in Mediterranean region. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec and Peter Prislan (2013) Monitoring of wood fuel prices in Slovenia, Austria, Italy, Croatia, Romania, Germany, Spain (incl. Catalonia) and Ireland. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec and Matevž Triplat (2014) PROFORBIOMED: promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin: progress report 7: submited version: period from 2014-03-01 to 2014-08-31. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur (2006) Roundwood and wood waste flow analysis for slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 31-54. ISSN 0351-3114

Nike Krajnc and Mitja Piškur (2011) Drva in lesni sekanci : kakovost lesnih goriv. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur and Jaka Klun and Tine Premrl and Barbara Piškur and Robert Robek and Marija Mihelič and Iztok Sinjur (2009) Lesna goriva : drva in lesni sekanci : proizvodnja, standardi kakovosti in trgovanje. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl (2009) Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji : 2008/2009. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl (2010) Biomasni logistični in trgovski centri : trije koraki do uspešne realizacije projekta : smernice. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl (2011) PROFORBIOMED : promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin : progress report 1 : submited version : period from 2010-09-15 to 2011-08-31. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Nike Krajnc and Robert Robek and Mitja Piškur and Jaka Klun and Branko Vodopivec and Robert Mavsar and Robert Krajnc and Mirko Medved (2005) Supply and utilization of bioenergy to promote sustainable forest management: annex 9. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Todora Rogelja and Jaka Klun and Špela Ščap and Matevž Triplat and Tina Jemec and Peter Prislan (2014) Analiza tehnoloških verig. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matjaž Šlibar (2002) WP2:National and international activities on biomass CHP: country report for Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matevž Triplat and Mitja Piškur and Jaka Klun and Robert Robek and Tine Premrl and Klemen Eler and Milan Kobal and Primož Simončič (2013) Testni primeri pridobivanja zelenih sekancev etehnološki, okoljski in ekonomski vidiki. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matevž Triplat and Peter Prislan and Tine Premrl (2014) ProForBioMed - activity report model - 6th report, September 2013 - March 2014. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matevž Triplat and Robert Robek (2013) Izbira tehnološkega modela pri proizvodnji zelenih sekancev. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Janez Krč (2006) The influence of fragmented private forest property on mechanized cutting. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 93-102. ISSN 0351-3114

Janez Krč (2000) Selecting a wood transportation route with GIS technology. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 49-73. ISSN 0351-3114

Janez Krč (1999) The influence of a road on increasing the forest yield according to a computer model calculation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). pp. 121-139. ISSN 0351-3114

Janez Krč and Boštjan Košir (2004) Labour costs in diverse forest work conditions and utilization of wood harvesters. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 105-120. ISSN 0351-3114

Janez Krč and Boštjan Košir (2003) A computer model for evaluation of cutting volumes regarding future forest stand development. Zbornik gozdarstva in lesarstva (70). pp. 101-118. ISSN 0351-3114

Janez Krč and Boštjan Košir (2003) The suitability evaluation of cut-to-length in Slovenia in view of terrain and stand. Zbornik gozdarstva in lesarstva (71). pp. 5-18. ISSN 0351-3114

Jože Kure (1982) Primerjava ekonomičnosti prevoza lesa z različnimi kamioni in sestavami kamionov s polprikolicami. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 43-68. ISSN 0351-3114

L

Marjan Lipoglavšek and Milan Jelušič and Edvard Goričan and Aleksander Golob and Boštjan Košir and Mladen Hladnik (1980) Ergonomske značilnosti mehaničnih sredstev za spravilo lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Lipoglavšek (1989) Ropot in tresenje vrtalnih strojev pionjär. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 123-152. ISSN 0351-3114

Marjan Lipoglavšek (1993) Nezgode pri delu v družbenih gozdovih Slovenije v obdobju 1975-1991. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 111-137. ISSN 0351-3114

Marjan Lipoglavšek (1993) Ropot pri spravilu lesa z žičnim žerjavom Urus III. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 139-154. ISSN 0351-3114

