[Sci Vie logo]

Items where Subject is "FORESTRY > forest protection"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | Č | D | F | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Number of items at this level: 127.

A

Miha Adamič (2001) Fires in nature and wildlife. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 5-23. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Franc Batič and Cvetka Ribarič-Lasnik (2006) Biomonitoring of forest ecosystem in the emission area of the thermal power Plant Šoštanj. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 55-63. ISSN 0351-3114

B

Franc Batič (1997) Forest decline in Slovenia, an overview of the process and state of research after ten years of activities. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 5-22. ISSN 0351-3114

Franc Batič Bioindikacija onesnaženosti zraka z epifitskimi lišaji -I.. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Franc Batič (1997) Propadanje hrasta v Sloveniji: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Franc Batič and Dušan Jurc and Janko Kalan and Marko Kovač and Anton Kralj and Vid Mikulič (1994) Impact of polluted gasses from Thermal Power Plant in Šoštanj, Slovenia, on forest environment:a brief expertise on cause-consequence relationship in forest decline studies carried out on Slovenian Forestry Institute: world bank report: expertise. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Batič and Tone Kralj (1990) Bioindikacija onesnaženosti zraka na temelju analize fotosinteznih barvil v iglicah smreke (Picea abies / L. / Karst.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 79-106. ISSN 0351-3114

Franc Batič and Cvetka Ribarič Lasnik (1990) Ekofiziološke lastnosti smreke / Picea abies (L.) Karst./ na vplivnem območju termoelektrarne Šoštanj. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Zoran Belec (1992) Novejše ugotovitve o obsegu in pomenu propadanja gozdov na Pohorju in Kozjaku (alpska florna provinca na meji s panonsko in ilirsko provinco). Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 41-72. ISSN 0351-3114

Borut Bitenc (1990) RP: Ohranjevanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Nevenka Bogataj (1997) Forest decline in Slovenia - the state in 1995 and changes between 1985-1995. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 53-92. ISSN 0351-3114

J. J. Bozabalian and Andreja Ferreira (2012) Forest fire prevention alert and suppression : an overview in the Alpine space : ALPFFIRS WP6 - procedures and training : synthesis (Act.6.2) and regional details (Act.6.1). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Gregor Božič and Matjaž Čater and Mitja Ferlan and Maarten De Groot and Tine Hauptman and Domen Finžgar and Katarina Flajšman and Anže Japelj and Dušan Jurc and Marko Kovač and Hojka Kraigher and Lado Kutnar and Tom Levanič and Aleksander Marinšek and Nikica Ogris and Matej Rupel and Primož Simončič and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Saša Vochl and Marjana Westergren and Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Janko Kalan and Vid Mikulič and Tone Kralj (1990) RP: Ohranjanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Miran Brinar (1971) O ekološki in dedni pogojenosti razhajanja nekaterih morfoloških, fenoloških in anatomskih lastnosti naše bukve. Zbornik (10). pp. 5-64. ISSN 0350-0187

Miran Brinar (1970) O sušenju jelke in nekaterih pojavih, ki ga spremljajo. Zbornik (8). pp. 5-92. ISSN 0350-0187

Č

Lojze Čampa and Tomaž Štefe (1990) Primerjava slovenskega javnega mnenja o propadanju gozdov v letu 1990 z letom 1987. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

D

Maarten De Groot and Dejan Bordjan (2007) Possibilities for fire as a management tool on Kras (SW Slovenia): a bird's perspective. Acrocephalus : glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (132). pp. 3-15. ISSN 0351-2851

Bogdan Ditrich and Stana Hočevar (1971) Preučevanje povzročiteljev trohnenja, obarvanosti bukovine in njenih proizvodov ter ukrepi zaščite. Other. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Bogdan Ditrich and Ljerka Kervina and Marjan Gruden (1966) Zaščita lesa pred napadom gliv in insektov: zaščita lesnih drogov pred napadom insektov. Drugi del. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

F

Franc Ferlin (1991) Some characteristics of dieback phenomena of Norway spruce and its growth response to the air pollution stress. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 125-156. ISSN 0351-3114

Franc Ferlin (1993) The variability of bioelectrical trees' potential as a possibile indicator of the influence of endogenous and exogenous growth factors in beech forest stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 51-80. ISSN 0351-3114

Andreja Ferreira and Špela Planinšek (2016) GoForMura: upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Andreja Ferreira and R. Savazzi (2010) Determination of forest fire causes and harmonization of methods for repoting them : deliverable 2.2. Analysis of fire causes classification scheme adopted in Europe and elsewhere (final report). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

G

GIS GIS (1987) Umiranje gozda: navodila za izvedbo ankete. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Aleksandra Golob (1990) Zasnova informacijskega sistema za gospodarjenje z gozdom v razmerah njegovega propadanja. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo.

GIS Gozdarski inštitut Slovenije (2009) Javna gozdarska služba v letu 2008. Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Zoran Grecs (1987) Forest and energy tomorrow. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 85-88. ISSN 0351-3114

H

Miroslav Harapin and Maja Jurc (2000) Raziskava pomembne entomofavne hrastovih gozdov Slovenije. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 75-93. ISSN 0351-3114

Tine Hauptman and Barbara Piškur (2016) A new record of Rhizoctonia butinii associated with Picea glauca 'Conica' in Slovenia. Forest Pathology, 46 (3). pp. 259-263. ISSN 14374781 (Submitted)

Milan Hočevar (1997) Possibilities and reliability of the growing stock and increment estimation based on the 1995 forest decline inventory. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 93-118. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar (1985) The elements of rational, large area photography of the condition of forest stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 75-91. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar and David Hladnik (1988) Integral forest inventory for forest planning and management. Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 93-120. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar and Robert Mavsar and Marko Kovač (2002) Forest Condition in Slovenia in the Year 2000. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 119-157. ISSN 0351-3114

Aleš Horvat (1997) Snow avalanches in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 45-70. ISSN 0351-3114

J

Kristjan Jarni and Dušan Robič and Andrej Bončina (2004) Analysis of the influece of ungulates on the regeneration of Dinaric fir-beech forests in the research site Trnovec in the Kočevje forest managementregion. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 141-164. ISSN 0351-3114

Klemen Jerina and Mihec Dajčman and Miha Adamič (2008) Red deer (Cervus elaphus) bark stripping on spruce with regard to spatial distribution of supplemental feeding places. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 33-43. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc and Marija Kolšek (2012) Navodila za preprečevanje in zatiranje škodljivcev in bolezni gozdnega drevja v Sloveniji : priročnik za javno gozdarsko službo. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Dušan Jurc (2002) An overview of the history of the chestnut blight epidemic in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 33-59. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc (2008) Pinus sp., 26.6.2008, Bled : analizni izvid. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Maja Jurc (1997) Influence of moisture, temperature and growth medium on Cenangium dieback of pine (Cenangium ferruginosum Fr., Ascomycotina). Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). pp. 109-124. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc and Maja Jurc (2010) Mycosphaerella dearnessii occurs in Slovenia. Plant Pathology, 59 (4). p. 808. ISSN 00320862

Dušan Jurc and Maja Jurc (2008) Pinus sp., 12.7.2008, Bled : analizni izvid. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Maja Jurc (2008) Pinus nigra Arnold, izvotljeni poganjki tekoče vegetacije, 3.6.2008 : analizni izvid. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Maja Jurc (2008) Abies koreana Wils., iztekanje smole ter kupčki strnjene smole na poganjkih, 3.6.2008 : analizni izvid. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Nikica Ogris (2008) Mraznica (Armillaria sp.) ogroža drevored divjega kostanja (Aesculus hippocastanum) pri gradu Brdo pri Kranju. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Nikica Ogris (2005) Končno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovlanega dela v okviru pogodbe št. 2311-05-000175 o dodatni proučitvi glive povzročiteljice javorovega raka: poročilo velja za obdobje od 6.9.2005 do 1.12.2005. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Dušan Jurc and Nikica Ogris and Andrej Piltaver and Amadeo Dolenc (2004) Seznam vrst in razširjenost makromicet v Sloveniji z analizo stopnje ogroženosti: ciljni raziskovalni program "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc and Nikica Ogris and Barbara Piškur (2008) Odmiranje listja puhastega hrasta in nekatere druge poškodbe drevja v GGO Sežana v letu 2008. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc (2004) Insect pathogens with special reference to pathogens of bark beetles (COL. Solytidae: Ips typographus L.) : preliminary results of isolation of entomopathogenic fungi from two spruce bark beetles in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 97-124. ISSN 0351-3114