Marjan Lipoglavšek (1977) Primerne motorne žage za slovensko gozdarstvo. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Lipoglavšek and Boštjan Košir (1982) Ergonomske značilnosti traktorjev za spravilo lesa. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 21 (2). pp. 171-360. ISSN 0351-3114

Marjan Lipoglavšek and Anton Poje (2003) Work safety in slovenia's state-owned forests in 2001. Zbornik gozdarstva in lesarstva (70). pp. 119-148. ISSN 0351-3114

Marjan Lipoglavšek and Igor Potočnik (1988) Ergonomic characteristics of crawler tractors for skidding. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). pp. 101-160. ISSN 0351-3114

M

Špela Malovrh and Boštjan Košir and Janez Krč (2004) Harvester operator learnig efficiency analysis. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 53-69. ISSN 0351-3114

Jurij Marenče and Boštjan Košir (2008) Technical parameters dynamics of WOODY 110 cable skidder within the range of stopping due to overload in uphill wood skidding. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 39-48. ISSN 0351-3114

Jurij Marenče and Boštjan Košir (2007) Wheelslip in skidding with the AGT 835 T adapted farm tractor. Zbornik gozdarstva in lesarstva (82). pp. 25-31. ISSN 0351-3114

Jurij Marenče and Jernej Vadnjal and Boštjan Košir (2009) Bucking of conifers using the woody H60 processor on the Syncrofalke 3 T cable yarder in Alpine foothills. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

Jurij Marenče and Iztok Winkler (2001) Factors and criteria affecting the choice of Equipment used in extraction of wood in private forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). pp. 105-141. ISSN 0351-3114

Jurij Marenče and Iztok Winkler (2001) Utilisation of equipment and economy of work performed by forest owners in their own forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 127-156. ISSN 0351-3114

Mirko Medevd (2006) Vplivni dejavniki poškodb pri gozdnem delu in celoviti ukrepi za zmanjševanje posledic : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mirko Medved (1988) Serious accidents at wood production performed by forest owners. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). pp. 25-55. ISSN 0351-3114

Mirko Medved (2002) Študije s področja žičnega spravila iz gozdov v lasti RS: raziskovalni projekt: ekspertize. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mirko Medved and Robert Robek and Jaka Klun (2008) Analiza delovišča na primeru GE Ruše, odd./ods. 49B : ekspertiza. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved and Robert Robek and Jaka Klun (2008) Analiza delovišča na primeru GGE Sevnica, odd./ods. 22B : ekspertiza. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved and Živan Veselič and Jure Kraigher and Janja Lukan and Dragan Matijašić and Robert Ogrizek and Branko Valjavec and Jaka Klun and Robert Krajnc and Nikica Ogris and Robert Robek and Rok Pisek and Branko Valjavec (2002) Standardi za opravljanje nalog javne gozdarske službe. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

N

Marjan Novak (1963) Stroji pri krčenju gozdov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

O

Andreja Ogulin-Iskra and Andreja Ferreira (1998) Sektorsko poročilo o vplivih na gozd za izdelavo končnega poročilo o vplivih na okolje za lokalno cesto 3613 Črni potok - Žurge. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ogulin-Iskra and Andreja Ferreira (1998) Sektorsko poročilo o vplivih na gozd za izdelavo končnega poročilo o vplivih na okolje za cestno povezavo naselja Vici na R-373/1364 Trava - Čabar. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

P

Rudolf Petraš and Julijan Mecko and Aleš Kadunc (2010) Felling maturity criteria of beech stands in Slovakia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). pp. 39-48. ISSN 0351-3114

Mitja Piškur (2009) Slovenian roundwood conversion factors for external trade statistic data. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 53-59. ISSN 0351-3114

Mitja Piškur (2014) Metodološko poenotenje priprave podatkov za mednarodno poročanje o proizvodnji okroglega lesa (GLS). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Piškur (2014) Predlog spremljanja količin in strukture gozdnih lesnih sortimentov. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Anton Poje and Igor Potočnik (2008) Legal basis, standards and criteria for evaluating thermal conditions in forest work. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 13-20. ISSN 0351-3114