Maja Jurc (2002) Presoja varstva gozdov v območnih gozdnogospodarski načrtih 2001 - 2010 : (Tolmin, Bled, Kranj, Ljubljana, Postojna, Kočevje, Novo mesto, Brežice, Celje, Nazarje, Slovenj Gradec, Maribor, Murska Sobota, Sežana). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc (2008) Hrastov sprevodni prelec - Thaumetopoea processionea L.. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc and Srdjan Bojovic and Roman Pavlin and Gregor Meterc and Andreja Repe and Danijel Borkovič and Dušan Jurc (2012) Biodiversity of saproxylic beetles of pine forests in Slovenia with emphasis on Monochamus species. Saproxylic beetles in Europe : monitoring, biology and conservation (137). pp. 23-32. ISSN 0353-6025

Maja Jurc and Maja Jurc and Janko Kalan and Franc Batič (1989) Osnovni podatki popisa propadanja gozdov v letu 1989: gradivo za novinarsko konferenco. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Maja Jurc and Leopold Poljaković-Pajnik and Dušan Jurc (2009) The first record of Cinara curvipes (Patch, 1912)(Homoptera, Aphididae) in Slovenia and its possible economic impact. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 21-29. ISSN 0351-3114

Maja Jurc and Janez Titovšek (2000) Bolezni in moteči dejavniki v konceptu integralnega varstva gozdnih ekosistemov: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega dela na področju ciljnih raziskovalnih programov (CRP). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Maja Jurc and Gregor Urek and Saša Širca and Vid Mikulič and Branko Glavan (2003) Pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970 - a new threat to forests in Slovenia?. Zbornik gozdarstva in lesarstva (72). pp. 121-156. ISSN 0351-3114

K

Janko Kalan (1990) Uvajanje in izpopolnjevanje metod za ugotavljanje nekaterih škodljivih snovi v rastlinskih tkivih. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Polona Kalan (1997) The metal content in forest soil, forest tree needles and leaves on plots inthe 16 X 16 KM Slovenian forest network. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 351-364. ISSN 0351-3114

Andreja Kavčič (2015) Mnenje v zvezi z vprašanjem novinarke spletnega portala zurnal24.si glede prisotnosti ličink (gosenic) na listih breze. Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Ljerka Kervina (1975) Vpliv gliv Merulius lacrimans in Coniophora cerebella na odpornost nekaterih domačih vrst lesa pred termiti Reticulitermes lucifugus. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ljerka Kervina and Mojca Gruden and Peter Cunder (1974) Odpornost nekaterih domačih vrst lesa proti termitom Reticulitermes lucifugus. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Andrej Kobler (2001) Spatial model of forest fire danger. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 65-93. ISSN 0351-3114

Ivan Kolar (1989) Umiranje smreke v gozdovih Šaleške doline. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 121-189. ISSN 0351-3114

Ivan Kolar (1987) Die-back of forests and forestry programmes. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 69-75. ISSN 0351-3114

Nataša Kovačević (1982) Smrekova uš, njeno pojavljanje in škodljivost. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Marko Kovač (1997) The previous concepts as to forest decline and new ideas regarding integral ecological monitoring. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 23-52. ISSN 0351-3114

Marko Kovač and Mitja Ferlan and Lado Kutnar and Tom Levanič and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2013) Predlog metodologije za spremljanje stanja gozdov za l. 2014 : predlog metodologije v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009) in mednarodnimi zavezami (d. v.). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Primož Simončič and Nevenka Bogataj and Franc Batič and Dušan Jurc and Milan Hočevar (1995) Monitoring propadanja gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Mitja Skudnik and Anže Japelj and Špela Planinšek and Saša Vochl and Franc Batič and Damijana Kastelec and Dušan Jurc and Maja Jurc and Primož Simončič and Milan Kobal (2014) Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Gal Kušar (2009) Spremljanje razvrednotenja in poškodovanosti gozdov: navodila za obračun podatkov Popisa 2007 z opisom zgradbe zbirke podatkov. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

M

Jože Maček (1974) Listni zavrtači gozdnega rastja v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 12 (1). pp. 51-66. ISSN 0351-3114

Leon Marion and Niko Torelli and Primož Oven (2005) rboricultural aspects of snow-damage in the citz of Ljubljana in the winter 1999. Zbornik gozdarstva in lesarstva (76). pp. 167-184. ISSN 0351-3114

Branimir Mayer and Nikola Komlenović and Petar Rastovski (1981) Rekultivacije šljunčarama oštećenih šumskih površina kod Zagreba. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 205-214. ISSN 0351-3114

N

Thomas A. Nagel and Andreja Ferreira (2009) Determination of forest fire causes and harmonization of methods for repoting them : deliverable 1.1. State of the art (draft). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

O

Nikica Ogris (2012) Prognostic fundamentals for forest protection in Slovenia. Scientific Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nikica Ogris (2006) Pregled učinkov vremena in podnebja - odstopanj od običajnih razmer - na gozdove v zadnjih 20 letih: poročilo projekta. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris and Sašo Džeroski and Maja Jurc (2004) Windthrow factors - a case study on Pokljuka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 59-76. ISSN 0351-3114

Nikica Ogris and Dušan Jurc (2013) Tree diseases determined by the reporting, prognostic and diagnostic service for forests in Slovenia 1982-2012. Acta Silvae et Ligni (102). pp. 31-42. ISSN 2335-3112

Nikica Ogris and Dušan Jurc (2008) Slečeva rja (Chrysomyxa rhododendri) je zelo močno poškodovala smrekovo mladje na severnem pobočju Kriške gore. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris and Dušan Jurc (2008) Češnjeva listna pegavost, ki jo povzroča gliva Blumeriella jaapii, se je razmahnila v vlažnem letu 2008. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris and Dušan Jurc (2008) Suša je omogočila nekaterim endofitom in fakultativnim parazitom povzročiti poškodbe bukve na področju Reštanja, Bohor. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris and Dušan Jurc (2008) Najdba glive Chalara fraxinea T. Kowalski v Sloveniji. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

P

Marjana Pavle (1977) Uporaba herbicidov v gozdarstvu. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjana Pavle (1990) Spremljava in preizkušanje kemičnih sredstev v gospodarjenju z gozdovi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Marjanca Pavle (1980) Herbicidi v gozdarstvu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Roman Pavlin (1991) Selectivity of synthetic pheromones used for controlling bark beetles. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 125-160. ISSN 0351-3114

Milka Peno and Nada Veselinović and Radovan Marović (1981) Uticaj aerozagadjenja industrijskog kompleksa Bora na zdravstveno stanje Robinia Pseudoacacia L.. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 157-164. ISSN 0351-3114

Andrej Piltaver and Neven Matočec and Jože Kosec and Dušan Jurc (2002) Macrofungi on beech dead wood in the Slovenian forest reserves Rajhenavski Rog and Krokar. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 171-196. ISSN 0351-3114

Jože Pintar (1968) Snežni plazovi: 2. del: ustalitveni objekti za vezanje snega na pobočjih. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Jože Pintar (1969) Erozija tal - hudournik - plazovi: začasne smernica za sestavo vodnogospodarskih podlog. Technical Report. Projektivni biro za urejanje hudournikov.

Jože Pintar Erozija tal in hudourniki v Sloveniji: iskustva in pomanjkljivosti. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik (1982) The weed vegetation in hoed crops in the lowlands of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 77-112. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik and Marjan Pavšer and Andrej Martinčič (1972) Vegetacijske razmere v smrekovih mraziščih Slovenije in pedološke ter mikroklimatske razmere v smrekovih mraziščih Trnovskega gozda. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Barbara Piškur (2016) Rusts – hidden threat to woody plants in Slovenia?. In: 33. Gozdarski študijski dnevi: Invazivne tujerodne vrste v gozdovih ter njihov vpliv na trajnostno rabo gozdnih virov, 14.-15. 4. 2016, Ljubljana, Slovenija. (Submitted)

Špela Planinšek and Saša Vochl and Aleksander Marinšek and Matej Rupel (2015) Berek: projektni obveščevalec. Berek projektni obveščevalec projekta GoForMura . ISSN 2386-0200

Boštjan Pokorny (2006) Historical biomonitoring of environmental pollution with lead and Fluorides inthe Šalek valley with the aid of roe deer antlers. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 65-80. ISSN 0351-3114

Simon Poljanšek (2015) Stres dreves v mestnem okolju. Technical Book. Silva Slovenica , Ljubljana.