Tomaž Poje and Matjaž Durič and Tine Premrl and Nike Krajnc (2012) Bioplinska naprava "Jezera" : Murska Sobota. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tomaž Poje and Tine Premrl and Nike Krajnc (2012) Bioplinska naprava Organica Arnuš 1 : bioplinska naprava na kmetiji : Destrnik. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Igor Potočnik (1996) Utilisation level of transport capacity of forest roads as an indicator of their required quality. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 27-42. ISSN 0351-3114

Igor Potočnik (1988) Analysis of accidents in forestry in Slovenia between 1976 and 1985. Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 69-92. ISSN 0351-3114

Igor Potočnik (1994) Periodično vzdrževanje gozdnih cest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 107-124. ISSN 0351-3114

Igor Potočnik (1993) Poškodbe zgornjega ustroja gozdnih cest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 217-235. ISSN 0351-3114

Igor Potočnik (1993) Ekonomski vidiki vzdrževanja gozdnih cest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 155-171. ISSN 0351-3114

Jože Prah and Mojca Bogovič and Boris Bogovič and Boris Papac and Robert Robek (2006) Okoljske in gospodarske posledice strojne sečnje na jatni: GE Radeče ODD 22, 23, revir Jatna - Dole. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tine Premrl (2013) Posestni načrt Agrarne skupnosti Čezsoča : [v okviru projekta] ProForBioMed - promocija lesne biomase na območju Mediterana. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Tine Premrl (2013) Analiza stanja agrarnih skupnosti v Sloveniji na podlagi podatkov upravnih enot: ekpertiza. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Peter Prislan and Nike Krajnc and Mitja Ferlan (2014) Analiza vzorcev pelet slovenskih proizvajalcev 2014. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan and Nike Krajnc and Tina Jemec and Mitja Piškur (2014) Monitoring of wood fuel prices in Slovenia, Austria, Italy, Croatia, Romania, Germany, Spain and Ireland. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan and Nike Krajnc and Mitja Piškur (2014) Kakovost pelet na slovenskem trgu 2014. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan and Nike Krajnc and Mitja Piškur Kakovost pelet na slovenskem trgu 2015. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

R

Edvard Rebula (1991) Erozija na vlakah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 53-81. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1984) Skidding by tractors LKT-81 in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (25). pp. 169-207. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1982) Possibilities of quality prognoses for the needs of planning and optimazing the production of assortments from the forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 113-144. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1983) The optimal density of skidding roads. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 292-306. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1985) Wood skidding with tractors in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 135-147. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1988) Poraba goriva pri spravilu lesa s traktorji IMT 560 in IMT 567. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). pp. 57-100. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1990) Drevesna metoda sečnje in spravila in učinki pri delu. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 121-148. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1975) Raziskovanje odvisnosti učinka sečnje in izdelave iglavcev od prsnega premera iglavcev. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Simon Resman and Boštjan Košir and Mirko Medved (2005) Statistical monitoring of the operational efficiency development in forestry companies during the 1996-2002 period. Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). pp. 137-164. ISSN 0351-3114

Robert Robek (1996) Quality control in forest road maintenance using analysis of cross-section profiles - possibilities and limitations. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 101-111. ISSN 0351-3114

Robert Robek (1994) Wood transport impacts on soil in mountainous forest district. Zbornik gozdarstva in lesarstva (45). pp. 55-114. ISSN 0351-3114

Robert Robek (2014) Postopki in tolerance za določanje gabaritov grajenih gozdnih prometnic : študija. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek (2005) Mobilnost : novi izzivi pri izobraževanju/usposabljanju zasebnih gozdnih posestnikov v EU : končno poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Robert Robek (2006) Graditev gozdne infrastrukture v novih zakonskih, ekonomskih in tehnoloških okvirih v Sloveniji : Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CPR) "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Robert Robek (2014) Modelna izmera površine ukrepa PRP : strokovno mnenje. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Robert Robek and Boštjan Jež (2002) Variantni izrisi situacije, nivelete in prečnih profilov za protipožarno prometnico Jerusi - OE Postojna eštudija. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Robert Robek and Nike Krajnc (2007) Kmetje in proizvodnja biogoriv. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Robert Robek and Igor Potočnik and Darij Krajčič (1999) The alterations of roadway shape after different modes of periodic maintenance of forest road. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 153-175. ISSN 0351-3114

Todora Rogelja and Nike Krajnc (2014) Literature review of wood biomass production and use in Slovenia for period 2010-2014. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Todora Rogelja and Nike Krajnc and Matevž Triplat and Špela Ščap (2014) Analiza potencialov lesne biomase iz gozdov in hitrorastočih nasadov na območju Podravske, Spodnjeposavske, jugovzhodne regije. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

S

Primož Simončič and Klemen Eler and Milan Kobal and Matevž Triplat and Iztok Sinjur and Daniel Žlindra and Matevž Mihelič and Robert Robek and Mitja Piškur and Jaka Klun and Tine Premrl and Nike Krajnc (2013) Možnosti in omejitve pridobivanja biomase iz gozdov: zaključno poročilo projekta (V2-1126). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole and Ivan Žonta (1981) Kamnolom Podutik: sanacijski načrt. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Š

Špela Ščap and Mitja Piškur and Matevž Triplat and Jaka Klun and Peter Prislan and Tine Premrl and Nike Krajnc and Andrej Breznikar and Mateja Cojzer and Živan Veselič and Jurij Beguš (2014) Regional profile of wood mobilisation challenges: Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Špela Ščap and Matevž Triplat and Mitja Piškur (2014) Metodologija za izračun ocen potencialov lesa. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

T

Emilijan Trafela (1987) The influence of the construction of forest roads on forest production. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 85-140. ISSN 0351-3114

Matevž Triplat (2013) NEWFOR - New technologies for a better mountaing forest timber monilization : Work package 7: Cost & benefits evaluation : Action 7.1: State of the art on the tools and methodologies currently used in Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat (2013) General presentation of the wood transport sector in Slovenia : WP6: Forest and industry connectibly : Action 6.1. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat and Marjan Dolenšek (2014) Vizualizacija proizvodnih procesov in ocena stroškov v gozdno-lesnih verigah. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat and Nike Krajnc and Mitja Piškur (2014) Modelno umeščanje energetskega obrata v prostor. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Matevž Triplat and Nike Krajnc and Robert Robek (2016) Decision making matrix for the selection of environmentally friendly harvesting system in the production of green wood chips. Acta Silvae et Ligni (109). pp. 1-20. ISSN 2335-3112

Matevž Triplat and Peter Prislan and Tina Jemec and Mitja Piškur and Nike Krajnc (2013) Regional profile of the biomass sector in Slovenia. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Trkman (1983) Accidents at work and professional illnesses in forestry in Slovenia between 1975 and 1981. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 307-386. ISSN 0351-3114

Zdravko Turk (1968) Vpliv zastaranja motornih žag na stroške motornega žaganja. Zbornik (6). pp. 27-46. ISSN 0350-0187

Zdravko Turk (1963) Metodika snemanja elementov učinka motornega žaganja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

W

Iztok Winkler (1967) Tablice norm za sečnjo in izdelavo gozdnih lesnih sortimentov na območju gozdnega gospodarstva Bled. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Z

Željko Zečić and Ante P. B. Krpan (2004) Proizvodnost in stroški dela pri redčenju gorskih sestojev listavcev. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 41-57. ISSN 0351-3114

Ž

Lojze Žgajnar (1990) Količine, pridobivanje, predelava in uporaba drobne drevesne in grmovne biomase - sečnih ostankov eraziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

This list was generated on Wed. 4. Oct. 2023 02:23:34 CEST.