R

Robert Robek and Mirko Medved (1997) Tree damage due to forest operations in Slovenian forest decline inventories. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 119-136. ISSN 0351-3114

S

Primož Simončič (1997) Mineral nutrition state of the forest trees in the 16 X 16 KM net. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 251-278. ISSN 0351-3114

Primož Simončič and Mitja Ferlan and Marko Kovač and Lado Kutnar and Tom Levanič and Nikica Ogris and Špela Planinšek and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Jure Žlogar and Saša Vochl (2016) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2015. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Marko Kovač and Matjaž Čater and Tom Levanič and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra (2015) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2014: Vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2014 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Skudnik and Marija Kolšek and Andrej Breznikar (2012) Regional reports on extreme abiotic/biotic occurrences and extreme fires : Slovenia : [MANFRED - Management strategies to adapt Alpine Space forests to climate change risk]. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole (1990) Poškodbe gozdnega drevja zaradi nekaterih znanih vzrokov - analiza stanja in proučevanje procesov propadanja. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Andrej Strniša and Franc Batič (1997) The influence of emissions on the forests in the Zasavje. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 187-222. ISSN 0351-3114

Jože Sušin and Janko Kalan (1979) Soil flourine pollution in the vicinity of aluminum factory and brickyard. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 449-456. ISSN 0351-3114

Š

Marjan Šolar (1989) Poškodbe gozdov - slovenske posebnosti. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 71-97. ISSN 0351-3114

Marjan Šolar (1977) Poškodbe vegetacije (gozdov) vsled onesnaženja zraka: Zasavje: Celje: Mežiška dolina: Jesenice: ostala imisijska žarišča: karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Šolar (1980) Problematika ozelenjevanja po industrijskem dimu nastalih goličav v celjski okolici. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Šolar (1980) Imisijski test Ljubečna. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Šolar (1988) Črna knjiga o propadanju gozdov v Sloveniji leta 1987 - nadaljevanje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Tomaž Štefe and Lojze Čampa (1988) Slovensko javno mnenje in propadanje gozdov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

T

Janez Titovšek (1973) Contribution to the understanding of the bark beetles (Scolyridae) of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (1). pp. 107-116. ISSN 0351-3114

Janez Titovšek (1974) Contribution to the understanding of the bark beetles (Scolyridae) of Slovenia II. Zbornik gozdarstva in lesarstva (12). pp. 41-50. ISSN 0351-3114

Janez Titovšek (1993) Mites and insects - disturbing factors in forest trees in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 67-84. ISSN 0351-3114

Tullio Turchetti and Giorgio Maresi and Pierangelo Biagioni (2002) Blight and ink disease as constraint factors in chestnut stands of Mediterranean and Central Europe. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 129-147. ISSN 0351-3114

U

Mihej Urbančič and Igor Dakskobler (2001) Changes of soil conditions and floristic composition in Black Pine forest (Fraxino orni-Pinetum nigrae) and in the forest of beech and Hairy Alpenrose (Rhododendro hirsuti-Fagetum) after the wildfire. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 95-137. ISSN 0351-3114

V

Andrej Verlič (2016) Urban forests for resilient cities: book of abstracts of 19th European Forum on Urban Forestry (EFUF 2016), May 31 - June 4, 2016, Ljubljana and Celje, Slovenia. Other. Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre , Ljubljana.

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Katarina Flajšman and Maarten De Groot and Tine Hauptman and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Urša Vilhar (2013) EMONFUR - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (Life+ 10 ENV/IT/000399) : poročilo o izvajanju projektne naloge: po pogodbi štev. 2330-12-85-0004. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Katarina Flajšman and Maarten De Groot and Tine Hauptman and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Urša Vilhar (2013) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (Life+ 10 ENV/IT/000399) : poročilo o izvajanju projekta : po pogodbi štev. 356-23/2010-6. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Urša Vilhar and Boris Rantaša and Iztok Sinjur (2015) IFSA Winter Meeting 2015: day at the Slovenian Forestry Institute: implementation and the results of the workshop at Slovenian Forestry Institute. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Kaja Virant and Nikica Ogris (2015) Vpliv žledoloma na rast populacije šesterozobega in osmerozobega lubadarja v okolici Domžal v 2014 : raziskovalna naloga. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Z

Marjan Zupančič (1990) Pionirske drevesne vrste in njihov gozdnogojitveni pomen. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1980) Mineralno gnojenje kot ukrep nege gozda. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1990) Vpliv imisijskih vnosov na korenine gozdnih dreves. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1987) Proučitev tipov varstvenih ukrepov na flišu: raziskovalna naloga. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ž

Lojze Žgajnar (1990) Poskus ovrednotenja škode zaradi vetroloma na podlagi količinskih in kakovostnih izgub lesne surovine. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

This list was generated on Sun. 24. Sep. 2023 02:23:32 CEST.